Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Kittelsen og Henriette Alne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Kittelsen og Henriette Alne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arne Kittelsen og Henriette Alne
Ferskvanns- og settefisktilgang i Møre og Romsdal Arne Kittelsen og Henriette Alne AKVAFORSK 2006

2 Arne Kittelsen 38 år i næring Seattle 1968 Romerike 1970 Valg av sted
AKVAFORSK, Sunndalsøra 25 ulike land, fjernvarme, smolt

3 Bakgrunn: Utredning om potensiale for økning i smoltproduksjon på oppdrag fra FHL Havbruk Ferskvannstilgang og vannbehov i produksjonen som begrensende faktor for økt produksjon Hovedformål 1) Potensial i eksisterende settefisk-struktur 2) Kartlegging av ubenyttede og aktuelle vannressurser 3) betydning av ulike produksjonsstrategier

4 Sitater Kristian Landmark Skar, Kyst. no
Sitater Kristian Landmark Skar, Kyst.no Smoltmangel kan splitte landet Kapasitetsmessig må det satses i Troms og Finnmark Karl Christian Aag, Salmar Lager vi dårlige nullåringer på bekostning av gode ettåringer Endring i produksjonsstrategi og tekniske løsninger må til 3 rogninnlegg i framtiden Vannbehandling med resirkulering Jim Roger Nordly, Europharma Reduser størrelsen på smolt til utsetting i sjø Arve Slettvåg, Fiskeridirektoratet Det er småoppdretterene som får svi

5 Hilde Ribe, Rådgivende biolog, Finnmark
Hilde Ribe, Rådgivende biolog, Finnmark En kan redusere smoltstørrelsen, men tviler på at oppretteren vil gjøre dette Bjørn Pedersen, AS Tri, Finnmark Det er akutt smoltmangel i Finnmark Erling Keiserås, Raumagruppen Tror ikke på noen snarlig vekst i smoltproduksjonen Tidligere settefiskprodusenter starter opp igjen Usikker på hvordan resirkulering vil fungere

6 Jan Harald Jensen, Nord Norsk Havbrukslag
Et betydelig smoltunderskudd i Troms og Finnmark neste år Bygg ut flere settefiskanlegg i nord Invester i settefiskanlegg på Vestlandet Yngve Ugenes, SINTEF Resirkulering kan løse smoltmangelen Ulgenes viste til resultater fra Pan Fish Norge Atle Eide, Pan Fish Produksjonen vil bli bremset opp som en følge av smoltunderskudd fra år 2008

7 Behov for økt smoltproduksjon
Prognose basert på forventet vekst i sjøanlegg og uttalelser fra ressurspersoner i næringa Kort sikt: 5 år Lengre sikt: 15 år Konservativt estimat: 3% økning pr år Høyt estimat: 8,3% økning pr år Hvilket behov har vi for økning av smoltproduksjon på kort (5 år) og lang (15 år) sikt? Et naturlig utgangspunkt for å utarbeide prognoser for en forventet smoltproduksjon er å ta utgangspunkt i forventet vekst i våre sjøanlegg. Med bakgrunn i dette, og uttalelser fra ressurspersoner i næringen, er prognosene for smoltbehovet for 2010, 2015 og 2021 henholdsvis 204-, 266- og 371 millioner smolt. Det er presentert mange prognoser for økning i smoltbehovet fremover (31). Hvis man ser 10 år bakover i tid, har økningen i smoltproduksjonen i den perioden vært på over 80% der mesteparten av økningen kom på 90-tallet. For perioden 2000–2004 var økningen ca 3% pr år, men dette var en periode da det var tildels meget lave laksepriser i markedet, noe som igjen la en demper på utviklingen i næringen. Hvis man setter opp forventet smoltbehov fremover med litt spredning, kan man anslå dette som følger: 3% økning for hvert år (lavt estimat) fra og med 2006 gir et smoltbehov på ca 180 millioner i 2010 og ca. 240 millioner i ,3% økning for hvert år (høyt estimat) fra og med 2006 gir et smoltbehov på ca. 220 millioner i 2010, ca. 500 millioner i

