Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebyggende kardiologi og den motiverende samtalen Eivind Meland, Seksjon for allmennmedisin, UiB, Olsvik legesenter, Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebyggende kardiologi og den motiverende samtalen Eivind Meland, Seksjon for allmennmedisin, UiB, Olsvik legesenter, Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebyggende kardiologi og den motiverende samtalen Eivind Meland, Seksjon for allmennmedisin, UiB, Olsvik legesenter, Bergen

2 Hyperrisikisme - en ny diagnos-tisk enhet zInsulinresistens og det metabolske syndrom zBehandlingsgevinsten avhenger av risiko zAtferdsendring og motivering av grunnleggende betydning z“Alternativ terapi” yASA mot røyking og diabetes yACE-hemmere mot hyperlipidemi

3 Dokumentasjon - livsstilsråd zRåd om røykeslutt zRåd om fysisk aktivitet (sek prev og diab) zRåd om kosthold (mest sek prev) yFet fisk yMiddelhavsdiett (frukt, grønnsaker, fisk, fjørfe, olje, korn) zSlanking - lite dokumentert og vanskelig å opprettholde over tid (unntak)

4 Dokumentasjon - medikamenter zAcetylsalicylsyre zLavdose tiazid zBetablokkere zMetformin zCalsiumantagonister zACE-hemmere zStatiner zAII-blokkere (nefropati el VVH)

5 Dagens quiz1 zHvor stor relativ risikoreduksjon for hjerte- og karsykdom oppnås med følgende intervensjoner? zStatiner zFet fisk/ fiskeolje zMiddelhavs/ kardioprotektiv diett zKolesterolsenkende kost

6 Dagens quiz1 zStatiner zFet fisk/ fiskeolje zMiddelhavs/ kardioprotektiv diett zKolesterolsenkende kost z 30 - 35% z 20 - 30% (død) z 40 -70% z 15%

7 Er overvekt farlig - hysteri og edruelig dokumentasjon zØker risiko for KV-sykdom og død noe zØker risiko for diabetes 2 zTotaldødelighet blant overvektige og slanke menn med god fysisk form er ikke forskjellig zFete menn med god form har lavere KV dødelighet enn slanke menn i dårlig form

8 Er overvekt farlig - hysteri og edruelig dokumentasjon zSjansen for å få diabetes er svært lav hos overvektige som ikke klarer å slanke seg, men som klarer å mosjonere mer (4 timer per uke eller mer) zTil forskjell fra slankeråd er råd om fysisk aktivitet dokumentert med harde endepunkt

9 Dagens quiz2 zHvilke medikamenter virker mot hyperrisikisme?

10 En pasienthistorie Rune Runde (52 år) kommer til kontroll etter et sykehusopphold for brystsmerter. Fra den foreløpige epikrise fremgår det at det ikke er funnet holdepunkt for kransåresykdom, men at det ble målt et blodtrykk på 155/95 mm Hg og et ikke fastende blodsukker på 9,6 mmol/l som hans lege er bedt om å kontrollere. Totalkolesterol og HDL-kolesterol er målt til henholdsvis 7,3 og 0,9 mmol/l, og kapillær fastende blodsukkerprøve på kontoret måles til 7,8 mmol/l. Gjennomsnitts blodtrykk ved konsultasjonen er 155/98 mm Hg. Pasienten røyker og far fikk hjerteinfarkt første gang i 55 års alder. Hvordan gripe dette an?

