Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IKT og prosessorientert læring - Hvordan kan rammer hemme og fremme det faglige fokus? Rundebordsdiskusjon ITU-konferansen 16.-18. oktober 2003 Stein.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IKT og prosessorientert læring - Hvordan kan rammer hemme og fremme det faglige fokus? Rundebordsdiskusjon ITU-konferansen 16.-18. oktober 2003 Stein."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 IKT og prosessorientert læring - Hvordan kan rammer hemme og fremme det faglige fokus? Rundebordsdiskusjon ITU-konferansen 16.-18. oktober 2003 Stein Dankert Kolstø, Anne-Brit Fenner, Aud Solbjørg Skulstad, Laila Aase, Ingrid Helleve, Marit Ulvik

3 2 Rundebordsdiskusjon Utgangspunkt: – –Vi ønske å tilrettelegge for prosessorienterte arbeidsmåter understøttet av IKT – –Vi ønsker studentenes innsats og engasjement Spørsmål for dagens diskusjon: – –Hva kjennetegner god tilrettelegging? – –Hvorfor fungerer ikke alltid tilretteleggingen?

4 3 Underliggende dilemma Danningsmål med lærerutdanning – –Bidra til reflekterte studenter som foretar selvstendige vurderinger og valg Nye læringsveier og ny bruk av IKT – –Studentene vil normalt velge arbeidsmåter de har erfart som fruktbare gjennom sin studenthistorie – –Studentenes må styres til å gjøre nye erfaringer med nye arbeidsmåter Tilrettelegge for valg eller styre mot nye erfaringer?

5 4 Forslag til analysekategorier Hvilke typer vurderinger foretar studentene når de velger sitt deltagelsesnivå? Hvilke typer vurderinger foretar studentene når de velger sitt deltagelsesnivå? Hva prøver faglærer å appellere til? Hva prøver faglærer å appellere til? Formal instrumentalistisk rasjonalitet Smart instrumentalistisk rasjonalitet Meningssøkende rasjonalitet Sosial rasjonalitet

6 5 Eks. 1: Informasjonsvurdering (jf. Utsendt diskusjonsinnspill) –Studenter valgte en kontrovers, søkte opp en vevside –”Diskusjon”: Tematisk styrte innlegg i internettbasert skoleavis fra grupper á 2-3 studenter –Metadiskusjon i samlet klasse

7 6 Funn fra analysen Innsats Innsats –Studentene fant tema viktig –Alle deltok, men grad av seriøsitet varierte Fremmet engasjement: Fremmet engasjement: a) Ble opplevd som obligatorisk? b) Eksplisitering av formål og rasjonale c) Bruk av (subtile) sosiale bindinger Hvorfor manglende seriøsitet? Hvorfor manglende seriøsitet? –Alvor = eksamen, som ikke ble appellert til?

8 7 Videre agenda Andre eksempler Andre eksempler –Ann-Brit Fenner: Eksempel på studentarbeid Eksempel på studentarbeid –Aud Solbjørg Skulstad og Laila Aase Studenters gjensidige tilbakemeldinger Studenters gjensidige tilbakemeldinger –Marit Ulvik og Ingrid Helleve Arbeid på nettet - frivillig eller obligatorisk? Arbeid på nettet - frivillig eller obligatorisk? Diskusjon Diskusjon Kort oppsummering Kort oppsummering

9 8 Tema: Intercultural awareness Forelesninger Obligatorisk oppgave: lage en powerpoint- presentasjon knyttet til kulturforståelse Lage et undervisningsopplegg med mål å øke elevenes kulturforståelse Publisere undervisningsopplegget i LUVIT Diskutere/gi tilbakemelding på opplegget Evaluere

10 9 Styring Tema Teknikk: Powerpoint og LUVIT Kommentarer, ideutveksling og diskusjon Gjennomføring i klasserommet Evaluering

11 10 Studentenes valgmuligheter Innhold Form Bruk av pensum, forelesninger og kommentarer fra medstudenter Mulighet til å drøfte arbeidet i prosjektoppgave eller i digital mappe til muntlig eksamen

12 11 Hvordan utnytter studentene styringen og valgmulighetene?

13 12 Eksempel: Hjemmeside Understanding each other News & publications Texts Culture

14 13

15 14

16 15 What is culture? This is our definition: "Culture is something that lies within you and is formed during your adolescence, and throughout your whole life without you giving it a single thought. You express your culture by your dressing, your preferred food and way of talking and thinking. The culture of a country or region is the sum of everyone who lives there and how they effect one another." Norwegian and American culture

17 16 In this text we want to take a closer look on the differences between Norwegian and American way of thinking. Norwegians have always claimed that they are a unique people, but are they really? Do all of them share the same values, and are these values very different from other peoples? ….

