Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktiske diabetesbehandling 05.10.2007 Stian Langeland Wesnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktiske diabetesbehandling 05.10.2007 Stian Langeland Wesnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktiske diabetesbehandling 05.10.2007 Stian Langeland Wesnes

2 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Doktor, doktor... Hva skal vi gjøre??? Typisk scenario i sykehusturnus, med.avd: Du blir oppring kl 04.30. Sykepleier på post har målt pasientens blodsukker: det er 18 mmol/L. Hva gjør du?

3 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Hva gjør du? Pas bruker 15 IE morgen, 10 IE middag, 25 IE kveld = 50 IE 1 IE senker blodsukkeret til pas med (100/50) 2 mmol/L Du vil senke hans blodsukker til 10 mmol/L: gi da (18 mmol/L – 10 mmol/L) / 2 mmol/L = 4 IE Blodsukkersenkende effekt mmol/L pr insulinenhet IE =100 Total døgndose

4 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Hva gjør du? Ketoacidose? Ta urinstix Gi insulin: Novorapid 4 IE Mål etter ca 1,5 - 2 timer

5 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Insulin ved sykdom Pas med diabetes kommer på legekontoret. Feber, sinusitt, rhinitt. Hva gjør du med insulindosene hans...? De fleste sykdommer som gir feber gir økt insulinbehov. Øk insulindosen med 25% for hver grad feber over 38°C. Obs: mage- tarminfeksjon gir redusert insulinbehov.

6 Stian L Wesnes. 05.10.2007

7 Blodsukkermåling Ha med blodsukkerapperat i legekofferten Ha lav terskel for å benytte det Hos alle med diabetes Hos alle med »polyuri »tørste »vektnedgang »hyperventilering »acetonånde »bevisstløshet av usikker årsak

8 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Blodsukkermåling Stikking Skift stikker hver gang; blodsmitte Hvor ofte måle –”her og nå”-måling –Rutinemålinger: før og 1,5-2 timer etter måltid Man bør måle 2-4 ganger om dagen Man bør måle oftere når insulinbehovet endres.

9 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Blodsukkermåling Diagnostisering av diabetes: –blodprøve bør analyseres på sykehus. –*6-ca 12.2: gå videre med fastende prøve. Om >7 kan diagnosen stilles. Om < 7 bør po glukosetoleransetest utføres. VenøstKapillært Måling 2 timer etter måltid.≥ 11,1≥ 12,2* Fastende glukose≥ 7,0 2 timer etter inntak av 75 g glukose≥ 11,1≥ 12,2

10 Stian L Wesnes. 05.10.2007 HbA 1c Mål HbA 1c på kontoret –Refusjonspunkt 701a + 709 –Gir svært god avkastning: kr 47,- + 129,- En annen blodprøve, feks blodsukker –Refusjonspunkt 701a + 708a –Gir rellativt lav avkastning: = 47,- + 6,-

11 Stian L Wesnes. 05.10.2007 HbA 1c ≠ gjennomsnittsblodsukker Konvertere HbA 1c til gjennomsnitsblodsukker: 2 x hbA 1c – 6 = bs HbA 1c (%)Blodsukker (mmol/L) 54,5 66,3 78,2 810 911,9 1013,7 1115,6 1217,4 1319,3 1421,1 1523,0

12 Stian L Wesnes. 05.10.2007 HbA 1c

13 Stian L Wesnes. 05.10.2007 ♂ 16 år. Diabetes i 4 år. HbA 1c 9,2%. Hva gjør du? 75% av ungdom med diabetes har HbA 1c > 8,5 i ungdomstiden –Hormonelle forandringer –Endret døgnrutiner –Større selvbestemmelse og egenkontroll –Impulsivitet, uryddighet, dristighet Viktig å tilpasse behandlingen.

14 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Injeksjonsteknikk

15 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Injeksjonsteknikk

16 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Injeksjonsteknikk Hovedpunkt for bruk av ferdigfylt insulinpenn 1.Fjern hetten 2.(Bland insulinet) 3.Sett på kanyle 4.Sjekk insulinflyt 5.Still inn ønsket dose 6.Sjekk dosen 7.Lag hudfold mellom tre fingre 8.Sett sprøyten i hudfold 9.Injiser 10.Vent 5 sekunder 11.Trekk nålen ut 12.Kast spissen på forsvarlig sted 2. 4. 6. 7. 8.

17 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Injeksjonsteknikk Varier injeksjonsstedet Oppsugingstiden er rakest i magen. Sett derfor hurtigvirkende insulin/måltidsinsulin i magen Oppsugingstiden er langsomst i lår og rumpe. Sett derfor langsomtvirkende insulin/kveldsinsulin i lår eller rumpe.

