Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trøndelag Fiskeoppdretterlag 7. mars 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trøndelag Fiskeoppdretterlag 7. mars 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trøndelag Fiskeoppdretterlag 7. mars 2005
Hvordan koble kunnskap om praktisk drift og lokaliteten? Knut Gunnes, MonAqua AS

2 MonAqua AS stiftet 2001 POL - PROSJEKT HISTORIKK Startet 1998
Innsamling og bearbeiding av data fra matfiskoppdrett. MonAqua AS stiftet 2001 Innsamling og bearbeiding av data fra matfiskoppdrett Markedsandel ca 25 % av utsatt smolt med i analysene.

3 Sintef Fiskeri og havbruk Kontali Analyse Hver med 1/3
EIERE Fiskeriforskning Sintef Fiskeri og havbruk Kontali Analyse Hver med 1/3

4 Benchmarking: Læring av egne og andres erfaringer.
1. Detaljforståelse av egen prosess. 2. Analyse av andres prosess. 3. Sammenligne egne resultat med de andre analyserte. 4. Iverksette tiltak for å lukke prestasjons-gapet.

5 Data samlet fra utsett i sjø 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Resultat. Data samlet fra utsett i sjø 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Tilslutning: økende for alle år. For 2003 utsettet deltar ca 35 % av all utsatt smolt i Norge. Data benyttet i et doktorgradsarbeid Flere forskningsinstitusjoner har benyttet våre data. Resultat

6 SVINN Fra 2001 utsettet v.snitt 18,1
Snart 1/5 av utsatt smolt forsvinner, det er for dårlig. Hvorfor forsvinner de? Hva er tapsårsak nr. 1 i antall? IPN Hva er tapsårsak nr. 1 i biomasse? IPN rammer relativt liten fisk like etter utsett. Dårlig kontroll på utsatt mengde.

7 VEKSTHASTIGHET v.snitt 89
Relativt nytt mål, men trolig det beste målet.

8 FÓRUTNYTTELSE v.snitt 1,13 v.snitt 1,20

9 Kunde Produksjonssyklus Stamfisk Rogn Yngel Foredling Slakting
Sjøoppdrett Smolt Så langt : samlet data fra sjøfase og noe fra slakting.

10 Kunde Vannkvalitet Miljø Forkvalitet Management Stamfisk Helse Rogn
Yngel Genetikk Foredling Slakting Sjøoppdrett Smolt Teknisk utstyr Driftsrutiner ?? ? Transport

11 Mange kjente og ukjente faktorer virker på sluttproduktet
En ”feil” i en produksjonsfase har / kan ha store konsekvenser senere i livet Faktorene har ulike grad av samvariasjon Det skal store datamengder til fra hele livssylusen og ulike påvirkningsfaktorer, for å finne sammenhenger / samvariasjon og forklaringer.

12 Fra datafangst i sjøfasen til :
Veien videre Fra datafangst i sjøfasen til : DEN TOTAL PRODUKSJONEN

13 Videreutvikling Formidling av ny kunnskap / resultat fra analyser Analyse databearbeiding Database 2 2 2 Stamfisk / Yngel / Smolt Oppdrettere Forskningsmiljø Offentlig forvaltning Leverandører til næringen 3 5 Matfisk Slakt / Foredling 1 Helsekort 5 4 Økonomi 6

14 Kunde Database MonAqua Vannkvalitet Miljø Forkvalitet Management
Økonomi Stamfisk Helse Rogn Yngel Genetikk Database MonAqua Foredling Slakting Sjøoppdrett Smolt Teknisk utstyr Driftsrutiner ?? ? Transport

15 2001 TOTAL KOSTNAD KR 6,63 2002 TOTAL KOSTNAD KR 7,66 Kilde: Fiskeridirektoratet

16 VARIASJON I PRODUKSJONSKOSTNADER I 2002
Produksjonskostnad pr stk Antall selskap 73 Gjennomsnittlig prod. kostnad Mindre enn kr 4,00 (Inkluderer også ren yngelproduksjon) 4 (5,5 %) 3,40 Mellom kr 4,00 - 8,00 39 (53,4 %) 6,40 Mellom kr 8,00 – 12,00 19 (26,0 %) 9,68 Høyere enn kr 12,00 11 (15,1 %) 13,80 Total snitt kostnad i 2002 : Kr 7,66 Kilde: Fiskeridirektoratet

