Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillehammer 11. desember 2007 Noëlle Poppe EUs kulturkontakt i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillehammer 11. desember 2007 Noëlle Poppe EUs kulturkontakt i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillehammer 11. desember 2007 Noëlle Poppe EUs kulturkontakt i Norge
EUs kulturprogram Lillehammer 11. desember 2007 Noëlle Poppe EUs kulturkontakt i Norge

2 Teatret Vårt i Molde deltar.
MagicNet, A European Theatre Network. I 2005 fikk teaternettverket Magic Net tilskudd fra EU. Prosjektet varer fram til 2008. Teatret Vårt i Molde deltar. Tilskudd fra Kultur 2000: Ca. 7,2 mill NOK Lillehammer 11. desember 2007

3 Hva er EUs kulturprogram?
Finansiering EU bidrar med max 50% av prosjektets budsjett De resterende 50% må deltakerne skaffe selv. Fra egen konto eller innhentet eksternt via andre støtteordninger eller sponsing. Europeiske partnere Prosjektet må inkludere deltakere fra minimum tre europeiske land. Det må være et reelt samarbeid over landegrensene i form av reising/turnering. Mobilitet er et sentralt stikkord. Et godt prosjekt innen kulturfeltet. En god idé Tydelig europeisk profil Solide partnere, god prosjektbeskrivelse, troverdig budsjett. Gjerne nyskapende og med unge profesjonelle Lillehammer 11. desember 2007

4 Kulturprogrammet ( ) Mål: At europeere føler seg som en del av et kulturelt fellesskap i Europa Mobilitet for mennesker som jobber i kultursektoren Spredning av verk, kulturelle og kunstneriske uttrykk Interkulturell dialog i bred forstand (gjerne også intersektoriell). Nøkkelord: Europeisk merverdi. Lillehammer 11. desember 2007

5 Hvem administrerer kulturprogrammet?
EU Europakommisjonen står som formell avsender. Forvaltningsorganet for utdanning, kultur og media (EACEA) har operativt ansvar for utlysninger og prosjekter. Det er hit man fysisk sender søknaden. Kultur- og kirkedepartementet Har politisk ansvar for Norges deltakelse Representerer Norge i forvaltningskomiteen Norsk kulturråd Gir søkere veiledning og informasjon Deltar i nettverket av kulturkontakter (Cultural Contact Points – CCP) Lillehammer 11. desember 2007

6 Hvilke land deltar? EUs 27 medlemsland
EFTA/EØS: Norge, Island, Liechtenstein Kandidatland: Tyrkia, Kroatia, Makedonia, Serbia Lillehammer 11. desember 2007

7 Hvem samarbeider vi med?
Lillehammer 11. desember 2007

8 Sammendrag Lillehammer 11. desember 2007

9 Norsk deltakelse Lillehammer 11. desember 2007

10 Høgskolen i Oslo var leder.
Glitterbird, Art for the very young. Glitterbird handler om kunst for de aller yngste; barn under tre år. Høgskolen i Oslo var leder. Tilskudd fra Kultur 2000: Ca. 6,5 millioner NOK Lillehammer 11. desember 2007

11 Hvem kan søke? Kulturaktører og offentlige og private kulturvirksomheter fra deltagerlandene Universiteter og høyskoler, museer, teater, ensembler, forlag, organisasjoner, foreninger, kommuner, fylkeskommuner, biblioteker, gallerier osv. Privatpersoner kan ikke søke Lillehammer 11. desember 2007

12 Hvilke områder dekkes? Scenekunst Visuell kunst Litteratur Kulturarv
Musikk, sang, opera, dans, teater, gateteater, ny sirkus Visuell kunst Maleri, skulptur, video, elektronisk kunst, design, grafisk, kunsthåndverk, foto og tekstil Litteratur Oversettelser; bøker, lesing og leselyst Kulturarv Løse og faste kulturminner, immateriell kulturarv, historiske arkiv og bibliotek, arkeologi, kulturlandskap Lillehammer 11. desember 2007

13 Hva kan få tilskudd? Samarbeidstiltak inntil to år. Minimum tre land må delta. Flerårige samarbeidsprosjekter, tre til fem år. Minimum seks land deltar. Litterære oversettelser. Forlagene søker. Ingen samarbeidspartnere. Samarbeid med tredjeland, europeiske organisasjoner/nettverk og analyser. Lillehammer 11. desember 2007

