Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et sikkerhetspolitisk virkemiddel Generalmajor (P)Tryggve Tellefsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et sikkerhetspolitisk virkemiddel Generalmajor (P)Tryggve Tellefsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et sikkerhetspolitisk virkemiddel Generalmajor (P)Tryggve Tellefsen
Forsvaret Et sikkerhetspolitisk virkemiddel Generalmajor (P)Tryggve Tellefsen 1

2 TERRORISME SJOKKERENDE VOLDSHANDLINGER SOM HAR TIL HENSIKT Å SKREMME FOR Å OPPNÅ POLITISK GEVINST ”HJEMMEDYRKET” TERRORISME ANDRE-OG TREDJEGENERASJONS INNVANDRERE BEGÅR TERROR-HANDLINGER REF ENG, SPA, SV,DA. BARE SPØRSMÅL OM TID FØR DET SKJER I NORGE. DE SOM MENER NOE ANNET HAR NOK STUKKET HODET I SANDEN. E-TJENESTE/ PST PRIMÆR KONTROLLØR NORGE I AFGANISTAN -INTERNASJONAL TERROR OG STILLE OPP FOR NATO AFGANISTAN GJØR DET NORSKE FORSVAR BEDRE

3 DET NORSKE FORSVARET. HVA MED HÆREN?
FORSVARET EN POLITISK SOVEPUTE ? PARTIENE SOM BESTEMMER NORSK SIKKERHETSPOLITIKK - ARBEIDERPARTIET OG HØYRE SYNES Å DELE SAMME PUTE DEBATTEN EN REN KRONEKAMP MÅ VI VÆRE FORNØYD MED 96 MILLIONER PR DØGN– 4 MILLIONER I TIMEN TIL FORSVARET ? NYE TRUSSELBILDER KREVDE OMORG/HOLDNING VIL SELVMORDSANGREPET I STOCKHOLM SKJERPE BEREDSKAPEN I NORGE? DAGENS DILEMMA: STØRRELSEN PÅ HÆREN

4 ALDRI MER 9.APRIL 1940 DET NORSKE TOTALFORSVAR ETABLERT
INNRETNING FOR NASJONAL KRIG LANDET SKULLE FORSVARES MOT EN KONKRET TRUSSEL ”PLAKATEN PÅ VEGGEN” TVIL HAR INGEN PLASS FORSIKRINGSPREMIE NATO INTERNASJONAL SOLIDARITET GJENNOM FN MOBILISERINGS-HÆREN OG HV ET EKTE FOLKEFORSVAR HÆREN OG HV SYNLIG OG”TILSTEDE” I 430 KOMMUNER FORSVARET KRIGSSTRUKTUR PÅ MANN Denne timen skal jeg vie til det Norske landsystemet. Landmakt i Norge er i denne sammenheng HÆREN og LAND HV. Jeg vil først ta et kort historisk tilbakeblikk til den kalde krigen, så setter jeg fokus på STATUS I DAG. De siste 10 år spesielt har hæren endret fokus TOTALT fra MOBLAGERHÆREN til INNSATSHÆREN. HV har OGSÅ endret sitt fokus, standard og kvalitet og er en viktig bidragsyter på landsiden i Norge. Jeg bruker fakta fra GIHs generalplan, gjeldende IVB. Ikke alt jeg sier er OFFISIELL HÆRPOLICY, så foredraget står for min egen regning.

5 Mobiliseringsforsvar

6 Den kalde krigen

7 HÆRENS”STORHETSTID” OVER I 1990-91
SOVJETSAMVELDET I OPPLØSNING FIENDEN BLE BORTE KAN NATO LEGGES NED ? VI SER INGEN INVASJONSTRUSSEL FORSVARSBUDSJETTENE REDUSERES HVERT ÅR GJENNOM HELE1990-ÅRENE HÆREN ENDRET FOKUS TOTALT NORGE FALLER I DYP FRED

8 Hæren – utviklingen siden 90
Kald krig ( ) St m 16 (92-93) St m 22 (96-97) St prp 45 (00-01) St prp 55 (01-02) St prp 42 (03-04) St prp 48 (07-08) 6 6 6 N N N 2/3 HMKG HMKG HMKG HMKG FIST-H HMKG HMKG GV GV GV 1/2 HJK HJK HJK 6 5 6 6 6 1/2 Divkdo nedlegges Ingen reservestyrker igjen. Fokus er i praksis mot ren innsatsstruktur og prioritet på intops INTOPS leveranse har vært relativt stabil i størrelse med en topp i Kosovo operasjonen var erkjennelsen til Forsvaret at fokus måtte dreies… Man måtte bygge opp en tung stridsgruppe og jagerflyene var heller ikke klare for bakkestøtte og strid i mørke. UNIFIL KFOR SFOR ISAF Ingen støtteavdelinger i Hæren utenfor brigaden Øvrige støtteavdelinger Øvrige støtteavdelinger Øvrige støtteavdelinger Øvrige støtteavdelinger Øvrige støtteavdelinger Ca Ca Ca Ca Ca Ca 7.000* Hærens volum er redusert med over 90% de siste 10 år * Økes til innen 2016