18 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Hvordan starte beh av person med type I diabetes??? Type I diabetes –Dere starter IKKE behandling. ØH innleggelse. Pas bør kunne måle sitt eget blodsukker Skal i grove trekk bruke 0,5 – 1,0 IE/kg 1/3 gies som bolus om kveld Resterende dose fordeles på 3-5 måltidsinsulin. Per 12 år, 50 kg. Døgndose ca 35 IE (0,7 IE / kg) N = novorapid (hurtigvirkende), I = insulatard (langsomtvirkende) Kl081215182122 Dose8 IE N3 IE N 6 IE N4 IE N12 IE I

19 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Hvordan starte beh av person med type II diabetes Dette skal dere kunne gjøre på legekontoret: Dominerende insulinresistens (overvektige pas) Dominerende insulinmangel (slanke pasienter) 1Kostråd, mosjon og vektreduksjon. 2Metformin (Metformin, glucophag) Sulfonylurea ev glinider 3Legg til sulfonylurea (Amaryl, Apamid, Minidiab), glinider (NovoNorm, Starlix, Byetta) eller acarbose (glucobay) eller thiazoledindioner (Avandia, Actos) 4Slutt sulfonylurea, glidin, acarbose mm. Start insulinbeh + metformin. Stopp all po beh og start insulinbehandlinug. 5Øk insulindoser

20 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Resept Alltid blå resept til kronikere § 5 Forbruksmaterell 3 måneders forbruk Alltid reit 3, ter

21 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll Praktiske ferdigheter Blodtrykk Behandlingsmål ≤ 135/85, evnt lavere. Alltid starte med ACE-hemmer. Mikroalbuminuri Ta først vanlig u-stix og sjekk på proteinuri. Som regel negativ. Måling av mikroalbuminuri: –Skal alltid bli tatt som første urin om morgenen. –Påvist mikroalbuminuri viss 2/3 prøver forhøyet. –Skal ikke analyseres ved forutgående aktivitet, uvi, feber.

22 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll Praktiske ferdigheter Vekt Ha notert pasientens høyde og vekt fra tidligere. Behandlingsmål ≤ 25 kg/m 2 Sett små mål.

23 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll Praktiske ferdigheter Inspeksjon av fot, se etter sår Ren sårbunn, hyperkeratose i sårkanten.

24 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll Praktiske ferdigheter Perifer karsykdom: Palper distal puls: a poplitea, a dorsalis pedis, a tibialis posterior. Ankel arm index. –> 1,2 mediasklerose, falskt forhøyet. –< 0,9 diagnostisk for aterosklerose. –0,7 nedsatt arteriell sirkulatio, claudicatio –<0,5 kritisk ischemi.

25 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll Praktiske ferdigheter Fotkontroll, monofilament Test 4 steder på undersiden av hver fot: over 1. 2. og 3. metatarsalhode og på stortåballen. Be pasienten om å lukke øynene. Sett tuppen av filamentet på huden under foten og press til filamentet bøyer seg lett. Spør om pasienten kjenner noe. Spør også en gang du ikke presser tuppen mot huden som blindtest. Hvis pasienten ikke sier ja på et sted: Gå videre og kom tilbake til dette stedet senere. Resultat: Pasienten skal kjenne berøringen før man må presse så hardt at monofilamenttråden bøyer seg. Ett ufølsomt punkt er nok til at testen er positiv, dvs. at pasienten har nedsatt følsomhet. Resultatene kan angis som en brøk: Alt i orden 8/8, nedsatt følsomhet 0-7/8.

26 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll Praktiske ferdigheter

27 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll Praktiske ferdigheter Øyeundersøkelse

28 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll Praktiske ferdigheter Klinisk inndeling i tre stadier 1) Simplex retinopati eller bakgrundsretinopati: 2) Makulaødem 3) Proliferativ diabetesretinopati

29 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll Praktiske ferdigheter Øyeundersøkelse..... er vanskelig → Henvis øyelege PasientgruppeFørste undersøkelseKontrollhyppighet, uten retinopati < 30 år5 år etter diagnoseÅrlig > 30 årVed diagnoseÅrlig GravideHelst før eller så tidlig som mulig i svangerskapet Hver 3. måned

30 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll, oppsummering Generelt –vekt Forhør dere om symptomer på: –iskemisk hjertesykdom Risiko for makrovaskulær sykdom og nyresykdom: –lipider (kolesterol, HDL- kolesterol, f-triglyserider) –blodtrykk –EKG hos pasienter med tilleggsrisiko –mikroalbuminuri –kreatinin –røykevaner Risiko for mikrovaskulær sykdom –HbA1c, vurdering av egenmålinger Føtter: –inspeksjon –undersøkelse av puls –monofilament Oftalmoskopering, henvise øyelege. Øvrige symptomer –ledd- og muskelsmerter –gastrointestinale problemer (diare, kvalme) –erektil dysfunksjon Avtale om neste kontroll

31 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Årskontroll Pas med type 1 diabetes eller type 2 diabetes Ta også med den med type 3 diabetes!

32 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Diabetes og alkohol Alkohol reduserer leverens glukogenese Når man har drukket alkohol, merker man ikke lavt blodsukker. Pårørende merker ikke alltid forskjell på alkoholrus og lavt blodsukker. → Dødsfall ved hypoglykemi blant ungdom med diabetes skjer i sammenheng med alkohol.

33 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Diabetes og alkohol Informer alltid ungdom med diabetes om følgende: –Ikke drikk seg sanseløst beruset –Spis mens man drikker –Informer venner om at diabetes og hvordan man oppfører seg om man har føling –Spis ALLTID før man legger seg –Mål ALLTID blodsukkeret leggetid –Reduser ALLTID insulindosen til kvelden

34 Stian L Wesnes. 05.10.2007 Informasjon om diabetes www.nsamdiabetes.no www.diabetes.no (faktaark) Grei bok om hverdagsdiabetes: –”Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne.” Ragnar Hanås.


Laste ned ppt "Praktiske diabetesbehandling 05.10.2007 Stian Langeland Wesnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google