Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskap Balanse Aktivabeløp kommentar Bank73.820,80 Regning fra opphold Gålå forfaller januar 09, men innbetalinger fra lag har innkommet i 2008. Fordri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskap Balanse Aktivabeløp kommentar Bank73.820,80 Regning fra opphold Gålå forfaller januar 09, men innbetalinger fra lag har innkommet i 2008. Fordri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap Balanse Aktivabeløp kommentar Bank73.820,80 Regning fra opphold Gålå forfaller januar 09, men innbetalinger fra lag har innkommet i Fordri nger annet55.177,00Hovedsakelig sponsorer, også noe lag og tøy Sum ,80 Passi va Gjeld-1.800,00Utbetales/motregnes i 2009 EK ,80 Sum ,80

2 Driftsregnskap Inntekter Sponsorer ,00 Av dette er ca ,- utestående ikkebetalte sponsorinntekter. Inkl smøretelt og Romerikssponsorer (13.000,-) Dugnad7.000,00 Sum innt ,00 utgifter Samling/renn opphold ,02 Noe innbetalinger som gjelder samlinger i Samlinger/renn mat7.766,10 Sees opp mot utg samlinger/renn Kilometergodtgjørelse4.845,00 Går mot utg samlinger/renn Preppeutg30.140,50 Preppeutg (innbet 13' gjelder preppeutg 2007). Bekledning29.205,25 Bekledning til støtteapparat. Vesentlig redusert fra 2007 pga samme støtteapparat Kontor/data/Bank utg5.230,83 Utgjør bankgebyrer og hjemmesideutg Diverse/utfaktureres2.250,00 Sum utg67.717,66 Driftsresultat ,34(reelt kr ca 50' pga utestående sponsorer) Kommentar:Sponsorinntekter er inntektsført, ikke innbetalt i 2008

3 Kostnader for lag/løper/team Junior Juniorer stdTeam-behov Kostna d Team andel kostnad Renn og samlinger 09/10 Smørin g Tren ere Smø rer Lagled else An netTot Fl y Antall døgn pris pr døgnSUM Antal l antal l NC rennSurnadal januar Hovden febr NM jrStryn mars NM 2/NC finaleTolga mars Bul-sprintGålå nov Vm mønstr jr/SC senSjusjøen des Sommersaml Sognefjell Torsby okt SpåtindTour de Synnfjell aug Høstsamling sept Snøsamling november (fam.samlinger) Vintersamling des Tour de Ski Norw febr SUM pr deltaker gj.snitt

4 forts Renn og samlinger 09/10 Smøring Tren ere Smør erLagledelseAnnet KostnadTeamandel satsningagruppe kostnad 0 2 samlinger 0 Saml SUM Senior 0 0 FISBeito nov SC cup? NM srStokke januar SC cupLAT/Est jan SC CupSWE SC senSteinkjer januar SC finale srVoss Bul-sprintGålå nov Tilstede Vm mønstr jr/SC senSjusjøen des Sc cup TourdeSki Norw febr 1700 SamlTorsby okt Høstsaml sept Vintersaml des Kostnad senior forhandle fordeling mellom lag/team Sum senior SUM TOTALT28200Differanse = kr fordeles på løpere Deltakerkostnad faktureres klubber.

5 Budsjett 09/10 Inntekter Ordinære team-sponsorer70000 Tour de Synnfjell5000 Ytterligere sponsing på telt0 Tour: Påmeld 500,- og 10 eksterne deltakere5000 Tour motbakke: Snitt 100,-*100 deltakere10000 Rulleskirenn nto0 5000,- pr løper pr lag 30 løpere ,- medlemsavg 30 løpere90000 Sum Utgifter Beregner 3,5 NC/NM reiser, Torsbytur,3,5 Spåtind JR og Senior Km og diett til trenere etc36000 Sponsing av smøring/utstyr10000 Klær til støtteapparat30000 Kontor/data og bank (hjemmesider 50% av kostnad)7000 Tour - premier som i 2008 (dersom større deltakelse vil sum øke noe – kvinner senior hadde få deltakere i 08 samt flere klasser i motbakkeløp)12000 Diverse kostnader (foredragsholdere,mat/drikke samlinger)35000 Sum

6 Budsjettforutsetninger Team dekker 4 personer på samlinger og renn Hvert lag betaler kr 5.000,- pr løper til teamet (dette erstatter 1/3 støtteperson pr løper). Løper betaler kr 3.000,- inn til team i kontingent Ny faktureringsmodell for støttepersoner

