Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrivning av vanedannende legemidler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrivning av vanedannende legemidler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrivning av vanedannende legemidler

2 Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat

3 Hoste - dempende DDD / pasient

4 Smertestillende DDD / pasient

5 Beroligende DDD / pasient

6 Sovemedisin DDD / pasient

7 Volum fordeling av alkoholomsetningen i Norge
0 ( avholds) 10% Alkoholenheter pr uke Prosent på dette nivået 1-2 av og til 33 % 2 / uke 20 % 4 / uke 6 % 6 / uke 9 % 10 / uke 7 % 13 / uke 5 % 17 / uke 3 % 20 / uke 4 % 30 / uke 1% 40 / uke 0,7 % 50 / uke el. mer 1,3 %

8 < 150 DDD 85% 151 - 300 DDD 8% 301 - 600 DDD 5% > 600 DDD 2%
Pasient fordelingen etter mengde i DDD pr år < 150 DDD % DDD 8% DDD 5% > 600 DDD %

9 Legenes fordeling etter forskrivning i DDD/ Mnd

10 Volum fordelingen av de ulike lege- gruppenes forskrivning :
12 leger skrev ut 17% leger skrev ut 15% leger skrev ut 18% leger skrev ut 42% 3879 leger skrev ut 8%

11 Antall grønne gule og røde pasienter pr. lege

12 DDD omsatt til hver pasientgruppe pr. lege

13 Aldersgruppert fordeling av legenes pasienter

14 Fordeling av omsatt volum etter denne inndelingen :
2% får 21 % 5% får 24 % 8% får 20 % 85% får 35 %

15 Trondheim etter 3 år i Fastlegeordningen

16 Fordeling av omsatt volum for legene i Trondheim

17 Normer for Pasient adferd GRØNN praksis : GUL praksis : RØD praksis :
VOLUMGRENSER GRØNN praksis : Bruk av inntil 50 DDD/ 4 måneder GUL praksis : Bruk av 50 til 100 DDD / 4 måneder RØD praksis : Bruk av mer enn 100 DDD / 4 måneder.

18 Normer for Lege adferd GRØNN praksis GUL praksis RØD praksis
VOLUMGRENSER FOR LEGEN GRØNN praksis Total forskrivning av inntil 2000 DDD pr måned GUL praksis Total forskrivning mellom 2000 og 3000 DDD pr måned RØD praksis Total forskrivning over 3000 DDD pr måned

19 Normer for Lege adferd GRØNN praksis GUL praksis RØD praksis
RESEPTHYGIENE GRØNN praksis Reseptutstedelse under konsultasjon eller ved telefonkontakt med hjemmesykepleien GUL praksis Reseptutstedelse ved telefonkontakt mellom lege og pasient RØD praksis Reseptutstedelse etter kontakt mellom pasient og legens hjelpepersonell

20 Normer for Lege adferd VOLUMGRENSER PR. PASIENT Med kjent alvorlig sykdom GRØNN praksis : Inntil 200 DDD / 4 måneder eller over 200 DDD / 4 måneder om hjemmesykepleien har ansvar for medisinene GUL praksis : over 200 DDD / 4 måneder om pårørende har ansvar for medisinene RØD praksis : Mer enn 200 DDD / 4 måneder pasienten har selv ansvar for medisinene

21 Medikamenter og førerkort
GRØNN praksis : Inntil ½ DDD pr døgn går normalt greit å kombinere med bilkjøring. f.eks. inntil 2 tbl paralgin forte eller 5 mg valium pr døgn eller 1/2 sovetablett om kvelden GUL praksis : Ved ½ til 1 DDD pr. døgn bør en være vant med medisinen og dosen må fordeles over døgnet. Det kan være fare ved bilkjøring. Vær nøye med informasjon RØD praksis : Ved doser over 1 DDD pr døgn eller hvis slike midler kombineres med andre rusmidler har legen MELDEPLIKT TIL FYLKESLEGEN

22 råd og vink om legemiddel - avhengighet
hvordan gripe det an i egen praksis

23 legemiddelavhengighet
Henvise videre eller behandle selv ? Nedtrapping eller ingen nedtrapping ? Utenfor eller innenfor en institusjon ? Avhenging av hva vi snakker om !

24 Symptomer på begynnende avhengighet :
Økt forespørsel etter medikamentet Økt bruk / bruk i flere situasjoner enn før Forekomst av abstinensubehag ved reduksjon eller mellom inntak Pasienten ønsker medikamentet også etter den opprinnelige ”livskrisen”… nye plager / problem er dukket opp

25 gruppe 1 : ”avhengighet”
bruker terapeutiske doser medikamentet utskrives av egen lege indikasjonen er ofte blitt borte / uklar ikke oppnådd ønsket hjelp av medikamentet klarer ikke slutte. har fysisk eller psykisk ubehag misfornøyd med ikke å mestre livet uten ikke misbruker identitet utskrivende lege er bekymret over forbruket

26 Omdiskutert begrep Mikro - abstinens ?
Beskriver symptomer som likner abstinens symptomer Hos pasienter som bruker midlene i vanlige doser Forveksles gjerne med de opprinnelige symptomene og rettferdiggjør videre bruk : Jeg er så syk at jeg trenger medisinene mine ..... Omdiskutert begrep Medikamentet kan altså utløse / forsterke symptomer som angst, uro, søvnvansker og muskelsmerter som så i sin tur lindres de første timene etter nytt medikament inntak... nærmest som å reparere når en har drukket....

