Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Populærkulturelle tekster som inngang til læring i norskfaget

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Populærkulturelle tekster som inngang til læring i norskfaget"— Utskrift av presentasjonen:

1 Populærkulturelle tekster som inngang til læring i norskfaget
Forfatter, filosof, teolog og psykolog

2 Den moderne lærer i møte med den postmoderne studenten
Forholdet mellom språk og læring til ulike tider

3 Tradisjonssamfunnet Primærnæringer og gudstro dominerer.
Språk: I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud (Johannes evangelium 1.1) Læring: Autoritetspersoner formidler budskapet gjennom det riktige språket.

4 Det Moderne samfunnet Industrisamfunnet vokser frem.
Menneskene bruker seg selv som målestokk på hva som er riktig og galt  sekularisering. Trua på vitenskapen og ideologier (de store fortellingene) står sterkt. Språk: Det vitenskapelige språket (fagspråk/ekspertspråk) dominerer. - Læring: Autoritetspersoner formidler kunnskap gjennom det riktige språket.

5 Det seinmoderne samfunnet (Modernitetens oppløsning)
Fra industrikultur til kulturindustri Kulturell frisetting Alternative fortellinger fra alternative ståsteder oppstår  etablerer en grunnleggende tvil i forhold til de store fortellingene. Språk: Mangfold og variasjon - Læring: Den lærende må ta ansvar for sin egen læring - med språket som redskap.

6 Som moderne lærer(utdanner) er jeg forankret :
I og på skolen I det analoge møtet I det vitenskapelige språket/ fagspråket/kunstspråket I den formidlingsbaserte undervisningen

7 Den seinmoderne studenten er forankret:
Utenfor skolen, i mange miljøer – arbeid – familien (Den seinmoderne studenten som kategori finnes ikke – hun/han er mange.) I det analoge og det digitale møtet I det mangfoldige hverdagsspråket og det mangfoldige medie- og teknologispråket I den formidlingsbaserte undervisningen I den underholdningsbaserte læringen (edutainment  tar (ikke) ansvar for egen læring)

8

9 Utfordringer for den moderne forankra norsklærer i seinmoderniteten:
Med kompetanse og støtte i fortidens, vitenskapens og kunstens tekster skal jeg bidra til læring i nåtidens tekstkultur – som skal ruste studentene for læringsarbeid i fremtidens tekstkultur.

10 Wolfgang Klafki: Kategorial dannelse
Material dannelse Formal dannelse Kategorial dannelse

11 Populærkulturens tekster vurdert i forhold kategorial dannelse:
Populærkulturens tekster danner nærhetsrelasjon til unge i dag – både språklig og tematisk.

12 Fordi: Populærkulturelle tekster er en viktig del av unge lærende sin egen tekstkultur. I ei tid med kulturell frisetting anvender unge populærkulturens tekster i sitt daglige strev med å skape sammenheng i sine selvfortellinger. Analyse av populærkulturens tekster gir innsikt i maktfulle tekstlige strategier. Analyse av populærkulturens tekster undertrykker den dominante lærerstemmen. Bekreftelse av egen tekstkultur gir engasjement og positivt selvbilde.

13 Ja, men: Hva med norskfaget som motkulturell kraft?
Hva med kulturarven? Hva med grammatikkundervisningen?

14 Slutt


Laste ned ppt "Populærkulturelle tekster som inngang til læring i norskfaget"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google