7 Ny modell Alle som har hatt en oppgave på samling/stevne vil få sin belastning på utøvere og ikke faktureres for seg. Eksempel ny modell: Faktura kr ,-. 25 løpere og 6 støttepersonell samt 4 støttepersoner fra team = totalt 35 personer. Dette blir kr /35 = 2857,- pr person. Faktura kr ,- fratrukket teamets 4*2857=88571,-.Denne rest fordeles på lagene ut fra hvor løpere er tilknyttet /25 løpere = 3543,- pr løper. Fordel: Dersom et lag stiller med flere støttepersoner enn et annet – så får de tilgodesett dette. De utøvere som aldri har med seg foreldre som kan hjelpe – vil måtte betale sin andel av foreldrestøtten til de øvrige. Hvordan blir dette for de som har med seg noen ? Eksempel: Gammel modell: Dersom en løper har med seg en foreldre som hjelper til, blir dette : kr 2857*2=5714,- Dersom en løper IKKE har med seg en foreldre faktureres løper kr 1*2857 Ny modell: Dersom løper har med seg en foreldre som hjelper til : faktureres kr 3543,- Det samme faktureres da en løper som IKKE har med seg foreldre som kan hjelpe til. Ny modell vil fordele hjelpekostnad på alle løpere likt. Mer rettferdig enn dette blir det vel knappast….. Støttepersoner som er med og som IKKE har oppgaver faktureres direkte og etter samme modell som teamets støttepersoner.

8 Valg Leder – avtroppende Frode Bjeglerud' –Ny kandidat : Hanne Rischmann Valg for 1 år Sportslig leder/nestleder – avtroppende Rolf Arne Holund –Ny kandidat : Frode Bjeglerud Valg for 2 år Kasserer – avtroppende Hanne Rischmann –Ny kandidat : Lene Ek Hagen Valg for 2 år

9 Mer detaljert informasjon På møtet etter årsmøte

10 NC og NM jr 2010 Ut på tur aldri sur ! Ikke noe flytur, men mange mil allikevel

11 NC Surnadal 8-10 januar Avstand ca 50 mil Vi satser på kjøring av egne biler, men det går også nattbuss fra Oslo, buss fra Trondheim og Oppdal som korr. med tog. Saga Trollheimen Hotell, Rindal Ca 35 km fra stadion Rindal

12 Hovden februar Avstand: 30 mil Vi kjører egne biler, men det går også buss - Haukeliekspressen Hovdehytta i Hovden sentrum. Skiløyper

13 Nm jr Stryn 4-7 mars (vi reiser opp 2.mars) Avstand ca 43 mil til hotell. Overnatting på Hjelle Hotell + hytter 2 minutter unna. Hotellet ligger 26 km unna Stryn. Smørerom + treningsrom og internett er inkludert. Og vi blir for oss selv

14 NC Finale – Tolga Tolga – ca 36 mil Bergstaden Hotell på Røros – 35 km fra Tolga.

15 Økonomi –Vi gjeninnfører medlemskontingent kr 3.000,- pr år pr løper. –Hvert lag faktureres for 0,5 støtteperson på samlinger og NC/NM renn. Lag som har seniorløpere faktureres for det samme på samlinger,NC og Skandinavisk Cup. –Målet er som før : vi skal gå i 0,- Alle inntekter skal gå direkte/inndirekte til aktive.

16 2010 Team dekker 4 støttepersoner på renn/samlinger : hovedtrener, lagleder, sportslig ansvarlig og hovedsmører. Dugnadsoppgaver – alle like viktige ! –Derfor : Kostnad for den/de som har en eller annen oppgave fordeles på løpere. –De som ikke har spesifikke oppgaver blir fakturert fra Team – nettokostnad.

17 lagsavtaler Team vil fakturere lag for 5000,- pr løper. Team vil forhandle frem dekning for seniorløpere fra lag, for at team skal kunne stille med støttepersoner til seniorer. Løperavtaler for alle løpere i satsningsgruppe Avtale med Antidoping Norge – kurser og seminarer Sponsormerking: fordeling som i dag (varierer fra lag til lag)


Laste ned ppt "Regnskap Balanse Aktivabeløp kommentar Bank73.820,80 Regning fra opphold Gålå forfaller januar 09, men innbetalinger fra lag har innkommet i 2008. Fordri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google