Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosialmedisin – en introduksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosialmedisin – en introduksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosialmedisin – en introduksjon
John Gunnar Mæland Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen

2 Sosialmedisin – en introduksjon
Om Institutt for samfunnsmedisinske fag (ISF) Hva er sosialmedisin? Hvor utøves sosialmedisin? Fagets innhold Læringsmål Undervisningsopplegget Læremidler Eksamen

3 Sosialmedisin er et av flere samfunnsmedisinske emnefag:
Sosialmedisin, inkl. trygdemedisin Forebyggende medisin Miljømedisin Helsetjenesteforskning, helseadministrasjon og helseøkonomi Kvinnehelse Internasjonal helse Bjørndal, Fugelli og Westin 1993

4 Hva er sosialmedisin? ”Sosialmedisinens oppdrag er å studere de sosiale forhold som virker inn på helse og sykdom samt hvordan de sosiale vansker som følger av sykdom kan avhjelpes. Faget skal bidra til å bedre helsen for vanskeligstilte grupper.” Fugelli et al. 2000

5

6 Sosialmedisinen henter teori og kunnskap fra bl.a.:
Medisinsk sosiologi Medisinsk antropologi Medisinsk historie Medisinsk etikk Medisinske atferdsfag

7 Hvor utøves sosialmedisin?
Hos fastlegen og andre behandlere i primærhelsetjenesten I de forebyggende tjenestene (helsestasjon, skolehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste med mer.) Som en del av samfunnsmedisinen forøvrig I trygd og sosialtjeneste I 2. linjetjenesten – somatisk og psykisk I de spesialiserte omsorgene

8 Fagets innhold Sosial epidemiologi Medisinsk sosiologi og antropologi
Medisinsk historie Velferd: systemer og ytelser Rettsregler: rettigheter og plikter Sårbare grupper Samarbeid og koordinering Forebygging og helsefremmende arbeid

9 Læringsmål - 1 Kunnskap om sosial ulikhet i helse og sosiale helsedeterminanter Kunnskap om helsetjenestene, trygd og sosiale hjelpeordninger Kunnskap om relevante lover og regler Innsyn i utsatte gruppers sosiale og medisinske situasjon Kunnskap og ferdigheter for legearbeid for disse gruppene

10 Læringsmål - 2 Stimulere til en sosialmedisinsk tenke- og arbeidsmåte
Lære sosialmedisinske arbeidsmåter i klinisk og samfunnsmedisinsk praksis Bidra til økt oppmerksomhet om politiske, sosioøkonomiske og sosiokulturelle forholds betydning for helse og helsearbeid Bevisstgjøre om det sosialmedisinske verdigrunnlag: rettferdighet, solidaritet, frihet og likeverd

11 Undervisningsopplegget i sosialmedisin
Spesialkurs i trygdemedisin (5. studieår) To ukers undervisning i sosialmedisin i samfunnsmedisinske termin (6. studieår) Gruppeoppgaver i samfunnsmedisinske emner under utplassering Selvstudium

12 Lærebøker

13 Eksamen 2,5 timers skriftlig eksamen (samtidig med eksamen i forebyggende medisin) Omfatter: trygdemedisin, teoretisk sosialmedisin og klinisk sosialmedisin


Laste ned ppt "Sosialmedisin – en introduksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google