Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde Oddmund Oterhals, Forskningsleder MFM Bjørn G. Bergem,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde Oddmund Oterhals, Forskningsleder MFM Bjørn G. Bergem,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde Oddmund Oterhals, Forskningsleder MFM Bjørn G. Bergem, Seniorrådgiver MFM 16. Januar 2014, Molde Et ringvirkningsperspektiv

2 Hovedpunkter Hva menes med ringvirkninger? Livsløpsanalyse for basevirksomhet Kristiansund Ormen Lange effekter utbygging og drift Petroleumsrelatert maritim industri – fra norsk sokkel til globalt ledende aktør Øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdalsregionen 16.1.20142

3 3

4 Ringvirkninger Klassiske ringvirkninger måles gjerne som sysselsettingseffekter lokalt med arbeidsplasser som i seg selv ikke har samfunnsøkonomisk verdi i en økonomi med full sysselsetting, men med betydelige regionale fordelingseffekter De effektivitetsgevinster som oppstår med effektiv lokal leverandørnæring på grunn av nærhet og størrelse har samfunnsøkonomisk verdi og drives av markedet «Wider economic impacts» er det nye store forskningstema i ringvirkningsanalyser og her oppnår man samfunnsøkonomiske gevinster gjennom omstilling mot økt produktivitet og bærekraftig konkurransedyktig næringsliv 16.1.20144

5 5

6 Vekstforløpet for en forsyningsbase Det tar tid før løftet kommer – kunnskapsinnhold i tjenestene kommer etter tid Konsentrasjon om utvalgte lokaliteter med fokus på kritisk masse og mangfold i leverandørnæring er viktig for å skape ringvirkninger. Steder med forsyningsbase oppnår industrielle ringvirkninger i betydelig grad. 16.1.20146 Livssyklus base, eksempel Kr.sund

7 Utvikling i bedriftsetablering petro.relatert Kristiansund 16.1.20147

8 Verdiskaping Ormen Lange utbygging 2004-2007 16.1.20148

9 Samlede investeringer og driftskostnader Ormen Lange 2008-2012 2008-2012 Samlet (mrd.kr) Regionale leveranser Midt-Norge (mrd.kr) Andel Midt-Norge ORMEN LANGE Total 35.86.016.9 % Investeringer27.83.211.6 % Drift8.02.835.3 % 16.1.20149 1) 1) Inkl. eiendomsskatt

10 Investeringer og driftskostnader Ormen Lange landanlegg 2008-2012 16.1.201410

11 Aktivitetsnivå knyttet til terminalanlegg Nyhamna 2013 16.1.201411 520 årsverk knyttet til Nyhamna drift i 2013 144 Shell ansatte på Nyhamna og over 60 i støttefunksjoner fra Kristiansund 240 fra Molderegionen

12 Sysselsatte Nyhamna bosatt lokalt er 240 årsverk i 2013 Effekten av eiendomsskatt er estimert til rundt 200 årsverk Fra lokalt skapte arbeidsplasser skapes videre ringvirkninger gjennom konsum-, investerings- og skatteeffekter Alle ringvirkningene inkludert for 2013 er anslått til ca. 700 årsverk, som er høyere enn PUD 2003 (400 årsverk) Samlede lokale ringvirkninger i driftsfasen 16.1.201412

13 Petroleumsrelatert maritim industri Møre og Romsdal 2013 16.1.201413 LEVERANDØRER 172 bedrifter Omsetning: 22.0 mrd Årsverk: 8.630 SKIPSVERFT 14 verft Omsetning: 14.8 mrd Årsverk: 4.390 REDERI 18 rederier Omsetning: 13.1 mrd Årsverk: 7.030 SKIPSKONSULENTER 14 bedrifter Omsetning: 1.0 mrd Årsverk: 494

14 Utvikling omsetning maritim klynge M&R 16.1.201414

15 Kontraherte offshore fartøy ved verft i M&R 16.1.201415

16 Øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdalsregionen Vekst på 38 % i sysselsetting 2008-2012 Består av rundt 30 bedrifter Består i betydelig grad av kompetansetunge tjenesteytende bedrifter Mange har allerede fått fotfeste i globale markeder Skapes også i denne regionen et petroleumsrelatert entreprenørskapsmiljø 16.1.201416

17 Sysselsetting petroleumsrelatert virksomhet i Møre og Romsdal Årsverk M&R 20082012 Endring 2008-201220152020 Drift Tjeldbergodden175200+ 14 %200 Drift Nyhamna310460+ 48 %500600 Kristiansundsregionen m/Vestbase2 1002 600+ 24 %3 4004 200 Øvrig petroleumsrelatert virksomhet (Romsdal)8701 200+ 38 %1 6001 900 * Maritim klynge M&R18 10017 300- 4 %17 50018 000 ** Samlet21 30021 600+ 1.4 %23 00024 600 * Tallene for maritim klynge inkluderer innleid arbeidskraft hos verft og utstyrsleverandører, men eksklusive utenlandske sjøfolk i rederiene. ** Samlet sysselsetting er justert for dobbelttelling av årsverk tilknyttet drift Nyhamna fra leverandører i petroleumsrelatert virksomhet i fylket. 16.1.201417

18 Oppsummering Samlede ringvirkninger fra petroleumsaktivitet globalt viser at Møre og Romsdal har utviklet seg til å bli et petroleumsfylke – nesten 20 % av årsverkene Alle tre regioner er berørt, med hovedtyngden maritim på Sunnmøre, baseaktivitet på Nordmøre og øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdal Et kjennetegn er økende kompetanseinnhold i den petroleumsrelaterte næringen og mange har vunnet frem i globale markeder Denne næringen er også kjennetegnet av stor omstillingsevne i et langsiktig bærekraftig konkurranseutsatt næringsliv 16.1.201418


Laste ned ppt "Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde Oddmund Oterhals, Forskningsleder MFM Bjørn G. Bergem,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google