Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med og uten bruk av

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med og uten bruk av"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med og uten bruk av
i ulike undervisningsopplegg Svend Andreas Horgen Høgskolelektor AITeL

2 Agenda Ulike typer undervisning ved AITeL
BADR: Muligheter og begrensninger FU: Muligheter og begrensninger Ting du kanskje ikke har tenkt på? TIPS Fremtiden – hva har vi i vente?

3 Ulike typer undervisning ved AITeL

4 En gåte Først en gåte Svaret er to ganger

5 Min undervisning Bachelor i Drift (BADR)
Lære å drifte nettverk, praktisk rettet Høst 2004: IT1, 30 studiepoeng, 5-i-1 Vår 2005: Operativsystemer med Linux Fjernundervisning Enkeltfag (80) / deler av / hele studier Stor spredning blant studentene Utstrakt grad av tilsatte studentveiledere Hovedprosjekter Ingeniørutdanning 3 år Master i samarbeid med ITU og HiNT

6 Min undervisning Bachelor i Drift (BADR)
Lære å drifte nettverk, praktisk rettet Høst 2004: IT1, 30 studiepoeng, 5-i-1 Vår 2005: Operativsystemer med Linux Fjernundervisning Enkeltfag (80) / deler av / hele studier Stor spredning blant studentene Utstrakt grad av tilsatte studentveiledere Hovedprosjekter Ingeniørutdanning 3 år Master i samarbeid med ITU og HiNT it’s:learning

7 BADR: Muligheter og begrensninger

8 Problembeskrivelse BADR, IT1
75 studenter 8 faglærere 5 emner à 6 sp. (vba, ppi, prs, dbs, iti) Hvordan formidle generell informasjon? Faglig formidling? Mye gruppearbeid Tverrfaglig prosjekt Øvinger – Kvalitetsreformen

9 Hvorfor bruk av it’s:learning?
Brukte portal året før – tradisjonell måte Hemmelig kilde: HiST should go for it (’s) AITeL trengte kompetanse på LMS 8 faglærere = utfordring 8 faglærere = mange muligheter

10 Fast struktur Må unngå forvirring Opprettet mal på emne, mappestruktur
Kopierte mappestrukturen til 5 emner Hver lærer administrerte sitt emne Må ikke drepe lærerens/studentens frihet 20 grupperom Samme brukernavn som ved AITeL

11 Kommunikasjon Distribusjon av Meldinger og oppslagstavle
lærestoff og forelesningsnotater øvingsoppgaver og løsninger Meldinger og oppslagstavle videresende til e-post gruppemeldinger? Cc: til seg selv? E-post til andre? Hvorfor formidle timeplan mange steder? semesterplan en fagplan for hvert emne kalender

12 Studentenes bruk av it’s L
Ingen eller liten opplæring nødvendig Dynamisk forside – informasjonen kommer fram Samarbeid gruppevis Mange jobber hjemme Vil studentene tilbake til tradisjonelt opplegg?

13 Kalender Må forstå oppbygningen, hvorfor det? Gruppekalender?
Bestille rom? Frustrerende før en forstår oppbygningen av kalenderen Kan ikke bestille rom => hovedprosjekt har laget et eget rombestillingssystem for AITeL Ikke lett å vite om det er jeg som ikke kan teknikken eller om verktøyet har begrensninger. Jeg kan skrive under på: Verktøyet HAR KLARE begrensninger

14 Svakhet ved statistikk
BADR vår 2005, 75 stud, 5 fag, ett rom Her er ikke lærerne samkjørte Noe så enkelt som navngiving spiller en rolle! Mer om statistikk senere, da fil vs oppgave

15 Hvorfor flervalgstester?
Automatisert retting Umiddelbar tilbakemelding Skape kontekst / læremodus Kartlegging selvrefleksjon utgangspunkt for en bedre inndeling av grupper Repetisjon av pensum når som helst Statistikk for lærer Tilfeldig trekk mulig Inngå i vurdering? Det kan være lurt å kjøre slike tester jevnlig hele semesteret for å sikre at alle henger med til en hver tid

16 Erfaring flervalgstester
Greit å gjennomføre tester rent praktisk Begrensninger på utformingen av en test Eksport og etterbehandling Meget begrenset grafisk oppsummering Anne Cath. Gotaas: 3 spm kan være nok! Riktignok mulig å sortere på navn og prosentvis riktig Det kan være lurt å kjøre slike tester jevnlig hele semesteret for å sikre at alle henger med til en hver tid

17 Er LMS en universell løsning?
BADR: Ønsket å kjøre en større evaluering av fagopplegget Aksjonslæring Undersøkelser er bra, men... ... Hvordan er mulighetene for etterbehandling av data?

