Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GLSM Barns bruk av bilder og tegninger i tekstutformingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GLSM Barns bruk av bilder og tegninger i tekstutformingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 GLSM Barns bruk av bilder og tegninger i tekstutformingen
Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

2 Bilder/tegninger og virkelighet
Bildet er særlig egnet til å beskrive hvordan noe ser ut Detaljerte bilder og tegninger (oppløsning, fargestyrke) oppfattes som mest viktig og mest naturtro/virkelig Fotografier forstås som nærere knyttet til virkeligheten enn tegninger Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

3 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Kan barn skape kunst? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

4 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Hvorfor er det viktig å kunne uttrykke seg visuelt? Hva kan egentlig barns tegninger fortelle oss voksne? Hvordan kan voksne bidra til tegneglede hos barn? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

5 Hva bruker barn tegninger til?
Representere verden (objekter i verden) – ”visuell kontroll” Forstå verden/definere verden – ”Å tenke med hendene” Skape egen identitet Uttrykke tanker, følelser og meninger Sosial kontakt Lek, undring og forståelse Uttrykke det som ikke kan sies verbalt Omdefinere forhold i verden f.eks sosiale roller Hentet fra Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

6 Hva er egentlig tegning?
Tegning som iboende prosess Tegning som resultat av en modningsprosess Naturlig utvikling som gjelder alle? (Løwenfeld) Tegning er privat fenomen Tegning som kulturell praksis Sosiosemiotisk tilnærming (Kress/van Leeuwen, Hopperstad) Bildesosialisering Vi skaper mening ved hjelp av tegning Tegning er et kulturelt og kontekstuelt fenomen jf. normer for skriftlig/verbalt språk Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

7 Tegneutviklingsfaser (V. Lowenfeld/B. Edwards)
Skriblestadiet (2 år) Preskjematisk fase (3 år) Skjematisk fase (6 år) Gryende realisme (8 år) Pseudo-naturalistisk fase (12 år) Avgjørende/kritisk fase for videre utvikling, ”tegnekrisa” (14 år) Tegningene er hentet fra: Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

8 Visuell grammatikk/bilderessurser
Hentet fra kunstogdesign.no Kress og van Leeuwen: Reading Images (1996) Normer/regler for organisering av bildeelementer Plassering/perspektiv Innramming Detaljer Blikk – kontakt eller observasjon Størrelse STOR = viktig (fremskutt) STOR = voksen Liten = mindre viktig (bakgrunn) Liten = barn Farger (konnotasjoner) (Geometriske) figurer Linjer, prikker, streker, rundinger Streker fra en figur til en annen kan vise handling/narrativitet (jf. verb) Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

9 Bildefremstilling (analyse eller narrasjon?)
Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

10 Selvfremstillling og identitet
Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

11 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

12 Forholdet mellom tegninger/bilder og virkeligheten
Bilder kan være både vrengbilder og speilbilder på verden Barns tegninger kan reprodusere stereotype (voksenskapte) syn på verden Eller snu verden på hodet/ se verden fra et nytt barneperspektiv Hentet fra Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

13 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
De voksnes oppgaver… Være gode forbilder (tegne selv?) Legge forholdene til rette for tegning Løfte fram tegningens budskap, imøtekomme barnets språkhandling Bruke tegning til noe annet enn som belønningsaktivitet Være bevisst på hvordan vi kommenterer og gir respons på barnetegninger Ha god tid! Bidra til småprating rundt tegning. Barn vil være opptatt av hvordan objekter kan representeres på best mulig måte! Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

14 Kilder (og annet nyttig på nettet)
Kjell Lars Berge: ”Semiotikk er uunnværlig” Nina Scott Frisch: ”Å løsne på knuten ”tegnekrisa”” Victor Lowenfeld/Betty Edwards: Drawing Development Bokomtale av Marit Holm Hopperstads: Alt begynner med en strek. kunstogdesign.no: Kan barns tegninger kalles kunst? Børnekulturforskning i Norden: Barnekultur Kirsten Ekern og Berit Zachrisen: Tegning som lek (om tegninger i barnehagen) Trine Solstad: Kontemplativ estetikk og kanoniserte tekster i lærebøker for 6-åringer (om illustrasjoner og tegninger i lærebøker, L97) Det internasjonale barnekunstmuseet (Oslo) Nysgjerrigper 1: Barn tegner forskere Nysgjerrigper 2: Hvorfor vokser det så mye hår på armene til Mathias? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "GLSM Barns bruk av bilder og tegninger i tekstutformingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google