Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjon for 2009/10 Styret President Hans Kr. H. Innk. President Per S. Sekretær Ole G. Kasserer Jan Erik L. Past President Vidar L. Internasj. Tj.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjon for 2009/10 Styret President Hans Kr. H. Innk. President Per S. Sekretær Ole G. Kasserer Jan Erik L. Past President Vidar L. Internasj. Tj."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjon for 2009/10 Styret President Hans Kr. H. Innk. President Per S. Sekretær Ole G. Kasserer Jan Erik L. Past President Vidar L. Internasj. Tj. Dag Inge F/Per H. Samfunns tj. Willy T/Roar T. Yrkestj. Fritz H/Tore F. Administrasjons komite Styret Program komite Anders R.E. (L) Dag Inge F./Per H. Willy T. Fritz H./Tore F. Roar T. Kamerat og Festkomite Poul H.A. (L) Doru D. Kjell N. Mona I. Per S. Kommunikasjon PR, Web og Informasjonskomite Anders R.E. (L) Rolf S. Kjell B.N. Per H. Jarl I Medlemskapskomite Atle M. (L) Rolf L. Dag E. Tore F. Serviceprosjektkomite Vidar L (L) Per S. Mona I Per H. TRF Komite Hans Kr. (L) Jan Erik L. Kalenderkomite Svein T. (L) Ole Jacob L. Tom S. Østensjøvannets dugnadskomite Wlly T. (L) Vidar L. Permisjoner Hans Jacob (Canada) Bjørn A. ???? Æresmedlemmer Kjell S.

2 Club Assembly 16. juni 2010 Agenda 16.06.2010: Oppsummering 2009/2010 - Hva har jeg oppnådd av mine mål Hva har klubben opplevd –Fremmøte –Prosjekter –Medlemmene –Klubbens indre miljø Sosialt m/partnere, internt vennskap, humorprofil –Omdømme –Klubbsamarbeid Konklusjoner Gjennomgang av ulike områder, tjenester, komiteer og prosjekter Agenda 26.08.2009: Alter EGO, hvem er jeg ?? Mål og Planer for året, input til guvernør Organisasjon 2009/10 Utfyllende kommentarer med spesifikasjoner av aktiviteter og mål for tjenester og komiteer Presidenten tanker, motto, aktiviteter og synspunkter Spørsmål Oppsummering og avslutning

3 Club Assembly 16. juni 2010 Overordnede mål og planer 26.08.2009 –Fokusere på klubbens indre liv, øke fremmøte % og klubbens vitalisering Komite og tjenestegrens aktivitet gjennom møter Prosjekter iht. lokalt og internasjonalt miljø samt innenfor alle tjenestegrener Vektlegge positive bidrag til klubbens miljø gjennom internt vennskap, Rotaryinformasjon og og felles aktiviteter Gode program i klubbmøter –Fremme Rotarys omdømme spesielt lokalt –Samarbeid med andre klubber i regionen –Medlemsfokus, ta vare på egne, rekruttere nye –Bidrag til TRF og Polio Plus Oppsummering 2009/2010 Jeg føler at de hovedmål som er angitt er oppnådd til en viss grad –Indre liv er engasjerende, fremmøte er ’’all time high’’, vitaliseringen er betydelig økt gjennom positive aktiviteter og engasjement. –Prosjekter Kirkekonsert, Østensjøkalenderen og Østensjøvannets aktiviteter og Østmarkas Venner kontakt Uganda prosjektetr –Omdømme bedret gjennom pressemeldinger og lokale tiltak (konserten) –Samarbeid ref samme områder –Gamle og nye medlemmer –Betydelig bidrag til TRF og PolioPlus

