Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering mandag 11.9 Mer om tekstvariabler If-then-else Kap. 3.5, 9.1, 9.2 Kap. 5.2 If Blocks side 201-207.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering mandag 11.9 Mer om tekstvariabler If-then-else Kap. 3.5, 9.1, 9.2 Kap. 5.2 If Blocks side 201-207."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering mandag 11.9 Mer om tekstvariabler If-then-else Kap. 3.5, 9.1, 9.2 Kap. 5.2 If Blocks side 201-207 Side 123 oppgave 70 Side 125 oppgave 81, 82 Side 126 oppgave 85

2 Jæger: Robuste og sikre systemer … forts Tildelinger Uttrykk Variabler Tekst

3 Jæger: Robuste og sikre systemer …fra forrige gang om 3.4 Strings En tekst består av bokstaver, ord, tegn, symboler for tall En tekst angis i anførselstegn: ”et eksempel” Tekster kan lagres i variabler av type String –Deklarasjon: Dim enTekst As String –Bruk i koden: enTekst = ”INF150 Programmering”

4 Jæger: Robuste og sikre systemer I dataprogrammer må tekster ofte analyseres, plukkes fra hverandre og settes sammen på nytt For eksempel navn: Bjørn Jæger –Oppslag i liste: Gjøres ofte på etternavn –Et program må derfor kunne plukke ut etternavn fra en tekst med både fornavn og etternavn Hva kan vi gjøre med tekst?

5 Jæger: Robuste og sikre systemer I VB finnes det mange ferdige funksjoner som vi kan bruke til å håndtere tekster Ser først på Substring –Substring finner en del av en tekststreng …fortsettelse

6 Jæger: Robuste og sikre systemer Krever at vi oppgir POSISJON i teksten Alle tegn i en tekststreng er nummererte fra 0, 1, 2, 3,... Eksempler: “Joda”“INF150 Hei” 0123 0123456789 OBS: begynner alltid å telle på 0 og ikke 1 ! Substring(startposisjon, antall tegn)

7 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksempel: Dim enTekst As String = “INF150 Hei” txtBox.Tekst = enTekst.Substring(0, 2) I tekstboksen står det da IN Substring(startposisjon, antall tegn)

8 Jæger: Robuste og sikre systemer txtBox.Tekst = EnTekst.Substring(0,2) txtBox.Tekst = EnTekst.Substring(0,5) txtBox.Tekst = EnTekst.Substring(0,6) txtBox.Tekst = EnTekst.Substring(0,9) txtBox.Tekst = EnTekst.Substring(7,1) txtBox.Tekst = EnTekst.Substring(9,1) …Substring Oppgaver IN I txtBox.text?Dim entekst = As String “INF150 Hei”

9 Jæger: Robuste og sikre systemer IndexOf leter etter første forekomst av en tekststreng i en annen tekststreng og returnerer posisjonen hvor strengen er funnet. IndexOf() Eksempel: Dim enTekst As String = “INF150 Hei” txtBox.Tekst = CStr(enTekst.IndexOf("150")) I tekstboksen står det da 3

10 Jæger: Robuste og sikre systemer txtBox.Tekst=CStr(enTekst.IndexOf("150")) txtBox.Tekst=CStr (enTekst.IndexOf("1")) txtBox.Tekst=CStr (enTekst.IndexOf("INF150")) txtBox.Tekst=CStr (enTekst.IndexOf("Hei")) txtBox.Tekst=CStr (enTekst.IndexOf("hei")) txtBox.Tekst=CStr (enTekst.IndexOf(" ")) …IndexOf Oppgaver 3 I txtBox.text?Dim entekst = As String “INF150 Hei”

11 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksempel: Plukke ut for- og etternavn Dim fulltNavn As String = “Bjørn Jæger” Dim fornavn, etternavn As String posisjonTilMellomrom = fulltNavn.IndexOf(" ") fornavn = fulltNavn.Substring(0, posisjonTilMellomrom) etternavn = fulltNavn.Substring(posisjonTilMellomrom + 1)

