Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrivning av vanedannende legemidler Forskrivning av vanedannende legemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrivning av vanedannende legemidler Forskrivning av vanedannende legemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrivning av vanedannende legemidler Forskrivning av vanedannende legemidler

2 Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat

3 Hoste - dempende DDD / pasient

4 Smertestillende DDD / pasient

5 Beroligende DDD / pasient

6 Sovemedisin DDD / pasient

7 0 ( avholds)10% Alkoholenheter pr uke Prosent på dette nivået 1-2 av og til33 % 2 / uke20 % 4 / uke6 % 6 / uke9 % 10 / uke7 % 13 / uke5 % 17 / uke3 % 20 / uke4 % 30 / uke1% 40 / uke0,7 % 50 / uke el. mer1,3 % Volum fordeling av alkoholomsetningen i Norge

8 < 150 DDD 85% 151 - 300 DDD 8% 151 - 300 DDD 8% 301 - 600 DDD 5% 301 - 600 DDD 5% > 600 DDD 2% Pasient fordelingen etter mengde i DDD pr år

9 100 - 2000 DDD 84% 2000 - 3000 DDD 8% 3000 - 4000 DDD 5% > 4000 DDD 3% Legenes fordeling etter forskrivning i DDD/ Mnd

10 12 leger skrev ut 17% 17 leger skrev ut 15% 29 leger skrev ut 18% 305 leger skrev ut 42% 3879 leger skrev ut 8% 12 leger skrev ut 17% 17 leger skrev ut 15% 29 leger skrev ut 18% 305 leger skrev ut 42% 3879 leger skrev ut 8% Volum fordelingen av de ulike lege- gruppenes forskrivning :

11 Antall grønne gule og røde pasienter pr. lege

12 DDD omsatt til hver pasientgruppepr. lege

13 Aldersgruppert fordeling avlegenes pasienter

14 2% får 21 % 5% får 24 % 8% får 20 % 85% får 35 % Fordeling av omsatt volum etter denne inndelingen: Fordeling av omsatt volum etter denne inndelingen :

15 Trondheim etter 3 år i Fastlegeordningen

16 Fordeling av omsatt volum for legene i Trondheim

17 GR Ø NN praksis : Bruk av inntil 50 DDD/ 4 m å neder GUL praksis : Bruk av 50 til 100 DDD / 4 m å neder R Ø D praksis : Bruk av mer enn 100 DDD / 4 m å neder. Normer for Pasient adferd VOLUMGRENSER

18 GR Ø NN praksis Total forskrivning av inntil 2000 DDD pr m å ned GUL praksis Total forskrivning mellom 2000 og 3000 DDD pr m å ned R Ø D praksis Total forskrivning over 3000 DDD pr m å ned VOLUMGRENSER FOR LEGEN Normer for Lege adferd

19 GR Ø NN praksis Reseptutstedelse under konsultasjon eller ved telefonkontakt med hjemmesykepleien GUL praksis Reseptutstedelse ved telefonkontakt mellom lege og pasient R Ø D praksis Reseptutstedelse etter kontakt mellom pasient og legens hjelpepersonell Normer for Lege adferd RESEPTHYGIENE

20 GR Ø NN praksis : Inntil 200 DDD / 4 m å neder eller over 200 DDD / 4 m å neder om hjemmesykepleien har ansvar for medisinene GUL praksis : over 200 DDD / 4 m å neder om p å r ø rende har ansvar for medisinene R Ø D praksis : Mer enn 200 DDD / 4 m å neder pasienten har selv ansvar for medisinene VOLUMGRENSER PR. PASIENT Med kjent alvorlig sykdom Normer for Lege adferd