14 Hva prioriteres IKKE? Utforming og vedlikehold av websider.
Utforming av magasiner og nyhetsblad. Planlegging og gjennomføring av konferanser og møter. Gjennomføring av studier og rapporter. Forlengelse av prosjekter som får støtte eller har fått støtte de siste 24 månedene fra EUs kulturprogram. Lillehammer 11. desember 2007

15 Jugendstilsenteret fra Ålesund er norsk partner.
Reseau Art Nouveau Network. Det europeiske Jugendstilnettverket fikk i 2005 midler til et samarbeidsprosjekt. Jugendstilsenteret fra Ålesund er norsk partner. Tilskudd fra Kultur 2000: ca. 6,6 mill NOK Lillehammer 11. desember 2007

16 Samarbeidstiltak inntil to år Cooperation measures (Strand 1.2.1)
Kreative og nyskapende tiltak der mulighetene er tilstede for mer langvarig samarbeid. Kulturaktører fra minst tre land samarbeider. EUs andel (50%): Minimum € (ca kr ), maks. € (ca kr ). Varighet: maks. 24 måneder. Total budsjettramme for slike tiltak i 2008: Ca. 80 millioner kroner = ca 80 prosjekter. Lillehammer 11. desember 2007

17 Flerårige samarbeidsprosjekter Multi-annual cooperation projects (Strand 1.1)
Levedyktige nettverk som på sikt skal stå på egne ben økonomisk. Kulturaktører fra minst seks land samarbeider. EUs andel (50%): Minimum € (ca kr ), maks. € (ca kr. 4 mill) per år. (Dvs maks budsjett på 40 millioner NOK). Varighet: Tre til fem år. Total budsjettramme for slike tiltak i 2008: Ca. 140 millioner kroner = ca 12 prosjekter. Lillehammer 11. desember 2007

18 EØS-finansieringsordningene
Lillehammer 11. desember 2007

19 Hvilken rolle kan man velge?
Prosjektleder Avsender på søknaden. Underskriver avtalen med Brussel. Hovedansvarlig for budsjettet Juridisk ansvarlig overfor Kommisjonen i Brussel Utforming – Gjennomføring - Finansiering Samarbeidspartner Bidrar til søknaden med info om egen organisasjon Lillehammer 11. desember 2007

20 Gode EU-prosjekter Kan bedre gjennomføres på europeisk enn nasjonalt nivå Er multilaterale med partnere fra mange land Når ut til mange Bygger varige transnasjonale nettverk Fremmer kulturdialog Er nyskapende og originale Rettet mot unge profesjonelle Tar i bruk ny teknologi Inkluderer flere kulturuttrykk (dvs er transsektorielle) Inkluderer flere språkområder og kulturer som ikke kjenner hverandre så godt fra før. Lillehammer 11. desember 2007

21 Hvordan finne de riktige samarbeidspartnere?
Personlige kontakter Fagmiljø Nasjonale paraplyorganisasjoner Culture Contact Points Partnersøkdatabaser Noen som passer for meg? Lillehammer 11. desember 2007

22 Safeguarding the Heathlands of Europe (HeathGuard)
Stiftelsen Lyngheisenteret på Lygra i Nord-Hordaland ledet dette prosjektet som hadde som mål å forbedre forvaltningen av Europas lynhgeier i perioden Tilskudd fra Kultur 2000: ca. 1,2 mill NOK Lillehammer 11. desember 2007

23 Tips for prosjektet Møt alle partnerne personlig og skisser hele prosjektet Beregn god tid på forprosjektering og søknadsskriving. Lage klart hele prosjektbeskrivelsen i forkant Lage eget budsjett og deretter fylle inn i EUs skjema. Få hjelp av regnskapskyndig person til dette. En slik en må uansett med i prosjektet på ledersiden Bli med som partner i mindre prosjekt først for å få erfaring. Lite rom for endring av et prosjekt når det først har fått støtte. Lite rom for flytting mellom budsjettposter. Ta vare på dokumentasjon underveis og etterpå. (til dokumentasjon ved forespørsel og til sluttrapport) Lillehammer 11. desember 2007

