Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

….å gjøre kunnskap tilgjengelig…. Professor Rune Nilsen Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø 140906.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "….å gjøre kunnskap tilgjengelig…. Professor Rune Nilsen Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø 140906."— Utskrift av presentasjonen:

1 ….å gjøre kunnskap tilgjengelig…. Professor Rune Nilsen Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø 140906

2 Allment gode Natur – kystsone Forskningskunnskap Truet av: Konkurranseorientert, hard kapital og markedsorientering Ignoranse; også blant forskere Konservatisme i forskningsmiljøene

3 En subjektiv historie: Professor, Senter for internasjonal (1988-) –Krav om akademisk kvalitet, publikasjoner og siteringer –Forskningspartnerskap i Afrika og Asia: Marginalisering og fattigdom som tema …. Tilgang på forskningsliteratur… –avhengig av “bistand”---

4 En subjektiv historie: Prorektor (2001-2005) –Evalueringer– krav om akademisk profil og “impact” “Lack of citations and high quality publications “ –Budsjettproblem ved raskt økende tidskriftpriser –Initiativ for økt bevissthet for “ Open Access: journals and archives ) UHR, UiB, UiO…….. Et aktivt og framsynt Universitetsbibliotekmiljø! Stortingsmelding 20 EUA Task force (2007--- Director Nile Basin Research programme (2006-): –Forskningssenter for 10 Nil land –Enormt kunnskapsbehov og totalt manglende ressurser, vinduer –En virkelighet som krever tiltak for publikasjoner og synlighet

5 10/90 Dilemma in health science Every year the world spends $50-60 billion for health research and development. Only 10% of this is used for research on the health problems of 90% of the world’s people. The 10/90 Report on Health Research, 1999 Global Forum for Health Research 10/90 dilemma: -- Et dillemma for alle felt: helse teknologi, samfunnsfag, juss, teknologi…. Og tilgang til og publikasjon av forsknings litteratur

6  Burundi  D.R. Congo  Egypt  (Eritrea)  Ethiopia  Kenya  Rwanda  Sudan  Tanzania  Uganda Utfordringer  Krig og utbytting  Kraftig befolkningsvekst  Miljøødeleggelser  Press på naturressurser  Lite samarbeid  Fattigdom, fattigdom  Utdanningsvakum Utenfor det “Globale kunnskapssamfunnet

7 Nile Basin Research Program, April 2006 Forskningssenter ved UiB NBI, WB, Norge 10 lands forskningsbehov: –Politikk, Historie, Vannforvaltning; Teknologi, Helse, Klima – –WB and all governments and regional universities + Norway –Dramatic situation: level of water, droughts, floods, food diseases, conflicts and war……. Manglende tilgang på internasjonal forskningsliteratur Manglende kanaler for forskningspublikasjoner og avhandlinger UiB bruker BORA som kunnskapsvindu for Nile Basin..

8 Nile Basin Research programme, April 2006 Hvordan få forskningskunnskap –Akademiske problem i fattige land --- “ “Children in Africa” do not fit into the scope of this journal” Editor august 2006 –Avhandlinger blir ikke publisert: “Rooms filled up” Tidskrift og bokarenaer:The journals /publication channels: –For dyre generelt –“High Impact” tidskrift – som regel veldig dyre og utilgjengelige –Markedskreftene øker –“The Impact factor disease” er nå epidemisk, og få synes å lese kritikkene Konservatisme i forskningsmiljøene –Underlig konservatisme hos mange forskere i forhold til OA konseptene--- i Nord og i Sør En sterk bevegelse politisk, og i deler av forskningsverden gir håp: –Helse: sterk bevelse--- eks PLoS –Nile Basin: entusiasme og håp

9 Institusjonelt arkiv ved UiB 1.Bergen Open Research Archive – BORA –UiB, NHH, HiB +++ –Partner med Makarere Universitetet i Uganda 2.Pilotbrukere artikkelpublisering: –Senter for middelalderforskning –Nansensenteret –Geofysisk institutt –Bjerknessenteret 3.Allmenn formidling : ”Kulturhistorisk vegbok” + (m/ Hordaland fylke) 4.Nasjonalt samarbeid: 1.Utvikling av en felles søketjeneste for norske publiseringsarkiv: NORA 2.Integrering med FRIDA / ForskDok

