Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jul-14 Austrheim RK / Øystein A 1 Velkommen til informasjon om Rotary.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jul-14 Austrheim RK / Øystein A 1 Velkommen til informasjon om Rotary."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jul-14 Austrheim RK / Øystein A 1 Velkommen til informasjon om Rotary

2 Jul-142 ROTARY. Hva er det? 1 223 400 medlemmer 1 223 400 medlemmer 34 300 klubber 34 300 klubber 165 land 165 land En verdensomspennende organisasjon "Rotaryskolen i D2250"

3 Jul-143 ROTARY Rotary InternationalRotarys motto: Distrikt 2250 Rotary Norge Austrheim Rotary Klubb Årets motto: Rotary Norden Austrheim RK / Øystein A

4 10.07.20144 Rotaryåret 2013 - 2014 Tove Kayser Guvernør D-2250 Øystein Austrheim Klubbpresident Sakuji Tanaka Verdenspresident Austrheim RK / Øystein A

5 Jul-145 Rotary’s historie  Paul Percy Harris  Advokat  Chicago, USA  Fikk idéen til en klubb med mennesker fra forskjellige yrker  Gjenskape vennskap blant forretningsfolk  Grunnlagt 23. februar 1905.  Døde 1947 "Rotaryskolen i D2250"

6 Jul-146 Utbredelsen av Rotary..startet i Midtvesten, i Chicago, Illinois, USA, og spredte seg raskt både innenfor USA og til andre land "Rotaryskolen i D2250"

7 Jul-147 Rotary’s Etiske Lover vedtatt i 1915 viser Rotary’s lederskap i å bekjempe korrupsjon og unfair praksis i forretningslivet gjennom mange år Rotarys Etiske Lover "Rotaryskolen i D2250"

8 Jul-148 Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke Yrkesklassifisering Klassifiseringsbasert medlemskap var et av Rotary’s suksessrike kjennetegn og dannet grunnlaget for en svært sterk vekst de første årene "Rotaryskolen i D2250"

9 Jul-149 The Rotary Foundation (TRF) ”Rotaryfondet” ”Ingen kan si hva Rotary vil bli i fremtiden, men en ting er sikkert: Hva Rotary blir i fremtiden er av- hengig av hva rotarianere gjør i dag” Arch Klumph "Rotaryskolen i D2250"

10 Jul-1410 Rotary’s historie  Ledere fra forskjellige foretak møtes regelmessig  Treffes i kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne  Støtte hverandre i hederlig virksomhet  En representant for hver bransje eller yrke  Treffes hver uke på hverandres arbeidssted "Rotaryskolen i D2250"

11 Jul-1411 Rotary’s historie Rotary’s historie forts.  Begynte med 4 En nordamerikaner, en tysk, en svensk og en irlandsk  Med ulike yrker: En skredder, en gruveingeniør, en kullhandler og en advokat  Ulike religioner: Protestantisk, romersk-katolsk og jødisk tro  Felles for alle: Innflyttere med behov for et vennskapelig miljø, gjensidig inspirasjon og støtte. "Rotaryskolen i D2250"

12 Jul-1412 Rotary’s historie  En representant fra hvert yrke  Treffes hver uke etter tur på hverandres arbeidssted  Derfor kom navnet ROTARY  Lære hverandres yrker  Lære hverandre å kjenne  Utveksle erfaringer  Fremme vidsyn  Øke forståelse og respekt  Motto: ”Service above self” ”Å gagne andre” "Rotaryskolen i D2250"

13 Jul-1413 Rotasjonsprinsippet Alle verv (internasjonal, nasjonalt og lokalt) roterer hvert år. Rotaryåret går fra 1/7 – 30/6. Klassifikasjonsprinsippet Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon. Rotarianeren representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i yrket/bransjen. Komitéarbeid Alle medlemmer i en klubb skal delta i arbeidet i en komité. Møteplikt/møterett Alle klubber plikter å holde ett møte pr uke (unntatt helligdager/fridager), og enhver rotarianer plikter å delta på møtene. Krav: 50% fremmøte pr halvår Rotarianeren har møterett i hvilken som helst klubb i verden Prinsipper "Rotaryskolen i D2250"

14 Jul-1414 Rotarys formål er å gagne andre Dette målet søker vi å nå gjennom: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunn Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre "Rotaryskolen i D2250"

15 Jul-1415 4-SPØRSMÅLSPRØVEN ”4-SPØRSMÅLSPRØVEN” Om saker vi tenker, sier og gjør 1.Er det sannhet? 2.Er det rettferdig overfor alle det angår? 3.Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være til beste for alle det angår? "Rotaryskolen i D2250"

16 Jul-1416 Emblemet Første emblem fikk organisasjonen i 1905. Nåværende emblem med 24 tenner, 6 eker og kilespor stammer fra 1923. Emblemet skulle symbolisere ”Arbeid, ikke hvile”. Rotaryhjulet som jakkemerke identifiserer rotarianere i hele verden "Rotaryskolen i D2250"

