Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M ATEMATIKKVANSKER AU, 10. oktober. D EFINISJON Matematikkvansker: begrepet brukes om elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av undervisningen i faget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M ATEMATIKKVANSKER AU, 10. oktober. D EFINISJON Matematikkvansker: begrepet brukes om elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av undervisningen i faget."— Utskrift av presentasjonen:

1 M ATEMATIKKVANSKER AU, 10. oktober

2 D EFINISJON Matematikkvansker: begrepet brukes om elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av undervisningen i faget. Eleven mangler den kontinuerlige faglige utviklingen som må til for å mestre faget. Prestasjonene ligger under et visst nivå Dyskalkuli: brukes når det er snakk om en spesifikk vanske, dvs. at eleven har normalt evnenivå, normal fungering ellers og har hatt normal undervisningssituasjon, men fortsatt ikke greier å følge klassen. Jfr. dysleksi

3 Å RSAKER TIL MATEMATIKKVANSKER Evnenivå – medfører også problemer i andre fag Emosjonelle forhold – angst, negativ holdning, trøtthet, umotiverte Konsentrasjonsvansker Pedagogiske forhold – metoder, materiell, språk, miljøpersoner

4 F OREBYGGING Arbeid med tallforståelse Forståelse av de fire regneartene- ikke bare hvordan, men hvilken operasjon Variasjon i beregningsmåter Geometri og statistikk i dagliglivet Ikke for mye spiralprinsipp Mindre blyant- papirutregning Repetisjon Lek og spill for å utvikle matematisk forståelse Bruk av konkreter Valg av lærestoff – lov å velge bort

5 K JENNETEGN – HVA BØR JEG SE ETTER SOM LÆRER ? Dårlig tall-, språk- og romoppfatning Svak motorikk og kroppsoppfatning Uklar høyre/venstredominans Gjør de samme feilene om igjen Dårlig korttidshukommelse Lette å avlede, dårlig konsentrasjon Ofte prestasjonsangst Lese- og skrivevansker

6 N ETTSIDER OM MATEMATIKKVANSKER www.matematikk.orgwww.matematikk.org - lærersiden www.statped.nowww.statped.no eller søk på Sørlandet kompetansesenter på google www.matematikksenteret.no Søk på matematikkvansker på google


Laste ned ppt "M ATEMATIKKVANSKER AU, 10. oktober. D EFINISJON Matematikkvansker: begrepet brukes om elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av undervisningen i faget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google