8 AquaGen 0,5 Eik Settefisk 0,5 Fjorlaks Aqua 0,75 Follasmolt 3
SETTEFISKANLEGG OG PRODUKSJON I MØRE & ROMSDAL ( Mill. settefisk - totalt 18 anlegg) AquaGen ,5 Eik Settefisk 0,5 Fjorlaks Aqua 0,75 Follasmolt Hjellvik Settef. 1 Kraft Laks Lærøy Midnor Møre Edelfisk ,3 Pan Fish ,9 Rauma Settefisk 0,5 Smøla Settefisk ,5 Straume Settefisk 0,1 Straumsnes Settef. 0,6 Sætre Settefisk Torjulvågen Settef. 1 Urke Settefisk Vartdal Settefisk ,88 Åkvik Settefisk ,4 27,93

9 Tilgengelige vannressurser Krav stilt i utredningen
Vannkvalitet Vanntemperatur Vannmengde Kontinuitet av vannmengde Areal 5 km til sjø 12 m3/min – 1,7 mill. smolt

10 Potensiell smoltproduksjon. ( Mill
Potensiell smoltproduksjon.( Mill.) Hele landet 10 % utnyttelse av vannmengden A B C

11 Potensielt antall smoltanlegg i M & R Alle anlegg
A B C Sum 109 smoltanlegg

12 Potensielle smoltanlegg i M & R Anlegg uten utslipp til laksefjord 10 % utnyttelse av vannet
A B C Smoltanlegg Millioner smolt

13 Møre og Romsdal

14 Muligheter til å øke produksjonen Konsesjoner som ikke er i bruk Ta ut mer vann fra vannkilden Vannbehandling

15 60 % av eksisterende anlegg har ledige vannressurser
På landsbasis kan dette gi 100 millioner smolt som tillegg I M & R er muligheter for økning lite dokumentert, men denne ressursen kan sikkert gi vekstmulighet

16 Lufting/CO2 fjerning: Forenklet resirkulering Intensiv resirkulering
Vannbehandling Vannbehandling som har som formål å øke oppholdstid (=oppdrettsvolum/mengde nytt tilført vann) Oksygenering Lufting/CO2 fjerning: Forenklet resirkulering Intensiv resirkulering Historisik sett: Intensivering: Gjennomstrømmingsanlegg Oksygenering: markant økning i produksjonkapasitet CO2 lufting ”primitiv resirkulering” Oppholdstid: oppdrettsvolum/mengde spedevann: Gjennomstrømming: 1-3 timer Forenklet resirk: t Resirk: 10 døgn +:

17 Vannbehandling effekt på økt smoltproduksjon
Ulike type vannbehandlinger på eksisterende anlegg: Landsbasis: 5-10 år fram gir 50 mill smolt M & R 15 % av 50 mill. gir 7-8 mill

18 Kraft og smolt Lite anvendt. Hvorfor?
Bruk av turbinvann til smoltproduksjon - Uttak før/etter turbin - Kontinuitet Tilleggs vannkilde Miljø restriksjoner

19 Kraft og fisk 120 kraftverk, med avløp til sjø Snitt på 11 m3/ sek
300 m til sjø 7-10 % av turbinvannet=180 mill smolt på landsbasis M & R 15% gir ca. 25 mill smolt

20

21

22 Øke settefiskproduksjonen M & R
På kort sikt: redusere smoltstørrelse og nytte alt tilgjengelig vann på eksistende anlegg. Redusere spesifikt vannforbruk ”Gamle anlegg” startes opp På lengre sikt: Utstrakt vannbehandling, nye vannkilder, resirkulering Resirkulering vil opplagt bli framtiden


Laste ned ppt "Arne Kittelsen og Henriette Alne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google