Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planhierarkiet i skolen 1 AU 17.09.08 1Kari Spernes - HiØ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planhierarkiet i skolen 1 AU 17.09.08 1Kari Spernes - HiØ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planhierarkiet i skolen 1 AU 17.09.08 1Kari Spernes - HiØ

2 Skolens planer (mel.: Julekveldsvisa) 1.Den første plan jeg lagde, det var en timeplan. Så ukeplan og lekseplan for alle mine barn. En månedsplan, en halvårsplan en årsplan kom så til. En tidsplan og en ryddeplan, og plan for fotballspill. 2.Det neste som jeg skrev ned, det var en arbeidsplan. Og kjøreplan for samarbeid og team- og prosjektplan. Jeg skrev av inspeksjonsplan og pusta ut en stund. Om natta surra planene, jeg fikk ikke en blund. 3.På romplan ser vi rommene og hvem som er i dem. Og ”Steg for steg” og Bifrostplan – en plan for PSM. På veggplan kan du kursplan og studieplaner se. En A- plan, B-plan, WC-plan og plan om EDB. 2Kari Spernes - HiØ

3 4.Når dørene skal låses, vi har en låseplan. Og for at lukta stagges en komposteringsplan. Så må vi ikke glemme – vi har en læreplan. Og når foreldra kommer en bringe- henteplan. 5.Så er det plan for nærmiljø vi vet at det er lurt. Vi ska’kke sitte inne mer nå skal vi jo gå ut. Jeg leser alle planer skal si at jeg blir ør. Det er jo slik vi alle flinke pedagoger gjør. 6.Nå har jeg fylt opp hylla med permer som er blå. Og inni dem er planene for alt jeg tenkte på. Nå skal jeg ikke tenke mer det må jeg tenke på. En plan om det det må jeg ha som jeg kan titte på. 3Kari Spernes - HiØ

4 Planhierarkiet i skolesystemet Internasjonale loverOpplæringslova med forskrifter Kunnskapsløftet (Generell del, prinsipp for opplæringa, fagplaner ) Kommunens veil. fagplanerfagplaner Kommunens handlingsplaner Skolens planer 4Kari Spernes - HiØ

5 Planhierarkiet i skolen VirksomhetsplanenUlike planer for utviklingsarbeideÅrsplaner for trinnet og faget Periodeplaner Individuell opplæringsplanerArbeidsplaner 5Kari Spernes - HiØ

6 Innholdet i de ulike planene (Eksemplene er hentet fra Kjølberg skole i Fredrikstad kommune) Hva vil en virksomhetsplan kunne inneholde?virksomhetsplan Hva vil en årsplan for et trinn kunne inneholde?årsplan Hva vil en årsplan i et fag kunne innholde?årsplan Hva vil en arbeidsplan kunne inneholde?arbeidsplan Hvordan kan en timeplan se ut?timeplan Hva vil en individuell opplæringsplan (IOP) for fag kunne inneholde? Skjema for rapport IOP.IOPrapport 6Kari Spernes - HiØ

7 Tenk igjennom! Hvem utarbeider de ulike planene? Hvilket planarbeid bør/skal elevene delta i? (Opplæringslova, Kunnskapsløftet) Hva med foreldrenes medvirkning? (Opplæringslova, Kunnskapsløftet) Kari Spernes - HiØ7

8 Skolens organisering Rektor/virksomhetsleder er skolens økonomiske og pedagogiske leder Inspektøren(e) og leder for SFO sitter i ledergruppa sammen med rektor Lærerne deltar i ulike team på trinnet og/eller flere trinn samlet. En av lærerne er teamleder. Lærerne kan også deles i ulike grupper i arbeid med skoleutvikling, fag eller prosjekter. Kari Spernes - HiØ8

9 Basisgruppa Tenk igjennom hvordan dere i praksisperioden kan skaffe dere oversikt over skolens planer og hvordan skolen er organisert? Kari Spernes - HiØ9

10 Nøkkelbegreper Gjør rede for planhierarkiet i skolen! Hva sier opplæringslova og Kunnskapsløftet om elevmedvirkning? Hvordan er skolen organisert? Kari Spernes - HiØ10


Laste ned ppt "Planhierarkiet i skolen 1 AU 17.09.08 1Kari Spernes - HiØ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google