Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Ålesund 15. januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Ålesund 15. januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Ålesund 15. januar 2008

2 bransjegrupper havbrukslag sektorgrupper Stab: FoU, kommunikasjon, administrasjon, arbeidsliv Helse og kvalitet Henrik Stenwig Markedsadgang Trond Davidsen Næringsutvikling Geir Ove Ystmark Administrerende direktør Geir Andreassen Miljø Aina Valland Styret Generalforsamling

3 Innhold i foredraget Hygienepakken - muligheter for næringen Dokumentasjon helsemessig trygg mat Hjelpemidler Utfordringer for næring og myndighet FHLs prioriterer hygienepakken

4 Hygienepakken Regelverksendring Endring for Mattilsynet – Enhetlig håndtering i EØS - fellesskapet – Økt krav til faglig skjønn – Kontrollforordning Endring for næring – Tydeligere ansvar – Mulighet for egne løsninger – Økt krav til dokumentasjon basert på HACCP prinsippene til målstyring fra detaljstyring

5 Risikobasert forvaltning Risikovurdering Vitenskapskomiteen Risikohåndtering Myndigheter Dersom det stilles spesifikke hygienemessige krav både med hensyn til produksjonsprosesser eller til prøvetaking skal det være basert på kunnskap om risiko og at det er nødvendig for å ivareta mattrygghet. Eksempel: nye mikrobiologiske kriterier

6 Hygienepakkens handlingsrom – økt fleksibilitet Mulighet til å velge ulike løsninger og ulike materialer under forutsetning av at produksjonen er helsemessig trygg Større rom for faglig skjønn Økt behov for kunnskap Krav til dokumentasjon

7 Eksempler dokumentasjon Prøvetaking virksomheten – Stikkprøver – Prøvetakingsprogram Historiske data virksomheten Forskningsresultater Offentlige overvåkingsprogrammer – Sjømatdata – NIFES Sjømatdata – NIFES – Kunnskap om parasitter i oppdrettsfisk krav om frysing

8 Enhetlig forståelse av regelverket Veiledere – EU veiledere for H1, H2, og HACCP – Nasjonale veiledere Veileder for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer Flere nasjonale veiledere fra Mattilsynet?? regelhjelp.no

9 Fødevarestyrelsen http://www.foedevarestyrelsen.dk/ Vejledninger og cirkulærer –Vejledning nr. 9355 af 1. juni 2007 om fødevarehygiejne Vejledning nr. 9355 af 1. juni 2007 om fødevarehygiejne –Cirkulære nr. 9785 af 19. december 2005 om kontrol med muslinger Vejledning om mælkekontrolCirkulære nr. 9785 af 19. december 2005 om kontrol med muslinger Vejledning om mælkekontrol –Vejledning om uddannelseVejledning om uddannelse –Vejledning af december 2007 om egenkontrol i fødevarevirksomhederVejledning af december 2007 om egenkontrol i fødevarevirksomheder –Vejledning nr. 9794 af 20. december 2005 om ændring af regler for kommerciel import af animalske fødevarer fra 1. januar 2006 som følge af hygiejne- og kontrolforordningerneVejledning nr. 9794 af 20. december 2005 om ændring af regler for kommerciel import af animalske fødevarer fra 1. januar 2006 som følge af hygiejne- og kontrolforordningerne –Vejledning nr. 9809 af 23. december 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarerVejledning nr. 9809 af 23. december 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer –Vejledning nr. 9459 af 12. juli 2006 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder (Som pdf)Vejledning nr. 9459 af 12. juli 2006 om autorisation og registrering af fødevarevirksomhederpdf –Cirkulære nr. 9806 af 21. december 2005 om ophævelse af forskellige cirkulærer på Fødevarestyrelsens områdeCirkulære nr. 9806 af 21. december 2005 om ophævelse af forskellige cirkulærer på Fødevarestyrelsens område –Cirkulære nr. 9724 af 26. juli 2007 om udøvelse af kødkontrolCirkulære nr. 9724 af 26. juli 2007 om udøvelse af kødkontrol

10 Nasjonale retningslinjer En hjelp for virksomheten til oppfylle krav til mattrygghet og egenkontroll Mulighet for næringen - frivillig å bruke Mattilsynet har uansett ansvar for selvstendig vurderinger av dokumentasjon ved inspeksjoner og revisjoner På EU - kommisjonens hjemmeside – liste over nasjonale retningslinjer i alle land Mye gammelt Noe er utarbeidet av myndigheter – Danmark: Fiskedetaljister Visse fiskefartøy akvakultur

11 Utfordringer næringen Ta ansvaret Benytte og kreve handlingsrommet som regelverket åpner for Krav til dokumentasjon

12 Utfordringer Mattilsynet Konsistent og forutsigbar forvaltning – Bruk av faglig skjønn – Harmonisering i EØS Kontrollforordningen og H3 stiller krav til myndighetene – Offentlig kontroll i form av revisjon av egenkontrollen – Mattilsynet har rett og plikt til å inspisere og å ta prøver

13 Forvaltning - enkeltsaker Mattilsynet må sikre enhetlig vurdering – Mange enkeltsaker og ulik tolkning i distriktene – Klagesaker avgjøres av 8 ulike regionkontorer – Matloven Ivareta hensyn til aktørene Proporsjonalitet og forholdmessighet Profesjonalitet begge parter både ved tilsyn og saksbehandling Næringen må bruke adgangen til å uttale seg og å klage Kontakt FHL!

14 Hygienepakken og sjømat Felles regelverk for all næringsmiddelproduksjon – kjøtt og fisk i ett Hovedkompetanse og fokus i EU på kjøtt – Problemstillinger for fisk i andre rekke – Norge og FHL er pådrivere i forhold til fisk Revisjon av hygienepakken – Norsk nasjonal ekspert i EU - ansvar for fisk

15 FHLs mål for revisjonen av hygieneforordningene Rent sjøvann til bearbeiding etter 2009 Kjølelagring i is og vann i landanlegg etter 2009

16 FHLs arbeid Frem til regelverket trer i kraft i Norge: – Informasjon til medlemmer – Kommenterer implementering av hygienepakken og kontrollforordningen – Dialog med Mattilsynet om tilsynsstrategier – Utarbeide veiledninger f. eks om krav til personlig hygiene – Utarbeide nasjonale retningslinjer hygienepakkens krav i akvakulturanlegg

17 FHL arbeid – 2 Når regelverket er på plass fokus på: – at Mattilsynet har et enhetlig tilsyn på området – at tiltak er proposjonale i forhold til formålet – at tiltak ikke går utover bestemmelsene i forordningen

18 Oppsummering Risikobasert hygieneregelverk er et riktig og fremtidsrettet prinsipp! Helsemessig trygg mat er ikke konkurranseområde! Næringen er klar til å ta ansvaret! Store utfordringer med hensyn til enhetlig tilsyn og bruk av faglig skjønn!

19 FHL prioriterer hygienepakken!

20 Annen informasjon Codex Alimentarius Fiskekomiteen (CCFFP) CODE OF PRACTICE FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS (CAC/RCP 52-2003) http://www.codexalimentarius.net FAO technical paper 444


Laste ned ppt "Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Ålesund 15. januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google