21 Medikamenter og førerkort GR Ø NN praksis : Inntil ½ DDD pr d ø gn g å r normalt greit å kombinere med bilkj ø ring. f.eks. inntil 2 tbl paralgin forte eller 5 mg valium pr d ø gn eller 1/2 sovetablett om kvelden GUL praksis : Ved ½ til 1 DDD pr. d ø gn b ø r en v æ re vant med medisinen og dosen m å fordeles over d ø gnet. Det kan v æ re fare ved bilkj ø ring. V æ r n ø ye med informasjon R Ø D praksis : Ved doser over 1 DDD pr d ø gn eller hvis slike midler kombineres med andre rusmidler har legen MELDEPLIKT TIL FYLKESLEGEN

22 råd og vink om legemiddel - avhengighet hvordan gripe det an i egen praksis

23 legemiddelavhengighet Henvise videre eller behandle selv ? Henvise videre eller behandle selv ? Nedtrapping eller ingen nedtrapping ? Nedtrapping eller ingen nedtrapping ? Utenfor eller innenfor en institusjon ? Utenfor eller innenfor en institusjon ? Avhenging av hva vi snakker om ! Avhenging av hva vi snakker om !

24 Symptomer på begynnende avhengighet : Økt forespørsel etter medikamentet Økt bruk / bruk i flere situasjoner enn før Forekomst av abstinensubehag ved reduksjon eller mellom inntak Pasienten ønsker medikamentet også etter den opprinnelige ”livskrisen”… nye plager / problem er dukket opp

25 gruppe 1 : ”avhengighet” bruker terapeutiske doser medikamentet utskrives av egen lege indikasjonen er ofte blitt borte / uklar ikke oppnådd ønsket hjelp av medikamentet klarer ikke slutte. har fysisk eller psykisk ubehag misfornøyd med ikke å mestre livet uten ikke misbruker identitet utskrivende lege er bekymret over forbruket

26 Mikro - abstinens ? Medikamentet kan alts å utl ø se / forsterke symptomer som angst, uro, s ø vnvansker og muskelsmerter som s å i sin tur lindres de f ø rste timene etter nytt medikament inntak... n æ rmest som å reparere n å r en har drukket.... Beskriver symptomer som likner abstinens symptomer Hos pasienter som bruker midlene i vanlige doser Forveksles gjerne med de opprinnelige symptomene og rettferdiggj ø r videre bruk : Jeg er s å syk at jeg trenger medisinene mine..... Omdiskutert begrep

27 Nedtrappings strategi Oppnå felles forståelse av situasjonen ? Oppnå felles forståelse av situasjonen ? Kartlegge bruken Kartlegge bruken Stabilisere bruken Stabilisere bruken Nedtrapping Nedtrapping Oppfølging Oppfølging Støttebehandling med andre preparat ?

28 B-preparater - 10 % dosereduksjon pr uke, B-preparater - 10 % dosereduksjon pr uke, Resept på maks en ukes forbruk Resept på maks en ukes forbruk Nedtrapping av opioider og blandingsmisbruk krever ofte daglig utlevering Nedtrapping av opioider og blandingsmisbruk krever ofte daglig utlevering Nedtrappings strategi Start med det medikamentet som har kortest halveringstid Start med det medikamentet som har kortest halveringstid

29 Unntaksvis kan ”trappe-trinnet” forlenges noe Unntaksvis kan ”trappe-trinnet” forlenges noe Nært samarbeid med apotek ofte avgjørende Nært samarbeid med apotek ofte avgjørende Hemmere av adrenerg transmisjon som clonidin (catapresan) kan være aktuelt ved opiatmisbruk, karbamazepin eller valproat kan redusere risiko for kramper Hemmere av adrenerg transmisjon som clonidin (catapresan) kan være aktuelt ved opiatmisbruk, karbamazepin eller valproat kan redusere risiko for kramper Dosen skal aldri økes igjen Dosen skal aldri økes igjen Nedtrappings strategi

30 Benzo abstinens Angst, Uro, Angst, Uro, Søvnproblemer, Søvnproblemer, Hodepine, Muskelsmerter, Hodepine, Muskelsmerter, Konsentrasjonsvansker Konsentrasjonsvansker

