Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvaret Et sikkerhetspolitisk virkemiddel Generalmajor (P)Tryggve Tellefsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvaret Et sikkerhetspolitisk virkemiddel Generalmajor (P)Tryggve Tellefsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvaret Et sikkerhetspolitisk virkemiddel Generalmajor (P)Tryggve Tellefsen

2 TERRORISME SJOKKERENDE VOLDSHANDLINGER SOM HAR TIL HENSIKT Å SKREMME FOR Å OPPNÅ POLITISK GEVINST ”HJEMMEDYRKET” TERRORISME ANDRE-OG TREDJEGENERASJONS INNVANDRERE BEGÅR TERROR-HANDLINGER REF ENG, SPA, SV,DA. BARE SPØRSMÅL OM TID FØR DET SKJER I NORGE. DE SOM MENER NOE ANNET HAR NOK STUKKET HODET I SANDEN. E-TJENESTE/ PST PRIMÆR KONTROLLØR NORGE I AFGANISTAN -INTERNASJONAL TERROR OG STILLE OPP FOR NATO AFGANISTAN GJØR DET NORSKE FORSVAR BEDRE

3 DET NORSKE FORSVARET. HVA MED HÆREN? FORSVARET EN POLITISK SOVEPUTE ? PARTIENE SOM BESTEMMER NORSK SIKKERHETSPOLITIKK - ARBEIDERPARTIET OG HØYRE SYNES Å DELE SAMME PUTE DEBATTEN EN REN KRONEKAMP MÅ VI VÆRE FORNØYD MED 96 MILLIONER PR DØGN– 4 MILLIONER I TIMEN TIL FORSVARET ? NYE TRUSSELBILDER KREVDE OMORG/HOLDNING VIL SELVMORDSANGREPET I STOCKHOLM SKJERPE BEREDSKAPEN I NORGE? DAGENS DILEMMA: STØRRELSEN PÅ HÆREN

4 ALDRI MER 9.APRIL 1940 DET NORSKE TOTALFORSVAR ETABLERT INNRETNING FOR NASJONAL KRIG LANDET SKULLE FORSVARES MOT EN KONKRET TRUSSEL ”PLAKATEN PÅ VEGGEN” TVIL HAR INGEN PLASS FORSIKRINGSPREMIE NATO INTERNASJONAL SOLIDARITET GJENNOM FN MOBILISERINGS-HÆREN OG HV ET EKTE FOLKEFORSVAR HÆREN OG HV SYNLIG OG”TILSTEDE” I 430 KOMMUNER FORSVARET KRIGSSTRUKTUR PÅ 3200000 MANN

5 Mobiliseringsforsvar

6 Den kalde krigen

7 HÆRENS”STORHETSTID” OVER I 1990-91 SOVJETSAMVELDET I OPPLØSNING FIENDEN BLE BORTE KAN NATO LEGGES NED ? VI SER INGEN INVASJONSTRUSSEL FORSVARSBUDSJETTENE REDUSERES HVERT ÅR GJENNOM HELE1990-ÅRENE HÆREN ENDRET FOKUS TOTALT NORGE FALLER I DYP FRED

8 Hæren – utviklingen siden 90 Hærens volum er redusert med over 90% de siste 10 år Ca 80.000Ca 165.000 Øvrige støtteavdelinger Ca 33.000 Øvrige støtteavdelinger Ca 16.000 1/2 Ca 11.000 Øvrige støtteavdelinger * Økes til 7.800 innen 2016 Ca 7.000* Ingen støtteavdelinger i Hæren utenfor brigaden Kald krig ( - 1991) St m 16 (92-93) St m 22 (96-97) St prp 45 (00-01) St prp 55 (01-02) N 1/2 2/3 HMKG 666 St prp 42 (03-04) N HMKGFIST-H GV HMKG GV St prp 48 (07-08) N 66 5 HMKG GV HJK 6 6 UNIFIL KFOR SFOR ISAF INTOPS leveranse har vært relativt stabil i størrelse med en topp i 98-99. Kosovo operasjonen var erkjennelsen til Forsvaret at fokus måtte dreies… Man måtte bygge opp en tung stridsgruppe og jagerflyene var heller ikke klare for bakkestøtte og strid i mørke. 6 Divkdo nedlegges Ingen reservestyrker igjen. Fokus er i praksis mot ren innsatsstruktur og prioritet på intops

