Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trøndelag Fiskeoppdretterlag 7. mars 2005 Hvordan koble kunnskap om praktisk drift og lokaliteten? Knut Gunnes, MonAqua AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trøndelag Fiskeoppdretterlag 7. mars 2005 Hvordan koble kunnskap om praktisk drift og lokaliteten? Knut Gunnes, MonAqua AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trøndelag Fiskeoppdretterlag 7. mars 2005 Hvordan koble kunnskap om praktisk drift og lokaliteten? Knut Gunnes, MonAqua AS

2 HISTORIKK POL - PROSJEKT Startet 1998 Innsamling og bearbeiding av data fra matfiskoppdrett. MonAqua AS stiftet 2001 Innsamling og bearbeiding av data fra matfiskoppdrett Markedsandel ca 25 % av utsatt smolt med i analysene.

3 EIERE Fiskeriforskning Sintef Fiskeri og havbruk Kontali Analyse Hver med 1/3

4 Benchmarking: Læring av egne og andres erfaringer. 1. Detaljforståelse av egen prosess. 2. Analyse av andres prosess. 3. Sammenligne egne resultat med de andre analyserte. 4. Iverksette tiltak for å lukke prestasjons-gapet.

5 Resultat. Data samlet fra utsett i sjø 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Tilslutning: økende for alle år. For 2003 utsettet deltar ca 35 % av all utsatt smolt i Norge. Data benyttet i et doktorgradsarbeid Flere forskningsinstitusjoner har benyttet våre data. Resultat

6 SVINN Fra 2001 utsettet v.snitt 18,1

7 VEKSTHASTIGHET v.snitt 89

8 FÓRUTNYTTELSE v.snitt 1,13 v.snitt 1,20

9 Foredling Slakting Sjøoppdrett Yngel Rogn Stamfisk Smolt Kunde Produksjonssyklus Så langt : samlet data fra sjøfase og noe fra slakting.

10 Forkvalitet Miljø Foredling Slakting Sjøoppdrett Yngel Rogn Stamfisk Vannkvalitet Smolt Kunde Management Teknisk utstyr Genetikk Helse Transport Driftsrutiner ? ??

11 Mange kjente og ukjente faktorer virker på sluttproduktet En ”feil” i en produksjonsfase har / kan ha store konsekvenser senere i livet Faktorene har ulike grad av samvariasjon Det skal store datamengder til fra hele livssylusen og ulike påvirkningsfaktorer, for å finne sammenhenger / samvariasjon og forklaringer.

12 Veien videre Fra datafangst i sjøfasen til : DEN TOTAL PRODUKSJONEN

13 Stamfisk / Yngel / Smolt Matfisk Slakt / Foredling Helsekort Database Analyse databearbeiding Oppdrettere Forskningsmiljø Offentlig forvaltning Leverandører til næringen Formidling av ny kunnskap / resultat fra analyser 5 2 2 3 1 5 4 2 Videreutvikling 6 Økonomi

14 Forkvalitet Miljø Foredling Slakting Sjøoppdrett Yngel Rogn Stamfisk Vannkvalitet Smolt Kunde Management Teknisk utstyr Genetikk Helse Transport Driftsrutiner ? ?? Database MonAqua Økonomi

15 2001 TOTAL KOSTNAD KR 6,63 2002 TOTAL KOSTNAD KR 7,66 Kilde: Fiskeridirektoratet

16 VARIASJON I PRODUKSJONSKOSTNADER I 2002 Produksjonskostnad pr stk Antall selskap 73 Gjennomsnittlig prod. kostnad Mindre enn kr 4,00 (Inkluderer også ren yngelproduksjon) 4 (5,5 %) 3,40 Mellom kr 4,00 - 8,0039 (53,4 %) 6,40 Mellom kr 8,00 – 12,0019 (26,0 %) 9,68 Høyere enn kr 12,0011 (15,1 %) 13,80 Total snitt kostnad i 2002 : Kr 7,66 Kilde: Fiskeridirektoratet

