Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Komité for Medlemsutvikling Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? ___________________________

2 Presentasjonen er utarbeidet av Distriktssekretær Jon L. Gjemble
Innhold Hva er Rotary? Hvem kan bli medlemmer i Rotary? Hvordan organiseres rekruttering i Rotary? Hvorfor skal jeg bli medlem i Rotary? Hvorfor slutter medlemmer i Rotary? Presentasjonen er utarbeidet av AG Hanne Aspås, Distriktssekretær Jon L. Gjemble

3 Medlemsmasse evaluert mot demografi og samfunn
Nord Trøndelag Sør Trøndelag Nordmøre 80 727 Nordland Troms (inkl Svalbard) Finnmark 72 900 Erfaring og praksis fra Rotary Worldwide viser at det finnes en rotarianer for hver 200 innbygger. Da skulle vi ha hatt ca 4800 rotarianere i vårt distrikt ! Vi er imidlertid under 2000 registrerte medlemmer !

4 Rotary International Rotary er verdens største yrkes- og service-organisasjon med 1,2 millioner kvinner og menn som representerer ulike yrker. Rotary består av klubber i mer enn 200 land. I Norge er det Rotarianere fordelt på 330 klubber og 6 distrikter I Distrikt 2275 er det 1850 Rotarianere fordelt på 62 klubber.

5 Service above self Rotary’s motto er ”Service above self” som betyr ”Å gagne andre”. Vi arbeider for å gagne andre gjennom hjelpeprosjekter lokalt og internasjonalt, med å gjøre bruk av vår yrkeskompetanse, og rotarianerens aktive og positive holdning. Vi legger stor vekt på fremme av integritet i all yrkesvirksomhet.

6 Hvem kan bli medlemmer i Rotary?
Voksne personer med god karakter og med god anseelse i utøvelsen av sitt yrke. Innehar en ledende eller selvstendig stilling innen yrket, bedriften, eller organisasjonen. Er personlig, aktivt virksom innen sitt yrke, eller den klassifikasjonen som vedkommende dekker. Har sitt arbeids- eller bosted innenfor klubbens territorialgrense.

7 Rotary International Rotary er upolitisk og åpen for alle mennesker fra ulike yrker, kulturer, uavhengig av religiøs tro og etnisk tilknytning. Medlemmene i en klubb skal gjenspeile samfunn, demografi, yrker, og næringsliv i klubbens nærområde.

8 Service above self Vi arbeider for inter-nasjonal fred og for-ståelse gjennom blant annet utvekslingsprog-rammer for ungdom, støtte til utdannelse, og annen kontaktskapende virksomhet over lande-grensene. Dette er et viktig rekrutteringsgrunnlag.

9 Internasjonal forståelse
ungdommer har fått stipendier Utveksling med bla Australia, USA, England, Tyskland, Frankrike, Brasil m fl Georgia-stipendet Ungdom 18 – 24 år Ett års studium Til nå er det gitt til over 200 norske studenter Dette er et viktig rekrutt-eringsgrunnlag for Rotary

10 RYLA (Rotary Youth Leadership Award)
To, 3-dagers lederseminar for ungdom, gjennomføres årlig Dette er et viktig rekrutterings-grunnlag for Rotary

11 Årlig gruppe-studie-utveksling med unge yrkesutøvere fra hele verden ( 4 uker)
Dette er et viktig rekrutterings-grunnlag for Rotary

12 Dette er et viktig rekrutterings-grunnlag for Rotary
Roundtrip deltagere sendes ut, -og mottas til distriktet, -årlig, på 14 dagers program Dette er et viktig rekrutterings-grunnlag for Rotary

13 Rotaract er Rotary ungdomsklubber
Dette er et viktig rekrutterings-grunnlag for Rotary

14 Retningslinjer for rekruttering
”Ingen fortjener å være med på et bedre lag, enn det du er villig til å være med å skape selv!” (Marit Breivik) Det må være attraktivt å være med i Rotary Rotary som organisasjon må oppfattes som samfunnsnyttig og medlemmene bør gjenspeile lokalsamfunnet

15 Hvordan organiseres rekruttering i Rotary?
På klubbnivå På distriktsnivå Sender og tar imot del-tagere på RYLA, Ungdomsutveksling, Roundtrip, og Group Study Exchange. Er fadderklubb for eventuell Rotaract klubb. Gjennomfører prosessen med rekruttering, fra gruppene ovenfor, -eller fra samfunnet for øvrig. Hjelp og faglig støtte til klubbenes rekruttering Organisering av RYLA, Ungdomsutveksling, Roundtrip, Group Study Exchange. Hjelp og støtte til Rotaract Gjennomfører prosesser med opplæring til klubb-ene via Rotary Foundation Seminar, PrePets, PETS, og Distriktskonferanse

16 Klubbens rekrutteringsprosess
Medlemsskapskomiteen Klubbmedlemmene Anskaffer folderen ”Invitasjon til Rotary” Registrerer kandidater som allerede har vært innom Rotaryfamilien. Lager enkelt skjema og prosedyre til hjelp for rotarianernes søken etter nye medlemmer. Tar imot forslag fra rotarianere, som blir behandlet videre i klubb-styre, -og i klubbmøte. Bruker sitt nettverk i familien, på jobben, i vennekretsen, blant naboene, og i andre lag og foreninger. Har samtaler med potensielle medlemmer, gir de folderen ”Invitasjon til Rotary, og/eller annen info om Rotary, og tar de med på klubbmøte. Følger opp sine potensielle medlemmer over tid Er fadder for nye medlemmer

17 Administrative hjelpemidler
Klubb-komitenivå Fadder Skjema for nye Rotarymedlemmer.doc Fadderveiledningen.doc Medlemsrekruttering oppfølging.doc

18 Hvorfor skal jeg bli medlem i Rotary?
Hvorfor skal jeg bli medlem av Rotary.doc Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke

19 Hvorfor slutter medlemmer i Rotary?

20 Hjemmesider www.rotary.org (Internasjonal)
(Norge) (Distrikt 2275)

21 Når verden ikke er som før, da må vi endre det vi gjør
Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google