18 Aksjonslæring Hvordan fungerer lærings-prosessen? Egen-evaluering
5 emner 4 ganger = 20 skjema Unngikk bruk av it’s:learning Manuell behandling 14 av 60 fylte ut alle skjema Minnepenn

19

20 FU: Muligheter og begrensninger

21 Problembeskrivelse FU
Hvem er fjernstudenten? en ensom ulv? yrkesaktiv? enkeltfag, mange fag, helt studium? trenger fleksibilitet .... Reklame: 2 første leksjoner fritt tilgjengelig Effektivt opplegg for distribusjon per i dag

22 Erfaringer fra Prog.fag vår 2005
Innkjøringsfase import og frafall skapte problemer teste nye ting Veldig treg responstid fra systemet Alt på et sted Klasseromsmiljø, lavere terskel for å delta Litt simpelt forum, men fungerer greit nok Alt lukket. Positivt og negativt

23 Øvinger Legg ut øvinger som oppgave, ikke fil
Jeg kan se hva veileder har svart Klage fra student Instruere veiledere om nivå Vanskelig å levere etter at frist er ute FU  fleksibilitet system må ikke sette begrensning for ped!

24 Øving som vanlig fil Øvinger som kan lastes ned ved et klikk
Student svarer og laster opp svaret i sin innleveringsmappe Manuell opptelling

25 Øving som oppgave

26 Administrasjonens synspunkter
Ser her hvor mange øvinger hver student har godkjent Slipper manuell opptelling

27 Håndtering av problemer

28 Neste semester Lærer av erfaringer Rekonstruerer faget
Går til arkiv Kopierer struktur Deaktiverer alt  blir grått Aktiverer etterhvert Mer bruk av flervalgstester underveis!

29 Ting du kanskje ikke har tenkt på?

30 Konkrete mangler Kalenderen er global
Sortere oversikten over personer i faget på ulikt vis? Med 100 personer er det nødvendig Hva er rapporten ”Progresjon?” Den viser en liste med alle studenter, der et stort flertall har 50%, to stk har 100% og noen få har 0%. Hva betyr det? Hvordan kan ikke-aktive studenter slettes på en enkel måte fra faget? Sortering på aktivitetsnivå er ønskelig!

31 Sikkerhet

32 Kontroll Administrasjonens rolle / FS Hvem har egentlig kontrollen?
Hva skjedde meg sist jeg logget på Hvem eier informasjonen? Personvern? Arkiv-funksjonen Hvorfor fikk alle 40% første forsøk, og 100% på neste i en flervalgstest i fjor høst? Test med en studentbruker eller i stud.modus først

33 Informasjon Hvordan takler studentene informasjonsmengden?
Hvordan formidler du informasjon? flere kanaler? all info i LMS-et? Hvorfor det? svar på meldinger per e-post eller internt? KISS = Keep It Simple Stupid RTFM = sensurert, men viktig

34 TIPS

35 Alternativ bruk av verktøyene
Forum fri diskusjon om alt mulig (tradisjonelt) faglig hjelp oppgaveløsning grupperom i stedet for fellesrom, hvorfor? litt-på-kanten-ting ...

36 Automate that! Caseoppgave (eksamen): La ut automatisk den 14.januar kl 09.00 Flervalgstester og de gevinster dette gir Andre gang faget kjører: Sett på automatisk aktivering av fagstoff (ukentlig) Flervalgstester: Kan importere fra Excel Import av studenter skjer automagisk i dag

37 Tester Tester som er aktive kan ikke redigeres før alle testdeltakere slettes Ta backup av testene, kopier til en originalmappe. Dette må gjøres før testen aktiveres, ellers vil du ikke kunne endre i ettertid Kan kopiere spørsmål som er nesten like. Da sikrer du lik struktur og trenger ikke huske hvordan du gjorde det Studentene kan selv lage spørsmål! innsikt i at det kan være vanskelig å lage gode spørsmål kan inngå i en større test

38 Diverse Hjelp er kontekstsensitiv it’s:learning 3.0 kommer til høsten
Gul lapp kommer fram dersom du holder musa over en kalender-oppføring Søk i kalender  finn dine avtaler! Opera, FireFox, Internet Explorer fungerer Informer studenter om statistikk! Bruk enkel teksteditor, om Active X

39 Fremtiden – hva har vi i vente?

40 LMS Hvilket LMS bruker du om 3 år? Hvorfor? Tenk gjenbrukbarhet!
Skal systemet forme oss eller skal vi forme systemet? Hva om vi brukte mer aktivt et eget HiST-forum for utveksling av erfaringer?

41 Læringsobjekter Innholdsproduksjon IMS, SCORM, andre standarder
Metadata Erfaringer NVU-konferansen import og eksport ikke smertefritt video er ikke trivielt intet søk etter metadata!

42 Takk for meg! Spørsmål? Ta gjerne kontakt. Adresse første foil

43


Laste ned ppt "Erfaringer med og uten bruk av"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google