Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ"— Utskrift av presentasjonen:

1 PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ
UTTRYKKET SIKTER IKKE TIL BESTEMTE MILJØFAKTORER, NESTEN ALLE ARBEIDSMILJØFAKTORER KAN GI PSYKOSOSIALE VIRKNINGER UTTRYKKET SIKTER HELLER TIL VIRKNINGER AV FORHOLD I MILJØET -EN VIRKNING SOM FORMIDLES VIA MENNESKLIGE OPPLEVELSER ORGANISATORISKE FORHOLD SOSIALT SAMSPILL INDIVIDUELL OPPLEVELSE AV ARBEIDSSITUASJONEN

2 Eksempel på psykososiale problemer
Du kontaktes av en bilmekaniker som ber om sykemelding fordi han ikke orker mer. Sjefen hans, verksmester på bilverkstedet, oppfører seg alltid som en grinebiter, skjeller og smeller for den minste ting, og har utpekt denne bilmekanikeren til syndebukk for det meste, da han sjelden tar igjen. Situasjonen tilspisset seg for et par dager siden, og bilmekanikeren sier: Jeg klarer ikke gå dit, jeg får ikke sove om natten og har vondt i magen hele tiden.

3 Arbeidsmiljø i Norge - hvor mange % av arbeidstakerne utsettes for..?
Stor risiko for arbeidsulykker? Støv og gass? Sterk støy? Arbeid med hender over skulderhøyde? Vold og trakassering? Å kunne sette eget/andres liv i fare? Å ikke ha tid til å gjøre jobben skikkelig? Å oppleve konflikter mellom ledelse/ansatte? Å ha gjentagelsesarbeid?

4 Psykososialt arbeidsmiljø og sykdom
Psykiske plager - psykoser, depresjon, angst Muskel-skjelettplager Hjerte-kar-sykdom Gastrointestinale plager Nedsatt immunforsvar OBS: Multifaktorielt!

5 Vår multifaktorielle verden

6 Helserelatert livskvalitet hos Menn (SF-12 Health Survey) mental skåre
Helserelatert livskvalitet hos Menn (SF-12 Health Survey) mental skåre. Yrkene er rangert slik at de som har best psykisk helse står øverst i tabellen, og de med dårligst nederst (HUSK-data) Yrkesbetegnelse Mental skåre Topp Polititjenestemenn 53,7 Administrerende direktører 53,6 Operatører; olje- og gassproduksjon 52,7 Spesialdirektører 52,4 Bunn Malere, overflatebehandlere 47,9 Pleie- og omsorgspersonale 47,2 Alle yrkesaktive menn 51,0 Befolkningsgjennomsnitt skal være 50,0

7 Helserelatert livskvalitet hos kvinner (SF-12 Health Survey), mental skåre. Yrkene er rangert slik at de som har best psykisk helse står øverst i tabellen, og de med dårligst nederst (HUSK- data) Yrkesbetegnelse Mental skåre Topp Økonomimedarbeidere ,7 Andre yrker; personlig tjenesteyting 51,5 Lager- og transportfunksjonærer 51,2 Billettselgere, kasserere ,2 Høyskoleyrker innen medisin 51,0 Bunn Grunnskolelærere ,7 Yrkesfaglærere ,5 Alle yrkesaktive kvinner 49,7 Befolkningsgjennomsnittet skal være 50,0

8 Arbeidsmiljøloven - paragraf 12
Om tilrettelegging av arbeidet 1. GENERELLE KRAV …arbeidstakerne skal ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.. ..rimelig mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeide… 2. UTFORMING AV ARBEIDET …selvbestemmelse …unngå ensformig gjentagelsesarbeid …variasjon….kontakt med andre…..

9 Paragraf 12 fortsatt 3. SÆRLIG OM STYRINGS- OG PLANLEGGINGS-SYSTEMER
…skal holdes orientert… …opplæring… 4. SÆRLIG OM ARBEID SOM MEDFØRER SIKKERHETSRISIKO ..for eksempel unngå prestasjonslønn, ha arbeidsinstrukser, førstehjelp, redningstiltak, personlig verneutstyr

10 Paragraf 4-3 om krav til det psykososiale arbeidsmiljø
Ny lov på vei; Lov om arbeidsmiljø, arbeidtid og stillingsvern (Arbeidslivsloven) Lovens formål er: A) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger Paragraf 4-3 om krav til det psykososiale arbeidsmiljø

11 Psykososiale faktorer vi vet kan gi sykdom
For mange og krevende arbeidsoppgaver For få og monotone arbeidsoppgaver Høyt tempo Skiftarbeid, nattarbeid Psykiske traumer i jobb som ikke blir fulgt opp Høye jobbkrav uten god egenkontroll

12 Krav-kontroll-støtte modell
Karasekmodell. LÆRING/ MESTRING lav høy høy slapp aktiv KONTROLL stress passiv lav STRESS/ LIDELSER

13 Konflikt Vi har en mellomenneskelig konflikt mellom to parter når en av partene kjenner seg forhindret eller irritert av den annen part. Konflikter er i seg selv ikke et problem, men måten de håndteres (eller ikke håndteres) på.

14 Mobbing på arbeidsplassen
Definisjonen er omdiskutert: A) ”den som føler seg mobbet blir mobbet” B)Agressiv adferd, gjentar seg og varer ved, i en mellommennesklig situasjon som er preget av en viss ubalanse i maktsystemet

15 Ikke alle kommer like godt overens på en arbeidsplass
Forekomsten er uklar, pga. uklar definisjon 3% av norske arbeidstakere? 5%?

16 Hva er godartet og hva er ondartet?

17 Lege - rolle i konflikter
Finn ut hva pasienten ønsker av deg (trøster, rådgiver, budbringer, megler…), og finn den riktige rollen for denne situasjonen. Vær sikker på at du har stilt rett diagnose, og ta konsekvensen av det mht. behandling. Legen må ikke overta pasientens ansvar, og ikke intervenere uten samtykke.

18 Ansatte og konflikter på arbeidsplassen
Har den ansatte snakket med den det gjelder om problemet? Har den ansatte snakket med lederen sin om problemet? Andre muligheter er kontakt med personalsjef, verneombud eller fagforening

19 Individ eller organisasjon?
Organisasjoner der det psykososiale arbeidsmiljø er dårlig ,kjennetegnes ofte av: Forekomst av uhell, skader, nestenulykker Nye oppgaver oppleves som negativt Sjelden jevn drift, svingninger Rykteflommer Uklar saksgang, mange småsjefer, uklare rollefordelinger Slike organisasjoner trenger en plan for utvikling av sitt organisatoriske arbeidsmiljø

20 Og til sist….


Laste ned ppt "PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google