17 Jul-1417 Rotary milepæler 1905Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 1905Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 1910 Første Rotary Convention 1910 Første Rotary Convention 1910Første klubb utenfor USA i Canada 1910Første klubb utenfor USA i Canada 1917Rotary Foundation etableres 1917Rotary Foundation etableres 1932”4-spørsmåls-prøven” formulert 1932”4-spørsmåls-prøven” formulert 194549 Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 194549 Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 1947 Paul Harris dør 1947 Paul Harris dør 1965Matching Grant & GSE 1965Matching Grant & GSE 1985”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1985”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1989Rotary åpnes for kvinner 1989Rotary åpnes for kvinner 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 2001Klubb 30.000 etablert 2001Klubb 30.000 etablert 2005Rotary’s 100 års jubileum 2005Rotary’s 100 års jubileum Askøy Rotary Klubb stiftet 27/12-1979 Austrheim Rotaryklubb Stiftet juni 2011 Austrheim RK / Øystein A

18 Jul-1418 Rotary’s historie i Norge  Kom til Norge juni 1922  Først Kristiania Rotary Klubb  Så Stavanger & Bergen 1924  Første Rotary Distrikt i 1927  Norge høyest rotarianer tetthet  7 distrikter  338 klubber med ca. 13.700 medlemmer  H.M.Kong Harald æresguvernør "Rotaryskolen i D2250"

19 Jul-1419 Rotary NORGE  7 Distrikter  338 Klubber  13 700 Medlemmer H.M. Kong Harald V Æresguvernør - Paul Harris Fellow "Rotaryskolen i D2250"

20 Jul-1420 D-2270 Nordland Troms Finnmark Svalbard D-2280 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag D-2250 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane D-2290 Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder D-2300 Hedemark Oppland Eda, Sverige D-2310 Oslo Asker og Bærum Buskerud D-2260 Østfold Akershus Årjãnge, Sverige "Rotaryskolen i D2250"

21 Jul-1421 D2250 51 klubber 2095 medlemmer "Rotaryskolen i D2250"

22 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"22 Tjenesteområdene ”De fem avenyer” Klubbtjeneste Nye generasjoner Internasjonal tjeneste Samfunnstjeneste Yrkestjeneste Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over lande- grensene mellom mennesker fra alle yrker. Rotarys ungdomssatsing, RYLA, Ungdoms-utveksling, Rotaract m.m. Å lære våre medmennesker å kjenne

23 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"23 Klubbtjenesten Klubbtjenesten dreier seg om: ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” Den omfatter aktiviteter som:  Klassifikasjon  Medlemskapsarbeid  Programutvikling  Opplysnings- og referatarbeid  Kameratskapsaktiviteter og samarbeid  Fest- og sosiale aktiviteter

24 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"24 Samfunnstjenesten Samfunnstjenesten dreier seg om: Den omfatter aktiviteter som: Samfunnsarbeid Ungdomsarbeid Støtte til vanskeligstilte Miljøvern Prosjekter Vann, sult, helse Yrkesmesser PolioPlus «Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger»

25 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"25 Yrkestjenesten Yrkestjenesten dreier seg om  Yrkestjenesten den opprinnelige og grunnleggende idé i Rotary  Kontakt over yrkesgrensene og høyning av den etiske standard var det Paul Harris søkte. Nobelprisvinneren Thomas Mann: ”Den åndelige grunnvoll i Rotary – hva er det annet enn det samlede forbilde av frihet, dannelse, menneskelig vennlighet, toleranse, hjelpsomhet og medfølelse som er kjernen av medmenneskelighet og folkeskikk i sin mest opphøyde form?” «Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid»

26 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"26 Internasjonal tjeneste Internasjonal tjeneste dreier seg om : ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” Den omfatter aktiviteter som:  Rotary Foundation  Vennskapsarbeid  Arena for ”nye landsmenn”  Rotarys Fellowships  Internasjonale hjelpe- prosjekter innen utdanning helse, utdanning, vann, sult  m.m.

27 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"27 Ny generasjon Ny generasjon dreier seg om : ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom unge mennesker med ulik bakgrunn” Den omfatter aktiviteter som:  Ungdomsutveksling  GSE-utveksling  Round trips  RYLA  Rotaract  Handicamp  Utdanningsstipend  m.m. Utvekslingsstudenter fra D-2250

28 Jul-1428 Rotary medlemmer/Rotarianere Hvem er de? ► Medlemmene skal utgjøre et tverrsnitt innenfor privat og offentlig næringsliv ► Menn og kvinner som gjennom frivillig innsats arbeider for å høyne livskvaliteten på hjemsted og i verden ► edlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er m edlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er åpne for alle kulturer, etniske grupper og tro "Rotaryskolen i D2250"