17 Kostnadselement matfiskproduksjon
2002 2003 Smoltkostnader 2,00 1,89 Forkostnader 9,02 9,00 Forsikringskostnader 0,29 0,27 Lønnskonstnader 1,31 1,26 Kalk. Avskrivninger 0,84 0,83 Annen driftskostnad 2,72 2,34 Netto finanskostnad 1,14 Prod. Kost pr Kg 17,01 16,73 Slaktekostnad inkl. frakt 2,51 2,49 Sum kostnad pr kg 19,52 19,22 Kilde: Fiskeridirektoratet

18 Management Forkvalitet Miljø Helse Vannkvalitet Forpris Genetikk SMOLTKOSTNADER Rognpris Kvalitetssikring Teknisk utstyr Vaksinepris Opplæring Kunnskap Driftsrutiner Lønn Tilvekst Transport Forsikringsavtale

19 Database MonAqua Fakta om egen produksjon
Pr. måned Fakta om egen produksjon Egne resultat målt i forhold til Region Land Fokus på forbedring ut fra kunnskap om egne og andres resultat. Analyse Databearbeiding

20 Database MonAqua Egne resultat målt i forhold til Region Land
Pr. generasjon Egne resultat målt i forhold til Region Land Kunnskap om kritiske suksessfaktorer Fakta om egen produksjon Fokus på forbedring ut fra kunnskap om egne og andres resultat. Grunnlag for forskningsprosjekter Analyse Databearbeiding

21 Eksempler på nye månedsrapporter

22

23

24

25

26 Rapportene spesiallages med hensyn til :
Månedsrapporter Rapportene spesiallages med hensyn til : omfang innhold hyppighet

27 Egen årsrapport pr selskap. Vektlegging av :
Positive faktorer målt mot Lokaliteter innen konsern Region Land Negative faktorer målt som overfor Diskusjon om og anbefaling av de tre viktigste satsingsområder / fokusområder.

28 Gjennomgang om diskusjon av årsrapport
Årsgjennomgang Gjennomgang om diskusjon av årsrapport Gjennomgang av positive og negative faktorer Diskusjon om hvorfor faktorer kommer godt ut. Diskusjon om hvorfor faktorer kommer mindre godt ut. Gjennomgang / diskusjon om fokusområder Konkluder med 3 viktige fokusområder for neste sesong.

29 Sikkerhet Alle data behandles strengt konfidensielt
Ingen uvedkommende har dermed tilgang til data som kan kobles mot enkeltselskap eller lokaliteter Eiere har selvsagt heller ikke tilgang til data om den enkelte deltager Taushetserklæring undertegnes av MonAqua før datamotak. MonAqua har og garanterer for sikkerhetssystem som sikrer innsyn i konfidensielle data

30 Utvidet datafangst Utvidet datafangst om lokalitet ved hjelp av data fra NGU kan enkelt legges inn i databasen. Totalanalyser der en ser etter sammenhenger og forklaringer mellom lokalitetsdata og produksjonsdata.

31 Kunde Database MonAqua Vannkvalitet Miljø Forkvalitet Management
Økonomi Stamfisk Helse Rogn Yngel Genetikk Database MonAqua Foredling Slakting Sjøoppdrett Smolt Teknisk utstyr Driftsrutiner ?? Lokalitet Transport

32 MonAqua er et uavhengig selskap
OPPSUMMERING MonAqua er et uavhengig selskap Alle data behandles konfidensielt og med full diskresjon Anonymiserte data kan benyttes i forsknings- og utviklingsprosjekter. Eierne tilfører selskapet kompetanse på ulike områder Eneste selskap med Benchmarking for en helhetlig produksjon

33 Utvikling fra matfisk til Benchmarking av hele produksjonssyklus.
OPPSUMMERING Utvikling fra matfisk til Benchmarking av hele produksjonssyklus. Benchmarking av produksjonskostnader

34 ”Informasjonen blir ikkje til kunnskap før bitane er sette inn i ein samanheng”
Sylfest Lomheim. Dir. Norsk Språkråd.


Laste ned ppt "Trøndelag Fiskeoppdretterlag 7. mars 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google