Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tre påstander  Internasjonalt, i ILO og FN har Norge markert seg som en forkjemper for urfolks rettigheter.  I Norge er det en bred erfaring, både faglig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tre påstander  Internasjonalt, i ILO og FN har Norge markert seg som en forkjemper for urfolks rettigheter.  I Norge er det en bred erfaring, både faglig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tre påstander  Internasjonalt, i ILO og FN har Norge markert seg som en forkjemper for urfolks rettigheter.  I Norge er det en bred erfaring, både faglig og organisatorisk, om forhold som berører urfolks stilling i demokratiske stater. Dette er erfaring bygget opp av samiske organisasjoner, bistands-organisasjoner og forskningsbasert kunnskap.  Norsk bistand er allikevel ufokusert og usikker på hvordan hensynet til urfolks problemer og rettigheter best kan fremmes.

2 Tre grunner til at ’urfolk’ er en besværlig kategori  Urfolk er en vanskelig kategori forvaltningsmessig. Begrepet er et argument for positiv forskjellsbehandling.  I mange land er det vanskelig å definere. Både faglig og politisk uenighet om hvem og hvordan man definerer urfolk.  Mottager-orientering betyr at man ikke skal blande seg inn i lokale maktforhold i samarbeidslandene.

3 Men Internasjonal rettighetsforståelse, uttrykt i FNs urfolkserklæring, ILO og organisasjoner bygger på at urfolks interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt av demokratiets vanlige regler for representasjon gjennom flertallstyre.

4 Konklusjon  Norsk bistand til urfolk er i stor grad implisitt, pragmatisk og ad hoc.  Mye kan tale for at bistand til urfolk bør være mer eksplisitt, prinsipiell og konstant. Retningslinjene som kom i 2004 var et skritt i den retningen.

5 Ad hoc eller konstant  Mye har forandret seg siden 2004  Endring fra prosjekter til integrering i større satsinger.  Mange har argumentert for en egen budsjettlinje for urfolksbistand

6 Pragmatisk eller prinsipiell  Det primære satsingsområde nå er Klima – reduksjon av utslipp - REDD Er urfolk målgruppe eller middel?

7 Implisitt eller eksplisitt  Et av de svakeste punktene i 2004 retningslinjene var ’mainstreaming’  Ansvar legges på ambassadene  Kompleksiteten i urfolksbegrepet tilsier at dette er en krevende strategi  Hvordan sikres sammenheng mellom generell politikk og praktisk implementering?


Laste ned ppt "Tre påstander  Internasjonalt, i ILO og FN har Norge markert seg som en forkjemper for urfolks rettigheter.  I Norge er det en bred erfaring, både faglig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google