Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Norhordland 23. september 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Norhordland 23. september 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Norhordland 23. september 2005

2 2

3 3 Eksperter vs. motekspertise

4 4 Hva skal vi stole på?  Ekspertene?  Hvilke eksperter?  Motekspertise?  Vanlige folk?  Vår egen fornuft?  Hva formidler skolens naturfag?

5 5 Elevers forhold til naturvitenskap  Tillitt til forskning?  Mindre positive pga produserer risikoer?  Gir opp pga motstridene resultater?  Alternativ medisin like bra?  Hvordan ønsker vi elevene skal vurdere kunnskap som stammer fra naturvitenskapelig forskning?

6 6 Kunnskapsrelativisme?  Er alle påstander like gode?  Er naturvitenskapelig kunnskap mer pålitelig enn vanlig synsing?  Er alle naturvitenskapelige utsagn like pålitelige?  Hvilke gode grunner finnes det for å stole på naturvitenskapelig kunnskap? Tenkemåten? Arbeidsmåten? Tenkemåten? Arbeidsmåten?

7 7 Naturvitenskaplig metode Er det METODEN som er grunnlaget for påliteligheten til naturvitenskapelig kunnskap? Hvordan?

8 8

9 9

10 10 Høyspentledninger og risiko

11 11 Naturvitenskaplig metode Steg 1: På "laboratoriet" Steg 2: I fagmiljøet Fra hypoteser til etablert naturvitenskap Men hvordan?

12 12 Naturvitenskaplig metode  På "laboratoriet”: Induktiv metode? Induktiv metode? Hypotetisk deduktiv metode? Hypotetisk deduktiv metode? ”Anything goes”? ”Anything goes”?  Utvikling av påstander og forslag i form av hypoteser og data?

13 13 Naturvitenskaplig metode I fagmiljøet: Sosiale aspekt Sosiale aspekt OffentliggjøringOffentliggjøring Kollegavurdering (Peer review)Kollegavurdering (Peer review) Kritikk og argumenteringKritikk og argumentering KonsensusKonsensus

14 14 Bauers Kunnskaps -filter Bauers Kunnskaps -filter

15 15

16 16 Pålitelighet  Lærebokkunnskap (Etablert konsensus) Ikke bare påstått av enkeltforskere Ikke bare påstått av enkeltforskere Gjennomtestet, forsøkt kritisert av andre Gjennomtestet, forsøkt kritisert av andre Har stått seg mot kritikk og utprøving Har stått seg mot kritikk og utprøving  Påstander fra forskingsfronten Uavklart pålitelighet Uavklart pålitelighet  Fysikeren og vitenskapsfilosofen Ziman Gjetter at i primærlitteraturen i fysikk er kanskje 90% galt, og i lærebøker i fysikk er kanskje 90% rett Gjetter at i primærlitteraturen i fysikk er kanskje 90% galt, og i lærebøker i fysikk er kanskje 90% rett

17 17 Naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte  Organisert skeptisisme Publisering, kollegavurdering Publisering, kollegavurdering Mange (konkurrerende?) studier Mange (konkurrerende?) studier Kritisert og glemt, eller konsensus når motargument ikke gir uttelling Kritisert og glemt, eller konsensus når motargument ikke gir uttelling Ny kritikk kan komme i fremtiden! Ny kritikk kan komme i fremtiden! Naturvitenskapelig kunnskap er konstruert av mennesker, og funnet nyttige i møte med naturen Naturvitenskapelig kunnskap er konstruert av mennesker, og funnet nyttige i møte med naturen

18 18 Naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte  Forskere søker å lage studier som står seg mot mulig kritikk: Henge sammen med eksisterende teori Henge sammen med eksisterende teori Støttes av pålitelige (!) data Støttes av pålitelige (!) data Har fulgt metodiske normer Har fulgt metodiske normer NøyaktighetNøyaktighet SystematiskSystematisk TallfestingTallfesting Identifisere feilkilderIdentifisere feilkilder …

19 19 Forbereder vi elevene for verden utenfor? Det er ofte en spenning mellom den naturvitenskap elevene lærer på skolen, og den de møter i sin hverdag! Det er ofte en spenning mellom den naturvitenskap elevene lærer på skolen, og den de møter i sin hverdag! Hvordan framstilles naturfag i skolen? Sikker kunnskap?Sikker kunnskap? Ingen uenighet mellom naturvitere?Ingen uenighet mellom naturvitere? Utenfor skolen Ofte funn fra forskningsfrontenOfte funn fra forskningsfronten EkspertuenighetEkspertuenighet

