Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 17 Investeringsanalyse BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 17 Investeringsanalyse BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1."— Utskrift av presentasjonen:

1 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 17 Investeringsanalyse BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1

2 2 Skille mellom investeringstyper. Beskrive investeringsprosessen. Forklare, beskrive, beregne investeringens kontantstrøm. Finansmatematikk. Kalkulasjonsrenten. Lønnsomhetsberegninger basert på: Tilbakebetalingsmetoden Nåverdi Internrente Annuitetsmetoden Læringsmål

3 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen3 Anskaffelse av eiendeler til “varig eie” eller bruk av selskapet i en periode på minimum 3 år. Typisk anskaffelser som må avskrives. Selskapets strategiske plan utløser de største investeringene: gjennom valg av fremtidige markeder, produkter og teknologi. Investeringer

4 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen4 Erstatning av eksisterende utstyr. Økning av produksjonskapasiteten. Etablering av ny produksjonskapasitet. Forbedring av indre og ytre miljø. Formålet med investeringer

5 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen5 1.Søkeprosessen 2.Grovutvelgelse 3.Detaljering 4.Evalueringen 5.Beslutningen 6.Iverksettelsen 7.Etterkontroll Investeringsprosessen

6 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen6 Rask teknologisk utvikling. Produktenes levetid blir stadig kortere. Hardere konkurranse. Endringer i lover og regler kan endre forutsetningene. Endringer i den generelle økonomiske politikken. Investeringer har ofte stor usikkerhet

7 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen7 anskaffelseskostnaden Den opprinnelige investeringskostnaden kalles anskaffelseskostnaden. innbetalinger De fremtidige inntektsstrømmene kalles innbetalinger. utbetalinger De fremtidige utgiftsstrømmene kalles utbetalinger. Investeringens betalingsstrømmer

8 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen8 Kostnaden for selve investeringsobjektet pluss de kostnader som påløper for å få investeringsobjektet driftsklart, inkl. transport, montering og evt. opplæring. Anskaffelseskostnaden

9 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen9 Typiske utbetalinger: Driftskostnader Salgskostnader Vedlikeholdskostnader Lønnskostnader Økt arbeidskapital Utbetalingene

10 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen10 Typiske innbetalinger: Innbytte av gammelt utstyr Salgsinntekter Reduserte kostnader Redusert arbeidskapital Utrangering av investeringen (salg) Innbetalingene

11 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen11 Raskere gjennomløpstid Økt produksjonsfleksibilitet Lavere vedlikeholdskostnader Bedre og jevnere produktkvalitet Et bedre arbeidsmiljø

12 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen12 betalinger betalinger Merk at vi nå snakker om innbetalinger og utbetalinger i en periode (år). Vi skal ikke foreta tidsavgrensinger for å beregne periodens kostnader og inntekter. kontantstrøm Netto sum av inn- og utbetalinger i en periode kaller vi ofte for periodens kontantstrøm. Inn- og utbetalinger

13 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen13 Økonomisk levetid er antall år bedriften kan forvente at investeringen er lønnsom i drift. Momenter som påvirker økonomisk levetid: Slitasje Teknologisk foreldelse Økonomisk foreldelse Investeringens økonomiske levetid

14 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen14 Et prosjekts kontantstrøm er lik endringene i inn- og utbetalingene som følge av prosjektet. Kontantstrømmen Kontantstrømmen med prosjektet -Kontantstrømmen uten prosjektet = Prosjektets kontantstrøm

15 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen15 konsekvensene er fordelt over tid Felles for alle investeringsprosjekt er at konsekvensene er fordelt over tid. Tiden inndeles vanligvis i år (unntaksvis halvår / kvartal / måned), og alle inn- og utbetalinger henføres til slutten av den perioden de opptrer. Tidsdimensjonen

16 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen16 X t = Kontantstrøm i periode t Alle inn- og utbetalinger på investeringstidspunktet (år 0) summeres, og henføres til slutten av året. Tilsvarende gjøres for alle år i prosjektets levetid. Kontantstrømmer 012n X0X0 X1X1 X2X2 XnXn Tid

17 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen17 År 0: Ny maskin, transport, montering, opplæring, igangkjøring. År 1 – 8: Salgsinnbetaling, råstoff, driftskostnader, vedlikeholdskostnader. Veverieksemplet – nytt utstyr År 012345678 -1 910500680 570 = -1 7002 5002 700 2 400 -25-1 900 -1 700 -75-60-70 -60 -45-40-50 -70 -65

