Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering torsdag 7.9 Bakgrunn for øvelse 2 Bruk av variabler i beregninger Ser på tekststrenger (3.4 Strings.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering torsdag 7.9 Bakgrunn for øvelse 2 Bruk av variabler i beregninger Ser på tekststrenger (3.4 Strings."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering torsdag 7.9 Bakgrunn for øvelse 2 Bruk av variabler i beregninger Ser på tekststrenger (3.4 Strings side 88 …)

2 Jæger: Robuste og sikre systemer Husker de 3 stegene for å skrive VB program: 1.Tegn brukergrensesnittet 2.Sett egenskaper 3.Skriv koden til hendelser

3 Jæger: Robuste og sikre systemer Oppgave Beregn befolkning i Molde etter 5 år med 2% årlig vekst når folketallet i 2006 er 25000

4 Jæger: Robuste og sikre systemer Fullfører oppgave fra sist Beregn befolkning i Molde etter 5 år med 2% årlig vekst når folketallet i 2006 er 25000 Data INN: befolkning i 2006: 25000 årlig vekst på 2% Tid = 5 år Data UT: Befolkning etter 5 år, dvs. i 2011

5 Jæger: Robuste og sikre systemer … forts I INF150 er beregningsmåte er som regel oppgitt, for eksempel som i steg 3: Koding i hendelsesprosedyren til en knapp: Utfør stegene 1.Deklarer variabler 2.Tilordn 25000 til variabelen folketall 3.Multipliser variabelen folketall med 1.02 opphøyd i 5’te 4.Vis resultatet i en TextBox (Husk å vise resultatet som et helt antall mennesker, se Built in Functions foran)

6 Jæger: Robuste og sikre systemer Ny oppgave: Beregn treningspuls Gjør denne NÅ Hvilepuls –Menn: 60-80 hjerteslag per minutt –Kvinner 70-90 slag. –En bra kondisjon innebærer en lavere hvilepuls Bruker oppgir Alder (A) og Hvilepuls (H) Skriv et program som beregner treningspuls, T ut fra formelen: T = 0.7(220 –A) + 0.3H Bruk variabler for T, A, og H

7 Jæger: Robuste og sikre systemer Send til bjorn.jager@himolde.no I subject: Din treningspuls I meldingen: kopi av koden til hendelsesprosedyren Send e-post til når ferdig!

8 Jæger: Robuste og sikre systemer

9 Tre typer feil Syntax errors –Skrivefeil som du gjør selv Run-time errors (Math.sqrt(-16)) –Beregningsfeil i datamaskinen (typisk: dele på null) Logical error (semantic error) –Du har brukt feil formel, dvs. Programmet utfører det du har skrevet helt korrekt, men problemet er at du har skrevet noe som er logisk feil… (Eks: moms er 25%, dersom vi beregner moms ved å bruke en verdi lik 23% er det en logisk feil.)

10 Jæger: Robuste og sikre systemer 3.4 Strings 3.4 Strings omhander temaene listet opp nedenfor. På forelesningene blir bare det viktigste av dette gjennomgått. Resten må du lese selv. VIKTIG: Gjør eksemplene i boken! Spesielt oppgavene 47, 48 og 50 side 104. Variables and Strings (89) Using Text Boxes for Input and Output (90) Concatenation (91) String properties and Methods: Length Property and ToUpper, ToLower, Trim, IndexOf and Substring Methods (92) The Empty String (95) Initial Value of a String (95) Option Strict (95) Internal Documentation (96) Line-Continuation Character (97) Comments (97) Practice Problems, Exercises (98-104)

11 Jæger: Robuste og sikre systemer Tekst En tekst kan bestå av: –Setninger, ord, bokstaver, symboler, telefonnummer, adresser, personnummer En tekststreng er er en tekst som oppfattes som en enhet av Visual Basic Vi angir tekststrengen med anførselstegn: Eksempel: ”INF150 Programmering”

12 Jæger: Robuste og sikre systemer Tekststreng variabler Vi har sett at vi kan lage variabler av type Double og Integer Variabler kan også inneholde tekststrenger Dim kursnavn As String kursnavn = ”INF150 Programmering”

13 Jæger: Robuste og sikre systemer Bruk av TextBox for Input og Output (90) Innholdet i en TextBox er alltid en tekst Også tall er lagret som symboler i en tekst Dersom vi skal utføre beregninger med tallene må de ført omformes fra symbol til tall Dette skjer automatisk i Visual Basic MEN omforminger er en stor kilde til feil i programmer: dersom en bruker oppgir feil type input vil programmet krasje Vi ser derfor på en måte for å gjøre det vanskeligere å introdusere feil

14 Jæger: Robuste og sikre systemer Hvorfor vi ikke bare kan la maskinen bestemme datatype selv (95) Dette illustreres ved å gjøre Example 2 side 90 –Prøv å legge inn en bokstav istedenfor et tall når programmet kjører Hva skjer? Hva kan vi gjøre for å unngå at programmet krasjer når brukeren gjør feil? Vi kan be Visual Basic minne oss på situasjoner hvor det er stor fare for at feil oppstår ved å skrive: Option Strict On (Se side 95)

15 Jæger: Robuste og sikre systemer Option Strict On (95) Heretter skal ALLE alltid ha Option Strict On Settes via menyen nedenfor (se side 95)

16 Jæger: Robuste og sikre systemer Gjør oppgave Beregn treningspuls med ”Option Strict On” Prøv først å kjøre programmet du har ETTER å ha satt Option Strict On –Hva observerer du? Oppdater programmet slik at det omformer tekster til tall og omvendt –Bruk standardfunksjonene til dette (se neste lysark) Kjør det på nytt

17 Jæger: Robuste og sikre systemer Bruk av TextBox for Input og Output (90) CDbl(): Convert to Double –CDbl(”150.7”): Omformer teksten ”150.7” til en flyttall 150.7000 CInt(): Convert to Integer –CInt(”150”): Omformer teksten ”150” til heltallet 150 CStr(): Convert to String –CStr(150): omformer tallet 150 til tekststrengen ”150”

18 Jæger: Robuste og sikre systemer Øvelse 2 Øvelse 2 er lagt ut! 2 oppgaver for trening i bruk av variabler. –TIPS: Dersom du er usikker på hvordan beregningene skal utføres så utfør først et eksempel for hånd på papir! –Husker INF150 målsetting: Lære programmeringsteknikker Lære å løse problemer med programmering (dette betyr at gitt en oppgave/et problem så klarer vi å lage et Visual Basic program som løser problemet)

19 Jæger: Robuste og sikre systemer Neste forelesning Mandag 11. september 1215-1400 På rom B136 Mer om strenger og vi ser på 3.5 Input and Output side 105 …


Laste ned ppt "Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Programmering torsdag 7.9 Bakgrunn for øvelse 2 Bruk av variabler i beregninger Ser på tekststrenger (3.4 Strings."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google