20 20 Ny læreplan: Hvorfor kunnskap om naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte?  Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett.  Hovedområder i faget Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig Ref: Ny læreplan i NaturfagRef: Ny læreplan i Naturfag

21 21 Vurdering av naturvitenskapelige påstander?  Vg1: … eleven skal kunne velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger … velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger … drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, … gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, … vurdere informasjon om og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi vurdere informasjon om og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi Ref: Ny læreplan i NaturfagRef: Ny læreplan i Naturfag

22 22 Forskerspiren  Påstander fra naturvitenskapelig forskning: Pålitelige eller subjektive? Pålitelige eller subjektive?  Framtidig elevsvar Det kommer an på … Det kommer an på …

23 23

24 24 Kunnskapssyn i lærebøker i naturfag Erik Knain fant i sin analyse: Legger lite vekt på sosial prosesser i naturvitenskapLegger lite vekt på sosial prosesser i naturvitenskap Enkeltindivider " frembringer kunnskapen ved å stille spørsmål og besvare dem gjennom eksperimenter."Enkeltindivider " frembringer kunnskapen ved å stille spørsmål og besvare dem gjennom eksperimenter." Forholdet mellom empiri og teori fremstilles som ukomplisert.Forholdet mellom empiri og teori fremstilles som ukomplisert. Et naivt positivistisk syn på naturvitenskap?

25 25 Elevene frustrerte Studie av elevers tenkning i ”høyspentledningsaken”: Når de skulle gjøre seg opp en mening opplevde de det som problematisk at Forskerne er uenige om risikoen Kanskje ikke alle forskerne var kompetente Kanskje ikke alle forskerne var kompetente Interesser kan ha påvirket forskerne Interesser kan ha påvirket forskerne Er dette de eneste grunner til forskere har ulike oppfatninger?

26 26 Elevenes syn på forskning Idar Mestads analyse av elevers tekster om hva forskere gjør: Enkeltforskere Enkeltforskere ”Fant ut ting om naturen” gjennom å gjøre ett enkelt forsøk ”Fant ut ting om naturen” gjennom å gjøre ett enkelt forsøk To typer naturvitenskapelig påstander: sanne og falske?

27 27 Elevenes syn på kunnskap  Positivistisk syn på naturvitenskapelig kunnskapsproduksjon? Den naturvitenskapelige metoden gjør forskere i stand til å oppdage fakta om naturen? Den naturvitenskapelige metoden gjør forskere i stand til å oppdage fakta om naturen? Hver måling gir et nytt faktum? Hver måling gir et nytt faktum?  Ulike resultat betyr ikke er kompetent nok i sin metodebruk ikke er kompetent nok i sin metodebruk interesser ha påvirket tolkning og framstilling av data og resultater interesser ha påvirket tolkning og framstilling av data og resultater

28 28 Dobbeltkontroverser Etisk, politisk dimensjon Skal vi tillate genmodifisert mat? Skal vi tillate genmodifisert mat? Naturvitenskapelig dimensjon Innebærer genmodifisert mat risiko for helse eller natur? Innebærer genmodifisert mat risiko for helse eller natur?

29 29 Naturfag på skolen Kjennetegnet ved fokus på Fakta Fakta Naturfenomen Naturfenomen Forklaringer Forklaringer Beregninger Beregninger Elevøvelser? Elevøvelser? Lite vektlegging av naturvitenskap som prosess?

30 30 Kontroverser i media med naturfaglig dimensjon Risikofokuserte Helserisiko Helserisiko Miljøfarer Miljøfarer Ofte 'dobbeltkontroverser' a. Politisk / etisk /personlig valg b. Uavklart naturvitenskapelig spørsmål

31 31 Utfordringer?  Vi må ofte bygge på kunnskap fra enkeltstudier når avgjørelser haster eks. lakselus, høyspentledninger, kugalskap eks. lakselus, høyspentledninger, kugalskap  Kan interesser påvirke forskning likevel? Eller blir disse alltid utkansellert i Bauers kunnskapsfilter? Eller blir disse alltid utkansellert i Bauers kunnskapsfilter?


Laste ned ppt "1 Naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Norhordland 23. september 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google