Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJONSMØTE 12. juni 08 FOR ALLE FORELDRE PÅ trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJONSMØTE 12. juni 08 FOR ALLE FORELDRE PÅ trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJONSMØTE 12. juni 08 FOR ALLE FORELDRE PÅ 8. -10. trinn
VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 12. juni 08 FOR ALLE FORELDRE PÅ trinn

2 1954 2009 5., 6. og 7. trinn 5., 6. og 7. trinn Gymsal og svømmehall
Auditoriet Sølvdobla Amfiet Elvåga Nøklevann Sarabråten 8., 9. og -10. trinn 5., 6. og 7. trinn Rustadsaga 8., 9. og -10. trinn 5., 6. og 7. trinn Kjeller: Kunst & håndverk Kjeller: naturfag M-Avd. for 12 Multi-funksjons-hemmede elever 1.- 2: Bjart-bakken 3.-4: Kattisa Musikk, mat og helse, Adm., kantine og storsalen Gullsmeden Vakt mester Gymsal og svømmehall

3

4 1. -2. trinn: Bjartbakken: Bjørk, Gran, Furu, Rogn, Lønn 3. -4
1.-2.trinn: Bjartbakken: Bjørk, Gran, Furu, Rogn, Lønn trinn: Kattisa : Linerle, Flaggspett, Kjøttmeis,Svarttrost, Bokfink Vetland 1.-4 : Bremsrud   trinn: Sarabråten: Storblåfjær, Kattefot, Stavklokke, Solblom trinn: Rustadsaga: Dragehode, Liljekonvall,Nattfiol, Oslosildre Vetland : Østmarksetra   trinn. Nøklevann: Gjedde, Karuss, Abbor, Ørret trinn Elvåga: Røye, Lake, Kreps, Mort Vetland : Skøyenputten

5 Velkommen til : NØKLEVANN

6 Nøklevann Navnet Nøklevann kommer ikke av at vannet ovenfra ligner på en gammel stabbursnøkkel. På et kart fra 1840 har vannet navnet Miklivatn, og det gammelnorske ordet ”mikill” betyr stor, altså Storvannet .  I 1899 ble arbeidet med demningen ved Rustadsaga påbegynt fordi Nøklevann skulle inn i drikkevannsforsyningen. Vannet ble da regulert opp 5 meter. I 1923 ble vannet demmet opp ytterligere 2 m. I 1983 ble Nøklevann tatt ut av drikkevannsforsyningen, og dermed frigitt for alminnelig bruk. Nøklevann har fortsatt status som reservedrikkevann. Vannprøver tas hyppig, og de viser at kvaliteten stadig holder drikkevannsnivå.  Det finnes 11 forskjellige fiskearter i Nøklevann, og det er tatt ørret på 4,4 kg. Nøklevann ligger 164 m over havet. Største dyp er 34 m. Lengden på turveien rundt Nøklevann er 8,5 km.

7 Velkommen til ELVÅGA

8 Elvåga Nord-Elvåga er en innsjø i Østmarka
Turisthytta Mariholtet ligger på vestsiden av Nord-Elvåga. Nord-Elvåga er i sør bundet sammen med Sør-Elvåga via et smalt sund. Over sundet går Skyttenbrua. Elvåga har vært brukt som drikkevann siden 1941, og betjener ca. 10% av Oslos befolkning. I 1964 ble det bygget en 14 meter høy demning like sør for Mariholtet, noe som skiller den delen av vannet det er lov å bade i og den som brukes som drikkevannskilde (førstnevnte kalles «Fri-Elvåga»). Nord-Elvåga ble hevet 9 meter og Sør-Elvåga 4 meter og de ble til et sammenhengende vann I Ellingsrudelva i nordenden av vannet har Elvåga sitt utløp. Nord for demningen ble den nordre delen av vannet til Fri-Elvåga hvor fiske og bading er tillatt.

9 8 9 10 55 ( 13 nye 8. trinn ) 48 46 8 Kontakt- lærere V I D A R H E L N K T O G Y F B EVA: kun mat & helse 6. og 9. trinn ( ikke kontaktlærer ) Spesiallærer SISSEL : ( ikke kontaktlærer ) ( ANNE-BRITT : fram til okt. Ikke kontaktlærer ) 50 %: MARIE, KOLBJØRN: tysk / fransk / K&H, ikke kontaktlærere ) ERLEND: heltids sos.lærer / rådgiver ( ikke kontaktlærer ) Ny inspektør for u-trinn: Trond Herbert Johansen ( + norsk ) Ny musikklærer: Arnt Håkon Ånensen

10

11

12

13 ”Tilpasset opplæring”
”Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev.” (Kunnskapsløftet.) ”Tilpasset opplæring berører hele skolen som organisasjon, dens kultur og alle som har sitt virke der. Tilpasset opplæring for ALLE elever vil på mange skoler forutsette endring i tenkingen omkring hva skole er og hva læring innebærer.” ( Kunnskapsdep )

14 8. -10. trinn Nøklevann Norsk Matem. Engelsk Norsk Matem. Engelsk
Mestringsgrupper

15 De 5 grunnleggende ferdigheter:
Å kunne LESE Å kunne SKRIVE Å kunne REGNE Å inneha MUNTLIGE ferdigheter Å kunne DATA

16 SKOLENS mål for elevene:
”Her er det trygt å være.” TRYGGHET ”Her trives jeg godt.” TRIVSEL ”Her lærer jeg hver dag.” LÆRING ”Her får jeg til ting.” SELVTILLIT ”Her hører jeg til.” INKLUDERING ”Her gleder de seg til jeg kommer.” VERDI

17 Alle elever på 8. – 10. trinn har likt undervisningstimetall pr. uke
Nytt fag: utdanningsvalg Samarbeid med Ulsrud vid. skole Leksehjelp Lærerne på 8. – 10. har mer konkret informasjon om skoleuka og livet på Rustadsaga og Sarabråten.


Laste ned ppt "INFORMASJONSMØTE 12. juni 08 FOR ALLE FORELDRE PÅ trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google