Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskap Balanse Aktiva beløp kommentar Bank ,80

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskap Balanse Aktiva beløp kommentar Bank ,80"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap Balanse Aktiva beløp kommentar Bank 73.820,80
Bank 73.820,80 Regning fra opphold Gålå forfaller januar 09, men innbetalinger fra lag har innkommet i 2008. Fordringer annet 55.177,00 Hovedsakelig sponsorer, også noe lag og tøy Sum ,80 Passiva Gjeld -1.800,00 Utbetales/motregnes i 2009 EK ,80

2 (reelt kr ca 50' pga utestående sponsorer)
Driftsregnskap Inntekter Sponsorer ,00 Av dette er ca ,- utestående ikkebetalte sponsorinntekter. Inkl smøretelt og Romerikssponsorer (13.000,-) Dugnad 7.000,00 Sum innt ,00 utgifter Samling/renn opphold ,02 Noe innbetalinger som gjelder samlinger i 2007. Samlinger/renn mat 7.766,10 Sees opp mot utg samlinger/renn Kilometergodtgjørelse 4.845,00 Går mot utg samlinger/renn Preppeutg 30.140,50 Preppeutg (innbet 13' gjelder preppeutg 2007). Bekledning 29.205,25 Bekledning til støtteapparat. Vesentlig redusert fra 2007 pga samme støtteapparat Kontor/data/Bank utg 5.230,83 Utgjør bankgebyrer og hjemmesideutg Diverse/utfaktureres 2.250,00 Sum utg 67.717,66 Driftsresultat ,34 (reelt kr ca 50' pga utestående sponsorer) Kommentar: Sponsorinntekter er inntektsført, ikke innbetalt i 2008

3 Kostnader for lag/løper/team Junior
Juniorer std Team-behov Kostnad Team andel kostnad Renn og samlinger 09/10 Smøring Trenere Smører Lagledelse Annet Tot Fly Antall døgn pris pr døgn SUM Antall antall NC renn Surnadal januar 4 800 3200 8 1 3 16 51200 12800 Hovden febr NM jr Stryn mars 5 1000 5000 80000 20000 NM 2/NC finale Tolga mars 850 2550 2 6 15300 10200 Bul-sprint Gålå nov 550 1100 2200 4400 Vm mønstr jr/SC sen Sjusjøen des 700 2100 8400 Sommersaml Sognefjell 600 2400 4800 Torsby okt 1200 6000 Spåtind Tour de Synnfjell aug 1400 12 16800 5600 Høstsamling sept 10500 Snøsamling november (fam.samlinger) 4200 Vintersamling des Tour de Ski Norw febr 2800 SUM pr deltaker 29150 1500 gj.snitt 267400 107600 

4 forts Kostnad senior forhandle fordeling mellom lag/team
Renn og samlinger 09/10 Smøring Trenere Smører Lagledelse Annet  Kostnad Teamandel satsningagruppe kostnad 2 samlinger Saml 6 700 4200 2 8 33600 SUM 33350 Senior FIS Beito nov 4 2800 1 3 8400 SC cup ? 2000 NM sr Stokke januar 5 3500 10500 LAT/Est jan 2500 12600 SC Cup SWE 2100 6300 SC sen Steinkjer januar SC finale sr Voss 1400 Bul-sprint Gålå nov 550 1100 Tilstede Vm mønstr jr/SC sen Sjusjøen des Sc cup TourdeSki Norw febr Torsby okt 600 1200 Høstsaml sept Vintersaml des Kostnad senior forhandle fordeling mellom lag/team Sum senior 56700 SUM TOTALT 28200 Differanse = kr 160000 357700 197900 fordeles på løpere Deltakerkostnad faktureres klubber.

5 Budsjett 09/10 Inntekter Ordinære team-sponsorer 70000
Ordinære team-sponsorer 70000 Tour de Synnfjell 5000 Ytterligere sponsing på telt Tour: Påmeld 500,- og 10 eksterne deltakere Tour motbakke: Snitt 100,-*100 deltakere 10000 Rulleskirenn nto 5000,- pr løper pr lag 30 løpere 150000 3000,- medlemsavg 30 løpere 90000  Sum 330000 Utgifter Beregner 3,5 NC/NM reiser, Torsbytur,3,5 Spåtind JR og Senior 200000 Km og diett til trenere etc 36000 Sponsing av smøring/utstyr Klær til støtteapparat 30000 Kontor/data og bank (hjemmesider 50% av kostnad) 7000 Tour - premier som i 2008 (dersom større deltakelse vil sum øke noe – kvinner senior hadde få deltakere i 08 samt flere klasser i motbakkeløp) 12000  Diverse kostnader (foredragsholdere,mat/drikke samlinger) 35000 Sum  330000

