Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsaktivitet Kjell Maroni Fagsjef FoU FHL havbruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsaktivitet Kjell Maroni Fagsjef FoU FHL havbruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsaktivitet Kjell Maroni Fagsjef FoU FHL havbruk

2 Hovedfokus: Kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon fra stamfisk, rogn og yngel til høykvalitets matfisk som tilfredstiller markedets krav

3 Hovedområder FHF havbruk (0.3 % av eksportverdi av all sjømat) Fôrressurser Smoltkvalitet og ferskvannsressurser Genetikk Miljø (rømming, hindre begroing) Helse (virus, velferd, lakselus) Rent miljø, trygg mat, areal-/kystsone, regelverk, HMS er fellesområder

4 FHF (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond) Næringens ”egne” midler (80 – 100 mill/år) Sekretariat i Oslo 3 FoU-koordinerings-oppdrag –Fangst (Fiskarlaget) –Havbruk (FHL havbruk) –Industri/foredling (FHL industri & eksport) Særlig innen havbruk jobber i grensesnittet mellom FHF, NFR, IN og delvis EU og andre finansieringskilder

5 Fôrressurser Status var: –Stort fokus på fremtidig fôrmangel, spesielt marint fett –FHF-prosjekter om høsting lavere i næringskjeden (rauåte og krill), og om mulig industrialisering av mikroalgeproduksjon som kilde til marint fett Dagens situasjon: –Fôrprodusentene signaliserer at de ser muligheter, og ønsker å konkurrere om beste løsninger –Mye forskning pågår, aktiv og fokusert produktutvikling –Markedsbasert fôrproduksjon / -fôrtyper Fremtiden: –FHF må følge med slik at fôret bidrar til god produktkvalitet, matvaretrygghet og god dyrehelse

6 Intensiv dyrking av mikroalger (FHF-prosjekt/NFR-prosjekt NLH) Foreløpig valgt algen Nannochloris oculata Utvalgte alger kan produsere relativt store mengder av de viktige fettsyrene EPA (eicosapentaenoic acid), AA (arachidonic acid) og DHA (docosahexaenic acid). Innhold av EPA økt fra 1.0 til 6.5% av tørrstoffinnhold Disse fettsyrene bidrar sterkt til de positive helsemessige effektene mennesker har av å spise sjømat. Algereaktor for intensiv dyrking av mikroalger

7 Smoltkvalitet / ferskvannsressurser Status var: –Dødelighet i settefiskanlegg –Problemer med smolt etter utsett –Lite koordinert forskningsinnsats –FHF initierte koordinert FoU-program (presenteres senere) Dagens situasjon: –Betydelig økt kunnskap og bruk av denne i både forskningsmiljø og næring –Kunnskap fra satsingen sentral i utarbeidelse av norske og europeiske driftskrav Fremtiden: –Kunnskapen om optimalt vannmiljø i ferskvann gjør at vi produserer en lytefri smolt som gir grunnlag for matfiskproduksjon uten unødig svinn, medisinbruk eller nedklassifisering av sluttprodukt for eksempel grunnet deformiteter

8 Dødelighet etter smitte med IPN virus (data fra Fiskeriforskning) Akkumulert dødelighet (%)

9 Oppsummering Klar sammenheng mellom redusert vannkvalitet (som følge av lavt vannforbruk, oksygenering og høy tetthet) og IPN utbrudd hos atlantisk laksesmolt Fisk utsatt for redusert vannkvalitet vokste dårligere enn kontrollfisk, både i ferskvann og etter overføring til sjø Immunsystemet synes svekket hos fisk utsatt for redusert vannkvalitet

10

11 Resultater fra forsøk velferd/kvalitet (FHF-prosjekt ved Akvaforsk/AquaGen/Ewos Innovation) Ryggvirvler utvikles feil ved innhold av fosfor i fôret i perioden fra startfôring og utover i tråd med tidligere antatt behov (1%) Mineralernæring videre i vekstfasen påvirker alvorlighetsgraden Dette stiller store krav til fôrleverandørene, og oppdretterne må være bevisst på temperatur- og veksthastighet CT-skanner bilde av ryggvirvel fra høstsmolt ca 10 mnd etter klekking Bilde fra Tom Hanssen - Havforskningsinstituttet

12 Bilder fra Grete Bæverfjord - Akvaforsk

13

14 Nedklassing på slaktelinja 14 mnd etter utsett!! Temperatur hele tiden 12 o C -> 1.4 % nedklassing Temperatur hele tiden 12 o C, bortsett fra: –16 o C fra 1 gram til 8 gram -> ca 5 % nedklassing –16 o C fra 8 gram til 30 gram -> ca 5 % nedklassing –16 o C fra 30 gram til 60 gram -> ca 6 % nedklassing Vi trenger enda mer kunnskap om krav til samspill mellom ernæring, raskt vekst og temperatur i yngelfasen for å unngå kvalitetstap på slaktelinja Data fra Akvaforsk

15 Melaninflekker i laksemuskel Vaksineskader? Betennelsesreaksjon? Vegetabilske fôrråvarer? Annet? FHF-prosjekt pågår ved Norges Veterinærhøyskole Melaninflekk i laksefilet Betennelsesreaksjon Rundt melaninflekk