17 Kostnadselement matfiskproduksjon 20022003 Smoltkostnader2,001,89 Forkostnader9,029,00 Forsikringskostnader0,290,27 Lønnskonstnader1,311,26 Kalk. Avskrivninger0,840,83 Annen driftskostnad2,722,34 Netto finanskostnad0,831,14 Prod. Kost pr Kg17,0116,73 Slaktekostnad inkl. frakt2,512,49 Sum kostnad pr kg19,5219,22 Kilde: Fiskeridirektoratet

18 Forkvalitet Miljø Vannkvalitet Teknisk utstyr Genetikk Helse Transport Driftsrutiner Tilvekst SMOLTKOSTNADER Management Kvalitetssikring Vaksinepris Rognpris Forpris Forsikringsavtale Opplæring Kunnskap Lønn

19 Analyse Databearbeiding Fakta om egen produksjon Egne resultat målt i forhold til Region Land Fokus på forbedring ut fra kunnskap om egne og andres resultat. Database MonAqua Pr. måned

20 Analyse Databearbeiding Egne resultat målt i forhold til Region Land Kunnskap om kritiske suksessfaktorer Fakta om egen produksjon Fokus på forbedring ut fra kunnskap om egne og andres resultat. Grunnlag for forskningsprosjekter Database MonAqua Pr. generasjon

21 Månedsrapporter Eksempler på nye månedsrapporter

22

23

24

25

26 Månedsrapporter Rapportene spesiallages med hensyn til : –omfang –innhold –hyppighet

27 Årsrapport Egen årsrapport pr selskap. Vektlegging av : Positive faktorer målt mot »Lokaliteter innen konsern »Region »Land Negative faktorer målt som overfor »Diskusjon om og anbefaling av de tre viktigste satsingsområder / fokusområder.

28 Årsgjennomgang Gjennomgang om diskusjon av årsrapport –Gjennomgang av positive og negative faktorer –Diskusjon om hvorfor faktorer kommer godt ut. –Diskusjon om hvorfor faktorer kommer mindre godt ut. –Gjennomgang / diskusjon om fokusområder –Konkluder med 3 viktige fokusområder for neste sesong.

29 Sikkerhet Alle data behandles strengt konfidensielt –Ingen uvedkommende har dermed tilgang til data som kan kobles mot enkeltselskap eller lokaliteter –Eiere har selvsagt heller ikke tilgang til data om den enkelte deltager Taushetserklæring undertegnes av MonAqua før datamotak. MonAqua har og garanterer for sikkerhetssystem som sikrer innsyn i konfidensielle data

30 Utvidet datafangst Utvidet datafangst om lokalitet ved hjelp av data fra NGU kan enkelt legges inn i databasen. Totalanalyser der en ser etter sammenhenger og forklaringer mellom lokalitetsdata og produksjonsdata.

31 Forkvalitet Miljø Foredling Slakting Sjøoppdrett Yngel Rogn Stamfisk Vannkvalitet Smolt Kunde Management Teknisk utstyr Genetikk Helse Transport Driftsrutiner Lokalitet ?? Database MonAqua Økonomi

32 OPPSUMMERING MonAqua er et uavhengig selskap Alle data behandles konfidensielt og med full diskresjon Anonymiserte data kan benyttes i forsknings- og utviklingsprosjekter. Eierne tilfører selskapet kompetanse på ulike områder Eneste selskap med Benchmarking for en helhetlig produksjon

33 OPPSUMMERING Utvikling fra matfisk til Benchmarking av hele produksjonssyklus. Benchmarking av produksjonskostnader

34 ”Informasjonen blir ikkje til kunnskap før bitane er sette inn i ein samanheng” Sylfest Lomheim. Dir. Norsk Språkråd.


Laste ned ppt "Trøndelag Fiskeoppdretterlag 7. mars 2005 Hvordan koble kunnskap om praktisk drift og lokaliteten? Knut Gunnes, MonAqua AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google