Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS I BUDSJETTERING. Kurs i budsjettering og økonomistyring Teorikurs Budsjett- ering Systemkurs ADI- budsjett- innlasting Teorikurs Økonomi- oppfølging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS I BUDSJETTERING. Kurs i budsjettering og økonomistyring Teorikurs Budsjett- ering Systemkurs ADI- budsjett- innlasting Teorikurs Økonomi- oppfølging."— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS I BUDSJETTERING

2 Kurs i budsjettering og økonomistyring Teorikurs Budsjett- ering Systemkurs ADI- budsjett- innlasting Teorikurs Økonomi- oppfølging Systemkurs Discoverer -rapporter viewer/ plus + Egne kurs i Prosjektadministrasjon/PA

3 Innhold 1. Teori - Budsjettering - UiBs økonomimodell - Hva er B1, B3 og B4? - Hvordan få god kvalitet på budsjettet 2. Hjelpemidler - Malene på intranett 3. Spesielle områder - Budsjettering mellom BOA og GB - Budsjettering av avskrivninger

4 Budsjettering – planprosessen i tall Budsjettprosesser: oven-fra-og-ned nedenfra-og-opp kombinasjon Budsjettmetoder: Rammebudsjettering Konsekvensjustert ramme Programbudsjettering Balanced scorecard Etc. Høyeste Mellomste Laveste Budsjetter: Salgsbudsjett Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett Investeringsbudsjett

5 Hvorfor budsjettere UiB-økonomien er stor og kompleks (GB: 2,6 mrd, BOA: 0,7 mrd) Budsjetter er et viktig verktøy for å få oversikt og styringsinformasjon: - pr prosjekt - pr finansieringskilde (for eksempel GB, BOA, NFR, EU) - pr institutt - pr fakultet/avdeling - for hele UiB Legger planer og følger opp disse gjennom året –Plan (budsjett) –Måler –Rapporterer

6 Metode for oppfølging av planer: 1. Periodisert budsjett DesJan plan kroner Mnd.

7 2. Regnskapsrapporter mot budsjett => avviksrapportering DesJan plan regnskap kroner rapport rapport rapport rapport Mnd.

8 Eksempel på økonomirapport Avvik som må forklares Kvalitetssikring viktig

9 UiB Annuum Prosjekt 000000 Øremerkede avsetninger Prosjekt 700000-799999 Grunnbevilgning (GB) Andre bidr. prosjekt 2000000- 629999 640000- 699999 Oppdrag (OA) Bidrag (BA) NFR 100400- 199999 BOA Økonomimodell - virksomhetsområder (prosjekt) EU Prosjekt 630000- 639999 Prosjekt 100000- 100399

10 UiB BFV-Bevilgn.fin.virksomhet Annuum (prosjekt 00000) Øremerkede avsetninger Grunnbevilgning (GB) Andre bidrags prosjekt Oppdrag (OA) Bidrag (BA) NFR Prosjekt BOA Økonomimodell - artsregnskap (resultat) Resultat: 3. Inntekter 4. Invest. 5. Lønn 6-9 drift EU Prosjekt Oppdrags prosjekt

11 Modellering av UiB-økonomien i 3 dimensjoner Inntekter Kostnader Avdeling 2 Avdeling 1 Avdeling 3 Virksomhet Art Sted Prosjekt (virksom- het)

12 Kontostreng 1.Firma01 2.Art6720 3.Sted131700 4.Prosjekt000000 5.Analyse000000 6.Formål000000 7.Motpart00 UiB-konto: 01-6720-131700-000000-00000-000000-00

13 Tre budsjett vi kan rapportere mot: 1. B1 Tildelingsbudsjett - Økonomiavdelingen legger inn i OF 2. B3 Hovedbudsjett - Fakultetsadministrasjonen legger inn i OF 3. B4 Budsjettprognose (”skyggebudsjett” /”instituttbudsjett”) - legges inn i OF av instituttet eller fakultetet

14 Budsjettstruktur i Oracle Budsjett→ B1 Tildelings budsjett B3 Hoved- budsjett B4 Budsjett- prognose Org ↓ 110000 HF10010 110100 HF ADM20 116000 AI30 116100 EI4050 SUM100 110

15 UiBs budsjettrutiner Rutiner på intranett https://intranett.uib.no/uPortal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.targ et.275.uP?loc_code_path=2170&uP_root=root&link_id_path=158297_160 582_160753&menu_type=11&mode=show_page&link_id=158297&sublink _id=160582&subsublink_id=160753&toplink_id=16881 Hovedelementer: Rammeoversikt i B1 Operasjonalisert budsjett i B3 Revidering av budsjett etter først halvår Ekstratildelinger i B1 ca annenhver måned Fakultetsvise rutiner B4-rutiner mv

16 Hvilke poster skal vi budsjettere? Dette må vi budsjettere Alle poster over 500.000 kroner Poster som er øremerket Dette bør vi budsjettere Det vi ønsker å rapportere på Vi må altså først bestemme hvordan rapporteringen vår skal være, deretter vet vi hvilke poster vi må budsjetter utover det som er pålagt.