18 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen18 År 0: Utbetaling ny maskin. År 1 – 5: Besparelse ved redusert tidsbruk, spart vedlikehold, driftskostnader. Her er det like beløp år 1 – 5. Kontantstrøm med like beløp kalles også for annuitet. Skiftenøkkel – erstatte utstyr År 012345 -1 300480 = -1 300800 50 -370

19 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen19 Ettersom et investeringsprosjekt strekker seg over flere år, kan vi ikke bare summere kontantstrømmen for alle årene til ett felles beløp. Beløp på ulike tidspunkt har ulik verdi: Utålmodighet (beløp nå framfor senere) Alternativkostnad (beløp kan investeres) Inflasjon (beløp mister kjøpekraft) Usikkerhet (framtiden er mer usikker) Tidsdimensjonen

20 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen20 Sluttverdi: Hvis vi setter inn kr. 1000 i banken i slutten av år 0, og banken gir 5% årlig rente (p.a.), vil beløpet i slutten av år 1 ha vokst til: 1000 + 1000∙0,05 = 1050,-. Etter 2 år: 1050 + 1050 ∙0,05 = 1102,50 Om 3 år: 1102,5 + 1102,5∙0,05 = 1157,62 Beløpet vokser med mer enn rentene av innskuddet på 1000, fordi vi får også rente av renteinntektene, dvs. rentesrente. Finansmatematikk (renteregning)

21 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen21 r = renten pr periode X 0 = opprinnelig beløp på tidspunkt 0 Beløpet vil da vokse til: t=1: X 1 = X 0 + r∙X 0 = X 0 ∙(1+r) t=2: X 2 = X 1 + r∙X 1 = X 1 ∙(1+r) = X 0 ∙(1+r)∙(1+r) = X 0 ∙(1+r) 2 t=3: X 3 = X 2 + r∙X 2 = X 2 ∙(1+r) = X 0 ∙(1+r) 2 ∙(1+r) = X 0 ∙(1+r) 3 X n = X 0 (1+r) n Sluttverdi: X n = X 0 (1+r) n Sluttverdi 012n X0X0 X 0 (1+r) 2 Tid X 0 (1+r)X 0 (1+r) n

22 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen22 r = renten pr periode X 3 = opprinnelig beløp på tidspunkt 3 Beløpet er da verd: t=2: X 2 = X 3 /(1+r) = X 3 ∙(1+r) -1 t=1: X 1 = X 2 /(1+r) = X 3 /(1+r)/(1+r) = X 3 ∙(1+r) -1 ∙(1+r) -1 = X 3 ∙(1+r) -2 t=0: X 0 = X 1 /(1+r) = X 3 /(1+r)/(1+r)/(1+r) = X 3 ∙(1+r) -2 ∙(1+r) -1 = X 3 ∙(1+r) -3 X 0 = X n /(1+r) n = X n (1+r) -n Nåverdi: X 0 = X n /(1+r) n = X n (1+r) -n Nåverdi0 123 X 3 (1+r) -1 Tid X 3 (1+r) -2 X3X3 X 3 (1+r) -3

23 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen23 Sluttverdi Nåverdi: Framlengs og baklengs renteregning 012nTid X0X0 X 0 (1+r) n 012nTid XnXn X n (1+r) -n

24 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen24 Rentetabellene viser sluttverdien av 1 krone til r % rente over n perioder: Rentetabellene viser også nåverdien av 1 krone til r % rente over n perioder: Rentetabeller

25 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen25 Eksempel 1: 100.000 plasseres i fem år til 7% årlig rente. Hva er beløpet vokst til etter fem år? Eksempler sluttverdi 0125Tid 100000100000(1,07) 5

26 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen26 Eksempel 2 100.000 plasseres i år null. Hvilken rente (r) gir 125.000 etter fire år? Eksempler sluttverdi 0124Tid 100000100000(1+r) 4 =125000

27 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen27 Eksempel: Du får utbetalt 300.000 om sju år og ønsker å belåne dette i dag. Hvor mye kan du låne hvis renten er 8%? Eksempel nåverdi 0127Tid 300000300000(1,08) -7

28 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen28 Nåverdi kontantstrøm 27002500460035002000 0124Tid3 2000(1,06) -1 3500(1,06) -2 4600(1,06) -3 2700(1,06) -4 13.502,68 Nåverdien (verdien i dag) av kontantstrømmen (2500, 2000, 3500, 4600, 2700) ved 6% rente. Vi må regne om alle beløpene til samme målestokk – dvs. på tidspunkt 0.

