Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhet & Biologiske Effekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhet & Biologiske Effekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhet & Biologiske Effekter
Anne-Marie Kira

2 Auditive / støy effekter Cryogen Pyskologiske effekter
Magnetfelt (Bo) RF effekter varme utvikling brannskade biologiske effekter Auditive / støy effekter Virkning av alternerende gradient felt (dB) Cryogen Pyskologiske effekter f. eks klaustrofobi MR & implantater MR & graviditet

3 Magnetfelt Statisk felt 1 Tesla = 10,000 gauss
jordkloden : ekvator = 0,3 g nordpole = 0.7 g. Lav felt styrke = < 1.0 T Høy felt styrke =  1.0 T Ultra-Høy = 4 T …… 8 T (Ohio) Stort sett superkondukting magnet. Stabil magnetfelt - høyspentledninger er varierende dvs. veksel strøm. Ekstremitets MR system er lav felt ca. 0,2T. Bruker ofte små bore permanent magnet. Pas. er sittende / liggende - aktuelle område innenfor magneten. Ca. 800 kg i vekt. Open magneter også lav felt … men nyeste Siemens er 1 T Open. Intervensjons MR = lav felt pga kirugiske utstyr. Fordeler med lav = ingen spesielle behov for shielding av mag.feltet og RF feltet, og strøm som følge av perm.magnet (ramp magnet når strøm påføres i oppstarts fasen - forretnings hemmighet det som skjer). Anueyrsm klipps, pacemakers KAN være OK ….. Men sjekk! 1.5 T magnet ca. 50,000 ganger jordens magnetfelt. Ultra-høy - MRS teknisk mulig med 15T men klinisk begrenset til 2T … foreløpig.

4 Sikkerhets sone Sikkerhets sone Ekslusjon sone
hvor det er fare for projektile skader magnet rommet Ekslusjon sone 5 gauss linje. Fare for personskade - pacemaker, klipps osv. påbud om skilt 2 bestemt sone som må identifiseres - sikkerhets sone & ekslusjons sone.

5

6 Kontraindikasjoner Ferro magnetiske gjenstander
sterk tiltrekning, alignment med mag. felt beholde tilegnet mag. egenskaper Ikke Ferro magnetiske gjenstander begrep som grupperer andre implantater / gjenstander Ferro magnetiske substanser e.g jern , ble magnetisert av et magnet felt - omdannes til en magnet

7 Implantater Elektriske stimulert pacemaker, nevro stimulator
Magnetiske stimulert cerebral shunt, øre-implantat, protese Coils, filters, stents intravasculær, Guglielmi detachable coils (GDC) - endovaskulær Reed switch som aktiviseres. magnetiske stimuli brukt til å aktivisere implantatet. Kan brukes til å veilede protese på plass e.g. Øye protese, Sophy shunt. Stor sannsynlighet at implantat ble av-magnetisert, funksjons forstyrrelse, eller flytting. MEN kan til MR med forholds regler e.g. Sophy shunt eller Codman-Medos ventil - perkutan regulærbar trykk ventil/klaff. Brukt i behandling av pas. m/ hydrocephalus. Trykket som skal til for å åpne ventil reguleres/ innstilles med hjelp av ekstern magnet. 1995 studie, Schnieder, vist avmagnetisering av permanent Otologisk (øre) implantat øye protese (uttagbar) m/ motsatt polaritet til perm. magnet som er fiksert til rektus muskel og conjunktiva. Tillate tilnærmet normal bevegelse av øyeprotese. Fare for pasientskade. vite egenskaper til implantat på forhånd - Sophy shunt: spesifikk trykk som skal til sjekkes FØR og ETTER MR. Avvik rapporteres til Nevrokir. Coils osv. :ikke ferromag. OK å sette i gang, ellers venter ca. 6 uker, til etablert i kar vegg. GDC litt spesielle pga coil (fjære) utforming - potensielt kunne induserer varme fra indusert strøm. Resultat av ex-vivo testing = Ok, minimal varme utvikling, ingen tiltrekning, begrenset signal bortfall. Klipps: behandling av intrakranial aneuyrsm og arteriovenøs malformasjon (AVM) m/klipps = annerkjent behandling

8 Implantater (forts.) Aneurysme klipps informasjon
martensitic stainless steel - absolut kontraindikasjon phynox, eligiloy,titanium, austentitic stainless steel - OK (svak~ikke magnetisk) informasjon produsent, type, modell, material osv Yasargil 316 LVM stainless steel absolut kontraindikasjon = bevegelse som følge av påvirkning fra mag. feltet. deflection angle test: beskrevet 1983, etablert som standard test 1996. finnes ferro magnetisk og ikke-ferro magnetisk klipps fra samme produsent!

