Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av bruken av egenjournal i helsestasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av bruken av egenjournal i helsestasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av bruken av egenjournal i helsestasjon
- et empowermentprosjekt Seilet/ Molde/November 2003 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

2 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Evaluering av bruken av egenjournal i helsestasjonen -et empowermentprosjekt Høst høst 2003 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

3 Df. Egenjournal Parent held child health records
Et sett helseopplysninger om en person, som er i samme persons eie og varetekt, og som pasienten selv forventes å gi videre til helsepersonell som har behov for den. Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

4 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
EGENJOURNAL Standardisert skjema om barns helse og utvikling 10 sider i A 5 format Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

5 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
BAKGRUNN Opplevelse av: Dårlig kommunikasjon Mangelfull koordinering Lite mulighet til deltagelse og med- bestemmelse Ny pasient-rettighetslov Ny helsepersonellov Arbeidsgruppe i Helsetilsynet: Utarbeidet forslag til til utforming av egenjournal Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

6 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Bakgrunn 2 Prosjekt videreutvikling av helsestasjons- og skole-helsetjenesten Avdekket behov for vektforsyvning i tjenestene: Fra problemorientering til ressursorientering. Fra individ- til grupperettet arbeid Fra ekspertrollen til løsninger hvor brukeren medvirker i større grad. Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

7 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Empowerment 1 En prosess som gjør folk i stand til å øke sin kontroll over egen helsetilstand og til å forbedre egen helse. Ottawa-charteret Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

8 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Empowerment 2 Personlige ferdigheter Partnerskap, deltagelse og medbestemmelse informasjon og kommunikasjon kunnskap Skape støttende miljøer Grupper Tilpasse helsetjenesten i en mer helsefremmende retning Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

9 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Hensikt Evaluere bruken av egenjournal hos ca. 300 helsestasjonsbrukere i kommuner på nordvestlandet i Norge Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

10 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Forskningsspørsmål: I hvilken grad vil foreldre bruke EJ? Vil foreldre oppleve at EJ fører bedre og mer delaktig kommunikasjon med helsetjenesten? Vil bruk av egenjournal påvirke bruken av helsetjenester? Vil foreldre som benytter EJ få tilført mer kunnskap om barns hese? Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

11 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Design Randomisert- kontrollert forsøk evalueringsdesign: Before- after spørreundersøkelse Intervensjponsgruppe og kontrollgruppe Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

12 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

13 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Utvalg 310 barn født mellom , tilfeldig utvalgt blant: - helsestasjoner i Rhs- kommunene - min. kvalifisert personell -ekskl. førstegangsfødende Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

14 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Innsamling / analyse Enqueter, del 1 og del 2, standardisert spørsmål. Lukkede/ noen åpne 20-30 spørsmål SPSS dataprogram Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

15 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Tidsplan Spørreundersøkelse i oktober 2001 og januar 2003 Analyse sommer 2003 Ferdig høst 2003 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

16 Ej- resultat fra foreldrene
Bruken av EJ: 70% tok med EJ på helsestasjonen 37% tok med EJ til lege/ legevakt 70% skrevet selv 92% todde EJ nyttig dersom permanent 94% ville ta godt vare på EJ dersom perm 90% ville brukt EJ mer dersom etterspurt 93% var fornøyd med utformingen av EJ Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

17 Ej- resultat fra foreldrene
Empowerment: Ingen forskjell på forskningsgruppene mht: informasjon, kommunikasjon (snakke med) bruken av helsetjenester økt tilførsel av kunnskap (RCT) Ca 50% mente at EJ hadde ført til: bedre oversikt over barns helse og utvikling mer involvert i bestemmelser som angår barnet Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

18 EJ- resultat fra foreldrene
Mest brukt, størst nytte: De yngste barna De barna som hadde en langvarig, alvorlig eller moderat alvorlig sykdom Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

19 EJ-Resultat fra de ansatte
Bruken av EJ: Ca 50% hadde skrevet i journalen Ca 50% sa at foreldrene la frem EJ selv Ca 50% hadde etterspurt EJ Ca 25% skrevet sammen med bruker Ca 80% var fornøyd med utformingen Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

20 EJ-Resultat fra de ansatte
Empowerment: Ca 50% mente foreldrene ble mer involvert Ca 50% foreldre lettere å ta opp bekymringer 100% svarte at EJ var nyttig for de ansatte 100% svarte at EJ var nyttig for foreldrene 95% svarte at de ville medvirke til bruk av EJ dersom den ble innført permanent. Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

21 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003
Diskusjon Metodens holdbarhet? Ansattes holdninger? Foreldrenes muligheter? Tjenestens muligheter? Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

22 Konklusjoner/ anbefalinger
EJ godt mottatt og hyppig benyttet. Us støtter ikke tidl.pos. resultat vedr. effekt på kommunikasjon og informasjon Behov for videre forskning Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

23 Anbefalinger - egenjournalen
Foreldre og ansatte tror at resultatene ville vært bedre dersom: -EJ innføres på 1. hjemmebesøk etter fødsel som en rutine -EJ tilpasses edb- løsninger -EJ tilpasses iht. us. merknader -det gis tilstrekkelig opplæring i bruken av EJ -det jobbes videre med holdningsarbeid blant helsepersonell Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003


Laste ned ppt "Evaluering av bruken av egenjournal i helsestasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google