Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008

2 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Tallenes tale 2007 Avsetning pr.01.01.2007 Regnskap pr. 31.12.2007 Avsetning pr. 31.12.2007 FAK-16 175-2 993-19 168 IKM2 130-3 887-1 757 IMB15 476-11 6153 861 ISM5 514-9394 575 IFA-2 962-3 764-6 726 IKO3 911-5 063-1 152 Sum7 894-28 261-20 367 Alarm: For 2008 har instituttene foreløpig meldt inn knapt 20 millioner kroner i merforbruk (utover tildelt budsjettramme)

3 Årsverk (DBH-data)20002001200220032004200520062007 Fakultetsadministrasjon20 2422 26 Fellesmedisin - tekniske24 23 252628 Vitenskapelige stillinger124131132128136147159151 Stipendiater/post doc.3943343948567590 Teknisk/Adm. institutter8592888488879795 Eksternfinansierte stillinger719194119102105112126 SUM363401397415417443491516 Hentet fra DBH databasen.

4

5

6 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Snylter eksternøkonomien på staten? Fra en eksternøkonomi på 116 millioner kr. styrket vi netto statsøkonomien med 6 millioner kr. InstituttIKMIMBISMIFASnitt Størrelse på eksternøkonomi i forhold instituttets tildeling over statsøk. (100%)94 %37 %162 %12 %73 % Størrelse på eksternøkonomi i forhold til statsøk. (100%), eksternfinansierte sentre unntatt19 %37 %83 %12 %38 % ”Netto dekningsbidrag” – sentre tatt ut1 %2 %5 %6 %3 %

7 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Investering i vitenskapelig utstyr 2005-2007 200520062007Sum Bevilget11 0007 5007 34025 840 Investert23 51215 76211 53450 808 Forskuttert12 5128 2624 19424 968 I tillegg kommer: Investeringer i AV, IT osv Tannlegeutdanningen med øremerkete midler til utstyr på 106 millioner kroner

8 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Fra rik til fattig… Rammekutt 2 år på rad (”hvileskjæret”) Stopp i øremerkede investeringsmidler (hvor vi alt hadde forskuttert 25 millioner kroner) Endring i regelverket for stipendiater (hvor utsatt tilsetting hadde gitt 17 millioner kroner i avsetninger) 80 nye årsverk over statsøkonomien fra oktober 2004 til juni 2007 Oppbygning av tannlegeutdanningen og økning av medisinerkullene Innløsning av forpliktelser som kvalitetsreformmidler, FUGE, miljøstøttegrupper med mer Økonomistyringen har ikke tilpasset seg utviklingen av finansieringen i sektoren og den faglige utviklingen har i liten grad vært koblet mot økonomien.

9 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Tiltak etter FS 04-08 og S14-08 Sparing –Stillingsstopp –Investeringsstopp 5 000,- –Kvalitetssikring av innkjøp over 20 000,- Inntekter –Økt produksjon/resultatmidler –Eksternøkonomi/overhead mm –Helse Nord –Kvalitetssikring av søknader Faglige strategiske valg Økonomistyring

10 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Universitetsstyret 14.02.08, vedtak i sak S 14-08 1. Universitetsstyret tar beskrivelsen av den økonomiske situasjonen ved Det medisinske fakultet per 31.12.07 til orientering og merker seg at fakultetet legger opp til en negativ avsetning ved utgangen av 2008. 2. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennom en medvirkningsbasert prosess iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i 2008, herunder innfører generell ansettelses- og investeringsstopp. 3. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet prioriterer arbeidet med økonomistyring og –kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning og gode arbeidsforhold ved fakultetet. Det forutsettes videre at arbeidet med utvikling av undervisningsregnskap og bemanningsplaner videreføres. 4. Det medisinske fakultet gis anledning til å utsette tilsetting i stipendiatstillinger med finansieringsperiode fra 1.1.2009 til januar 2009. For stillinger med finansieringsperiode fra 1.7.2008 gjelder samme regler som for øvrige fakulteter. 5. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennomfører en grundig vurdering av framtidige faglige prioriteringer og ressursbruk.

11 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no

12 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Undervisningskomponent Inntekter institutt Institutt ∑ –Incentivmidler forskning og utdanning –Restfordeling(basis + 1. stilingsandel) –Sentrale og fakultære øremerkede og strategiske midler rettet mot instituttnivået –Overføring fra eksternøkonomien Basis 1. stillingsandel Restfordeling Incentivmidler Strategiske Overhead Forskningskomponent Sentrale strategiske og øremerkede midler Fakultære strategiske og øremerkede midler Belastning av statsutgifter Overhead

13


Laste ned ppt "Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google