10 Hva skal BORA inneholde? 1.Kvalitetssikret materiale publiserte vitenskaplige artikler (fagfellevurdert) doktorgradsavhandlinger 2.Mastergradsoppgaver 3.Allmenn forskningsbasert formidling 4.Preprints 5.Skriftserier / rapportserier / monografier 6.Læringsobjekter kompendier presentasjoner film / lyd

11 Profilering av institutt: Lenke til BORA: https://bora.uib.no/handle/1956/608

12

13

14 Forskningspublikasjoner Virkelighetsutfordringer: ansatt for å fremme forskning, gjøre forskning, og gjør resultatene tilgjengelige og brukt “Research impact”, er jo målet for institusjonen og forskere Fagfelle vurdering er bunnplanken for publisering: – >24000 peer-reviewed – >2500000 art +++ pr. år Lager vi en getto for noen og utelukker andre? Bevissthet for å ta kontroll på rammene Copyright Har vi tilgang til og bruker de som er i “gettoene”………….? Example: Ethiopian Journal of Health Development – Fra utilgjengelig til Open Access journal Vi publiserer for “Research impact” og ikke for egen inntjening “

15

16 Institusjonenes ansvar for en god kunnskapsforvaltning, noen observasjoner: ”Det digitale paradigmeskiftet for OPEN ACCESS” –Ofte ikke frontet ag de faglige akademiske lederne. –I liten grad skjøvet fram av forskersamfunnet –Noen toppforskermiljøer har hatt nøkkelroller, positivt sett –Bibliotekene har vært motoren i disse prosessene; ute og her hjemme Ledelsansvaret for kunnskapsforvaltning –er i beste fall fagmentert –UH institusjonene trenger en dynamisk, moderne kunnskapsforvaltning forankret i institusjonsledelsene Interessant og positivt i UHR og EUA : Open Access ansvarlig –Institusjonell hukommelse i kunnskapsforvaltningen, fundamental for institusjonene Få universiteter har en “Kunnskapsforvaltningsenhet” –De åpne institusjonelle arkivene kan være sentrale i dette

17 Institusjonell hukommelse på kunnskap Synligjøring tav den totale kunnsakpsmassen krever digtale verktøy som “NORA” Eneste måte til å har kunnskapen tilgjenelig den dagen noen sier opp abbonementet Viktigst verktøy for en kultur hos forskerene for selvarkivering i “ Institusjonelle arkiv/ “Repositorier”

18 Open Access and Åpen intitusajonelt arkiv. Status ved University of Bergen Establert og forankret i strategien for UiB(2005-) Universitetsbiblioteket –Hovedaktør i implementering av Bergen Open Research Archive –Drifter BORA and avhandlingsarkivet På faglig arna –OA meget hurtig utvikling i noen felt, særlig realfag og helse –De beste forskningsmiljøene og ledere har fanget dette opp Eks SFF miljøene –Mange forskningsledere har ennå ikke fått “eierskap” til IR/OA Manglende “Public Good” perspektiv?? Manglende forståelse for krafta i OA/IR?? Bare konservatisme????…..

19 Open Access and Åpne institusjonelle arkiv Fundamentalt for å nå FORSKNINGSMÅLENE ved UH institusjonene: –“Excellence” –Tilgjengelighet –Academic impact –Academic relevance Viktig for å styrke KONKURRANSEEVNEN for forskningsgruppene og institusjonene Det er et hoved virkemiddel for INSTITUSJONENES ANSVAR som forvaltere av Forskningskunnskap Et hovedverktøy mot ”SCIENTIFIC APARTHEID”

20 ….å gjøre kunnskap tilgjengelig…. Den global kunnskapsallmenningen

21

22 Prisutvikling for bøker og tidsskrifter Viktig for oss Forskere i utviklingsland ”Research knowledge – a global public good”


Laste ned ppt "….å gjøre kunnskap tilgjengelig…. Professor Rune Nilsen Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø 140906."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google