18 17 Læringsprosess Videreutvikling av tekniske ferdigheter Selvstendig og kreativ bruk av ideer og eksempler fra forelesninger og obligatoriske oppgaver Tilbakemeldinger fra andre studenter og faglærer i forum Vilje til nytenkning Refleksjon

19 18 Arbeid med elevtekster i engelsk fagdidaktikk Velge ut en elevtekst Analysere teksten Publisere begge tekstene i LUVIT Asynkront forum - grupper (LUVIT) Individuell tilbakemelding per e-post fra faglærer

20 19 Unngå at medstudent taper ansikt Hi, Sigrid, you also had very interesting and comprehensive comments to the text. So I agree in your grading. … I agree with you that it is too short and all sentences start with ”I”, so I agree in a total lack of cohesive ties.

21 20 I think you grasp the essential in the student text and I very much agree with your remarks. … the main problem as I see it, is as you commented, the sentence structure...

22 21 Sjeldnere: Innlegg som oppfordrer til diskusjon I agree that the student shows an awareness of genre, and that the description is energetic, but I find the structure of this text rather immature. I would expect this level from my 8th grade students, not from 10th grade. So it worries me that you include the line ”compared with his classmates”.

23 22 I think you have concentrated a bit too much on the mistakes made by the author [opening comment]. I think you have concentrated a bit too much on the mistakes made by the author [opening comment].

24 23 Hvordan kan vi få til nett- diskusjoner hvor studentene tør å utfordre og å motsi hverandre?

25 24 Forumdiskusjon- en sjanger som må læres? Spørsmål: Hvorfor blir studentveiledningen i forum så lite preget av veiledning og utfordring?

26 25 Den vanligste tilbakemeldingen Jeg vil si at dette er en oversiktlig og grei analyse av elevteksten.. Jeg vil si at dette er en oversiktlig og grei analyse av elevteksten.. Du har gitt en god analyse av elevteksten og kommentarene dine er vel begrunnet. Jeg er enig i at eleven trenger god oppfølging i rettskriving. Du har gitt en god analyse av elevteksten og kommentarene dine er vel begrunnet. Jeg er enig i at eleven trenger god oppfølging i rettskriving.

27 26 Noen studenter er mer analytiske  (..)det er nok vanskelig for en elev i 8. klasse å tenke eventyrtrekk, samtidig som hun skal overraske/være original. Jeg synes det er en god observasjon når du skriver at eleven ikke klarer å gi skikkelsene i eventyret et ansikt.  Det synes også å være et vanlig problem at ungdomsskoleelever ikke beskriver verken personer eller miljø.(…)de har mer enn nok med å skildre den ytre handlingsgangen. Og det er ofte det som skiller en tekst som dette fra en tekst som får toppkarakter.

28 27 Hva gjør studentene når de virkelig veileder? De begrunner ros De begrunner ros De forklarer og beskriver det de selv ser De forklarer og beskriver det de selv ser De bruker sin fagkompetanse De bruker sin fagkompetanse De løfter eksemplet opp på et generelt nivå De løfter eksemplet opp på et generelt nivå De utfordrer hverandre De utfordrer hverandre

29 28 Kan læreren tydeliggjøre forventningen til sjangeren? Forklare studenten hva hun har gjort: Forklare studenten hva hun har gjort: Du ser hvor skoen trykker hos eleven. Hun har problemer med å levendegjøre scenene i fortellingen Gi råd: Kanskje kunne hun etter hvert fått råd om å lage en in medias res- begynnelse -skape en situasjon i stedet for denne litt intetsigende innledningen. Gi råd: Kanskje kunne hun etter hvert fått råd om å lage en in medias res- begynnelse -skape en situasjon i stedet for denne litt intetsigende innledningen.

30 29 Kan læreren utfordre mer?  (…) Du sier at eleven behersker novellesjangeren godt. Her er jeg ikke sikker på hva du mener, for etter min mening er det nettopp i grepet på sjangeren at det glipper litt for denne eleven.

31 30 Konklusjoner I Må vi være tydeligere når det gjelder målsetting for nettdiskusjoner? Må vi være tydeligere når det gjelder målsetting for nettdiskusjoner? Må sjangeren læres? Må sjangeren læres? Hvordan skal/kan læreren styre? Hvordan skal/kan læreren styre? Ligger nytten på et annet plan enn vi tror? Ligger nytten på et annet plan enn vi tror?