4 Club Assembly 16. juni 2010 Kort oppsummering av komiteenes mål or arbeidsaktivitet: Styret –Forestå klubbens ledelse iht. vedtektene og tilpasse disse til aktuell organisasjon, klubbtjeneste og struktur. –Avholde styremøter iht. behov, ca hver 6 uke –Kontakt med Distrikt, guvernør og andre klubber i Regionen. –Oppfordre til kontinuitet ved utarbeidelse av mål og komiteplaner for året og inntil 3 år. –Utvikle ledere for fremtidige oppgaver innen Rotary Oppsummering 2009/2010 Styret –Avholdt 6 styremøter m/stor deltagelse. –Ivaretatt alle aktuelle pålagte og identifiserte arbeidsoppgaver –Inkludert nye medlemmer i styre- aktiviteter for opplæring innen rotarysystemet og evt. ledelse

5 Club Assembly 16. juni 2010 Programkomite –Utarbeide plan og fordeling av innhold i klubbmøter iht. vedtektenes anbefaling, samt styrets / presidentens retningslinjer og prioriteringer. –Info til hjemme side –Søke å utnytte program fra andre klubber i regionen. –Ha alltid reserveprogram fra egne eller øvrige kilder –Fordel 3 min og referat/ukebrev Målsetting: –Øke stabilitet i programutvalget for klubbmøtene. –Utarbeide programinnholdet ved jevnlige møter i komiteen med minst 1 møte for hver programperiode (tertial) Oppsummering 2009/2010 –Fremragende arbeid i alle sammenhenger mht stabilitet, kvalitet, emnevalg, ’’timeliness’’ og informasjon Oppnådd alle målsettinger

6 Club Assembly 16. juni 2010 Kamerat og Festkomite –Tilrettelegge for klubbmøter mht. klargjøring av møtelokale og fastlagt servering. –Arrangere spesielle møter som Guvernør-besøk, rakfiskaften, teaterbesøk og øvrige arrangementer som styret tildeler. Målsetting: –Heve kvalitet og stabilitet vedr. klubbmøtenes ramme og gjennomføring. Mål er økt fremmøte % –Sikre oppmøte av de oppsatte ansvarlige medlemmer –Booking/avbooking av møtedager på Oppsal Samfunnshus –Bedre oppfølging av Styret v/visepresident –Arbeide gjennom komitemøter iht. behov, minst 1 for hvert program-tertial Oppsummering 2009/2010 –Påpasselig og godt gjennomført arbeide med god fordeling mellom personer og rettidig innsats –Interessante og trivelige sosiale fellesaktiviteter med involvering av ektefeller –Vesentlig bidrag til godt fremmøte –Årets høydepunkter som vanlig rakefiskaften og vinsmakekveld samt restaurant besøk på Brasserie Blanche eller………. Oppnådd alle målsettinger

7 Club Assembly 16. juni 2010 Kommunikasjon, PR, Web og informasjonskomite –Ansvar for oppdatert hjemmeside –Søke mulighet for presse/media omtale ved aktuelle aktiviteter som synes å ha betydning for Rotarys omdømme. –Intern informasjon om Rotary i egen klubb Målsetting: –Øke intern kunnskap om Rotary –Forbedre Rotarys omdømme i lokalmiljøet og generelt. –Bruke informasjon som underlag for nyrekruttering av medlemmer til klubben, vurdere behov for opplæringsprogram –Arbeide gjennom komitemøter iht. behov minst 2-3 i løpet av året. Oppsummering 2009/2010 –Oppgradert hjemmeside –Gode pressemelinger vedr Kirkekonsert og Uganda –Intern informasjon om Rotary kunne vært noe bedre. –Ros fra Guvernøren (Maibrev) om godt oppdatert hjemmeside I alt vesentlig oppnådd målsettinger