9 Hæren – 17 års utvikling VOLUM 1991 160 000 2008
7 200 (inkl vernepliktige INNRETNING FOR NASJONAL KRIG INNRETNING FOR LØPENDE LEVERANSER

10 Personell Antall ansatte: 3390 (2008) Vernepliktige: 4439 (2008 snitt)
Historien: 2004: 2695 2005: 2270 2006: 2664 2007: 3090 2008: 3390 2012: 3618 (plantall) Hæren jobber seg oppover fra bunnen i 2005

11 Oppsummert: 4 ST.PRP(91-09) .FORSVARET SKAL IKKE LENGER VÆRE ORGANISERT FOR FORSVAR MOT EN INVASJONS-TRUSSEL RESULTAT:NORGE HAR VERKEN EVNE TIL ELLER ET MÅL OM ALENE Å KUNNE FORSVARE SEG VÅR TIDLIGERE NASJONALE FORSVARSTERSKEL ER AVVIKLET SELV MILITÆR AGGRESSJON I BEGRENSET OMFANG VIL MÅTTE BLI ET ALLIANSE-ANLIGGENDE EN TOTAL OMLEGGING AV HÆREN FRA MOBILISERING FOR ANTI-INVASJON TIL KRITISK LITEN STÅENEDE INNSATSSTYRKE FORDI VI TRENGER IKKE EN HÆR FOR NASJONAL TERRITORIELL KRIG FMIN KROHN DEVOLD STOPPET I 2005 OPPTAK AV KADETTER PÅ KRIGSSKOLENE 10 GARNISONER I SØR-NORGE SOLGT ELLER GITT BORT BETYDELIG NYBYGGING I RESTERENDE GARNISONER DEN NYE ”HÆREN LIGHT” I INNSATS UTE OG HJEMME HAR INGEN RESERVER AV PERSONELL ELLER MATERIELL PÅ LAGER

12 DET NYE STÅENDE INNSATSFORSVARET
KORTE UTDRAG FRA GJELDENDE LANGTIDSPLAN ST.PROP 48 (09-12) NORGE MÅ I EN ÅRSPERIODE LEVE MED STOR SIKKERHETSPOLITISK USIKKERHET OG UFORUTSIGBARHET TERRITORIELL KONFLIKT OM NORSK JORD INKL SVALBARD MULIG ! DAGENS MULIGE KONFLIKT/KRIGS- SCENARIER MOT NORGE FRA STATER OG IKKESTATLIGE AKTØRER GIR INGEN TID TIL MOBILISERING KRIGEN/KONFLIKTEN VIL KUNNE VÆRE OVER PÅ DAGER ELLER UKER EPISODER OG KRISER MÅ HURTIG OG MED MINIMUM AV NEGATIVE KONSEKVENSER KUNNE BRINGES UNDER KONTROLL FORSVARET MÅ HA VILJE OG EVNE TIL Å VINNE Som kjent deles det ikke ut hederlige andreplasser i krig RISIKO FOR EPISODER ER STØRST TIL SJØS. NORGE EIER 5 GANGER SÅ MYE HAV SOM LAND STOR OPPBYGGING AV FORSVARETS E-TJENESTE OG IKT-STAB INGEN BEREDSKAPSKAV –INGEN/SVÆRT LITEN UTHOLDENHET DRISTIG SIKKERHETSPOLITIKK ?

13 Innsatsforsvar

14 FORSVARSMINISTERS FOREDRAG I OMS
”Forsvarets kapasiteter skal utvikles slik at de muliggjør langsiktig, forpliktende innsats av en betydelig størrelse i internasjonale fredsoperasjoner. Vi har ingen ambisjoner om å delta i ekspedisjonskorps-operasjoner. Det viktigste er evnen til å kunne bidra over tid med substansielle bidrag til internasjonal fred og sikkerhet”.

15 Sjøforsvaret 15

16 Luftforsvaret 16

17

18

19 Materiell P5439 Landbasert indirekte ildstøtte
Omfang: 24 skyts Archer P5436 Middelstungt enhetlig panserkjøretøy (MEP) ( tonn) Omfang: 78 SPV, 15 STRILED, 16 Multi (BK/TRANS), 16 STING P5444 Pansret stridsoppklaringssystem Omfang: 21 OPV, 14 L-OPV, 24 UAS, 12 UGV, 44 UGS Videre fremdrift og utfordringer Behandles i regjeringskonferanse mars 2009 Stortinget våren 2009, sluttbehandling juni Gjennomføringsoppdrag til Forsvaret 1 juli 2009 Leveranser 2011 – 2016 Personellressurser i FMO til å gjennomføre tre store kat 1 prosjekter sees på som den største utfordringen IVECO Omfang 107, hvorav 10 med våpenstasjon (RWS) Hånvåpen HK 416 ute ved de fleste avdelinger (reglementer, utdannings-programmer, skyterekker) MP 7 kommer, HK 417 (skarpskytter), nytt maskingevær, mm

