Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matematikkvansker AU, 10. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matematikkvansker AU, 10. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Matematikkvansker AU, 10. oktober

2 Definisjon Matematikkvansker: begrepet brukes om elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av undervisningen i faget. Eleven mangler den kontinuerlige faglige utviklingen som må til for å mestre faget. Prestasjonene ligger under et visst nivå Dyskalkuli: brukes når det er snakk om en spesifikk vanske, dvs. at eleven har normalt evnenivå, normal fungering ellers og har hatt normal undervisningssituasjon , men fortsatt ikke greier å følge klassen. Jfr. dysleksi

3 Årsaker til matematikkvansker
Evnenivå – medfører også problemer i andre fag Emosjonelle forhold – angst, negativ holdning, trøtthet, umotiverte Konsentrasjonsvansker Pedagogiske forhold – metoder, materiell, språk, miljøpersoner

4 Forebygging Arbeid med tallforståelse
Forståelse av de fire regneartene- ikke bare hvordan, men hvilken operasjon Variasjon i beregningsmåter Geometri og statistikk i dagliglivet Ikke for mye spiralprinsipp Mindre blyant- papirutregning Repetisjon Lek og spill for å utvikle matematisk forståelse Bruk av konkreter Valg av lærestoff – lov å velge bort

5 Kjennetegn – hva bør jeg se etter som lærer?
Dårlig tall-, språk- og romoppfatning Svak motorikk og kroppsoppfatning Uklar høyre/venstredominans Gjør de samme feilene om igjen Dårlig korttidshukommelse Lette å avlede, dårlig konsentrasjon Ofte prestasjonsangst Lese- og skrivevansker

6 Nettsider om matematikkvansker
- lærersiden eller søk på Sørlandet kompetansesenter på google Søk på matematikkvansker på google


Laste ned ppt "Matematikkvansker AU, 10. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google