11 Peker du på en annen.. - om kommunikasjonsblokk zLukkede spørsmål / kryssforhøret zKonfrontasjonsfellen zEkspertfellen (undervisningsfellen) zDiagnose- / merkelappfellen zJeg bestemmer dagsorden-fellen zHvem har skylda-fellen zSmiger-fellen

12 Endringsfokuserte ytringer ”Jeg klarer nok aldri å slutte å røyke.” Øvelse: Underliggende mening – gull i gråsteinen Oppgave: Skriv ned et par utsagn som du kan komme med som åpner for en konstruktiv dialog. Ikke bruk spørsmål, men prøv å speil tilbake det du tror er pasientens underliggende mening. Start med: ”Du…”, ”Det…”, ”Røyking…”, Din røyking…”

13 Autonomi- og kompetanse- befordrende kommunik zVære interessert i pasientens egen forståelse/ tolkning zSynliggjøre og bekrefte pasientens følelser knyttet til helseproblemet zHva forventer pasienten hjelp med? zInteresse for hvilke mestringserfaringer pasienten har - hva gjør Rune Runde for å ivareta helsa?

14 En pasienthistorie zÅpnings- og begynnende kartleggingsfase zVi prøver oss i plenum

15 Kartlegge motivasjon og mestringsforventning Risikoatferd Ny atferd Fordeler/ mestringUlemper/ liten mestringsforventning

16 Mestringsforventning og endringsfase zForventning om mestring viktigere enn forventning om effekt zHvor pasienten er i endringsfase bestemmende for relevante tiltak yPrekontemplasjonsfase yKontemplasjon yHandlingsforberedelse yHandling og ny atferd yTilbakefall

17 En pasienthistorie - forts Rune Runde opplever sin situasjon som stressende. Han ser liten mulighet til å kutte røyken. Han er yrkessjåfør og håper han kan slippe maset om mosjon som legen kom med ved utskrivningen fra sykehuset. Han vil vite om han er frisk eller om han trenger medisin. Han kan også tenke seg å bruke medisiner selv om han er frisk dersom medisinene kan forhindre at han blir syk i fremtiden. Gjennomfør en konsultasjon og bestem på forhånd hvilken adferd dere skal drøfte. Start samtalen med: “Er det greitt at vi..” Bruk gjerne motivasjonsbalansen og prøv å finne ut i hvilket endringsstadium Rune Runde befinner seg.

18 Bandura 1977 Mestringsforventning Atferd Resultat Resultat- forventnig Mestrings forventning MOTIVASJON

19 Motivasjonskilder KontrollertAutonom Ytre press Lovstyrt Gjøre andre til lags Identifikasjon Ønske om å oppnå noe annet Indre ønske Det er gøy/ interessant

20 Effekt eller etikk? zRepresalier og premier påvirker atferd zSlike ytre motivatorer ødelegger motivasjonen på lang sikt zAutonomi- og mestringsfremmende påvirkning har størst sjanse for å lykkes i det lange løp zDokumentasjonen om pasientsentrert medisin er noe motstridende. Gjensidig tiltaksforståelse er den viktigste faktor for utkomme. zMen er etisk forsvarlig?

21 Jeg, du og saksforholdet - pasientsentrert, likeverd JegDu Saksforholdet Dialog mellom likeverdige Intimitetstyranniet, sentimentalitet, besmittelse Autoritær og paternalistisk medisin Konsument- medisinen

22 Felles trekk ved all virksom behandling LikhetUlikhet Relasjon Innhold EmpatiOmsorg Vise at du forstår pasient Befordre ny kunnskap, ny kompetanse

23 Motivasjonsfremmere zInteresse og nysgjerrighet zAnerkjenne vansker og ambivalens zTosidig refleksjon (beslutningsbalansen) zFordelserstatning (atferd/ intensjon) zRespekt for at pasienten har ansvaret zDesentrering (person- eller tidsskift) zHjelp til å finne flere valgmuligheter z”Ankring” til tidligere endringer

24 Tiltaksfasen zTa utgangspunkt i selvmotiverende uttalelser zGi valget til pasienten (den du rådgir) zForhandle fram en avtale til neste møte zKonkrete handlinger zHeller små skritt enn urealistike mål


Laste ned ppt "Forebyggende kardiologi og den motiverende samtalen Eivind Meland, Seksjon for allmennmedisin, UiB, Olsvik legesenter, Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google