27 Nedtrappings strategi
Oppnå felles forståelse av situasjonen ? Kartlegge bruken Stabilisere bruken Nedtrapping Oppfølging Støttebehandling med andre preparat ?

28 Nedtrappings strategi
Start med det medikamentet som har kortest halveringstid B-preparater - 10 % dosereduksjon pr uke, Resept på maks en ukes forbruk Nedtrapping av opioider og blandingsmisbruk krever ofte daglig utlevering

29 Nedtrappings strategi
Dosen skal aldri økes igjen Unntaksvis kan ”trappe-trinnet” forlenges noe Nært samarbeid med apotek ofte avgjørende Hemmere av adrenerg transmisjon som clonidin (catapresan) kan være aktuelt ved opiatmisbruk, karbamazepin eller valproat kan redusere risiko for kramper

30 Benzo abstinens Angst, Uro, Søvnproblemer, Hodepine, Muskelsmerter,
Konsentrasjonsvansker

31 Benzo abstinens Hukommelsesproblemer, Nedstemthet, Trøtthet, Skjelving, Ustøhet, Svette, Kvalme, Nedsatt appetitt, Metallsmak, Overømfintlighet for lys / lyd / berøring, Dobbeltsyn, Krampeanfall (epilepsiliknende) Paranoide tendenser, Forvirring, Hallusinose, Depersonalisering – kjenner ikke seg selv helt igjen Derealisasjon – kjenner ikke omgivelsene helt igjen

32 Benzo abstinens Melder seg etter 3-5 dager, maks etter 1-2 uker, varer 3-4 uker + ? Tommelfinger regel : ”Sitter i ” i like mange måneder som Forbruket har vart i år…..

33 Opiat abstinens Nedstemthet, Uro,
Melder seg gjerne etter 3-4 timer, maksimum etter 2 døgn, varer 1-2 uker Nedstemthet, Uro, Nedsatt appetitt, Kvalme, Magesmerter, Diaré Leddsmerter, Muskelsmerter

34 Opiat abstinens Trøtthet, Rastløshet, Irritabilitet, Søvnforstyrelser, Redusert allmenntilstand, Brekninger, Gåsehud, Utvidete pupiller, Rykninger i muskler / tremor, Økt kroppstemperatur / basalmetabolisme Økt sekresjon øyne/nese/spytt,

35 gruppe2: ”rusmisbruk” Doser langt over terapeutisk nivå
Bruker ofte flere medikamenter / ”stoff” Prøver seg gjerne hos flere leger Kjøper medisiner hos andre Misbruket synlig, gjerne med funksjonssvikt Mye energi går med til å skaffe nok Mer sannsynlig egen misbruksidentitet Gjerne ”marginal” sosial tilpasning – evt. ”god” tilpasning i marginalisert gruppe…

36 Ruskultur : Preges av : Ensidighet Spesielt språk Personlig kjennskap og tillit Kulturen i rusmiljøet kan betraktes som en motkultur til det etablerte samfunn. Jo verre man er i vanlige folks øyne – jo bedre er det i rusmiljøet.

37 Er det stoffmisbruket som er problemet - eller er det livsførselen…….
Viktig spørsmål Er det stoffmisbruket som er problemet - eller er det livsførselen……. Asosiale og u-tilpassede eller veltilpassede, men i / til et uakseptabelt miljø ?

38 Eksempler på normer og sanksjoner
Miljøet har sine egne normer og regler som må følges VIKTIGE NORMER: Du skal ikke tyste Tystere skal en ikke ha noe med å gjøre Du skal ikke “bøffe” Du skal ikke være “kjiip” VANLIGE SANKSJONER: Kroppslige avstraffelser Boikott (får ikke kjøpe stoff) Alvorlig brudd, behandles som tysting Utfrysing

39 Talent eller klient ? Svart økonomi Hvit økonomi Pusjer /arbeidsgiver
Arbeidsløs ,- pr. mnd i fortjeneste ca. 5000,- pr mnd i sosialstønad, masse gjeld Lang ansiennitet høy kompetanse, etterspurt Ikke fullført folkeskole uønsket

40 Talent eller klient ? Svart økonomi Hvit økonomi
En som er til å stole på En kriminell ramp En av gutta Outsider og x-narkoman Velartikulert forståelig Støtende uforståelig språk “En som ikke er kjiip” Ødslende og uansvarlig Gode kredittmuligheter Svarte - listet

41 HVORFOR “STRAITE” SEG? Helsa svikter, Kroniske sykdommer, Fysiske skavanker Stressnivået er for høyt Straff og kontrollskader Tragiske hendelser “Nyktern” kjæreste

42 Respekt og anerkjennelse Sosial kontakt med andre mennesker
Alle har behov for : Forsørgelse Respekt og anerkjennelse Sosial kontakt med andre mennesker

43 De fleste ønsker også Muligheter for avansement og suksess

44 Spesialist oppgave ?


Laste ned ppt "Forskrivning av vanedannende legemidler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google