Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2009-2010 – til orientering. …og tilpasning! Distrikts Samling R.I. distrikt 2310 18. april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2009-2010 – til orientering. …og tilpasning! Distrikts Samling R.I. distrikt 2310 18. april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2009-2010 – til orientering. …og tilpasning! Distrikts Samling R.I. distrikt 2310 18. april 2009

2 Budsjett 2009-2010 - inntekter BUDSJETT 2310 2009/2010 Oppdatert:28.03.2009 Budsjettforutsetninger:Inntekter:Kostnader: Antall klubber58Rotary Norden83 Antall medlemmer2475Norsk Rotary Forum110 Medlemskontingent410Handicamp50 Handicamp50 2 487 BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/20102008/20092007/2008 INNTEKTER 3100Medlemskontingent 1 014 750 1 020 000 974 955 1 079 500 3150Deltageravgift samlinger 30 000 56 930 - 3200Refusjon RI 80 000 78 083 80 000 3300District simplified grant - - 20 000 3500Handicamp 123 750 127 500 135 025 127 000 SUM INNTEKTER 1 248 500 1 227 500 1 244 993 1 306 500

3 Budsjett 2009-2010 - medlemsutvikling BUDSJETT 2310 2009/2010 Oppdatert:28.03.2009 BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/20102008/20092007/2008 KOSTNADER Medlemsutvikling og rekruttering 6001Medlemsutvikling 15 000 - - - 6002Nye klubber - - - - 6003Samfunnsprosj. lokalt/internasj. Sum 15 000 - - -

4 Budsjett 2009-2010 – opplæring og kommunikasjon BUDSJETT 2310 2009/2010 Oppdatert:28.03.2009 BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/20102008/20092007/2008 KOSTNADER Opplæring og kommunikasjon 6101DK Distriktskonferanse - 67 500 15 127 - 6102DS Distriktssamling - 35 000 43 132 - 6103DR Distriktsrådsmøte 10 000 20 000 3 584 27 000 6110RI institute, Sonemøte 60 000 35 000 24 584 80 000 6111Int. assembly (DGE) 5 000 15 000 4 205 8 200 6112Andre møter nasjonale 25 000 43 185 25 000 6113Convention, deltagere dra distr. 20 000 - 30 000 6115Andre møter internat. 15 000 - - Sum 135 000 197 500 133 816 170 200

5 Budsjett 2009-2010 – The Rotary Foundation BUDSJETT 2310 2009/2010 Oppdatert:28.03.2009 BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/20102008/20092007/2008 KOSTNADER Rotary Foundation 6201Rotary Foundation TRF 10 000 8 500 8 038 60 000 6203Avgift NORFO 272 250 140 000 141 350 106 680 6205GSE Group Study Exchange 90 000 75 000 92 809 65 000 6209Andre kostnader 10 000 9 594 10 000 Sum 382 250 223 500 251 791 241 680

6 Budsjett 2009-2010 - Samfunnsprosjekter BUDSJETT 2310 2009/2010 Oppdatert:28.03.2009 BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/20102008/20092007/2008 KOSTNADER Samfunnsprosjekter 6301Handicamp 123 750 127 500 128 590 127 000 6302Medlemsskap 5 000 20 000 - 10 000 Sum 128 750 147 500 128 590 137 000

7 Budsjett 2009-2010 - Distriktsprogram BUDSJETT 2310 2009/2010 Oppdatert:28.03.2009 BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/20102008/20092007/2008 KOSTNADER Distriktsprogrammer 6400Ungdomsutveksl. Pr. capita 14 666 43 180 6401Ungdomsutveksling 80 000 25 000 2 792 40 000 6402Rotaract 10 000 200 10 000 6403Georgia stipend - - 15 240 6406Informasjon andre møter 20 000 15 907 30 000 6408Prosjekter 10 000 - Sum 120 000 65 000 33 565 148 420

8 BUDSJETT 2310 2009/2010 Oppdatert:28.03.2009 BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/20102008/20092007/2008 KOSTNADER Administrasjon 6800Kontorhold 10 000 3 325 6 741 13 325 6801Leie av lokaler - 4 150 - 6802Revisjonshonorar 20 000 15 000 2 000 18 000 6803Regnskapshonorar 40 000 40 938 40 000 6804Tlf, telefax, e-post 10 000 25 000 7 296 25 625 6805Porto 4 500 1 500 6 982 8 200 6806Månedsbrev, trykksaker - - 10 250 6807Gaver/bidrag 20 000 15 225 19 475 6808Bladet Rotary Norden 205 425 188 700 187 159 187 960 6809Årsberetning 12 000 10 000 11 464 10 250 6810Hefter og tjenestemateriell 5 000 17 000 89 670 17 425 6812Årbok, Matrikkel - 140 500 115 650 114 300 6813Klubb-besøk 5 000 10 000 4 050 - 6814PETS og "Treff" - 20 000 16 536 - 6815RI-Conventionplan - 30 000 3 375 - 6816Møtekostnader 5 000 2 668 2 050 6817Andre driftskostnader 20 000 10 000 15 359 15 375 6818DLP, Ass. Guv. - 8 000 1 596 - 6819Internasjonale møter 10 000 12 138 20 000 6821Diverse akt DG-disp 30 000 20 000 15 549 30 000 7770Bank- og kortgebyr - 61 - Sum 396 925 574 025 558 606 532 235

9 Budsjett 2009-2010 – avslutningsposter BUDSJETT 2310 2009/2010 Oppdatert:28.03.2009 BudsjettR. BudsjettRegnskapBudsjett 2009/20102008/20092007/2008 KOSTNADER Reisekostnader 7100Kjøregodtgj. Innberetn.pliktig 50 000 26 563 56 273 7140Andre reisekostn. Ikke innber.pl. 25 000 15 000 10 948 25 625 7320Reklamekostn. - 5 000 7 094 - Sum 75 000 20 000 44 605 81 898 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 252 925 1 227 525 1 150 973 1 311 433 Finansposter 8050Renteinntekter 5 000 30 000 22 878 12 500 8150Rentekostnader - 1 200 43 1 025 8160Purregebyr leverandør - 445 - 8200Finanskostnader - 53 - Sum 5 000 28 800 22 337 11 475 RESULTAT 575 28 775 116 357 6 542

10 Budsjett 2009-2010 – annonsering av forslag til Årsmøtet i september DGE foreslår en økning av medlemsavgiften med kr 15,- (fra 410 til 425) pr. medlem. Dette økte beløp foreslås avsatt til støtte for prosjekter som er utover tiltaksfasen. Dette tilsvarer det samme prinsipp som ble fulgt da Tiltaksfondet ble opprettet. I tillegg vurdere å endre prinsipp for deltakeravgifter på PETS og Distrikts Samling


Laste ned ppt "Budsjett 2009-2010 – til orientering. …og tilpasning! Distrikts Samling R.I. distrikt 2310 18. april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google