Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Managerial Decision Modeling Cliff Ragsdale 6. edition Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE1 Chapter 1 Introduction to Modeling and Decision Analyis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Managerial Decision Modeling Cliff Ragsdale 6. edition Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE1 Chapter 1 Introduction to Modeling and Decision Analyis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Managerial Decision Modeling Cliff Ragsdale 6. edition Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE1 Chapter 1 Introduction to Modeling and Decision Analyis

2 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE Vi står overfor utallige beslutninger i vårt daglige privatliv og i vårt arbeid. Vi kan bruke datamaskin til å analysere mulige resultater av forskjellige alternativer. Regneark er det foretrukne verktøy for dagens bedriftsledere. Introduksjon 2

3 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE3 Et sett av matematiske sammenhenger og logiske antagelser implementert på en datamaskin, som en abstrakt representasjon av et virkelig objekt eller fenomen. Regneark er den enkleste måten for forretningsfolk å lage modeller på datamaskiner. Hva er en “Computer Model”?

4 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE4 Et fag som bruker datamaskiner, statistikk og matematikk for å analysere og løse business problems. Andre betegnelser : Operations Research, Decision Science, og/eller OR/MS. Dette kurset fokuserer på bruk av regneark i operasjonsanalyse. Enhver som bruker regneark for modell-bygging og beslutningstaking anvender OR/MS. Hva er Management Science?

5 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE5 Alle bruker modeller for å ta beslutninger. Typer av modeller: Mental (møblere) Visuell (tegninger, kart) Fysiske/skala (aerodynamiske) Matematiske (som vi skal studere) The Modeling Approach to Decision Making

6 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE6 Xerox Developed “Lean Document Production” solutions for the printing industry Provides productivity and cost improvements for print shops Benefits: $200 million in incremental profit for customers 20% - 40% productivity increase Home Runs in Management Science

7 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE7 StatoilHydro Primary supplier of natural gas in Norway Developed GassOpt tool for optimizing operation of world’s largest offshore pipeline Benefits: Accumulated savings of US $2 billion through 2008 Home Runs in Management Science

8 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE8 US Federal Aviation Administration (FAA) Responsible for air traffic management Large-scale weather systems reduce available air space Developed Airspace Flow Programs to optimize ground delays for each individual flight when weather compromises flight routes Benefits: Saved airlines $190 million in first 2-years of use Home Runs in Management Science

9 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE9 Netherland Railways Developed system to optimize 5,500 daily trains routes Creates efficient crew & rolling stock schedules Benefits: Increased profit by 40 million Euros Improved on-time arrivals Home Runs in Management Science

10 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE10 Modellene er oftest forenklede versjoner av det de skal representere. En valid modell er en korrekt representasjon av de relevante karakteristika for objektet eller beslutningen som analyseres. Karakteristisk for modeller

11 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE11 Økonomiske – det er oftest mye billigere å analysere beslutningsproblemer ved bruk av modeller. Hurtighet – modeller leverer ofte nødvendig informasjon mye raskere enn den virkelige verden. Gjennomførbarhet – modeller kan brukes til å utføre ting som ellers ville være umulige. Modeller gir oss innsikt & forståelse som forbedrer beslutningstakingen. Fordeler av å modellere

12 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE12 Resultat = Inntekter  Kostnader eller Resultat = f (Inntekter, Kostnader) eller Y = f (X 1, X 2 ) Eksempel på en matematisk modell:

13 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE13 Y = f (X 1, X 2, …, X n ) Hvor: Y = avhengig variabel (et endelig resultatmål) X i = uavhengige variabler (inputs som har innflytelse på Y) f (. ) = funksjon som definerer sammenhengen mellom X i og Y En generell matematisk modell

14 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE14 På det konseptuelle nivå er de fleste regneark veldig lik våre generelle matematiske modeller: Y = f (X 1, X 2, …, X n ) De fleste regneark har celler som representerer inputs (eller X i ) hvor matematiske funksjoner ( f (. )) brukes til å beregne et sluttresultat (eller Y) Matematiske modeller & Regneark

15 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE15 En regnearkmodell av bilfinansiering

16 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE16 Modell kategoriform på f (. ) Uavhengige variabler OR/MS teknikker Preskriptive Kjent, veldefinert Kjent, eller under beslutningstakers kontroll LP, IP, NLP, nettverk, GP, MOLP, EOQ Prediktive Ukjent, dårlig definert Kjent, eller under beslutningstakers kontroll Regresjonsanalyse, diskriminantanalyse, tidsserieanalyse Deskriptive Kjent, veldefinert Ukjent eller usikker Simulering, kømodeller, lagermodeller Kategorier av matematiske modeller

17 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE17 Problemløsningsprosessen Identifiser problemet Formulere & implementere modellen Analyser modellen Test resultat Implementer løsningen utilfredsstillende resultat

18 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE18 Modeller kan benyttes for strukturerbare aspekter av beslutningsproblemer. Andre aspekter kan ikke lett struktureres, og krever intuisjon og subjektive vurderinger. Advarsel: Menneskers vurderinger og intuisjon er ikke alltid rasjonell! Psykologi og beslutninger

19 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE19 Oppstår når trivielle faktorer påvirker opprinnelig oppfatning av et problem. Beslutningstakere vil oftest underkorrigere fra deres opprinnelige referanse/utgangspunkt. Eksempel: Hva er 1x2x3x4x5x6x7x8 ? Hva er 8x7x6x5x4x3x2x1 ? Referanseeffekter

20 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE20 Refererer til hvordan beslutningstakere ser på et problem, for eksempel ut fra et tap/vinn perspektiv. Måten problemer presenteres påvirker ofte hva som velges på en irrasjonell måte. Anta at du har fått kr. 1000, og må velge mellom: A. Motta ytterligere kr. 500 straks B. Kaste mynt og få kr. 1000 mer hvis krone, få kr 0 mer hvis mynt. Presentasjonseffekter

21 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE21 Anta nå at du har fått kr. 2000 og må velge mellom: A. Gi tilbake kr. 500 straks B. Kaste mynt og gi tilbake kr. 0 hvis krone, gi tilbake kr. 1000 hvis mynt Mange som valgte alternativ A i forrige eksempel, velger nå alternativ B. Dette er ikke logisk, fordi: Presentasjonseffekter (forts)

22 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE22 Et beslutningstre for begge eksemplene Initial state $1,500 Heads (50%) Tails (50%) $2,000 $1,000 Alternative A Alternative B (Flip coin) Payoffs Alternaitiv A og B er identisk i begge eksemplene (A gir for eksempel 1.500,-)

23 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE23 Gode beslutninger vil ikke alltid resultere i gode resultat.... Om det er meldt godt vær vil du (korrekt) beslutte å la paraplyen bli hjemme. Hvis det likevel uventet regner (gir et dårlig resultat), betyr ikke det at du gjorde en dårlig beslutning. En strukturert og modellert angrepsmåte for å løse beslutningsproblemer hjelper oss i å ta gode beslutninger, men gir ingen garanti for gode resultat. Gode beslutninger vs. gode resultat

24 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE24 Beslutninger og utfall Utfall GodtDårlig Beslutning God Fortjent suksess Uheldig Dårlig Dum flaks Poetisk rettferdig

25 Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE25 Slutt på kapittel 1


Laste ned ppt "Managerial Decision Modeling Cliff Ragsdale 6. edition Rasmus RasmussenBØK350 OPERASJONSANALYSE1 Chapter 1 Introduction to Modeling and Decision Analyis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google