29 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen29 Nåverdi kontantstrøm

30 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen30 Eksempel 1: Du kan maksimum betale 70 000 pr. år på billånet ditt over tre år. Renten er 8%. Hvor mye kan du låne? Annuiteter ?70000 0124Tid3

31 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen31 Eksempel 2: Du låner 40 000 i banken, og betaler tilbake over fem år. Renten er 8%. Hvor mye må du betale hvert år? Annuiteter 40000XXX 0124Tid3 X 5 X

32 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen32 Annuitetsbeløp = Lånebeløp∙A -1 Rente = 8%∙Restlån IB (Restlån IB År 1 = Lånebeløpet) Avdrag = Annuitetsbeløp – Rente Sum = Rente + Avdrag (= Annuitetsbeløpet) Restlån UB = Restlån IB – Avdrag Annuitetslån Restlån IBRenteAvdragSumRestlån UB År 140 000,003 200,006 818,2610 018,2633 181,74 År 233 181,742 654,547 363,7210 018,2625 818,02 År 325 818,022 065,447 952,8210 018,2617 865,21 År 417 865,211 429,228 589,0410 018,269 276,16 År 59 276,16742,099 276,1610 018,260,00

33 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen33 Vi kan bruke disse metodene til å rangere og velge blant ulike alternativer. Pay-back metoden Nåverdimetoden Internrentemetoden Annuitetsmetoden Vi må huske å skille mellom uavhengige og gjensidig utelukkende alternativer. Beslutningskriterier

34 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen34 Tilbakebetalingstid: Summere kontantstrømmen inntil den går i null. Eks.: (-100, 50, 30, 10, 20, 10) Akkumulert:(-100, -50, -20, -10, +10, +20) Etter 4 år blir akkumulert kontantstrøm positiv. Tilbakebetalingstiden er da 4 år. Pay-back metoden

35 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen35 Uavhengige alternativer: Velg alle alternativ som har tilbakebetalingstid kortere enn tilbakebetalingskravet. Gjensidig utelukkende alternativer: Velg det alternativ som har kortest tilbakebetalingstid, hvis den er kortere enn tilbakebetalingskravet. Pay-back metoden

36 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen36 Fundamentale svakheter med Pay-back Fundamentale svakheter med Pay-back: Den ignorerer alle kontantstrømmer etter tilbakebetalingstiden. Den ignorerer at beløp på ulike tidspunkt har ulik verdi. Tilbakebetalingskravet må fastsettes basert på subjektivt skjønn. Pay-back metoden

37 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen37 Uavhengige alternativer: Velg alle alternativ som har positiv nåverdi. Gjensidig utelukkende alternativer: Velg det alternativ som har størst positiv nåverdi. Den verdiøkning som oppnås i dag ved å velge dette prosjektet fremfor å investere i noe som gir avkastning lik diskonteringsrenten Nåverdi: Den verdiøkning som oppnås i dag ved å velge dette prosjektet fremfor å investere i noe som gir avkastning lik diskonteringsrenten. Nåverdimetoden

38 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen38 Internrenten til en kontantstrøm er den renten som gir NV = 0 Internrenten til en kontantstrøm er den renten som gir NV = 0. For å beregne internrenten kan en benytte regneark, kalkulator med finansfunksjoner, ellers må en bruke prøving og feiling. Internrenten

39 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen39 komplisert Korrekt bruk av internrenten er komplisert. En må skille mellom investeringsprosjekt og finansprosjekt (-,+,+,+,,,) og (+, -,-,-,,,,) Ved gjensidig utelukkende alternativer må en beregne differansekontantstrømmene. Internrentemetoden