6 Budsjettforutsetninger
Team dekker 4 personer på samlinger og renn Hvert lag betaler kr 5.000,- pr løper til teamet (dette erstatter 1/3 støtteperson pr løper). Løper betaler kr 3.000,- inn til team i kontingent Ny faktureringsmodell for støttepersoner

7 Ny modell Alle som har hatt en oppgave på samling/stevne vil få sin belastning på utøvere og ikke faktureres for seg. Eksempel ny modell: Faktura kr ,-. 25 løpere og 6 støttepersonell samt 4 støttepersoner fra team = totalt 35 personer.  Dette blir kr /35 = 2857,- pr person. Faktura kr ,- fratrukket teamets 4*2857=88571,-.Denne rest fordeles på lagene ut fra hvor løpere er tilknyttet /25 løpere = 3543,- pr løper. Fordel: Dersom et lag stiller med flere støttepersoner enn et annet – så får de tilgodesett dette.              De utøvere som aldri har med seg foreldre som kan hjelpe – vil måtte betale sin andel av foreldrestøtten til de øvrige. Hvordan blir dette for de som har med seg noen ? Eksempel: Gammel modell:       Dersom en løper har med seg en foreldre som hjelper til, blir dette : kr 2857*2=5714,-       Dersom en løper IKKE har med seg en foreldre faktureres løper kr 1*2857 Ny modell:      Dersom løper har med seg en foreldre som hjelper til : faktureres kr 3543,- Det samme faktureres da en løper som IKKE har med seg foreldre som kan hjelpe til. Ny modell vil fordele hjelpekostnad på alle løpere likt. Mer rettferdig enn dette blir det vel knappast….. Støttepersoner som er med og som IKKE har oppgaver faktureres direkte og etter samme modell som teamets støttepersoner.

8 Valg Leder – avtroppende Frode Bjeglerud'
Ny kandidat : Hanne Rischmann Valg for 1 år Sportslig leder/nestleder – avtroppende Rolf Arne Holund Ny kandidat : Frode Bjeglerud Valg for 2 år Kasserer – avtroppende Hanne Rischmann Ny kandidat : Lene Ek Hagen

9 Mer detaljert informasjon
På møtet etter årsmøte

10 Ut på tur aldri sur ! Ikke noe flytur, men mange mil allikevel
NC og NM jr 2010 Ut på tur aldri sur ! Ikke noe flytur, men mange mil allikevel

11 NC Surnadal 8-10 januar Avstand ca 50 mil
Vi satser på kjøring av egne biler, men det går også nattbuss fra Oslo, buss fra Trondheim og Oppdal som korr. med tog. Saga Trollheimen Hotell, Rindal Ca 35 km fra stadion Rindal

12 Hovden 12-14 februar Avstand: 30 mil
Vi kjører egne biler, men det går også buss - Haukeliekspressen Hovdehytta i Hovden sentrum. Skiløyper

13 Nm jr Stryn 4-7 mars (vi reiser opp 2.mars)
Avstand ca 43 mil til hotell. Overnatting på Hjelle Hotell + hytter 2 minutter unna. Hotellet ligger 26 km unna Stryn. Smørerom + treningsrom og internett er inkludert. Og vi blir for oss selv

14 NC Finale – Tolga Tolga – ca 36 mil
Bergstaden Hotell på Røros – 35 km fra Tolga.

15 Økonomi Vi gjeninnfører medlemskontingent kr 3.000,- pr år pr løper.
Hvert lag faktureres for 0,5 støtteperson på samlinger og NC/NM renn. Lag som har seniorløpere faktureres for det samme på samlinger,NC og Skandinavisk Cup. Målet er som før : vi skal gå i 0,- Alle inntekter skal gå direkte/inndirekte til aktive.

16 2010 Team dekker 4 støttepersoner på renn/samlinger : hovedtrener, lagleder, sportslig ansvarlig og hovedsmører. Dugnadsoppgaver – alle like viktige ! Derfor : Kostnad for den/de som har en eller annen oppgave fordeles på løpere. De som ikke har spesifikke oppgaver blir fakturert fra Team – nettokostnad.

17 lagsavtaler Team vil fakturere lag for 5000,- pr løper.
Team vil forhandle frem dekning for seniorløpere fra lag, for at team skal kunne stille med støttepersoner til seniorer. Løperavtaler for alle løpere i satsningsgruppe Avtale med Antidoping Norge – kurser og seminarer Sponsormerking: fordeling som i dag (varierer fra lag til lag)


Laste ned ppt "Regnskap Balanse Aktiva beløp kommentar Bank ,80"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google