Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MATS – MAttilsynets Tilsynssystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MATS – MAttilsynets Tilsynssystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 MATS – MAttilsynets Tilsynssystem
FHL - Nytt hygieneregelverk Ålesund, 15. januar 2008 Lise Torkildsen

2 Hva er MATS? MATS vil være et arbeidsflyt- og beslutningsstøttesystem for Mattilsynets utøvende tilsyn (dekker alle fagområder) MATS vil også være et system for rapportering og tilsynsplanlegging MATS vil være Mattilsynets kvalitetssystem for tilsynsprosessen MATS integreres mot interne og eksterne systemer MATS vil være selvbetjeningsløsning for næringsaktører på alle områder der det er mulig

3 Selvbetjening Det vil bli brukt selvbetjening der det er mulig:
Data blir registrert kun én gang Minsker muligheten for feil Bedriften kan kontrollere om dataene er korrekte Bedriften kan følge med i søknadsprosessen Effektivisering både for næringen og tilsynet

4 MATS – første leveranse
Første leveranse ble satt i produksjon 5 juni 2007 og omfattet disse områdene: Selvbetjeningsløsning gjennom MATS Skjematjeneste: Rekvisisjoner og eksportattester for fisk Import av planter Tilsyn med vannverk (delvis) Tilsyn med husdyrhold (delvis) Basisfunksjonene: Revisjon, inspeksjon og forvaltningsmessig oppfølging Automatisk lagring i ePhorte (elektronisk arkivsystem) av saker fra MATS Automatisk utstedelse av faktura for gebyrpliktige tjenester Altinn for pålogging til MATS skjematjeneste Integrasjon mot Brønnøysundregistrene Utfasing av fiskebruksdatabasen

5 MATS – DL2 Leveransen er planlagt satt i produksjons 25 feb og vil ha fokus på tilsynsstøtte for: Fisk og sjømatområdet herunder skjell Vann – hele området Veterinært legemiddelregister – første del – medisinrester i fisk Basisfunksjoner: Prøvetaking, godkjenning/melding og rapportering Videre vil DL2 videreutvikle MATS skjematjeneste til også å omfatte: Godkjenningssøknader/Meldinger Innrapporteringer Integrasjon mot systemer i bla. FDir, FHI, NIFES Utfasing - Medisinrestdatabasen

6 Oversikt over generelle løp i DL2
Tilsyn: Inspeksjon Revisjon Prøvetaking Saksbehandling Henvendelser: Import og eksport Godkjenninger/meldinger/tillatelser Rapportering Masseutsendelser

7 Fra web til tilsyn – generell flyt
Registrer skjema på web Oppgave for mottak av melding Vurdere innkommet melding Saksbehandling Inspeksjon / prøvetaking Avslutte direkte

8 Altinn Velg representant/er for bedriften

9

10 Hvis bedriften har eget vannverk er det her det skal søkes om godkjenning.
Under fisk og sjømat ligger: Fangst av sjøpattedyr Pryddammer Transport av levende akvatiske dyr Transport fra fiske, CSW, RSW

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Fra web til tilsyn – generell flyt
Registrer skjema på web Oppgave for mottak av melding Vurdere innkommet melding Saksbehandling Inspeksjon / prøvetaking Avslutte direkte

23 Mottak av godkjenningssøknad
Behandling i ”MATS”, inspektørens tilgang til innkomne saker

24

25 Før produksjonssetting av DL2 vil vi…
Lære opp representanter (ca 30) fra superbrukeren til testarbeid Lære opp superbrukere og utarbeide opplæringspakke for lokal opplæring Regional opplæring på de som omfattes av DL2 fagområder Utvikle e-læringsmoduler for de områder som omfattes av DL2 samt bruk av Brønnøysundregistrene, Utvikle e-læringsmodul rettet mot eksterne brukere – fokus på Altinn Dialog med aktuelle bransjer (vann og fisk/sjømat) Bruke representanter fra aktuelle bransjer i testing av MATS -skjemaløsning Informasjon via DK til aktuelle næringsaktører om hvordan MATS skjematjeneste skal brukes, herunder Altinn

26 ….. og MATS er veien mot et enhetlig og effektivt tilsyn
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "MATS – MAttilsynets Tilsynssystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google