Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ferskvanns- og settefisktilgang i Møre og Romsdal Arne Kittelsen og Henriette Alne AKVAFORSK 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ferskvanns- og settefisktilgang i Møre og Romsdal Arne Kittelsen og Henriette Alne AKVAFORSK 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ferskvanns- og settefisktilgang i Møre og Romsdal Arne Kittelsen og Henriette Alne AKVAFORSK 2006

2 Arne Kittelsen 38 år i næring Seattle 1968 Romerike 1970 Valg av sted AKVAFORSK, Sunndalsøra 1988 - 2006 25 ulike land, fjernvarme, smolt

3 Bakgrunn: –Utredning om potensiale for økning i smoltproduksjon på oppdrag fra FHL Havbruk –Ferskvannstilgang og vannbehov i produksjonen som begrensende faktor for økt produksjon –Hovedformål 1) Potensial i eksisterende settefisk-struktur 2) Kartlegging av ubenyttede og aktuelle vannressurser 3) betydning av ulike produksjonsstrategier http://www.fiskerifond.no/files/news/attach/523014ferskvannsressurs.pdf

4 Sitater Kristian Landmark Skar, Kyst.no Smoltmangel kan splitte landet Kapasitetsmessig må det satses i Troms og Finnmark Karl Christian Aag, Salmar Lager vi dårlige nullåringer på bekostning av gode ettåringer Endring i produksjonsstrategi og tekniske løsninger må til 3 rogninnlegg i framtiden Vannbehandling med resirkulering Jim Roger Nordly, Europharma Reduser størrelsen på smolt til utsetting i sjø Arve Slettvåg, Fiskeridirektoratet Det er småoppdretterene som får svi

5 Hilde Ribe, Rådgivende biolog, Finnmark En kan redusere smoltstørrelsen, men tviler på at oppretteren vil gjøre dette Bjørn Pedersen, AS Tri, Finnmark Det er akutt smoltmangel i Finnmark Erling Keiserås, Raumagruppen Tror ikke på noen snarlig vekst i smoltproduksjonen Tidligere settefiskprodusenter starter opp igjen Usikker på hvordan resirkulering vil fungere

6 Jan Harald Jensen, Nord Norsk Havbrukslag Et betydelig smoltunderskudd i Troms og Finnmark neste år Bygg ut flere settefiskanlegg i nord Invester i settefiskanlegg på Vestlandet Yngve Ugenes, SINTEF Resirkulering kan løse smoltmangelen Ulgenes viste til resultater fra Pan Fish Norge Atle Eide, Pan Fish Produksjonen vil bli bremset opp som en følge av smoltunderskudd fra år 2008

7 Behov for økt smoltproduksjon Prognose basert på forventet vekst i sjøanlegg og uttalelser fra ressurspersoner i næringa Kort sikt: 5 år Lengre sikt: 15 år Konservativt estimat: 3% økning pr år Høyt estimat: 8,3% økning pr år

8 SETTEFISKANLEGG OG PRODUKSJON I MØRE & ROMSDAL ( Mill. settefisk - totalt 18 anlegg) AquaGen 0,5 Eik Settefisk 0,5 Fjorlaks Aqua 0,75 Follasmolt 3 Hjellvik Settef. 1 Kraft Laks 1 Lærøy Midnor 1 Møre Edelfisk 1,3 Pan Fish 9,9 Rauma Settefisk 0,5 Smøla Settefisk 2,5 Straume Settefisk 0,1 Straumsnes Settef. 0,6 Sætre Settefisk 2 Torjulvågen Settef. 1 Urke Settefisk 1 Vartdal Settefisk 0,88 Åkvik Settefisk 0,4 27,93

9 Tilgengelige vannressurser Krav stilt i utredningen Vannkvalitet Vanntemperatur Vannmengde Kontinuitet av vannmengde Areal 5 km til sjø 12 m3/min – 1,7 mill. smolt

10 Potensiell smoltproduksjon.( Mill.) Hele landet 10 % utnyttelse av vannmengden A B C 490 375 160

11 Potensielt antall smoltanlegg i M & R Alle anlegg A BC 58 474 Sum 109 smoltanlegg

12 Potensielle smoltanlegg i M & R Anlegg uten utslipp til laksefjord 10 % utnyttelse av vannet A B C Smoltanlegg 35 26 4 Millioner smolt 97 75 9

13 Møre og Romsdal

14 Muligheter til å øke produksjonen Konsesjoner som ikke er i bruk Ta ut mer vann fra vannkilden Vannbehandling

15 Ledige vannressurser 60 % av eksisterende anlegg har ledige vannressurser På landsbasis kan dette gi 100 millioner smolt som tillegg I M & R er muligheter for økning lite dokumentert, men denne ressursen kan sikkert gi vekstmulighet

16 Vannbehandling Vannbehandling som har som formål å øke oppholdstid (=oppdrettsvolum/mengde nytt tilført vann) –Oksygenering –Lufting/CO 2 fjerning: Forenklet resirkulering –Intensiv resirkulering

17 Vannbehandling effekt på økt smoltproduksjon Ulike type vannbehandlinger på eksisterende anlegg: Landsbasis: 5-10 år fram gir 50 mill smolt M & R 15 % av 50 mill. gir 7-8 mill

18 Kraft og smolt Lite anvendt. Hvorfor? Bruk av turbinvann til smoltproduksjon - Uttak før/etter turbin - Kontinuitet Tilleggs vannkilde Miljø restriksjoner

19 Kraft og fisk 120 kraftverk, med avløp til sjø Snitt på 11 m 3 / sek 300 m til sjø 7-10 % av turbinvannet=180 mill smolt på landsbasis M & R 15% gir ca. 25 mill smolt

20

21

22 Øke settefiskproduksjonen M & R På kort sikt: redusere smoltstørrelse og nytte alt tilgjengelig vann på eksistende anlegg. Redusere spesifikt vannforbruk ”Gamle anlegg” startes opp På lengre sikt: Utstrakt vannbehandling, nye vannkilder, resirkulering Resirkulering vil opplagt bli framtiden


Laste ned ppt "Ferskvanns- og settefisktilgang i Møre og Romsdal Arne Kittelsen og Henriette Alne AKVAFORSK 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google