Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

zPresentasjon på Bibsys høstmøte, november 2001 zLeif Longva, UBTØ og redaksjonsgruppa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "zPresentasjon på Bibsys høstmøte, november 2001 zLeif Longva, UBTØ og redaksjonsgruppa."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 zPresentasjon på Bibsys høstmøte, november 2001 zLeif Longva, UBTØ og redaksjonsgruppa

3 Hvorfor? ySamarbeid for å effektivisere arbeidet med å lage oversikter over Internett-ressurser xSamarbeid om innhold xSamarbeid om kvalitetssikring xSamarbeid om teknologi xSamarbeid om administrasjon

4 Hvorfor? zInternettressurser er en del av bibliotekets samling zBibliotekets rolle: yI mindre grad et sted med fysiske samlinger yI større grad en veiviser i informasjonsjungelen

5 Organisering av arbeidet

6 Fagredaksjonene z25 fagredaksjoner + Språk og litteratur zViktigste ledd i prosjektet (?) yHovedansvar for innholdet på sitt fagfelt

7 Emneportalens oppbygging zFeltstruktur zRegler: xUtvalgskriterier xRegistreringsregler zBrukergrensesnitt: xHierarkiet, søkefunksjon, emneregister xKommunikasjon med sluttbrukerne xUtseende

8 Arbeidsoppgaver fremover zSørge for velfungerende fagredaksjoner zHierarki-revideringer zImport av Juridisk Nettviser zRessurstyperegistrering på eldre poster zFunksjonaliteten / tekniske forbedringer zAbonnementstjenester

9 Fremdrift zRegistrering/katalogisering av ressurser begynte rett før jul 2000 zPer 2. november 2001: 1207 poster registrert yFagområdene: xGenerelle hjelpemidler: Ca 130 poster xHumaniora: Ca 230 poster xSamfunnsfag: Ca 340 poster xMedisin, helsefag: Vel 200 poster xRealfag, teknologi: Ca 360 poster z(Lansering for publikum: ?.?.2002) zMangelfulle deler av portalen vil ikke bli åpnet samtidig med lanseringen

10 Statusrapporter fra fagred. zVarierende grad av samhandling innad i fagredaksjonene zVarierende grad av innsats y”Mangel på tid” er en gjenganger yNedprioritering av emneportalen: xBlir ekstrajobb, etter alt det andre xPrioriterer lokale lenkesamlinger yLedelsesoppgave: Gi instrukser om hva det skal jobbes med

11 Statusrapporter forts. zØnske om bedre mulighet for reelle møter innen fagred., ikke bare per e-post zMisnøye med langsom implementering av endringer (hierarkiet m.m.) zForslag utenfra: Enkelt forslagsskjema

12 Utfordringer zHolde liv i dugnadsarbeidet! zSørge for en enhetlig emneportal zGrenseoppgang mellom emneportalen og biblioteksbasen zGrenseoppgang mot andre portaler og mot lokale webguider zFå aksept for at dette er et viktig arbeid, som er en naturlig del av biblioteksarbeidet zMarkedsføring!

13 Videre zStyrking av prosjektet: En ekstra person i tidsbegrenset (6 mndr) engasjement: yEn sekretær og misjonær zHva ønsker vi å utvikle emneportalen til?


Laste ned ppt "zPresentasjon på Bibsys høstmøte, november 2001 zLeif Longva, UBTØ og redaksjonsgruppa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google