Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Managerial Decision Modeling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Managerial Decision Modeling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Managerial Decision Modeling
Cliff Ragsdale 6. edition Chapter 1 Introduction to Modeling and Decision Analyis BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

2 Introduksjon Vi står overfor utallige beslutninger i vårt daglige privatliv og i vårt arbeid. Vi kan bruke datamaskin til å analysere mulige resultater av forskjellige alternativer. Regneark er det foretrukne verktøy for dagens bedriftsledere. BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

3 Hva er en “Computer Model”?
Et sett av matematiske sammenhenger og logiske antagelser implementert på en datamaskin, som en abstrakt representasjon av et virkelig objekt eller fenomen. Regneark er den enkleste måten for forretningsfolk å lage modeller på datamaskiner. BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

4 Hva er Management Science?
Et fag som bruker datamaskiner, statistikk og matematikk for å analysere og løse business problems. Andre betegnelser : Operations Research, Decision Science, og/eller OR/MS. Dette kurset fokuserer på bruk av regneark i operasjonsanalyse. Enhver som bruker regneark for modell-bygging og beslutningstaking anvender OR/MS. BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

5 The Modeling Approach to Decision Making
Alle bruker modeller for å ta beslutninger. Typer av modeller: Mental (møblere) Visuell (tegninger, kart) Fysiske/skala (aerodynamiske) Matematiske (som vi skal studere) BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

6 Home Runs in Management Science
Xerox Developed “Lean Document Production” solutions for the printing industry Provides productivity and cost improvements for print shops Benefits: $200 million in incremental profit for customers 20% - 40% productivity increase BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

7 Home Runs in Management Science
StatoilHydro Primary supplier of natural gas in Norway Developed GassOpt tool for optimizing operation of world’s largest offshore pipeline Benefits: Accumulated savings of US $2 billion through 2008 BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

8 Home Runs in Management Science
US Federal Aviation Administration (FAA) Responsible for air traffic management Large-scale weather systems reduce available air space Developed Airspace Flow Programs to optimize ground delays for each individual flight when weather compromises flight routes Benefits: Saved airlines $190 million in first 2-years of use BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

9 Home Runs in Management Science
Netherland Railways Developed system to optimize 5,500 daily trains routes Creates efficient crew & rolling stock schedules Benefits: Increased profit by 40 million Euros Improved on-time arrivals BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

10 Karakteristisk for modeller
Modellene er oftest forenklede versjoner av det de skal representere. En valid modell er en korrekt representasjon av de relevante karakteristika for objektet eller beslutningen som analyseres. BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

11 Fordeler av å modellere
Økonomiske – det er oftest mye billigere å analysere beslutningsproblemer ved bruk av modeller. Hurtighet – modeller leverer ofte nødvendig informasjon mye raskere enn den virkelige verden. Gjennomførbarhet – modeller kan brukes til å utføre ting som ellers ville være umulige. Modeller gir oss innsikt & forståelse som forbedrer beslutningstakingen. BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

12 Eksempel på en matematisk modell:
Resultat = Inntekter  Kostnader eller Resultat = f (Inntekter, Kostnader) Y = f(X1, X2) BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

13 En generell matematisk modell
Y = f(X1, X2, …, Xn) Hvor: Y = avhengig variabel (et endelig resultatmål) Xi = uavhengige variabler (inputs som har innflytelse på Y) f(.) = funksjon som definerer sammenhengen mellom Xi og Y BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

14 Matematiske modeller & Regneark
På det konseptuelle nivå er de fleste regneark veldig lik våre generelle matematiske modeller: Y = f(X1, X2, …, Xn) De fleste regneark har celler som representerer inputs (eller Xi) hvor matematiske funksjoner ( f(.)) brukes til å beregne et sluttresultat (eller Y) BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

15 En regnearkmodell av bilfinansiering
BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

16 Kategorier av matematiske modeller
form på f(.) Uavhengige variabler OR/MS teknikker Preskriptive Kjent, veldefinert Kjent, eller under beslutningstakers kontroll LP, IP, NLP, nettverk, GP, MOLP, EOQ Prediktive Ukjent, dårlig definert Regresjonsanalyse, diskriminantanalyse, tidsserieanalyse Deskriptive Ukjent eller usikker Simulering, kømodeller, lagermodeller BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

17 Problemløsningsprosessen
Formulere & implementere modellen Identifiser problemet Analyser modellen Test resultat Implementer løsningen utilfredsstillende resultat BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

18 Psykologi og beslutninger
Modeller kan benyttes for strukturerbare aspekter av beslutningsproblemer. Andre aspekter kan ikke lett struktureres, og krever intuisjon og subjektive vurderinger. Advarsel: Menneskers vurderinger og intuisjon er ikke alltid rasjonell! BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

19 Referanseeffekter Oppstår når trivielle faktorer påvirker opprinnelig oppfatning av et problem. Beslutningstakere vil oftest underkorrigere fra deres opprinnelige referanse/utgangspunkt. Eksempel: Hva er 1x2x3x4x5x6x7x8 ? Hva er 8x7x6x5x4x3x2x1 ? BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

20 Presentasjonseffekter
Refererer til hvordan beslutningstakere ser på et problem, for eksempel ut fra et tap/vinn perspektiv. Måten problemer presenteres påvirker ofte hva som velges på en irrasjonell måte. Anta at du har fått kr. 1000, og må velge mellom: A. Motta ytterligere kr. 500 straks B. Kaste mynt og få kr mer hvis krone, få kr 0 mer hvis mynt. BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

21 Presentasjonseffekter (forts)
Anta nå at du har fått kr og må velge mellom: A. Gi tilbake kr. 500 straks B. Kaste mynt og gi tilbake kr. 0 hvis krone, gi tilbake kr hvis mynt Mange som valgte alternativ A i forrige eksempel, velger nå alternativ B. Dette er ikke logisk, fordi: BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

22 Et beslutningstre for begge eksemplene
Initial state $1,500 Heads (50%) Tails (50%) $2,000 $1,000 Alternative A Alternative B (Flip coin) Payoffs Alternaitiv A og B er identisk i begge eksemplene (A gir for eksempel 1.500,-) BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

23 Gode beslutninger vs. gode resultat
Gode beslutninger vil ikke alltid resultere i gode resultat .... Om det er meldt godt vær vil du (korrekt) beslutte å la paraplyen bli hjemme. Hvis det likevel uventet regner (gir et dårlig resultat), betyr ikke det at du gjorde en dårlig beslutning. En strukturert og modellert angrepsmåte for å løse beslutningsproblemer hjelper oss i å ta gode beslutninger, men gir ingen garanti for gode resultat. BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

24 Beslutninger og utfall
Godt Dårlig Beslutning God Fortjent suksess Uheldig Dum flaks Poetisk rettferdig BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen

25 Slutt på kapittel 1 BØK350 OPERASJONSANALYSE Rasmus Rasmussen


Laste ned ppt "Managerial Decision Modeling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google