Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Våre villreinutfordringer ----

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Våre villreinutfordringer ----"— Utskrift av presentasjonen:

1 Våre villreinutfordringer ----
Villrein og samfunn rapport ---VISA Grunnlaget for statlig politikk Internasjonale forpliktelser --- Europeisk villreinområde Helhetlig arealforvaltning over grenser Ferdselskanalisering Næringsutvikling basert på villrein Fra menighet til samfunn Løser fylkesdelplanen dette ?

2 Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten

3 Rondane og Sølnkletten - langt og smalt villreinområde, vanskelig
å opprettholde funksjonen for villrein - en sky villrein – jakter og forstyrrer den - populært turistområde - mange veier - mange og store hytteområder - en viktig kulturhistorie – fangst mm

4 Villreinnemndas oppgaver Statlig
- Arealforvaltning - Bestandsplanlegging - Prosjekter - - tilbakeføring av fellingsavgifter (eks. Tjønnseterfjellet) - Fylkesdelplanlegging

5 Rondane og Sølnkletten
Villreinfaglig grunnlag for fylkesdelsplan

6 Temakart for viktige funksjonsområder
Formål Temakart for viktige funksjonsområder Biologisk yttergrense for leveområde

7 Utgangspunktet

8 Sterk lokal medvirkning
Villreinutvalgene, Fjellstyrer, Statens naturoppsyn og enkeltpersoner Ca 5500 enkeltobservasjoner Samarbeid om grenser: Tidligere innsamlet dokumentasjon Nyinnsamlet dokumentasjon Lokalkunnskap

9 Sel kommune - funksjon Gamle fangstanlegg - Randen – Spranget
(og Bløyvangen i N-F) Hovedtrekket nord – sør, vest for Rondanemassivet Helårsbeite Deler av kalvingsområder

10 Trekk og fangst i Sel

11 Vinterbeite + Vår/sommer-beite 1.mai-30.okt =Helårsbeite

12 + jaktobservasjoner = Vår/sommer-beite 1.mai-30.okt

13 Kalvingsområder

14 Biologisk ytre grense

15 Endelig resultat

16 Oppsummering Bred lokal deltagelse, stor datamengde
Felles kart. Kan lastes: Alle dataene digitalt på DN`s villreinklient:

17 Våre villreinutfordringer ----
Løser fylkesdelplanen dette ? Lykke til !


Laste ned ppt "Våre villreinutfordringer ----"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google