Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAHQUMT (Fully Automatic, High Quality, Unrestricted Machine Translation)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAHQUMT (Fully Automatic, High Quality, Unrestricted Machine Translation)"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAHQUMT (Fully Automatic, High Quality, Unrestricted Machine Translation)

2 FAHQUMT (Fully Automatic, High Quality, Unrestricted Machine Translation)

3 Større europeiske MT-prosjekter: Eurotra (80-tallet) Verbmobil (90-tallet)

4

5

6

7 LOGON-prosjektet Demo av oversettelse: http://handon.emmtee.net/logon/

8 Tre hovedtyper av evaluering: 1Evaluering ved systemutvikleren 2Omkostningsevaluering 3Lingvistisk bruker-evaluering

9 Oppgaver ved lingvistisk bruker-evaluering av maskinoversettelsessystemer: 1.lage en oversikt over spr å klige fenomener som prosesseres tilfredsstillende og spr å klige fenomener som ikke prosesseres tilfredsstillende; 2.avgj ø re presist hvilke fenomener som ikke prosesseres overhodet; 3.forklare gode s å vel som d å rlige oversettelser, og gode s å vel som d å rlige grammatiske analyser; 4.avgj ø re egenskapene til og innholdet i systemets lingvistiske komponenter (leksikon, syntaktiske regler, morfologiske regler,...); 5.avgj ø re systemets prosesseringsmodell, alts å hvordan systemets komponenter er strukturert og samvirker; 6.forst å den lingvistiske modellen som ligger under systemets komponenter.

10 Fremgangsm å ten – en hypotetisk-deduktiv prosess: 1.Konstruer testsetninger og la systemet oversette dem. 2.Velg eksempeltekster og la systemet oversette dem. 3.Klassifiser og tolk resultatene av oversettelsene. 4.Formuler hypoteser om systemets moduler og virkem å te for å forklare utilfredsstillende oversettelser. 5.Test hypotesene ved å dedusere nye konsekvenser av dem i form av ytterligere testsetninger, og la systemet oversette disse. Fortsett fra 3.

11


Laste ned ppt "FAHQUMT (Fully Automatic, High Quality, Unrestricted Machine Translation)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google