24 Noen tips om søknadsskriving
Les utlysningstekstene nøye Skriv kortfattet, enkelt og tydelig Legg særlig vekt på prosjektbeskrivelsen Ha et realistisk støttebeløp Budsjettet skal være balansert Skriv på engelsk og bruk ordbok. Lillehammer 11. desember 2007

25 Søknadsdokumenter Alt finnes her: eacea.ec.europa.eu. Velg ”Culture”. (Lenke fra Norsk Kulturråds EU-sider) Utlysingen i EUs fellesskapstidende. ”Official Journal of the European Union”. Retningslinjer. ”Specifications” Søknadsskjema fase I og fase II. ”Application File” Søkerguide. ”Applicant’s guide” Eget budsjettskjema i excelformat for begge fasene. Forsider til vedlegg. Ekstra skjema, bank-ID osv. (følger med søknadsskjemaene) Les også ”Supplementary Information” og særlig relevant dokumentasjon fra ”InfoDay Culture”. FAQ (Frequently asked questions) Les også info på norsk på Norsk Kulturråds hjemmesider Lillehammer 11. desember 2007

26 Hvordan vurderes søknaden?
Europeisk merverdi i prosjektet Samsvar med målene for Kulturprogrammet Kvaliteten på prosjektet (og på søknaden) Solide partnere Resultater i tråd med målene for Kulturprogrammet Spredning av prosjektet til europeiske innbyggere. (Kommunikasjon og PR) Levedyktighet etter at EUs støtteperiode er over Hver av disse syv punktene gis poeng fra én til fem. De med høyest poengsum får støtte. Lillehammer 11. desember 2007

27 Tidsplan for 2007/2008 April Siste søknadsfrist i 2007-utlysningen for litterære oversettelser. August Utlysing av nye midler. Oktober Søknadsfrist fase I. Jan - feb 2009 Ekspertvurdering. Ca februar Søknadsfrist fase II for de som går videre, maks en måneds frist for innsending av tilleggsinformasjon. Mai/juni Skriftlig beskjed til søkere. Sommer 2009 Avtaleinngåelse og utbetalig av midler. Lillehammer 11. desember 2007

28 Hvilken profil har prosjektet?
Lokal? Regional? Nasjonal? Nordisk? Europeisk? Kommune Fylkeskommune Norsk kulturråd, ABM-utvikling, Norsk Kulturminnefond Nordisk kulturfond, Kulturkontakt Nord EUs rammeprogrammer: Kultur, Interreg, Livslang læring, Aktiv Ungdom osv. + EØS-finansieringsordningene Lillehammer 11. desember 2007

29 Tilskudd fra Kultur 2000: Ca. 1 mill NOK
Border Dialogues. Kulturprosjektlederne Pikene på Broen i Kirkenes var leder for dette prosjektet, som var en del av Barentstriennalen for samtidskunst i 2005/6. Tilskudd fra Kultur 2000: Ca. 1 mill NOK Lillehammer 11. desember 2007

30 EØS-finansieringsordningene
Bilaterale støtteordninger innen kulturvern. Gir bl.a. penger til innkjøp/oppussing. Omfatter de 12 nye EU-landene + Hellas, Portugal og Spania. Norsk partner kan ikke søke selv, men delta. Nytt: Norsk – Polsk kulturutvekslingsfond. Eget fond på 35 mill NOK. (4,4 mill €) Dekker i tillegg til kulturarv også musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur/arkiv.

31 Norsk Kulturråds støtteordninger
Norsk Kulturfond er foreslått økt til 325 mill NOK i 2008 7 fagområder: Litteratur & tidsskrift, billedkunst, scenekunst, musikk, kulturvern, rom for kunst og barn & unge. Privatpersoner kan søke, pluss institusjoner/organisasjoner Støtte til profesjonell kunst/kultur. I hovedsak til enkelttiltak og forsøksvirksomhet innenfor samtidens kunst- og kulturuttrykk. 2008 er Mangfoldsåret. 12 mill NOK ekstra til slike tiltak. Søknadsfrister fortløpende hele året.

32 Informasjon og rådgivning
Hjemmeside: Telefon: Kontaktperson: Noëlle Poppe Astrid Bjerke (permisjon til april) E-post: Lillehammer 11. desember 2007


Laste ned ppt "Lillehammer 11. desember 2007 Noëlle Poppe EUs kulturkontakt i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google