9 Eksterne fiksasjon Halo vest Strekk-behandling MR kompatible.
OBS: magnet åpningen Farradays Law : induserer strøm Strekk-behandling vekt behandling - Nevrokirug Farradays Law - fare for indusert strøm som følge av ‘ring’ / halo utforming på vesten. Fare for brannskade og signal forringelse (kompenseres med phase-encoding parallel til halo vesten). ingen medhold for rapportert varme utvikling , men puls sekvenser (spesielt MT) kan påvirke vesten - vibrasjon - tolkes av pasienten som varme. For lite forsknings material (men dokumentert eksempel 1997), derfor betrakte som hypotese MEN bør unngår MT sekvenser.

10 Brannskade Strømførende ledninger Utstyr
ingen pasient kontakt m/ledninger & magnet ingen sirkler, eller kryssing av ledninger beskytte pasients hud Utstyr kun det som er nødvendig, testet, fungerer godkjent av produsenten til bruk med MR Vært inne på Farradays Law

11 Brannskade (forts.) Pasient klær : syntetisk / natur fiber
kontakt linse sminke : leppestift, øyenskygge, maskara … tatovering : dekorativ pigment kan være ferro-magnetisk obs.: blå & sort. smykke overoppheting & svetting fra syntetisk klær. ofte metallisk innhold i sminke - kan føre til irritasjon, hevelse - forbigående. Pasienten bør stille uten sminke. Artefakt problematikk hvis cerebral undersøkelse. tatovering : anbefale bandasje (stram) til å forhindre tiltrekning til magnetfeltet - reduserer ubehag. Mest aktuelle problem er artefakter.

12 Komatøs pasienter Over våknings utstyr pulsoxymeter Observasjon
visuelle overvåking - person, kamera

13 Specific Absorption Rate (SAR)
Definisjon: Måle energi deposisjon i vev hos pasienten, i W/kg IEC :1995 International Electrotechnical Commission Standard (Europa) AS/NZS :1996 FDA SAR: måle hvor mye RF energi pasientens vev vil får, i forhold til hver enkelt puls sekvens. dvs, før sekvens oppstart, vil maskinen regne ut nøyaktig hvor mye RF energi sendes ut, deponeres i pas. vev, hvor mye oppvarming forventes, og sammenligne til pre-definert verdier (ferdig programmet i maskinen etter fast satt standard). om nødvendig gi beskjed om overskridelser av verdier (som følge av sekvens valg) - foreslå endringer til parametre - ofte redusert antall snitt eller økt TR tid. disse verdier baseres på pas. kropps vekt - individuelt - må være nøyaktig. IEC standard er basert på europeiske standard, men samme std. adoptert av Australia & NZ men forskjellige betegnelse. FDA (Food and Drug Administration) reglement gjelder for Nord-Amerika, men er retningsgivende for alle utarbeidet standarder. Leverandører levere etter den standard som stiller høyeste krav slik at man dekker hele marked.

14 SAR (forts.) Helkropp Cerebrum Lokal SAR (gjennomsn. med 1 gm. vev)
1.5 W/kg i 15 min. Cerebrum 3 W/kg i 10 min. Lokal SAR (gjennomsn. med 1 gm. vev) 8 W/kg cerebrum & kropp i 5 min. 12 W/kg ekstremiteter i 5 min.

