Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ zUTTRYKKET SIKTER IKKE TIL BESTEMTE MILJØFAKTORER, NESTEN ALLE ARBEIDSMILJØFAKTORER KAN GI PSYKOSOSIALE VIRKNINGER zUTTRYKKET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ zUTTRYKKET SIKTER IKKE TIL BESTEMTE MILJØFAKTORER, NESTEN ALLE ARBEIDSMILJØFAKTORER KAN GI PSYKOSOSIALE VIRKNINGER zUTTRYKKET."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ zUTTRYKKET SIKTER IKKE TIL BESTEMTE MILJØFAKTORER, NESTEN ALLE ARBEIDSMILJØFAKTORER KAN GI PSYKOSOSIALE VIRKNINGER zUTTRYKKET SIKTER HELLER TIL VIRKNINGER AV FORHOLD I MILJØET -EN VIRKNING SOM FORMIDLES VIA MENNESKLIGE OPPLEVELSER yORGANISATORISKE FORHOLD ySOSIALT SAMSPILL yINDIVIDUELL OPPLEVELSE AV ARBEIDSSITUASJONEN

3 Eksempel på psykososiale problemer zDu kontaktes av en bilmekaniker som ber om sykemelding fordi han ikke orker mer. Sjefen hans, verksmester på bilverkstedet, oppfører seg alltid som en grinebiter, skjeller og smeller for den minste ting, og har utpekt denne bilmekanikeren til syndebukk for det meste, da han sjelden tar igjen. Situasjonen tilspisset seg for et par dager siden, og bilmekanikeren sier: Jeg klarer ikke gå dit, jeg får ikke sove om natten og har vondt i magen hele tiden.

4 Arbeidsmiljø i Norge - hvor mange % av arbeidstakerne utsettes for..? zStor risiko for arbeidsulykker? zStøv og gass? zSterk støy? zArbeid med hender over skulderhøyde? zVold og trakassering? zÅ kunne sette eget/andres liv i fare? zÅ ikke ha tid til å gjøre jobben skikkelig? zÅ oppleve konflikter mellom ledelse/ansatte? zÅ ha gjentagelsesarbeid?

5 Psykososialt arbeidsmiljø og sykdom zPsykiske plager - psykoser, depresjon, angst zMuskel-skjelettplager zHjerte-kar-sykdom zGastrointestinale plager zNedsatt immunforsvar zOBS: Multifaktorielt!

6 Vår multifaktorielle verden

7 Helserelatert livskvalitet hos Menn (SF-12 Health Survey) mental skåre. Yrkene er rangert slik at de som har best psykisk helse står øverst i tabellen, og de med dårligst nederst (HUSK-data) zYrkesbetegnelseMental skåre zTopp zPolititjenestemenn53,7 zAdministrerende direktører53,6 zOperatører; olje- og gassproduksjon52,7 zSpesialdirektører52,4 zBunn zMalere, overflatebehandlere47,9 zPleie- og omsorgspersonale47,2 zAlle yrkesaktive menn51,0 zBefolkningsgjennomsnitt skal være 50,0

8 Helserelatert livskvalitet hos kvinner (SF-12 Health Survey), mental skåre. Yrkene er rangert slik at de som har best psykisk helse står øverst i tabellen, og de med dårligst nederst (HUSK- data) zYrkesbetegnelseMental skåre zTopp zØkonomimedarbeidere 51,7 zAndre yrker; personlig tjenesteyting51,5 zLager- og transportfunksjonærer51,2 zBillettselgere, kasserere 51,2 zHøyskoleyrker innen medisin51,0 z zBunn zGrunnskolelærere 48,7 zYrkesfaglærere48,5 z zAlle yrkesaktive kvinner49,7 zBefolkningsgjennomsnittet skal være 50,0

9 Arbeidsmiljøloven - paragraf 12 zOm tilrettelegging av arbeidet y1. GENERELLE KRAV y …arbeidstakerne skal ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.. y..rimelig mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeide… y2. UTFORMING AV ARBEIDET y…selvbestemmelse y…unngå ensformig gjentagelsesarbeid y…variasjon….kontakt med andre…..

10 Paragraf 12 fortsatt z3. SÆRLIG OM STYRINGS- OG PLANLEGGINGS- SYSTEMER z…skal holdes orientert… z…opplæring… z4. SÆRLIG OM ARBEID SOM MEDFØRER SIKKERHETSRISIKO z..for eksempel unngå prestasjonslønn, ha arbeidsinstrukser, førstehjelp, redningstiltak, personlig verneutstyr

11 Ny lov på vei; Lov om arbeidsmiljø, arbeidtid og stillingsvern (Arbeidslivsloven) zLovens formål er: zA) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger zParagraf 4-3 om krav til det psykososiale arbeidsmiljø

12 Psykososiale faktorer vi vet kan gi sykdom zFor mange og krevende arbeidsoppgaver zFor få og monotone arbeidsoppgaver zHøyt tempo zSkiftarbeid, nattarbeid zPsykiske traumer i jobb som ikke blir fulgt opp zHøye jobbkrav uten god egenkontroll

13 Krav-kontroll-støtte modell zKarasekmodell. KRAV KONTROLL lavhøy lav LÆRING/ MESTRING STRESS/ LIDELSER stress aktiv passiv slapp

14 Konflikt zVi har en mellomenneskelig konflikt mellom to parter når en av partene kjenner seg forhindret eller irritert av den annen part. zKonflikter er i seg selv ikke et problem, men måten de håndteres (eller ikke håndteres) på.

15 Mobbing på arbeidsplassen zDefinisjonen er omdiskutert: zA) ”den som føler seg mobbet blir mobbet” zB)Agressiv adferd, gjentar seg og varer ved, i en mellommennesklig situasjon som er preget av en viss ubalanse i maktsystemet

16 Ikke alle kommer like godt overens på en arbeidsplass z Forekomsten er uklar, pga. uklar definisjon z 3% av norske arbeidstakere? z 5%?

17 Hva er godartet og hva er ondartet?

18 Lege - rolle i konflikter zFinn ut hva pasienten ønsker av deg (trøster, rådgiver, budbringer, megler…), og finn den riktige rollen for denne situasjonen. zVær sikker på at du har stilt rett diagnose, og ta konsekvensen av det mht. behandling. zLegen må ikke overta pasientens ansvar, og ikke intervenere uten samtykke.

19 Ansatte og konflikter på arbeidsplassen zHar den ansatte snakket med den det gjelder om problemet? zHar den ansatte snakket med lederen sin om problemet? zAndre muligheter er kontakt med personalsjef, verneombud eller fagforening

20 Individ eller organisasjon? zOrganisasjoner der det psykososiale arbeidsmiljø er dårlig,kjennetegnes ofte av: yForekomst av uhell, skader, nestenulykker yNye oppgaver oppleves som negativt ySjelden jevn drift, svingninger yRykteflommer yUklar saksgang, mange småsjefer, uklare rollefordelinger zSlike organisasjoner trenger en plan for utvikling av sitt organisatoriske arbeidsmiljø

21 Og til sist….


Laste ned ppt "PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ zUTTRYKKET SIKTER IKKE TIL BESTEMTE MILJØFAKTORER, NESTEN ALLE ARBEIDSMILJØFAKTORER KAN GI PSYKOSOSIALE VIRKNINGER zUTTRYKKET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google