20 Operasjonsspesifikk Trening(OST)
Kvalitet Fremtidens stridsfelt fordrer 12+ (som FSK/HJK og TMBN). Må eller bør? Rekruttutdanning Combined Arms 12 mndr Tropp Kp Deployering 6 mndr OST Rekruttutdanning Combined Arms 12 mndr Tropp Kp Operasjonsspesifikk Trening(OST) 3 mndr 20

21 Internasjonalt Samarbeid
HÆREN VEKTELGGER OG ER AVHENGIG AV INTERNASJONALT SAMARBEID NATO TY NL Corps NEDERLAND USA (USMC) NORDEN (spes Sverige) LATVIA ift spesialkapasiteter i Operasjoner Internasjonalt Samarbeid

22 1:5 – Hærens arbeidsmiljølov
Ops Rekondis Utdanning Opptren OST

23 Hvor stor er en Hær?

24 AVVIK FRA LANGTIDSPLANEN ST.PROP 48 (2009-2012)
UBALANSE I FASTLAGT STRUKTUR-MOT BUDSJETT CA 2 MRD DRASTISK KOSTNADSVEKST DRIFT/VEDLIKEHOLD PLANTALL MÅ GANGES MED CA 3,14 KRITISK MANGEL PÅ RETT PERSONELL I HELE ORG.- INGEN KOMPETANSEUTVIKLING HÆREN OPERATIV KUN HVERT 1/2 ÅR MARINEN BEMANNER BARE TIL 2 og ½ FREGATT 50 % AV HV IKKE TRENT PÅ 4 ÅR SKARP AMMO BARE TIL ENKELTMANN OG LAG FOR HÆREN I NORGE GJ.SNITT ØVINGSDØGN 17 I MINIMUM OPERATIVE KRAV 30 DØGN FLO BETALER IKKE REGNINGER I TIDE (INKASSO) BARE ESTLAND,LATVIA,LITAUEN, SLOVENIA OG ALBANIA AV 28 NATOLAND HAR FÆRRE STÅENDE STYRKER ENN NORGE NATOLAND HAR AVVIKLET VERNEPLIKT

25

26 New transportation lines – the Northwest and the Northeast passage, and even the Polar Sea – shortening the distances between Asia and Europe and Asia and the US Economically efficient, increased maritime traffic – demand for more capacity regarding safety at sea, search and rescue, surveillance. On the other hand – still drifting ice, very tough weather conditions, dangerous waters, darkness large part of the year – we should not exaggerate the potential of the High North/the Arctic as an alternative transportation route for commercial maritime traffic 26

27 Barentshavet 2025 – et mulig fremtidsbilde
Barlindhaug

28 STRATEGISK FREMTID FN MÅ FORTSATT VÆRE DEN DOMMINERENDE INTERNASJONALE KOORDINATOR OG FREDSBEVARER NATO KAN SKAPE SIKKERHET MEN IKKE VINNE FREDEN TOGET ER GÅTT FOR FLERE NATO- AFGANISTAN-TYPE OPERASJONER KJERNEVERDIER I NORD:OLJE,GASS,FISK,TRANSPORTVEIER,MILJØ NORGES NÆROMRÅDE-INITATIV: NORGES GEOPOLITISKE PLASSERING OG STATEGISKE RESSURSINTERESSER ØKER UTFORDRINGENE I VÅRT NORDOMRÅDE NORGE EIER MEGER STORE HAVOMRÅDER (5 G LAND) VÅR FREMSTE ALLIERTE HAR INGEN SPESIELL SYMPATI FOR AKTIV NORSK NÆROMRÅDEPOLITIKK- FRYKTER NORSK-RUSSISK KONFLIKT USA IGNORERER NORGES INTERESSER PÅ SVALBARD UTENFOR 12 NAUTISKE MIL.SÆRLIG 200 NM NORSK ØKONOMISK SONE GEOPOLITISKE FORHOLD: F.BUDSJETT I KINA+217%,INDIA+67%, ØKT STORMAKTSRIVALISERING KONKURRANSE OM STRAT.RESSURSER IRAN ATOMVÅPEN ?,NY KOREA-KRIG ? USTABILT BOSNIA-HERCEGOVINA OG KOSOVO, INTERNASJONAL TERROR SKREMMENDE OG NÆRE

29 Oppsummering/Konklusjon
VI GÅR FREMTIDEN I MØTE MED ET LITE STÅENDE FORSVAR I DE FLESTE MÅLESTOKKER OG UTEN RESERVER KRITISK LITEN LEVER HÆREN FRA HÅND TIL MUNN HJEMME OG UTE ET FOR HØYT OPERASJONSTRYKK FORSLAG TIL “HÆR-RESERVEN” LEVERT FD AV GIH 1.MARS 2010 REGJERINGEN HAR PÅ LANGT NÆR ETABLERT DET STÅENDE INNSATS- FORSVAR REGJERINGEN PÅBEROPER SEG –REN KRONEKAMP FORSVARSEVNE OG FORSVARSVILJE MÅ KONTINUERLIG BEKREFTES OG VEDLIKEHOLDES

30 Brief SLUTT ? 30 30


Laste ned ppt "Et sikkerhetspolitisk virkemiddel Generalmajor (P)Tryggve Tellefsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google