Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et av de viktigste målene for prosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et av de viktigste målene for prosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et av de viktigste målene for prosjektet
Styrt tørkeprosess Et av de viktigste målene for prosjektet

2 Tørkehastighet i klippfisktørking
Målinger i industri og laboratorier Tidligere måledata Modellering Testing av pålitelighet ved ulike forhold Betydning for industrielle tørker

3

4 Tørketid fra 55% til 47% som funksjon av relativ luftfuktighet, 1 kg torsk (etter Strømmen, 1980)

5 Tørketiden fra 55% til 47% som funksjon av lufthastigheten (etter Strømmen, 1980)

6 Tørketid fra 55 til 47 % som funksjon av temperatur, 1 kg torsk (etter Strømmen, 1980)

7 Tørketid fra 53,5 % til 47 % som funksjon av temperatur og luftfuktighet

8 Oppsummering av tidligere målinger
Tørker hurtig første 5 timer, deretter langsommere Luftfuktigheten bør ikke være over 60%, men lite å hente på lavere enn 40% Lufthastigheten bør være mellom 1 og 3 m/s (viktigst i startfasen) Stor variasjon mellom enkeltfisk

9 Modellering: Geometrien i saltfisk og klippfisk
En saltet sei sett fra skinnsiden kan grovt representeres med følgende modell: ryggen som en halvsylinder, og buklappene som to trekantede vinger med spenn lik bredden over ørebeina. Det største arealet finner vi altså på skinnsiden, noe som er ugunstig med tanke på tørkeforholdene Modellen er modifisert matematisk slik at halvsylinderen er erstattet med en halv rettavkortet kjegle, med større diameter ved nakken enn ved sporden

10 Saltfisk sett fra fiskesiden

11 Vekttap i % som funksjon av saltfiskens vanninnhold

12 Saltfisk sei, 220 stk i størrelsesorden 1000-2000g
Middelverdi 54,7 Standardavvik 0,49 Laveste 53,4 Høyeste 56,3 Antall 222

13 Vanninnholdet i saltfisk varierer lite i et parti

14 Variasjonen i klippfiskens vanninnhold er langt større

15 Er vanninnholdet normalfordelt?
Målt vanninnhold i 238 sei klippfisksammenliknet med en normalfordeling basert på samme parti

16 Hvorfor varierer klippfiskens vanninnhold?
Saltfiskens vanninnhold varierer, Saltfiskens saltinnhold varierer Saltfiskens tykkelse varierer Spalting gir raskere tørking Klimaforholdene i tørken varierer, dvs fuktighet og temperatur Lufthastigheten varierer

17 Årsaksdiagram for variasjon av vanninnhold
Saltfisk Tørka Biologisk Tørketype Saltemetode Vogner og brett Salttype Luftfordeling Avlagring Plassering av vogner Pressing Varierende Vanninnhold i klippfisk Startvanninnhold Saltinnhold Temperatur Opplegging Luftfuktighet Vasking Lufthastighet Stabling Tørkeprogram Operatør Tørkeprosess

18 Hovedtrenden er at våteste fisk tørker raskest, men det er mange unntak

19 Foreløpig konklusjon Standardavviket for vanninnhold øker fra saltfisk til klippfisk Det er mulighet for at fuktig fisk får ugunstig plass i tørken, mens en avlagret fisk får gunstig plassering - da øker standardavviket Eksakt tørketid for den enkelte fisk er en utfordring å forutsi – vanninnholdet bør i så fall være kjent på forhånd Det er fortsatt variasjon mellom enkeltfisker som må karakteriseres som ”tilfeldig”, men denne delen ønsker vi å avgrense ytterligere Det er ønskelig med mer dokumentasjon av saltfisken, både råstoff og salteprosess

20 Vakuumtørking av klippfisk
Konsept for kontinuerlig produksjon?

21 Vekttap i vakuumtørking
Figuren viser av vifte gir raskere tørking selv ved lave trykk

22 Tørkehastighet som funksjon av trykk, med og uten vifte, 13-17C

23 Drivende kraft som funksjon av tørkegodsets temperatur ved dampfelletemperatur -100 og -40 °C.
Damptrykket i tørkesonen er 76 % av metningstrykket ved den rådende temperatur.

24 For å oppnå fordampingstørking, må kammertrykket senkes slik at temperaturen i produktet er høyere enn metningstemperaturen ved det rådende trykket. Gitt 23C som temperaturgrense, må altså trykket senkes til under 30 millibar, dvs. ca. 97 % vakuum.

25 Tørkeprosessen i det hurtigste alternativet, merk overflate og kjernetemperaturen, som bare er ca 13C, og enda lavere mens tørkingen er mest intens, ved 4 – 6 timer

26 Konklusjon fra vakuumtørkeforsøkene
Bruk av vakuum gir raskere tørkeprosess Ved rådende betingelser kan det tørkes fram klippfisk på 24 timer Ved senking av trykk fra 40 til 30 mbar, kombinert med økning av temperatur til 22C, venter vi å kunne minst halvere tørketiden Med bakgrunn i kostbare anlegg, er det lite sannsynlig av vakuumtørking skal gjøre hele tørkeprosessen på et anlegg


Laste ned ppt "Et av de viktigste målene for prosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google