9 Hæren – 17 års utvikling VOLUM INNRETNING FOR NASJONAL KRIG INNRETNING FOR LØPENDE LEVERANSER 1991 2008 160 000 7 200 (inkl 4000 vernepliktige

10 Antall ansatte: 3390 (2008) Vernepliktige: 4439 (2008 snitt) Historien: –2004: 2695 –2005: 2270 –2006: 2664 –2007: 3090 –2008: 3390 –2012: 3618 (plantall) Hæren jobber seg oppover fra bunnen i 2005 Personell

11 Oppsummert: 4 ST.PRP(91-09).FORSVARET SKAL IKKE LENGER VÆRE ORGANISERT FOR FORSVAR MOT EN INVASJONS-TRUSSEL RESULTAT:NORGE HAR VERKEN EVNE TIL ELLER ET MÅL OM ALENE Å KUNNE FORSVARE SEG VÅR TIDLIGERE NASJONALE FORSVARSTERSKEL ER AVVIKLET SELV MILITÆR AGGRESSJON I BEGRENSET OMFANG VIL MÅTTE BLI ET ALLIANSE-ANLIGGENDE EN TOTAL OMLEGGING AV HÆREN FRA MOBILISERING FOR ANTI- INVASJON TIL KRITISK LITEN STÅENEDE INNSATSSTYRKE FORDI VI TRENGER IKKE EN HÆR FOR NASJONAL TERRITORIELL KRIG FMIN KROHN DEVOLD STOPPET I 2005 OPPTAK AV KADETTER PÅ KRIGSSKOLENE 10 GARNISONER I SØR-NORGE SOLGT ELLER GITT BORT BETYDELIG NYBYGGING I RESTERENDE GARNISONER DEN NYE ”HÆREN LIGHT” I INNSATS UTE OG HJEMME HAR INGEN RESERVER AV PERSONELL ELLER MATERIELL PÅ LAGER

12 DET NYE STÅENDE INNSATSFORSVARET KORTE UTDRAG FRA GJELDENDE LANGTIDSPLAN ST.PROP 48 (09-12) NORGE MÅ I EN 10-15 ÅRSPERIODE LEVE MED STOR SIKKERHETSPOLITISK USIKKERHET OG UFORUTSIGBARHET TERRITORIELL KONFLIKT OM NORSK JORD INKL SVALBARD MULIG ! DAGENS MULIGE KONFLIKT/KRIGS- SCENARIER MOT NORGE FRA STATER OG IKKESTATLIGE AKTØRER GIR INGEN TID TIL MOBILISERING KRIGEN/KONFLIKTEN VIL KUNNE VÆRE OVER PÅ DAGER ELLER UKER EPISODER OG KRISER MÅ HURTIG OG MED MINIMUM AV NEGATIVE KONSEKVENSER KUNNE BRINGES UNDER KONTROLL FORSVARET MÅ HA VILJE OG EVNE TIL Å VINNE Som kjent deles det ikke ut hederlige andreplasser i krig RISIKO FOR EPISODER ER STØRST TIL SJØS. NORGE EIER 5 GANGER SÅ MYE HAV SOM LAND STOR OPPBYGGING AV FORSVARETS E-TJENESTE OG IKT-STAB INGEN BEREDSKAPSKAV –INGEN/SVÆRT LITEN UTHOLDENHET DRISTIG SIKKERHETSPOLITIKK ?

13 Innsatsforsvar

14 FORSVARSMINISTERS FOREDRAG I OMS ”Forsvarets kapasiteter skal utvikles slik at de muliggjør langsiktig, forpliktende innsats av en betydelig størrelse i internasjonale fredsoperasjoner. Vi har ingen ambisjoner om å delta i ekspedisjonskorps-operasjoner. Det viktigste er evnen til å kunne bidra over tid med substansielle bidrag til internasjonal fred og sikkerhet”.

