Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OI-fotball G94 Velkommen til forelder & spillermøtet Onsdag 12. november 2008 Start kl. 1800 Slutt kl. 2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OI-fotball G94 Velkommen til forelder & spillermøtet Onsdag 12. november 2008 Start kl. 1800 Slutt kl. 2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 OI-fotball G94 Velkommen til forelder & spillermøtet Onsdag 12. november 2008 Start kl. 1800 Slutt kl. 2000

2 Oppgave - innledningsvis Inndeling i spiller- og foreldergrupper Diskuterer +/- sesongen 2008 og noter på arkene som er utdelt på bordene Tid: 15. minutter Arkene leveres til Ole i pausen

3 Agenda - oppsummering sesong 2008 Overordnede mål Resultater og fakta Sportslig utvikling Trening Trivsel Økonomi Støtteapparat

4 Agenda - oppsummering sesong 2008 Overordnede mål Resultater og fakta Sportslig utvikling Trening Trivsel Økonomi Støtteapparat Kåring av vinnere i ulike kategorier

5 Overordnet mål for G94 Utvikle fotballspillere med gode holdninger og ferdigheter = måles i resultater: serie, cup, kort, presist oppmøte, oppførsel mot med- og motspillere etc. Ha med flest mulig lengst mulig = måles i antall sluttet (prosent turnover) Trivsel

6 Agenda - oppsummering sesong 2008 Overordnede mål Resultater og fakta Sportslig utvikling Trening Trivsel Økonomi Støtteapparat Kåring av vinnere i ulike kategorier

7 Stabil plassering på øvre halvdel Tg. 1 endte på 4 plass i serien både i vår og høstsesong – over forventet Tg. 2 endte på 3 plass – var med å kjempet til siste slutt – meget bra

8 Lagene har i gjennomsnitt skåret 4,3 mål pr. kamp VUTMål Lag 1 100774 - 51 Lag 2 101569 - 34 Sum 20112143-85 Ofte målrike kamper = mye under- holdning?

9 Spillerstallen er stabil Spillerstallen 2008 JanuarNovember 2830 31 G94 spillere har spilt kamp i 2008 Dette opplever vi å være et meget gledelig resultat og i samsvar med ett av våre 2 hovedmål

10 En suveren toppskårer Skårede mål 2008 SpillerAntall Jon Inge32 Gustav11 Mathias11 Henrik F8 Hasib8 Adrian7 Oskar6 Mats6 Godt å ha en som lager mange mål Fordelingen viser at vi er sårbare, ønskelig at flere spillere melder seg på skåringslisten! 2 spillere har skåret 3 eller flere mål i samme kamp

11 Mange har skåret mål i 2008 Skårede mål 2008 SpillerAntall Chris Even6 Eivind4 Alexander4 Tormod4 Aksel4 Simon4 Henrik J4 Petter W3 Henrik GG3 Kristian3 Skårede mål 2008 SpillerAntall Torbjørn2 Ådne2 Petter BG2 Pål1 Erik1 Daniel1

12 Ingen røde kort – antall gule er høyere enn i 2007 Antall kort 2008 (gult) Henrik F.2 Simon2 Petter W.1 Tormod1 Amund1 Adrian1 Oskar1 Jon Inge1 Sum10 Sett ifht. antall kamper er vi fornøyd med dette. Men det kunne vært færre, flere av kortene kom pga uvettige spørsmål-/munnbruk Ingen ”stygge” kort Gutta følger ikke opp med stygt spill mot motstandere som spiller stygt

13 En betydelig ressursinnsats ligger til grunn for oppnådde resultater Treningsnivå ligger på et nivå som er likt eller litt under sammenlignbare klubber Timer brukt til planlegging etc er økende Antall treninger TreningerCa 120 TimerCa 190 (11400 min) Timer til planlegging og møter 40+ ?