16 Fiskehelse - virus Status var: –Spesielt IPN og ILA ga problemer –Lite kunnskap om overføring av smitte mellom ulike arter Dagens situasjon: –FHF har bidratt til betydelig bedre kunnskap om IPN, sykdommen gir små problemer i dag, men god kontroll gjenstår –FHF har bidratt til at kunnskapsgrunnlaget for forvaltningens og næringens håndtering av ILA er i fokus –FHF har bidratt til å vise at blåskjell ikke er reservoir for ILA –Nye virus-sykdommer gir utfordringer, FHF bidrar til ny kunnskap

17 Virusprosjekter (1) ILA (infeksiøs lakseanemi) –Polymorfisme og evolusjon av ILA-virus (40) Univ. I Bergen –ILA – molekylær epidemiologi og karakterisering av virusets glykoproteiner Veterinærinstituttet –Risikostudier om (ILA) og PD (pancreas disease) (56) Univ. I Bergen

18 Virusprosjekter (2) IPN-virus –Suboptimalt vannmiljø i ferskvannsfasen. Effekter på smoltkvalitet, helse og risiko for sykdom (del av smoltkvalitet – vannkvalitet) (75) –Fiskeriforskning –Validering og standardisering av badsmittemodell med IPNV for å teste effekt av kommersielle IPN-vaksiner for bruk på laks –VESO Vikan –Overføring av IPN-virus fra stamfisk til avkom (46) –Veterinærinstituttet i Oslo –IPNV – en immunologisk utfordring for intensiv smoltproduksjon (61) –Univ. I Bergen –Følsomhet og motstandskraft mot IPN-infeksjon gjennom produksjonssyklusen for atlantisk laks (54) –Veterinærinstituttet i Oslo –IPN-kunnskap (review og spørreundersøkelse) –FHL havbruk, arbeidet utført av VESO med bidrag fra Fiskeriforskning, Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen, Fisheries Research Services – Aberdeen m.fl.

19 Smitteoverføringsprosjekter –Kan skjell (fokus blåskjell) være reservoir og overførings-vektor for fiskesykdommer? (51) Havforskningsinstituttet + Veterinærinstituttet i Bergen Samspill mot HASUT –Overføring av patogene fiskevirus mellom ulike oppdrettsarter (64) Veterinærinstituttet i Oslo

20 Andre mindre fiskehelseprosjekter Parvicapsula (ny parasitt) (forprosjekt) –Veterinærinstituttet i Oslo Hjertesaker – laksefisk (forprosjekt) –Fiskehelsa BA – Hemne, Halsa og Aure m.fl.

21 Miljø Fisk Fiskehelse - perspektiver Miljø Virus Fisk Virus Dagens situasjon Fremtiden MER MOTSTANDSDYKTIG BEDRE MINDRE

22 Lakselus – en utfordring Status var –Dårlig oversikt –Mørkerødt kart Dagens situasjon –Koordinert FoU Alta, Sogn og spesielt Hardangerfjorden –Leppefisk –Lyserødt og hvitt kart Fremtiden –Vaksine –Leppefisk –Hvitt kart Kjønnsmodne hunnlus fylkesvis pr 31.10.2004 fra Lusedata

23 Lakselusprosjekter Sammenheng mellom lakselus på vill og oppdrettet laks (fjord) Havforskningsinstituttet, Fiskeriforskning, NINA, Veterinærinstituttet og Universitetet i Oslo Utvikling av spredningsmodell for lakselussmitte med vannstrøm (kyst) Fiskeriforskning, Havforskningsinstituttet, SINTEF m.fl. Metodikk for kontroll med dosering av løst stoff mot lakselus i oppdrettsmerd VESO Trondheim m.fl. ReLus – Ressursgruppe for luseinformasjon Norsk Sjømatsenter – Bergen Nasjonalt ”nettverk” for kontroll med lakselus vha rensefisk (NATUR-REN) Norsk Sjømatsenter – Bergen, Havforskningsinstituttet, Villa leppefisk Lus på nett – presentasjon av lusedata regionvis på internett FHL havbruk / Eterra Samlet fokusert ”pakke” med all kunnskap og målrettet FoU om lus i Hardangerfjorden Koordinert av FHL havbruk / NINA, i samarbeid med mange…

24 Lakselusforskning – samarbeid og samfinansiering med AquaNet i Canada

25 Andre perspektiver 3 – 5 år fremover Sterk og fokusert FoU-innsats sammen med NFR og IN og EU skal hjelpe næringen til å oppnå: Miljøvennlig og kostnads- effektiv kontroll med marin begroing på nøter og utstyr Tilnærmet null rømming av fisk SINTEF Sintef

26 Totalperspektiv havbrukskjeden Fra stamfisk og fôr til marked og bord god, sunn og trygg mat gode arbeidsplasser god lønnsomhet i alle ledd

27 Photo: Jon Arne Grøttum


Laste ned ppt "Forskningsaktivitet Kjell Maroni Fagsjef FoU FHL havbruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google