Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tøff konkuranse! Forholdet mellom Norge og Chile

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tøff konkuranse! Forholdet mellom Norge og Chile"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tøff konkuranse! Forholdet mellom Norge og Chile
Årsmøtet i Nordnorsk havbrukslag. Alta 9.februar Tarald Sivertsen.

2 Norge - Chile NORGE CHILE

3 To langstrakte land, to historier , to kulturer
CHILE Norge Bosetting, første hvite mann ? Eget universitet Egen stat (1905) Areal km² Folketall ( år 2000) mill mill. 4,5 mill. Årlig befolkningsøkning 1,6% ,4% BNP / innbygger ( år 2000) NOK Andel voksne (16-49 år) med aids 0,3% ,08% Levealder kvinner år år Menn år år

4 Chile – Norge To store fiskeri og akvakulturnasjoner
Produktive havområder ; kaldt vann møter varmt vann Humboltstrømmen - Chile Golfstrømmen - Norge

5 De naturgitte forskjellene
Klimaendringer i framtida ? Kan Humboltstrømmen snu ? Vil Golfstrømmen bare nå opp til Hordaland ? Dagens klima og havstrømmer gir forskjellig vekstforhold for laksen.

6 Oppdrettsnasjonene Norge - Chile Totale landinger fra akvakultur
TONN Chile 2004 Norge 2004 * Norge - fremdeles størst på laksefisk men,……… Chile er en større oppdrettsnasjon

7 * Chile og Norge - to store og etter hvert jevnstore sjømataktører
Sjømatnasjonene Norge - Chile Total fangst og oppdrett av Fisk, Skjell, Skalldyr og Alger 1.000 tonn Kilde: Kontali Analyse, Sernapesca, Fiskeridirektoratet * Chile og Norge - to store og etter hvert jevnstore sjømataktører

8 Norge – Chile - hva er forskjellen
Norge – Chile - hva er forskjellen ? Variasjon i Sjøtemperaturer gjennom året

9 Variasjon i ferskvannstemperaturer

10 Relativ utfóring Atlantisk laks Norge - Chile

11 De naturgitte forskjellene
Hva betyr det ? Chile bedre enn Norge Oppsummering atlantisk laks basert på USD = NOK 7 Fórproduksjon kr. 0,40 kg. fór NOK 0,60 / kg. sløyd Kortere veksttid, jevnere bemanning, utnyttelse utstyr, logistikk etc. NOK 1,00 / kg sløyd Lavere lønnskostnader NOK 0,60 / kg sløyd Smoltkostnad NOK 0,30 / kg sløyd Slakte / pakkekostnad NOK 0,50 / kg sløyd NOK 3,00 / kg sløyd D.v.s. NOK 2 – 5 / kg sløyd Av dette utgjør ca. NOK 2.- forskjell i temperaturregimene

12 Konkuranseevne,Hva er det ?
Konkurranseevne beskriver forutsetningene for å opprettholde og øke den økonomiske verdiskapningen over tid; på bedriftsnivå, næringsnivå og nasjonalt nivå. Konkurranseevne avhenger av konkurranseposisjon og evne til innovasjon og omstilling; på nasjonalt nivå ogsåat full ressursutnytting og langsiktig balanse i økonomien sikres». (NOU 2001) Utdyping av definisjonen «Konkurranseevne beskriver forutsetningene for å opprettholde og øke den økonomiske verdiskapningen over tid….»

13

14

15

16

17

18

19

20


Laste ned ppt "Tøff konkuranse! Forholdet mellom Norge og Chile"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google