Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 12 Kløv og foliasjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 12 Kløv og foliasjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 12 Kløv og foliasjoner Foliasjon= alle planstrukturer i en metamorf bergart

2 Fabric •Beskriver konfigurasjonen av de forskjellige elementene som bygger opp en deformert bergart. L-fabric S-fabric

3 Flere sett foliasjoner i samme bergart
S0, S1, S2, … S0 er primær lagdeling, sedimentær eller magmatisk S1er dannet under første deformasjonsfase …

4 Kløv: lavgradsfoliasjoner
Forskjellige typer foliasjoner ved forskjellig temperatur

5 Blyantkløv 2 sett foliasjoner med høy vinkel på hverandre Kompaksjonskløv Tektonisk kløv

6 Blyantkløv – dannelse og formforandring
Fra flattrykning til utstrekning og tilbake til flattrykning

7 Leirskiferkløv (slaty cleavage)
Lav temperatur Usynlige kløvdomener (kan sees i mikroskop) Reorientering av leirmineraler Trykkoppløsning

8 Leirskiferkløv og formforandring
Pannekaker!

9 Fyllittisk kløv Lav temperatur Ny vekst av glimmermineraler
Vekst normalt på minste spenningsakse M og QF-domener tydeligere

10 Fra fyllittisk kløv til leirskiferkløv
Midtre-øvre grønnskiferfacies: Tydeligere QF- og M-domener Undre grønnskiferfacies

11 Krenulasjonskløv=kruskløv: sekundært kløv
Påvirker eksisterende foliasjon

12 Kruskløv Ofte sterkest rundt foldelukninger Akseplankløv

13 Akseplankløv

14 Kløvutvikling og kompetanse
Kompetansekontrast skaper kløvrefraksjon Spesiell kløvvridning i foldelukninger i inkompetente lag Nøytralt punkt

15 Kløvutvikling og kompetanse
Avhenger av viskositetskontrast og mengde forkorting før folding

16 Kornstørrelse er relatert til spenning
Modell: Skyldes fleksurell flyt under foldingen

17 Forhold kløv-lagning Avslører posisjon i forhold til storskala struktur (synform vs. antiform)

18 Kløvrefraksjon og formforandring
Høyest formforandring i det inkompetente laget

19 Skjevskårne folder Dannet samtidig (det viser kløvrefraksjon)
Kløvet skjevt i forhold til akseflaten Forklaring: Komponent av transpresjon

20 Gneisbånding Dannet ved transponering, dvs. flattrykning av lag til de blir nesten parallelle. Typisk gneisfoliasjon

21 Transponering/transposisjon
Flattrykning

22 Mylonittisk foliasjon
Typisk gneisfoliasjon


Laste ned ppt "Kapittel 12 Kløv og foliasjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google