14 Mye egentrening må til hvis du vil bli god i fotball Teknikkmerkeprøve Sølv2 Rødt merke 1 I fjor ble det i Oslo fotballkrets delt ut 2 sølvmerker, ingen gullmerker SUP er et viktig supplement til treningene i OI SUP Høst 07 4 (3) Høst 086

15 Agenda - oppsummering sesong 2008 Overordnede mål Resultater og fakta Sportslig utvikling Trening Trivsel Økonomi Støtteapparat Kåring av vinnere i ulike kategorier

16 Noe mer modne Positiv utvikling i fotball- og spilleforståelse = flere riktige valg og bevegelser Bedre ferdigheter = flere pasninger treffer medspiller Flinkere til å sideforskyve = færre innslupne mål Bedre til å følge med = er der når de skal innpå For stor variasjon i enkelte kamper (en god og en dårlig omgang, særlig vårsesongen)

17 Agenda - oppsummering sesong 2008 Overordnede mål Resultater og fakta Sportslig utvikling Trening Trivsel Økonomi Støtteapparat Kåring av vinnere i ulike kategorier

18 Opplegg treninger Tema inndelt - øvelser ifht. læringsplan Læringsmomenter - for hver øvelse Mange repetisjoner - begrenset variasjon i øvelser Mye lek med ball (barneøvelser) Mye av treningene har vært felles for tg. 1 og tg. 2 Fremdeles mye vekt på å øve på grunnleggende ferdigheter Ikke brukt mye tid på å øve inn spillemønstre (for lite?) Spillere får selv ansvar for å lede enkelte øvelser

19 Treningene I vintersesongen var det for stor variasjon i oppmøte: vanskelig å planlegge (for trenere) og vanskelig å få kontinuitet og utvikling for spillere Lørdagstreningene er vår viktigste trening – dårligst oppmøte! Møter opp uansett vær God tone – sosial omgang ok Ikke klikker, men det er et mønster i hvem som har relasjoner For mange ”akademikere” Litt lange pauser (trivsel?) Mange spillere snakker fortsatt i munnen på hverandre og oss – ukonsentrerte (varierende modenhet?) Manglende intensitet (for lite differensiering?) Godt å få inn andre trenere og spillere

20 Omfang 3 treninger i uka om vinteren og 2 treninger + kamp uka i sommersesongen har vært tilstrekkelig Fotballen må balanseres mot andre aktiviteter: andre idretter, skole, venner(inner?) og behov for restitusjon

21 Agenda - oppsummering sesong 2008 Overordnede mål Resultater og fakta Sportslig utvikling Trening Trivsel Økonomi Støtteapparat Kåring av vinnere i ulike kategorier

22 Trivsel er av stor betydning Spillerlunsj på lørdager – meget god oppslutning, vellykket tiltak Deltagelse cup`er – meget god oppslutning Deltagelse landskamp – meget god oppslutning

23 Agenda - oppsummering sesong 2008 Overordnede mål Resultater og fakta Sportslig utvikling Trening Trivsel Økonomi Støtteapparat Kåring av vinnere i ulike kategorier

24 Tale ved vår finansminister Beholdning pr. 12. nov Dugnadskonto:kr. 28 200,-

25 Agenda - oppsummering sesong 2008 Overordnede mål Resultater og fakta Sportslig utvikling Trening Trivsel Økonomi Støtteapparat Kåring av vinnere i ulike kategorier

26 Uten støtteapparat – intet tilbud 4 trenere fordelt på 2 lag 2 lagledere 3+ ressurspersoner Etter vår oppfatning har dette vært en god dekning av de ulike rollene og all honnør til de som har vært med å drive lagene

27 Agenda - plan sesong 2009 Overordnede mål Ambisjoner Hvor skal vi legge lista? Treningsomfang Spilleravtale Treningsdager Treningskamper Treningsleier Trivseltiltak Økonomi Valg Kåring

28 Overordnet mål for G94 Utvikle fotballspillere med gode holdninger og ferdigheter = måles i resultater: serie, cup, kort, presist oppmøte, oppførsel mot med- og motspillere etc. Ha med flest mulig lengst mulig = måles i antall sluttet (prosent turnover) Trivsel