29 Jul-1429 Rotary i dag  1 223 400 medlemmer  34 300 Rotary klubber  165 land  Kvinner ble medlemmer først i 1987.  Den kategori i Rotary som vokser hurtigst.  Ca. 2.000 kvinnelige klubbpresidenter  Vårt distrikt hadde sin første kvinnelige Guvernør i 2006/07. "Rotaryskolen i D2250"

30 Jul-1430 INTERACT: For ungdom mellom 14 og 18 år Dvs Ungdomsskolen og Videregående skole Motto:”Moro med mening” 7172 klubber, 165 000 medlemmer i 108 land I 1998 var det en Interact-klubb i Lillesand, men den er nå lagt ned ROTARACT: For unge mennesker mellom 18 og 30 år. Motto: ”Bygge vennskap gjennom tjeneste” 6554 klubber, 150 000 medlemmer i 146 land Klubber i vårt distrikt: Grenland RTC, Larvik RTC INNER WHEEL: For kvinner som er relatert til rotarianere (kone, datter, svigerdatter etc) Motto: Stort sett det samme som Rotary 98 klubber, 2200 medlemmer i Norge 103 000 medlemmer internasjonalt i 100 land. "Rotaryskolen i D2250"

31 Jul-1431 ROTARYKLUBB Administrasjons og Program Komite Medlems Komité Service Komité ? Komité Austrheim Rotary Klubb MEDLEMMENE ? Komité Austrheim RK / Øystein A

32 Jul-1432 ROTARYKLUBB Adm & program komite Planlegge og organisere programmet samt bekjentgjøring Medlemskomite Planlegge og iverksette tiltak for å rekruttere og beholde medlemmer Servicekomite Vurdere humanitære og yrkesrettede prosjekter lokalt nasjonalt eller Internasjonalt Kommunikasjon ? Austrheim Rotary Klubb MEDLEMMENE ? Komité Austrheim RK / Øystein A

33 Jul-1433 Austrheim Rotary klubb Adm. & program komite: Ernst Stellberg- Leder Atle Lervåg Per Lerøy Jan Nilsen Lillian Eltvik Vidar Bråten Erling Walderhaug Medlemskomite: Terje Daae – Leder Olav Mongstad Irene Iversen Hege Ramsland Harry Rosnes Steinar Ebbesvik Helge Vallestad Servicekomite Olaug Sætre – Leder Erling Herøy Siri Kaland Nils Ove Vassdal Magnus Kvingedal Liv Ulvøy Monika Kvamme Kommunikasjon ? Styret: Øystein Austrheim - President Åshild Hope Herland – Past president Magnus Kvingedal - Innkommende president Ragnhild Langøy - Rekneskap Olav Sylta - Sekretær Ernst Stellberg – Leder adm og program komite Olaug Sætre – Leder service komite Terje Daae – Leder medlemskomite Medlemmene: - Åshild Hope Herland – Ragnhild Langøy - Olav Sylta - Ernst Stellberg – Olaug Sætre – Terje Daae - Atle Lervåg - Per Lerøy – Jan Nilsen – Lillian Eltvik – Vidar Bråten – Audun Sylta – Erling Walderhaug – Olav Mongstad -Irene Iversen - Hege Ramsland – Harry Rosnes – Steinar Ebbesvik – Helge Vallestad – Erling Herøy – Siri Kaland -Nils OveVassdal – Magnus Kvingedal – Liv Ulvøy – Monika Kvamme – Ludvik Daae - Kjell Leikvoll(perm) – Arne Kaestel -Inge Fonnes(perm)- Solveig H. Lerøy(perm) – Arve Fanebust(perm) – Tove Veidung - Øystein Austrheim ? Komité

34 Jul-1434 Adm. & program komite: Ernst Stellberg- Leder Atle Lervåg Per Lerøy Jan Nilsen Lillian Eltvik Vidar Bråten Erling Walderhaug Austrheim Rotary klubb Handlingsplan 2013 – 2014 for Adm. og program komiteen Austrheim RK / Øystein A

35 Jul-1435 Austrheim Rotary klubb Handlingsplan 2013 – 2014 for medlemskomiteen Medlemskomite: Terje Daae – Leder Olav Mongstad Irene Iversen Hege Ramsland Harry Rosnes Steinar Ebbesvik Helge Vallestad Austrheim RK / Øystein A

36 Jul-1436 Austrheim Rotary klubb Handlingsplan 2013 – 2014 for Servicekomiteen Servicekomite Olaug Sætre – Leder Erling Herøy Siri Kaland Nils Ove Vassdal Magnus Kvingedal Liv Ulvøy Monika Kvamme Austrheim RK / Øystein A

37 10.07.201437 Austrheim Rotaryklubb AKTIVITETER:   Chime prosjektet i Uganda (mor og barn kit)   Benkar på lokale turstiar   Støtta sansehage i Lindås kommune   Terrasse på Nordlia   Båtlotteri til inntekt for prosjekta og klubben  ..... Klubb- vimpel Austrheim RK / Øystein A


Laste ned ppt "Jul-14 Austrheim RK / Øystein A 1 Velkommen til informasjon om Rotary."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google