8 Club Assembly 16. juni 2010 Medlemskapskomite –Ta vare på nye medlemmer ved kontinuerlig egen og fadderoppfølging –Rekruttere nye medlemmer for foryngelse og fornyelse av klubben –Følge opp medlemmer som ikke har et ’’normalt’’ forhold til klubben som for eksempel fravær, evt. manglende aktivitet på andre måter. Målsetting: –Beholde nye medlemmer –Øke antall med 2 stk netto i løpet av året –Gjennomføre et informasjonsmøte/rekrutteringsmøte i samarbeid med styret høsten 2009 –Arbeide gjennom komitemøter iht. behov, minst 3-4 i løpet av året –Forsøke å etablere kontinuitet ved utarbeidelse av inntil 3 års planer. Oppsummering 2009/2010 –Solid og kvalitativt godt arbeid med opplegg, forberedelser og gjennomføring av Informasjonsmøte –Kunne hatt noen flere deltakere –Bra resultat i det 3 nye medlemmer er kommet til i klubben Oppnådd til dels overgått alle målsettinger

9 Club Assembly 16. juni 2010 Serviceprosjektkomite –Arbeide for å identifisere/tilrettelegge for nye prosjekter for klubben lokalt og/eller internasjonalt. –Søke evt. samarbeid med andre klubber, helst innen regionen –Aktuelle pågående prosjekter er Kalender og Østensjøvannets dugnadsinnsatser som foreståes av egne underkomiteer som gjennomfører de vanlig aktiviteter Målsetting: –Gjennomføre/delta i minst 1 nytt prosjekt lokalt og/eller internasjonalt. –Bruke klubbens ressurser herunder økonomiske men også egne medlemmers innsats og ressurser. Om nødvendig foreslå/opprette nye underkomiteer. –Rapportere via Kommunikasjonskomiteen og styret om aktuelle aktiviteter til Distrikt og evt. lokale media. –Arbeide gjennom møter i komiteen iht. behov, minst 2-3 møter i løpet av året. 1 eller flere av møtene bør gjennomføres enkeltvis/samlet med de 3 tjenestegrener. –Samarbeide med TRF komiteen om aktiviteter som kan involvere TRF –Søke å etablere kontinuitet ved utarbeidelse av flerårige planer med inntil 3 år og med knytting til alle de 3 utadrettede tjenestegrener Oppsummering 2009/2010 –Ledet av Vidar L –Gjennomført Kirkekonsert og forberedelser til Ugnadaprosjektet ved utforming av søknader, kontakter med lokale samarbeidsklubber i vår region, Bryn og Hovin samt i Uganda –Kirkekonserten var ’’pangsuksess’’ –Uganda går sin gang noe forsinket –Utmerket presse ved begge prosjekter ved samarbeid med Kommunikasjonskomiteen Kalender komiteen m/Svein T, Tom S, og spesielt Ole Jacob har dratt i land et nytt kjempebra produkt m/god økonomi Innsatsene v/Østensjøvannet er gjennomført iht. de vanlige planer v/Willy og Vidar. I alt vesentlig oppnådd målsettinger

10 Club Assembly 16. juni 2010 TRF komiteen –Søke nødvendig kunnskap/informasjon om TRF og relaterte områder og videreføre dette innad i klubben –Bistå hvis søknader eller kontakt med TRF/Distriktets TRF er aktuelt –Informere og rekruttere til TRF avtalegiro Målsetting: –Forbedre kunnskapen om TRF i klubben. –Oppnå 20 % av klubbens medlemmer i TRF Avtalegiro –Oppnå mål om kr 250 pr medlem til TRF og kr 100 til Polio Plus. Oppsummering 2009/2010 –Spredte informasjon-sekvenser på møtene, kan forbedres ytterligere –Avtalegiro er lagt på is –Kr 6 000 til TRF, dvs ca 215 pr medlem –Shelterbox til Haiti, kr 6 000 –Kr 5 000 + 910 (Skrattkammeret) til PolioPlus, dvs ca 210 pr medlem Oppnådd nesten alle målsettinger