29 Agenda - plan sesong 2009 Overordnede mål Ambisjoner Hvor skal vi legge lista? Treningsomfang Spilleravtale Treningsdager Treningskamper Treningsleier Trivseltiltak Økonomi Valg Kåring

30 Hvor skal vi legge lista? Våre 2 lag er kvalifisert for 1. og 3. divisjon i 2009 Lagene meldes på i januar 09 Det avgjørende er: hvilke ambisjoner har spillerne? hvor mange spillere har vi i 2009? Hva har vi råd til? Forslag sportslig ambisjon: Hevde seg i 1. divisjon Ligge i toppen av 3. divisjon Delta på cuper: Norway Cup + minst en til før sommerferien Realisering av ambisjonene bygger på følgende forutsetninger

31 Treningsomfang fra 1. januar. Laget som skal spille i første divisjon i 2009 gjennomfører 4 felles fotballtreninger pr. uke + 1 styrke/utholdenhet. I alt 5 økter. Laget som skal spille i 3 divisjon trener 2 fotballøkter pr. uke + 1 styrke/utholdenhet. I alt 3 økter. Lagene trener samtidig, mange fellesøvelser, men spillerne vil oftere enn tidligere bli fordelt i tg. 1 og tg. 2. Hovedårsaken til økt deling er behovet for å bedre intensiteten.

32 Avtale mellom spillere og klubb Spillerne i tg. 1 må forplikte seg til å følge den treningsplanen vi blir enige om innen 1. jan 2009. Dersom spillerne ønsker å forplikte seg til færre økter, må ambisjonsnivå senkes

33 Mulige treningsdager Nye treningstider tildeles i desember for perioden frem til seriestart. Under viser vi et mulig scenario: MaTirOnsTorFreLør Tg 1 XXX+ UTHOLDENHET X+ STYRKE Tg 2 XXX+ STYRKE

34 Kamper er den beste trening Tg 1: Delta på et antall treningskamper i løpet av vintersesongen: 1 i feb, 2 – 3 mars og 3 - 4 i april Tg 2: treningskamper i mars og april

35 Treningsleier før seriestart Tg 1: Delta på treningsleier før sesongstart; 2 (1) skoledager + helg? Tg 2: som over

36 Ønsker å tegne holdningskontrakt Vi ønsker at alle spillerne skal inngå holdningskontrakter med OI. Under vises et eks på noen mulige innholdsmomenter hentet fra Skeid Spesielt i forbindelse med trening: Vær lærevillig, konsentrert og disiplinert. Ha en positiv innstilling Hold ro og hør nøye etter når trenere/lagleder snakker/informerer Bidra til effektiv trening. Hente/sette ut mål, baller og annet utstyr raskt. Ikke ta i bruk baller før man får beskjed. Hold baller i ro ved stopp Ikke klag på dømming under trening. Ta ansvar selv og vær ærlig Spesielt under kamp: Ha respekt for laguttak og spillerbytter Ikke prøv å påvirke bytter under kamp Ikke prat med venner, familie eller andre tilskuere under kamp. Innbyttere skal holde seg i trenerens umiddelbare nærhet Aksepter nederlag uten bortforklaringer Vær ydmyk og positiv til rettledning og beskjeder fra trenere Vis toleranse overfor dommere og medspillere når de gjør feil Ha respekt for motspillere, ledere, trenere og dommere

37 Trivseltiltak 2009 Fellselunsj Fest på ”lokalet” – planlagt i januar Treningsleier for alle april Cup i juni Norway cup juli/aug Andre forslag?

38 Vi ønsker å fortsette med lørdagslunsj Felles obligatorisk lunsj etter treningene på lørdager 1215 - 1300. Gutta skifter og dusjer i garderoben, deretter samles alle i Idrettshuset (styrerommet) til felles lunsj. Tiltaket forutsetter som tidligere at foreldrene er villige til å stå for innkjøp, bespisning etc. Kostnadene fordeles mellom alle – innbetaling til lagkassa? Ressurspersonene lager en vaktliste (innbyrdes bytter) slik at dette kan gå på rundgang mellom familiene. En må ha ansvar for å holde tak i dette. Belastning max 2.