40 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen40 Nåverdiprofil - Internrente TekstÅr 0År 1År 2År 3År 4År 5År 6År 7År 8 Veverimaskin/utrangering-1700000100000 Transport/spedisjon-25000 Monteringskostnader-75000 Opplæring-45000 Igangkjøring-65000 Råstoff/garn-1900000 -1700000 Driftskostnader-60000-70000 -60000 Vedlikeholdskostnader-40000-50000 -70000 Netto salgsinnbetalinger25000002700000 2400000 Kontantstrøm-1910000500000680000 570000 670000 Kapitalkostnad18 % Nåverdi584 181 C13+NPV(C15;D13:K13) Internrente27,3 % IRR(C13:K13) Rente0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 % Nåverdi584181301000020603411362608837989435199120033-130836-333651

41 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen41 Nåverdiprofil - Internrente Internrente: 27,3% Nåverdimetoden: Velg hvis positiv nåverdi. Aksepter prosjektet såfremt kapitalkostnaden er mindre enn 27,3%.

42 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen42 Finansieringeprosjekt (lån) År 0År 1År 2År 3År 4År 5 Lånebeløp40000Varighet5 Annuitet-10 018,26 Rente pr år8 % Gebyrer-500-150 Kontantstrøm39500-10168,26 Kapitalkostnad0 %5 %9,05 %10 %15 %20 % Nåverdi-11341-4523095454149091 Effektiv lånerente: 9,05% Forkast prosjektet hvis kapitalkostnaden er mindre enn 9,05%.

43 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen43 Kalkulasjonsrenten gir uttrykk for det avkastningskrav som bedriftens ledelse har satt for investeringer. Kapitalkostnaden representerer den beste alternative avkastning pengene ville gi til samme risiko. Kapitalkostnaden

44 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen44 Kapitalkostnaden må ta hensyn til: Risikofri rente Inflasjon Risiko Alternativkostnaden er den beste alternative avkastningen til samme risiko. Ulike prosjekter kan ha ulik risiko. Må derfor ha ulik kapitalkostnad. Kapitalkostnaden

45 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen45 Annuitetsmetoden kan benyttes på to måter: 1.Gjøre om investeringsbeløpet på tidspunkt 0 til en årlig kostnad. Denne kostnaden sammenlignes med årlig resultat (kontantstrøm) fra investeringen. 2.Beregne nåverdien av hele kontantstrømmen, og gjøre denne nåverdien om til en årlig annuitet. Annuitetsmetoden

46 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen46 Gjør om investeringsbeløpet til en årlig kostnad (14%): 1000 000∙0,343205 = −343 205. Vi har altså gjort om investeringsbeløpet til en årlig kostnad, lik − 343 205. Siden årlig inntekt er større enn årlig kostnad, er denne investeringen lønnsom. Annuitetsmetoden -1 000 000400 000 0124Tid3 400 000

47 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen47 En kontrakt varer i minst 6 år. To alternative maskiner kan benyttes. Maskin A koster 2,9 mill. og må byttes ut etter 2 år, men kan selges for 0,8 mill. Årlig kontantstrøm fra driften er 1,6 mill. Maskin B koster 0,93 mill. og varer i 3 år Årlig kontantstrøm fra driften er 0,5 mill. Utskifting

48 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen48 Maskin A må byttes ut annet hvert år, og gir en nåverdi på 100000 hver gang. Maskin B må byttes ut hvert tredje år, og gir en nåverdi på 123241 hver gang. Utskifting – ulik varighet Kapitalkostnad20 % Maskin AÅr 0År 1År 2År 3År 4År 5År 6 Investering-2900000800000 Driftsresultat1600000 Kontantstrøm-290000016000002400000 Nåverdi A100000 Maskin BÅr 0År 1År 2År 3År 4År 5År 6 Investering-930000 Driftsresultat500000 Kontantstrøm-930000500000 Nåverdi B123241

49 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen49 Gjør om nåverdien for A til et årlig beløp: Gjør om nåverdien for B til et årlig beløp: Utskifting – annuitetsmetoden 100000?? 012Tid A gir størst årlig beløp 123241??? 012Tid3

50 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen50 Maskin A: 65 455∙3,32551 = 217 671,- Maskin B: 58 505∙3,32551 = 194 559,- Vi velger maskin A, fordi den har størst nåverdi etter 6 år (og størst årlig annuitet). Nåverdi etter 6 år Tid ?XXX 01243 X 5 X 6 X


Laste ned ppt "BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 17 Investeringsanalyse BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google