11 Club Assembly 16. juni 2010 Tjenestegrener Rotarys grunnleggende rammeverk består av de 4 tjenester: –Klubbtjenesten ivaretaes av Styret v/visepresidenten og opprettede komiteer, Program og Kamerat og Fest –De øvrige tjenester internasjonal/yrke/samfunn ivaretaes av oppnevnte kontakter m/assistenter (nye medlemmer). Det er ønskelig at de nye medlemmene tilføres kunnskap om virksomhetsområder og aktiviteter innen respektive tjenester. Kan gjøres gjennom deltagelse i møter, henvisning til tilgjengelig informasjon, tildeling av oppgaver eller lignende. Ansvarlig for tjenesten m/assistenter bør delta i/arrangere minst 1 møte pr år sammen med andre komiteer som Serviceprosjekt og/eller Kommunikasjon, PR/Informasjon. Oppsummering 2009/2010 –Samarbeid med nye medlemmer (assistenter) har stort sett fungert etter hensikten og jeg mener de nye har lært en del om de grunnleggende elementer innen rotary –Deltagelse i styremøter har ytterligere tilført en del kompetanse –Noe mer skriftlig tilgjengelig informasjon om klubben er etterspurt –Programoppgaver er løst på en bra måte I alt vesentlig oppnådd målsettinger

12 Club Assembly 16. juni 2010 Tjenestegrener Rotarys grunnleggende rammeverk består av de 4 tjenester: Prioriterte programområder: –IT: Afrika - politikk, natur, historie, visjoner –YT: Nye / gamle yrker, bedriftsbesøk, etikk –ST: Lokal kultur, historie, visjoner –KT: Klubbintern trivsel og møtekvalitet, Rotaryinfo og opplæring Oppsummering 2009/2010 –Presidentens prioriterte programomåder –IT: Uganda, juss og prosjekt, regnskog, Vietnam, Euro, Israel/Palestina –YT: Eterfabrikken, etiske fond, NRK (Geir Heljesen) –ST: Østmarka, Fjernvarme, Osloturisme, Gjengbekempelse i Oslo (politiet). Sarabråten –KT: Teater, Resataurantbesøk, Sandbakken m/mystikk, rakefisk, vinsmaking (veldig bra) Fremmøte > 75 % (all time high) Oppnådd alle målsettinger (m/litt hjelp fra andre….)

13 Club Assembly 16. juni 2010 Presidentens motto: –Positive tanker – Positive aktiviteter – Positive verdier = Rotaryverdier Oppsummering 2009/2010 –Det meste av mine opplevelser i min periode i Østensjø Rotary Klubb er svært positive –Nesten bare ’’solskinn’’….

14 Aktiviteter/Oppsummering Ha en humørfylt profil Være oppfølgende og delaktig på en positiv, men krevende måte Påskjønne gode forslag/aktiviteter eller andre bidrag Bruke, men ikke overforbruke nett/digitale hjelpemidler Øke innslag for ektefeller/partnere Oppmuntre til besøk i andre klubber, spesielt innen regionen Øke bruk av egne/interne ressurser i program Fokusere mot yngre, kvinnelige og fremmedkulturelle medlemmer Beholde/styrke den sosiale del av klubbarbeidet Vurdere gjenopptagelse av vennskapsforholdet til Vatne/Tennfjord Vurdere deltagelse i GSE eller andre internasjonale ungdomsprogrammer Støtte TRF etter beste evne Men: Avpasse innsatser og aktiviteter etter vilje, evne og de ressursmessige rammer som klubben og klubbens medlemmer har

15 Avslutning Spørsmål og evt. kommentarer ???

16 16

17 RI-president John Kenny 17

18 RI-presidentens mål (1) :  Utrydde polio – vårt høyest prioriterte mål (EREY/25)  Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme.  Øke Rotarys muligheter til å gjennomføre prosjekter for sikring av rent vann, bøte på sult og dårlig helse, samt bidra til senking av analfabetisme i verden. 18

19 Avslutning Til slutt vil jeg takke alle for et positivt og for meg givende år i Østensjø Rotaryklubb Lykke til for vår nye president Per G. Stavnum


Laste ned ppt "Organisasjon for 2009/10 Styret President Hans Kr. H. Innk. President Per S. Sekretær Ole G. Kasserer Jan Erik L. Past President Vidar L. Internasj. Tj."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google