15 Sjøforsvaret

16 Luftforsvaret

17

18

19 Materiell

20 Fremtidens stridsfelt fordrer 12+ RekruttutdanningCombined Arms 12 mndr TroppKp Operasjonsspesifikk Trening(OST) 3 mndr Rekruttutdanning Combined Arms 12 mndr TroppKp Deployering 6 mndr OST Kvalitet

21 Internasjonalt Samarbeid HÆREN VEKTELGGER OG ER AVHENGIG AV INTERNASJONALT SAMARBEID -NATO -TY NL Corps -NEDERLAND -USA (USMC) -NORDEN (spes Sverige) -LATVIA ift spesialkapasiteter i Operasjoner

22 OpsRekondisUtdanningOpptrenOSTOps 1:5 – Hærens arbeidsmiljølov

23 Hvor stor er en Hær?

24 AVVIK FRA LANGTIDSPLANEN ST.PROP 48 (2009-2012) UBALANSE I FASTLAGT STRUKTUR-MOT BUDSJETT CA 2 MRD DRASTISK KOSTNADSVEKST DRIFT/VEDLIKEHOLD PLANTALL MÅ GANGES MED CA 3,14 KRITISK MANGEL PÅ RETT PERSONELL I HELE ORG.- INGEN KOMPETANSEUTVIKLING HÆREN OPERATIV KUN HVERT 1/2 ÅR MARINEN BEMANNER BARE TIL 2 og ½ FREGATT 50 % AV HV IKKE TRENT PÅ 4 ÅR SKARP AMMO BARE TIL ENKELTMANN OG LAG FOR HÆREN I NORGE GJ.SNITT ØVINGSDØGN 17 I 2010- MINIMUM OPERATIVE KRAV 30 DØGN FLO BETALER IKKE REGNINGER I TIDE (INKASSO) BARE ESTLAND,LATVIA,LITAUEN, SLOVENIA OG ALBANIA AV 28 NATOLAND HAR FÆRRE STÅENDE STYRKER ENN NORGE 18 NATOLAND HAR AVVIKLET VERNEPLIKT

25

26

27 Barentshavet 2025 – et mulig fremtidsbilde Barlindhaug

28 STRATEGISK FREMTID FN MÅ FORTSATT VÆRE DEN DOMMINERENDE INTERNASJONALE KOORDINATOR OG FREDSBEVARER NATO KAN SKAPE SIKKERHET MEN IKKE VINNE FREDEN TOGET ER GÅTT FOR FLERE NATO- AFGANISTAN-TYPE OPERASJONER KJERNEVERDIER I NORD:OLJE,GASS,FISK,TRANSPORTVEIER,MILJØ NORGES NÆROMRÅDE-INITATIV: NORGES GEOPOLITISKE PLASSERING OG STATEGISKE RESSURSINTERESSER ØKER UTFORDRINGENE I VÅRT NORDOMRÅDE NORGE EIER MEGER STORE HAVOMRÅDER (5 G LAND) VÅR FREMSTE ALLIERTE HAR INGEN SPESIELL SYMPATI FOR AKTIV NORSK NÆROMRÅDEPOLITIKK- FRYKTER NORSK-RUSSISK KONFLIKT USA IGNORERER NORGES INTERESSER PÅ SVALBARD UTENFOR 12 NAUTISKE MIL.SÆRLIG 200 NM NORSK ØKONOMISK SONE GEOPOLITISKE FORHOLD: F.BUDSJETT I KINA+217%,INDIA+67%, ØKT STORMAKTSRIVALISERING KONKURRANSE OM STRAT.RESSURSER IRAN ATOMVÅPEN ?,NY KOREA-KRIG ? USTABILT BOSNIA-HERCEGOVINA OG KOSOVO, INTERNASJONAL TERROR SKREMMENDE OG NÆRE

29 Oppsummering/Konklusjon VI GÅR FREMTIDEN I MØTE MED ET LITE STÅENDE FORSVAR I DE FLESTE MÅLESTOKKER OG UTEN RESERVER KRITISK LITEN LEVER HÆREN FRA HÅND TIL MUNN HJEMME OG UTE ET FOR HØYT OPERASJONSTRYKK FORSLAG TIL “HÆR-RESERVEN” LEVERT FD AV GIH 1.MARS 2010 REGJERINGEN HAR PÅ LANGT NÆR ETABLERT DET STÅENDE INNSATS- FORSVAR REGJERINGEN PÅBEROPER SEG –REN KRONEKAMP FORSVARSEVNE OG FORSVARSVILJE MÅ KONTINUERLIG BEKREFTES OG VEDLIKEHOLDES

30 Brief SLUTT ?


Laste ned ppt "Forsvaret Et sikkerhetspolitisk virkemiddel Generalmajor (P)Tryggve Tellefsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google