39 Agenda - plan sesong 2009 Overordnede mål Ambisjoner Hvor skal vi legge lista? Treningsomfang Spilleravtale Treningsdager Treningskamper Treningsleier Trivseltiltak Økonomi Valg Kåring

40 Økonomi Beholdning pr. 12 nov = 28 200,- Anslag kost: Bruk av kunstgressbane? Leie av bane til treningskamper? 7000,- Deltagelse Cup`er? 5000,- Deltagelse treningsleier? 3000,- pr hode Ulike trivsel tiltak? = SUM?

41 Økonomi Driftsutgifter + foreslåtte trivseltiltak innebærer at vi må reise kr.?????? Hvordan? Dugnad? Prinsipp: spillerne skal selv jobbe for å skaffe penger - F eks vil ”kake” lotteri gi mellom 6000 og 9000 kr pr ettermiddag/lørdag utenfor Meny (etter erfaring fra J95). Forelderinnbetaling? Spillere som ikke deltar på dugnad må satse på gavemilde foreldre Sponsing? Noen muligheter? Bidrag fra fotballgruppa?

42 Agenda - plan sesong 2009 Overordnede mål Ambisjoner Hvor skal vi legge lista? Treningsomfang Spilleravtale Treningsdager Treningskamper Treningsleier Trivseltiltak Økonomi Valg Kåring

43 Støtteapparat - status Har hatt møte med styreleder + sportslig leder for å se på muligheter for å styrke trenerkompetansen. Pt. er bilde slik: HovedAsLaglResKom Tg. 1XX?X+1? Mangler lagleder – må fylles Tg. 2?XX Mangler hovedtrener - må fylles Qunicy Douglas er engasjert ut 2009 for å ivareta spillernes basistrening Det jobbes med en konkret trener til. Har vært på vår trening, likte det han så, men er fremdeles under kontrakt med annen klubb. Svar foreligger i løpet av kort tid. Det er avtalt at trener for G95 vil ha treninger for G94 i vinter

44 Støtteapparat - valg Valg av ny lagleder for tg. 1 Valg av en ressursperson Noen som kan bidra på trenersiden for tg 2?

45 Spillerutvalg Valg av 4 spillere: 2 fra tg. 1 og 2 fra tg. 2 som kan sitte i et spillerutvalg Hensikten med å etablere et spillerutvalg er å legge til rette for best mulig informasjonsflyt mellom spillere og trenere/lagledere

46 Agenda - plan sesong 2009 Overordnede mål Ambisjoner Hvor skal vi legge lista? Treningsomfang Spilleravtale Treningsdager Treningskamper Treningsleier Trivseltiltak Økonomi Valg Kåring

47 Kåring av årets utøvere sesongen 2008

48 Årets akademiker De nominerte er:  Henrik GG  Eirik  Simon  Mathias Vinneren er:  Simon

49 Årets dommer De nominerte er:  Petter W  Tormod  Amund  Simon  Henrik F  Eivind  Jan S. Vinneren er: Petter Wiik

50 Årets mål De nominerte er:  Jon Inge- heading mot Åssiden  Tormod - frispark mot Åssiden  Henrik F- langskudd mot Heming  Oskar - kjempet ballen i mål mot Stabæk  Aksel- frispark mot Skedsmo 3  Alexander- dro av 3 spillere i en “telefonboks” før skudd utenfor 16 meter mot svensk lag Vinneren er: Aksel

51 Årets forklaring De nominerte er:  Jon Inge- ballen er for løs, for hard, for høy, dommeren er dum  Simon- alltid en forklaring - ikke min skyld……  Torbjørn- moderen surrer med treningstidene  Mats- har så vondt… for så å komme inn å spille bedre enn på lenge  Eivind- vi bør heller spille i 2. divisjon…. Vinneren er: Simon

52 Årets reddende engel De nominerte er:  Amund  Torbjørn  Ivo Vinneren er: Amund


Laste ned ppt "OI-fotball G94 Velkommen til forelder & spillermøtet Onsdag 12. november 2008 Start kl. 1800 Slutt kl. 2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google