Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenning NASA. Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenning på et plan (”traction”) Spenning på et punkt på en flate: SI-enheten for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenning NASA. Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenning på et plan (”traction”) Spenning på et punkt på en flate: SI-enheten for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenning NASA

2 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenning på et plan (”traction”) Spenning på et punkt på en flate: SI-enheten for kraft (F) er 1 kp = 9.81N (kgm/s 2 ). 1 N (Newton) er ved jordens overflate den kraften som utøves av vekten av 102 g. Ofte brukes likevel enheten dyne, der 1 dyne (g. cm/s 2 ) = 10 -5 N.

3 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenning på et plan Krefter og spenninger er forskjellige begreper. Kraftvektorer kan adderes ved vanlig vektoraddisjon, ikke spenningsvektorer, som avhenger av arealet de virker på. Normal- komponenter Planets orientering F normalt på planet F i planet

4 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenning på et plan Skjærkomponenter Planets orientering F normalt på planet F i planet (arealet = 0, => ingen spenning)

5 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Positive og negative spenninger Kompresjon er positiv i geologi (ikke i ingeniørgeologi)

6 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenningstilstanden i et punkt Spenningsellipsen: Viser spenningen over plan med forskjellige orienteringer gjennom punktet i 2D

7 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenningstilstanden i et punkt Spenningsellipsoiden: Viser spenningen over plan med forskjellige orienteringer gjennom punktet i 3D. Aksene representerer hovedspenningene  1,  2 and  3

8 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenningstilstanden i et punkt Spenningene på flatene til en kube som er “uendelig” liten: 9 komponenter, 6 uavhengige

9 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenningstilstanden i et punkt: Spenningstensoren (matrisen) Spenningene på flatene til en kube som er “uendelig” liten: 9 komponenter, 6 uavhengige Dersom kuben ligger i ro er  12 =  21,  31 =  13 og  23 =  32, 9 komponenter 6 uavhengige komponenter

10 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenningstilstanden i et punkt: Spenningstensoren (matrisen) Dersom vi orienterer koordinatsystemet slik at skjærspenningene blir null langs kubens flater: 3 diagonale komponenter som er hovedspenningene. Kolonnene er tre vektorer som er hovedspenningsvektorene (aksene til spenningsellipsoiden)

11 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Deviatorisk spenning og middelspenning Deviatorisk spenning er forskjellen mellom middelspenningen og den totale spenningen:  dev =  tot -  m Middelspenningen  m (”mean stress”) er middelverdien av de tre hovedspenningene:  m =(  1 +  2 +  3 )/3

12 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING På matriseform: Total spenningMiddelsp. (isotrop del) Deviatorisk spenning (anisotrop del) Deviatorisk spenning og middelspenning

13 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Normal- og skjærspenningsrom, forskjellig fra det fysiske rommet vi vanligvis tenker på. Bruker doble vinkler. Derfor plotter begge (alle) hovedspenningsverdier langs horisontalaksen Mohrs sirkel

14 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Sirkelen har differensiell spenning (  1 -  3 ) som diameter. Ethvert punkt på sirkelen representerer et plan. Diagrammet har informasjon om skjær- og normalspenningen på planet (leses av på aksene) Mohrs sirkel

15 Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Mohrs sirkel for 3D og noen viktige spenningstilstander


Laste ned ppt "Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenning NASA. Kapittel 2 SPENNINGSPENNING Spenning på et plan (”traction”) Spenning på et punkt på en flate: SI-enheten for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google