17 Månedsrapport Sammendrag Det er overforbruk på fastlønn med 2% - dvs 160.000. Dette balanserer mot besparelse på avlyst seminar. REGNSKAPSRAPPORT 03/10 - AVDELING. Innhold: 1. Total GB 2. Analyse GA 3. Prosjekt GP 4. Prosjekt BOA Avd.total Artsregn. S11 TB GB Analyse- regnskap S14 TB GA Prosjekt- regnskap S13 TB GP Prosjektregn- skap S13 TB BOA

18 Hvordan få god kvalitet på budsjettet Lag budsjettgrunnlaget i excel På intranettsidene til ØA finnes excel-maler for: - budsjettering og periodisering av fastlønn - periodisering av inntekter og kostnader GB og BOA NB! Oppdateres årlig! Periodiser budsjettet ditt. Tenk : Hva er planen? (sjekk f.eks med prosjektleder) Hvilken måned kommer inntekten? Hvilken måned kommer kostnaden? (NB: forskjell på fakturadato og periodisering) Om informasjon mangler. Tenk: Hvordan var dette i fjor? Del budsjettet på 12 måneder Bruk malene på nettet. Avstem budsjettet ditt mot B1 eller B3 (kontrollrapport B11) Lagre budsjettgrunnlaget for dokumentasjon og ”sporing” Lagre ADI-arket for dokumentasjon og sikkerhet Lag evt en logg for budsjetteringer i B3/B4.

19 Kontrollrapport B11 – i Discoverer Rapporten viser at B3 er lik B1.

20 Kontrollrapport B11 – også online fra OF Rapporten viser at B3 er lik B1.

21 Hjelpemidlene Malene Budsjettering av lønn og sosiale kostnader Budsjettering av fastlønn Budsjettperiodisering Felles for malene -Det er bare noen felter som skal endres! -Må ikke skrive over formler! -Vær forsiktig ved egen maltilpasning -Stemmer formlene når nye linjer settes inn? -Sjekk at forutsetningene stemmer/er rimelige

22 Maler Budsjettering av lønn a)Lønnskostnad pr. år b)Lønnskostnad pr. måned c)Hurtigregler for kalkulering av årslønn Link intranett http://skygge2170.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded- docs/skygge2170/www/persok/Okonomi/Websider/mal_ sos_kostnad2010.xls

23 Litt om lønnsvekst

24 a) Budsjettering av lønn - årskostnad

25 b) Budsjettering av lønn – kostnad pr måned

26 c) Budsjettering av lønn – hurtigregel

27 Mal budsjettering av fastlønn Budsjettering av fastlønn -Lønn 5001 vit.ansatte -Lønn 5002 t/a-ansatte -Lønn 5003 rekrutteringsstillinger -B-tillegg -Refusjoner -Sosiale kostnader Forutsetninger -Lønnstrinn -Satser sosiale kostnader -Antatt lønnsvekst Link intranett http://skygge2170.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded- docs/skygge2170/www/persok/Okonomi/Websider/mal_fastlonn20 10_til_nettside.xls

28 Budsjettering av lønn – fastlønnsbudsjett

29

30

31 Mal for budsjettperiodisering Grunnbevilgningen Bidrags- og oppdragsaktiviteten Link intranett http://skygge2170.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded- docs/skygge2170/www/persok/Okonomi/Websider/malp eriodisering2010__til_nettside.xls

32 Budsjettperiodisering – grunnbevilgning

33 Sist oppdatert Forutsetninger Årsbudsjettbeløp

34 Budsjettperiodisering – forutsetninger

35 Budsjettperiodisering – årsbudsjettbeløpene

36 Budsjettperiodisering – BOA Flere maler da ulike finansieringskilder føres ulikt

37 Budsjettperiodisering – NFR

38 Budsjettperiodisering – EU

39 Budsjettperiodisering – Andre bidrag

40 Budsjettperiodisering – Oppdrag

41 BOA-budsjettering Hovedbok (GL) –Budsjettere BOA-målsetning (volum/aktivitet inntekt/kostnad) –Budsjettere dekningsbidragsinntekter i GB/BOA –Budsjettere egenandel i GB/BOA –Budsjettere egenfinansiering i GB/BOA Prosjektmodul (PA) Budsjettere enkeltprosjektene

42 BOA-budsjettering

43

44

45 BOA-budsjettering i PA

46 BOA-budsjettering i GL

47 Budsjettering av avskrivninger Formålet med aktivering er å vise verdien og verdifallet på eiendeler. Avskrivninger fordeler kostnaden for et anleggsmidler over flere år. Modellen UiB bruker for føring av avskrivninger fordeler også inntekten en bruker til å betale investeringer over tilsvarende antall år (kalles forpliktelsesmodellen). Inntekt og kostnad knyttet til avskrivninger vil alltid være lik (nullsumspill) Alle avskrivningseffekter er samlet på motpart 81. Anbefaler å budsjettere avskrivningene i samarbeid med fakultetet.

48

49 Budsjettering av avskrivninger Tre kilder til budsjett for avskrivninger 1.Årets planlagte investeringer (investeringsbudsjettet) 2.Planlagte avskrivninger fra åpningsbalansen (fakultetet har oversikt) 3.Effekt av avskrivninger av investering gjort fra 2005 og frem til budsjettåret (Rapport A62)

50 Budsjettering av avskrivninger - Mal Excel-mal tilgjengelig på fakultetet:

51 Oppsummering 1. Teori - Budsjettering - UiBs økonomimodell - Hva er B1, B3 og B4? - Hvordan få god kvalitet på budsjettet 2. Hjelpemidler - Malene på intranett 3. Spesielle områder - Budsjettering mellom BOA og GB - Budsjettering av avskrivninger


Laste ned ppt "KURS I BUDSJETTERING. Kurs i budsjettering og økonomistyring Teorikurs Budsjett- ering Systemkurs ADI- budsjett- innlasting Teorikurs Økonomi- oppfølging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google