32 31 Konklusjoner II Mine forventninger: Mine forventninger: Ønsket erfaring med veiledning Studentenes opplevelse: Studentenes opplevelse: En lekse? Unødig styring? Resultat: Resultat: En felles arena for læring? Et viktig ledd i en prosess?

33 32 Skriftlig metadiskusjon på nett Hvorfor diskusjon? Hvorfor diskusjon? –Bygge mening sammen med andre –Finne sin egen ”røst” Hvorfor skriftlig? Hvorfor skriftlig? –Mer gjennomtenkt –Demokratisk – alle må delta –Tanker tas vare på og kan videreutvikles Hvorfor på nett Hvorfor på nett –Fleksibelt m.h.t. tid og sted –Innspill tilgjengelige for alle

34 33 Studentreaksjoner Sosialt kunstig å kommentere sidemann på nett Sosialt kunstig å kommentere sidemann på nett Unødig arbeidskrevende å måtte skrive Unødig arbeidskrevende å måtte skrive Muntlig diskusjon er greit Muntlig diskusjon er greit Verdien av å skrive ble tydeligere i ettertid Verdien av å skrive ble tydeligere i ettertid

35 34 ”For dette pensumet, du kan ikke ta det for god fisk, du er nødt til å diskutere det.”

36 35 ”Men det er nå bare en ting som jeg har tenkt på etterpå, sjøl om jeg ikke likte det da, så kan være at jeg husker det bedre fordi jeg skrev det sjøl. Ting du skal si og bare finner på i farten, sitter ikke like godt, det å skrive det har veldig stor effekt.”

37 36 Obligatoriske mappeoppgaver på nett Hvorfor skriftlige oppgaver? Hvorfor skriftlige oppgaver? –Skrive for å reflektere –For å kunne få/gi respons –For å lære av andres oppgaver Hvorfor på nett? Hvorfor på nett? –Skrivegruppe uavhengig av tid/sted –Nettet som skattekiste

38 37 Studentreaksjoner Ble utført fordi det var pålegg Ble utført fordi det var pålegg Av plikt- ikke av interesse Av plikt- ikke av interesse Det fungerte etter hvert som vi så at det var lærerikt Det fungerte etter hvert som vi så at det var lærerikt Viktig å dele tanker med andre Viktig å dele tanker med andre Fint å ha arkivet som tekstene utgjør Fint å ha arkivet som tekstene utgjør

39 38 ”Så eg var veldig negativ faktisk til det synkrone forumet for eg skjønte liksom ikkje koffor me ikkje heller kunne sitte rundt eit bord og snakke sammen. Men eg ser no at det er to heilt forskjellige ting, så det eine erstattar ikkje det andre. Eg ser kor viktig det sosiale er. At du faktisk kjenner kvarandre litt frå før, så du tør å dele ting, tør å sei ting utan at det er så gjennomtenkt—for du har ikkje tid til å tenkja så mykje- ”

40 39 ”For min del var det heilt greit og nødvendig med litt tvang. Så av og til må du nok presse folk litt.”

41 40 Løsning? Gjøre oppgaven frivillig Gjøre oppgaven frivillig –Appellere til mening Gjøre oppgaven obligatorisk Gjøre oppgaven obligatorisk –Appellere til instrumentalisme Ramme som gjør det fornuftig å skrive Ramme som gjør det fornuftig å skrive –Tekstene skal brukes i ettertid –Gjensidig sosial avhengighet

42 41 Dilemma Prøver vi å oppdra til selvstendighet gjennom pålegg? Prøver vi å oppdra til selvstendighet gjennom pålegg? Er studentene villige til å prøve ut nye arbeidsmåter dersom de ikke må? Er studentene villige til å prøve ut nye arbeidsmåter dersom de ikke må?

43 42 Hva fremmer og hemmer studentenes engasjement? Kolstø: Informasjonsvurdering – –Hvorfor manglende seriøsitet i tekstene? Fenner: Lage undervisningsopplegg med IKT – –Hvordan utnytter studentene styringen og valgmulighetene? Skulstad: Studenters diskusjon av elevtekster – –Hvordan kan vi få til nett-diskusjoner hvor studentene tør å utfordre og å motsi hverandre? Aase: Studenters diskusjon av elevtekster – –Må sjangeren ”tilbakemelding” læres? Ulvik og Helleve: – –Er studentene villige til å prøve ut nye arbeidsmåter dersom de ikke må?

44 43 Oppsummering Fremmer engasjement: Fremmer engasjement: Hemmer engasjement: Hemmer engasjement:


Laste ned ppt "1 IKT og prosessorientert læring - Hvordan kan rammer hemme og fremme det faglige fokus? Rundebordsdiskusjon ITU-konferansen 16.-18. oktober 2003 Stein."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google