31 Benzo abstinens Hukommelsesproblemer, Nedstemthet, Trøtthet, Skjelving, Ustøhet, Svette, Kvalme, Nedsatt appetitt, Metallsmak, Overømfintlighet for lys / lyd / berøring, Dobbeltsyn, Krampeanfall (epilepsiliknende) Paranoide tendenser, Forvirring, Hallusinose, Depersonalisering – kjenner ikke seg selv helt igjen Derealisasjon – kjenner ikke omgivelsene helt igjen

32 Benzo abstinens Melder seg etter 3-5 dager, maks etter 1-2 uker, varer 3-4 uker + ? Melder seg etter 3-5 dager, maks etter 1-2 uker, varer 3-4 uker + ? ”Sitter i ” i like mange måneder som Tommelfinger regel : ”Sitter i ” i like mange måneder som Forbruket har vart i år…..

33 Nedstemthet, Uro, Nedsatt appetitt, Kvalme, Magesmerter, Diaré Leddsmerter, Muskelsmerter Opiat abstinens Melder seg gjerne etter 3-4 timer, Melder seg gjerne etter 3-4 timer, maksimum etter 2 døgn, varer 1-2 uker maksimum etter 2 døgn, varer 1-2 uker

34 Opiat abstinens Trøtthet, Rastløshet, Irritabilitet, Søvnforstyrelser, Redusert allmenntilstand, Brekninger, Gåsehud, Utvidete pupiller, Rykninger i muskler / tremor, Økt kroppstemperatur / basalmetabolisme Økt sekresjon øyne/nese/spytt,

35 Doser langt over terapeutisk nivå Bruker ofte flere medikamenter / ”stoff” Prøver seg gjerne hos flere leger Kjøper medisiner hos andre Misbruket synlig, gjerne med funksjonssvikt Mye energi går med til å skaffe nok Mer sannsynlig egen misbruksidentitet Gjerne ”marginal” sosial tilpasning – evt. ”god” tilpasning i marginalisert gruppe… gruppe2: ” rusmisbruk”

36 Ruskultur : Preges av : Ensidighet - Spesielt språk Personlig kjennskap og tillit Kulturen i rusmiljøet kan betraktes som en motkultur til det etablerte samfunn. Jo verre man er i vanlige folks øyne – jo bedre er det i rusmiljøet.

37 Viktig sp ø rsm å l Er det stoffmisbruket som er problemet - eller er det livsførselen……. Asosiale og u-tilpassede eller veltilpassede, men i / til et uakseptabelt miljø ?

38 Eksempler på normer og sanksjoner Miljøet har sine egne normer og regler som må følges VIKTIGE NORMER: Du skal ikke tyste Tystere skal en ikke ha noe med å gjøre Du skal ikke “bøffe” Du skal ikke være “kjiip” VANLIGE SANKSJONER: Kroppslige avstraffelser Boikott (får ikke kjøpe stoff) Alvorlig brudd, behandles som tysting Utfrysing

39 Talent eller klient ? Svart økonomiHvit økonomi Pusjer /arbeidsgiverArbeidsløs 20-50.000,- pr. mnd i fortjeneste ca. 5000,- pr mnd i sosialstønad, masse gjeld Ikke fullført folkeskole uønsket Lang ansiennitet høy kompetanse, etterspurt

40 Talent eller klient ? Svart økonomiHvit økonomi En som er til å stole påEn kriminell ramp En av guttaOutsider og x-narkoman Ødslende og uansvarlig Velartikulert forståelig “En som ikke er kjiip” Støtende uforståelig språk Gode kredittmuligheterSvarte - listet

41 HVORFOR “STRAITE” SEG? Helsa svikter, Kroniske sykdommer, Fysiske skavanker Stressnivået er for høyt Straff og kontrollskader Tragiske hendelser “Nyktern” kjæreste

42 Alle har behov for : Forsørgelse Respekt og anerkjennelse Sosial kontakt med andre mennesker

43 De fleste ø nsker ogs å Muligheter for avansement og suksess

44 Spesialist oppgave ?


Laste ned ppt "Forskrivning av vanedannende legemidler Forskrivning av vanedannende legemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google