Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-studier i humaniora og resultater fra Norgesuniversitetet sin IKT Monitor Humaniora og innovasjon. Tromsø, 9. og 10. september 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-studier i humaniora og resultater fra Norgesuniversitetet sin IKT Monitor Humaniora og innovasjon. Tromsø, 9. og 10. september 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 E-studier i humaniora og resultater fra Norgesuniversitetet sin IKT Monitor Humaniora og innovasjon. Tromsø, 9. og 10. september 2010 eva.gjerdrum@norgesuniversitetet.no

3 Humaniora og innovasjon Bruk av teknologi i utdanningene, utvikling av e-studier, fleksibilisering av studietilbudene, utvikling av digitale læringsressurser, pedagogisk utviklingsarbeid, nye organiseringsmåter, - alt kan sees på som innovasjon, betraktes som innovasjonsprosesser. Det kan være svært fruktbart å ha et slikt perspektiv på arbeidet med teknologi i utdanningene.

4 Norgesuniversitetet skal spre det glade budskap Initiere, utvikle, samle og spre kunnskap om IKT støttet høyere utdanning, fleksibel læring og arbeidslivssamarbeid Stimulere til utvikling av gode prosjekter og aktiviteter Bygge nettverk, holde konferanser, seminarer Sørge for dokumentasjon og analyser Gi råd til departementet Vi er til for alle institusjonene, og er en del av Kunnskapsdepartementet Foto: Photos.com

5 Teknologi bruk og e-læring i humaniora Norgesuniversitetets IKT Monitor, 2008. Stor kvantitativ undersøkelse om den digitale tilstand i høyere utdanning. Hvordan står det til med humaniora? Noen fine eksempler og muligheter Hva kan vi gjøre? Noen anbefalinger utarbeidet på bakgrunn av arbeidet med Monitoren.

6 IKT Monitor, hvem spurte vi? Universiteter Statlige og vitenskapelige høgskoler Private høgskoler med mer enn 500 studenter Populasjonsliste med 358 institutter fordelt på institusjonstype og fagområder Humanistiske og estetiske fag Samfunnsfag og juridiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Økonomiske og administrative fag Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag Helse, sosial og idrettsfag (inkl medisin)

7 Hvem/hvor mange har svart? 188 ledere (fra 188 ulike inst/avd) 701 fagansatte (samtlige fagområder representert) 5686 studenter (fra 178 ulike inst/avd) Svarprosent for instituttene/avdelingene ca 65 % av bruttoutvalget

8 Hva har vi spurt om? Spørsmål om strategier, virkemidler, kompetanse, bruk, type teknologi eller tjenester holdninger hva hemmer og hva fremmer

9 Resultater fra Norgesuniversitetets IKT Monitor Studenter bruker lite PC og digitale ressurser i undervisningen, bruker den til studieformål hjemme LMS bruk er utbredt, mest til administrative forhold, formidling av fagstoff Tekstbehandlingssystemer og powerpoint Liten bruk av wiki, blogg, diskusjonsforum og webbasert tekstbehandling Digitale læringsressurser begrenser seg i stor grad til forelesningsplansjer Lærere bruker e-mail, det gjør ikke studentene Studenter og lærere er hyppige brukere av informasjonsressurser på nett God infrastruktur

10 Ansattes holdninger til IKT

11 Monitor forts: Det er sammenheng mellom fagansattes tilrettelegging for bruk av IKT og deres holdninger Finner ikke et digitalt generasjonskille blant de fagansatte. Holdninger og bruk Strategier virker! Jo mer innhold i strategiene, jo flere virkemidler og tilrettelegginger Behov for mer forpliktende org. grep Ledere mener de viktigste virkemidlene fortsatt er ildsjeler foran strategier, opplæring, penger osv. Det minst forpliktende

12 Noen forskjeller: Høyskolene skårer gjennomsnittlig noe bedre på spørsmål om strategier, virkemidler, kompetanse, bruk, holdninger og kultur Lærerutdanninger og økonomisk/administrative fag: Teknologien brukes mer – og mer variert Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag: LMS og digitale verktøy brukes mindre og mindre variert. Skårer gjennomsnittlig lavere på spørsmål om strategier, virkemidler, kompetanse, bruk, holdninger og kultur Et unntak: Humanistiske fag bruker diskusjonsforum, blogg og wiki mer enn andre fag

13 Samarbeid Studenter som samarbeider ofte med andre bruker IKT hyppigere og mer variert, enn studenter som ikke samarbeider Samskriving, diskusjon, blogg, wiki

14 Ny stor undersøkelse om digital tilstand i høyere utdanning i 2011

15 Noen eksempler, gode ideer…….

16 Fjernt & nært Innovativ teknologibruk Prosjektleder; professor Gunnar Liestøl ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO Stedsavhengi læring Historiske hendelser og arkeologiske artefakter Gjør historisk materiale tilgjengelig for lærende på relevant sted, på en spennende måte Lokasjonsbaserte medier

17 Fjernt & nært Situerte simuleringer Parthenon, Forum og Osebergskipet Rekonstruerte 3D objekter Bilder lyd, film Lenker til ressurser på nett Studentaktivitet, kommentarer osv Gjennom telefonen oppleves altså andre versjoner av omgivelsene man er i SitSim krever; Bredbånd(3G), Smart telefon med god grafikk, GPS, akselerasjonsmåler og elektronisk kompass Apple Iphone 3GS, ser på andre plattformer nå

18 CALST Et samarbeid mellom norsklærere, forskere på norsk som andrespråk, fonetikere og taleteknologer i å utvikle en ”computer-assisted listening and speaking tutor” Et dataprogram som norsklærende kan bruke for å trene på lytting og uttale. NTNU, UiO og KTH i Stockholm

19 3 komponenter: Virtuell lærer som uttaler 1000 ord Lytteøvelser, fokus på vanskelige ord, trykk på rett stavelse osv. Øve, gjenta ord, høre på seg selv Enkelt, men smart Prosjektleder; Jaques Koreman ved Institutt for språk og kommunikasjonsstudier ved NTNU

20 Hva gjør vi så? Studenter og fagansatte er i hoved sak positive til bruk av IKT Bruk av IKT er begrenset, og i Humaniora ekstra begrenset Omfang/tid Variasjon Satsinger kan være rimelig tilfeldige og basert på ildsjeler Her er det et betydelig uutnyttet potensial

21 Viktige anbefalinger for lærestedene Aktiv ledelse er viktig for denne type satsinger Strategier og planer er viktig, jo mer konkret jo bedre Spissede og forpliktende satsinger, fulgt av ressurser, opplæringstiltak, arbeid med fagplaner, stille krav, integrere IKT i eksamen og vurderingsformer Samarbeidende og aktiviserte studenter bruker mer IKT, sats på det Stimulere ytterligere til samarbeid og studentaktivisering ved å utforske mulighetene i web 2.0 teknologi Sørge for å øke bevisstheten omkring det organisatoriske arbeidet og det pedagogiske utviklingsarbeidet som må gjøres Dette er innovasjon

22 Svalbardkonferansen 2011 ”Fremragende, fleksibel og fremtidsrettet – kvalitet i pedagogisk bruk av IKT i høyere utdanning” Vi inviterer ledere, faglige og administrative ansatte i UH-sektoren til Svalbardkonferansen 21 - 24. mars 2011. www.norgesuniversitetet.no Foto: Colourbox


Laste ned ppt "E-studier i humaniora og resultater fra Norgesuniversitetet sin IKT Monitor Humaniora og innovasjon. Tromsø, 9. og 10. september 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google