12 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksempler i boken side 93 "fanatic".Substring(0, 3) is "fan" "fanatic".IndexOf("ati") is 3 "fanatic".Substring(4, 2) is "ti" "fanatic".IndexOf("a") is 3 "fanatic".Substring(4) is "tic" "fanatic".IndexOf("nt") is -1 Ekstra, ikke i bok: "fanatic".Substring(3) is "atic" "fanatic".IndexOf("atic") is 3

13 Jæger: Robuste og sikre systemer Sette to tekster sammen til en Bruker tegnet & Eksempel –Legger de to tekstene "INF" og "150" inn i en tekststrengvariabel: Dim kursKode As String kursKode = "INF" & "150" Samme med bruk av variabler: Dim kursPrefix As String = "INF" Dim kursNummer As String = "150" Dim kursKode As String kursKode = kursPrefix & kursNummer

14 Jæger: Robuste og sikre systemer Lengden av en tekst Bruker Length Eksempel Dim kursKode As String = "INF150" txtBox.text = CStr(kursKode.Length) I tekstboksen står det da 6

15 Jæger: Robuste og sikre systemer …fortsetter om tekst På forelesningene blir bare det viktigste av dette gjennomgått. Resten i seksjon 3.4 Strings må du lese selv! Gjør eksemplene i boken og i hvert fall oppgave 47, 48 og 50 side 104. Gjøres i fellesskap etter forelesning på rom 076!

16 Jæger: Robuste og sikre systemer La programmet velge hvilken kode som skal kjøre Vi har hittil sett at program kan få input gjøre noe med det og vis output –INNDATA –UTDATA –BEREGNINGER matematiske uttrykk operasjoner på tekststrenger I beregninger kan vi også skrive kode som velger hvilken kode programmet skal utføre ut fra om en betingelse er sann eller falsk.

17 Jæger: Robuste og sikre systemer HVIS... SÅ... ELLERS... If condition Then action1 Else action2 End If

18 Jæger: Robuste og sikre systemer Trenger en måte å skrive betingelse – condition – på If condition Then action1 Else action2 End If

19 Jæger: Robuste og sikre systemer Betingelser Skrives ved hjelp av –Boolske variabler variabler som kan ha verdi True eller False –Logiske uttrykk uttrykk som beregnes til å ha verdi True eller False –Kombinasjon av disse

20 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksempel på Boolske variabel Dim resultat As Boolean resultat = False If resultat Then MsgBox("Dette er sant!") Else MsgBox("Dette er ikke sant!") End If

21 Jæger: Robuste og sikre systemer betingelser – condition For å angi betingelser bruker vi spesielle tegn; operatorer fra matemeatikk: Relasjonsoperatorer = er lik <> er ikke lik større enn <=mindre eller lik >= større eller lik Logiske operatorer –And –Or –Not

22 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksempel Sjekker oppgitt alder i en tekstboks: If CInt(txtBox.Text) < 18 Then MsgBox("Ingen studenter er så ung! - prøv på nytt") txtBox.Clear() Else MsgBox("OK, du er " & txtBox.Text & " år") End If

23 Jæger: Robuste og sikre systemer Vi gjør eksempler Eksempel 3 side 203 Practice problems 1 & 2 side 208

24 Jæger: Robuste og sikre systemer Nyttig hjelpemiddel: MsgBox MsgBox("Hello, World!") Nyttig hjelpemiddel for å gi meldinger til brukeren

25 Jæger: Robuste og sikre systemer Neste forelesning Torsdag 14. september 1015-1200 På rom B136 Mer om IF-THEN-ELSE


Laste ned ppt "Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering mandag 11.9 Mer om tekstvariabler If-then-else Kap. 3.5, 9.1, 9.2 Kap. 5.2 If Blocks side 201-207."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google