15 Lydnivå Gradient Magnetic Felt Indusert støy Faktorer som påvirke:
valg av gradient sekvens, valg av sekv. parametre, Anbefaling av lyd nivå for utsatt arbeidstaker , ikke pasient. FDA dB Strømtilførsel til gradientene skiftes hurtig (slås av & på … fort), kombinert med kraftig statisk mag. felt, - generere støy. Dette hører man som ’banke’ lyder - fordi gradientene vibrerer og kommer i kontakt med feste stativet (omgivelse). Sekvens verdier påvirke støy, f.eks TR, TE, (FOV, snitt tykkelse), men det er mest spesifikasjonene til gradientene. Problemer som oppstå varierer fra irritasjon, vanskelig kommunikasjons forhold - pas. & følge & radiograf, økt angst, midlertidig nedsatt hørsels til mer langvarig (alvorlig) hørsels tap. Hvordan MR maskinen er bygget vil påvirke pas. opplevelse av støy forhold - noen har spesiell lyd isolasjon, om de er åpne eller ikke …. Dokumentert kortvarig nedsatt hørsel i 1988 på pas. uten hørselsvern. Første studier, 1989 av Hurwitz påvist 84 til 103 dB på linear skala, konklusjon :’irriterende men trygg!’ Siden den gangen FGE = 106 dB linear skala. Anbefalinger fra FDA gjelder for arbeidstaker som er utsatt for støy som følge av arbeidsforhold, over tid, ikke kort-tids eksponeringer av pas. - satt ubehags grense til 110 dB (vanskelig fordi det gjelder medisinske utstyr)

16 Lydnivå (forts.) Hørselsvern Andre støy kilde RF puls frekvens
Helium pumpe - reduserer tap av kryogen RF puls frekvens termoelastisk utvidelse av kranielt vev, induserer ’trykkbølge’ som oppfattes av cochlea (RF puls akustikk bølge  cochlea) [ °C i ca. 10µsek.] Hørselsvern (ørepropper) skjerme opp i mot dB hvis brukt riktig. Hodetelefoner (MR kompatible). Andre støy kilde: cyrogen pumpe - lav frekvens, rythmisk & jevn banke lyd. Irriterende men ….. RF ’hørsel’ : aktuelle lyd som høres av pas. varierer avhengig av RF puls & TR. Avhengig av total energi i hver puls, registrert på frekvens skala MHz. Oppfattes som en lett ’durring’ i hodet og er uavhengig av orientering (pas. hodet) i forhold til RF feltet. Arbeidstakere som jobber med mikrobølger i industri & militær omgivelse har flest opplevelse av RF hørsels tap. støy i forbindelse med gradient aktivitet er betydelig høyere enn det som assosieres med RF hørsel tap, det er ikke sikkert de oppfattes av verken pas. & operator

17 Svangerskap Pasient “MRI may be used in pregnant women if other nonionizing forms of diagnostic imaging are inadequate or if the examination provides important information that would otherwise require exposure to ionizing radiation ….” Pårørende : vurderes individuelt, bør unngås hvis mulig Ansatte : lokale retningslinjer, anbefalt ikke. Hva er problemet? Påvirkning fra statisk mag. felt, eksponering til grad. mag. felt, RF elektromag. felt og mulig negative effekter fra kombinasjon av alle 3 elektromagnetiske felter. MR miljø er varierende pga felt styrke,puls sekvens, hardware, software på systemet osv. Ingen studier med stor forskningsgruppe av gravide pasienter. Alt informasjon kommer fra eksperimenter med forsøksdyr og lab. prøver med celle biologi. Policies, Guidelines and Recommendations for MR imaging safety and Patient Management issued by the Safety Committee of the Society for Magnetic Resonance Imaging (1991). Dette er tatt i bruk som standard av den Amerikanske College of Radiology - retningsgivende for de fleste miljøer. Pårørende - stuasjons avhengig, men helst ikke!! Ansatte - skille mellom personer som er ofte i magnet rommet, MEN som regel ikke anbefales, men personlig avgjørelse.

18 MR Sjekkliste Informasjon til pasienten Helsepersonelloven
klaustrofobi & kontrast. Helsepersonelloven nr. 64 § 4 Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Hvem sitt navn står på sjekkliste? Hvem er ansvarlig hvis det går galt? Lov om Helsepersonell, ikke tatt i bruk ennå. Ansvarlig gjøre den enkelte!

19 Flytende helium Fahrenheit Celsius Kelvin
Absolute Zero Liquid Helium (boiling) Liquid nitrogen (boiling) Water (freezing) Quench Ukontrollert nedkjøring - frigjøring av helium.


Laste ned ppt "Sikkerhet & Biologiske Effekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google