Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2009-2010 – til orientering. …og tilpasning! Distrikts Samling R.I. distrikt 2310 18. april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2009-2010 – til orientering. …og tilpasning! Distrikts Samling R.I. distrikt 2310 18. april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett – til orientering. …og tilpasning! Distrikts Samling R.I. distrikt april 2009

2 Budsjett inntekter BUDSJETT /2010 Oppdatert: Budsjettforutsetninger:Inntekter:Kostnader: Antall klubber58Rotary Norden83 Antall medlemmer2475Norsk Rotary Forum110 Medlemskontingent410Handicamp50 Handicamp BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/ / /2008 INNTEKTER 3100Medlemskontingent Deltageravgift samlinger Refusjon RI District simplified grant Handicamp SUM INNTEKTER

3 Budsjett medlemsutvikling BUDSJETT /2010 Oppdatert: BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/ / /2008 KOSTNADER Medlemsutvikling og rekruttering 6001Medlemsutvikling Nye klubber Samfunnsprosj. lokalt/internasj. Sum

4 Budsjett – opplæring og kommunikasjon BUDSJETT /2010 Oppdatert: BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/ / /2008 KOSTNADER Opplæring og kommunikasjon 6101DK Distriktskonferanse DS Distriktssamling DR Distriktsrådsmøte RI institute, Sonemøte Int. assembly (DGE) Andre møter nasjonale Convention, deltagere dra distr Andre møter internat Sum

5 Budsjett – The Rotary Foundation BUDSJETT /2010 Oppdatert: BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/ / /2008 KOSTNADER Rotary Foundation 6201Rotary Foundation TRF Avgift NORFO GSE Group Study Exchange Andre kostnader Sum

6 Budsjett Samfunnsprosjekter BUDSJETT /2010 Oppdatert: BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/ / /2008 KOSTNADER Samfunnsprosjekter 6301Handicamp Medlemsskap Sum

7 Budsjett Distriktsprogram BUDSJETT /2010 Oppdatert: BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/ / /2008 KOSTNADER Distriktsprogrammer 6400Ungdomsutveksl. Pr. capita Ungdomsutveksling Rotaract Georgia stipend Informasjon andre møter Prosjekter Sum

8 BUDSJETT /2010 Oppdatert: BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/ / /2008 KOSTNADER Administrasjon 6800Kontorhold Leie av lokaler Revisjonshonorar Regnskapshonorar Tlf, telefax, e-post Porto Månedsbrev, trykksaker Gaver/bidrag Bladet Rotary Norden Årsberetning Hefter og tjenestemateriell Årbok, Matrikkel Klubb-besøk PETS og "Treff" RI-Conventionplan Møtekostnader Andre driftskostnader DLP, Ass. Guv Internasjonale møter Diverse akt DG-disp Bank- og kortgebyr Sum

9 Budsjett – avslutningsposter BUDSJETT /2010 Oppdatert: BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/ / /2008 KOSTNADER Reisekostnader 7100Kjøregodtgj. Innberetn.pliktig Andre reisekostn. Ikke innber.pl Reklamekostn Sum SUM DRIFTSKOSTNADER Finansposter 8050Renteinntekter Rentekostnader Purregebyr leverandør Finanskostnader Sum RESULTAT

10 Budsjett – annonsering av forslag til Årsmøtet i september DGE foreslår en økning av medlemsavgiften med kr 15,- (fra 410 til 425) pr. medlem. Dette økte beløp foreslås avsatt til støtte for prosjekter som er utover tiltaksfasen. Dette tilsvarer det samme prinsipp som ble fulgt da Tiltaksfondet ble opprettet. I tillegg vurdere å endre prinsipp for deltakeravgifter på PETS og Distrikts Samling


Laste ned ppt "Budsjett 2009-2010 – til orientering. …og tilpasning! Distrikts Samling R.I. distrikt 2310 18. april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google