Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhet & Biologiske Effekter Anne-Marie Kira. b Magnetfelt (B o ) b RF effekter varme utviklingvarme utvikling –brannskade biologiske effekterbiologiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhet & Biologiske Effekter Anne-Marie Kira. b Magnetfelt (B o ) b RF effekter varme utviklingvarme utvikling –brannskade biologiske effekterbiologiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhet & Biologiske Effekter Anne-Marie Kira

2 b Magnetfelt (B o ) b RF effekter varme utviklingvarme utvikling –brannskade biologiske effekterbiologiske effekter b Auditive / støy effekter Virkning av alternerende gradient felt (dB)Virkning av alternerende gradient felt (dB) b Cryogen b Pyskologiske effekter f. eks klaustrofobi b MR & implantater b MR & graviditet

3 Magnetfelt b Statisk felt b 1 Tesla = 10,000 gauss jordkloden : ekvator = 0,3 gjordkloden : ekvator = 0,3 g nordpole = 0.7 g.nordpole = 0.7 g. b Lav felt styrke = < 1.0 T b Høy felt styrke =  1.0 T b Ultra-Høy = 4 T …… 8 T (Ohio)

4 Sikkerhets sone b Sikkerhets sone hvor det er fare for projektile skaderhvor det er fare for projektile skader magnet rommetmagnet rommet b Ekslusjon sone 5 gauss linje.5 gauss linje. Fare for personskade - pacemaker, klipps osv.Fare for personskade - pacemaker, klipps osv. påbud om skiltpåbud om skilt

5

6 Kontraindikasjoner b Ferro magnetiske gjenstander sterk tiltrekning, alignment med mag. feltsterk tiltrekning, alignment med mag. felt beholde tilegnet mag. egenskaperbeholde tilegnet mag. egenskaper b Ikke Ferro magnetiske gjenstander begrep som grupperer andre implantater / gjenstanderbegrep som grupperer andre implantater / gjenstander

7 Implantater b Elektriske stimulert pacemaker, nevro stimulatorpacemaker, nevro stimulator b Magnetiske stimulert cerebral shunt, øre-implantat, protesecerebral shunt, øre-implantat, protese b Coils, filters, stents intravasculær, Guglielmi detachable coils (GDC) - endovaskulærintravasculær, Guglielmi detachable coils (GDC) - endovaskulær

8 Implantater (forts.) b Aneurysme klipps martensitic stainless steel - absolut kontraindikasjonmartensitic stainless steel - absolut kontraindikasjon phynox, eligiloy,titanium, austentitic stainless steel - OK (svak~ikke magnetisk)phynox, eligiloy,titanium, austentitic stainless steel - OK (svak~ikke magnetisk)  informasjon produsent, type, modell, material osvprodusent, type, modell, material osv Yasargil 316 LVM stainless steelYasargil 316 LVM stainless steel

9 Eksterne fiksasjon b Halo vest MR kompatible.MR kompatible. OBS: magnet åpningenOBS: magnet åpningen Farradays Law : induserer strømFarradays Law : induserer strøm b Strekk-behandling vekt behandling - Nevrokirugvekt behandling - Nevrokirug

10 Brannskade b Strømførende ledninger ingen pasient kontakt m/ledninger & magnetingen pasient kontakt m/ledninger & magnet ingen sirkler, eller kryssing av ledningeringen sirkler, eller kryssing av ledninger beskytte pasients hudbeskytte pasients hud b Utstyr kun det som er nødvendig, testet, fungererkun det som er nødvendig, testet, fungerer godkjent av produsenten til bruk med MRgodkjent av produsenten til bruk med MR

11 Brannskade (forts.) b Pasient klær : syntetisk / natur fiberklær : syntetisk / natur fiber kontakt linsekontakt linse sminke : leppestift, øyenskygge, maskara …sminke : leppestift, øyenskygge, maskara … tatovering : dekorativ pigment kan være ferro-magnetisk obs.: blå & sort.tatovering : dekorativ pigment kan være ferro-magnetisk obs.: blå & sort. smykkesmykke

12 Komatøs pasienter b Over våknings utstyr pulsoxymeterpulsoxymeter b Observasjon visuelle overvåking - person, kameravisuelle overvåking - person, kamera

13 Specific Absorption Rate (SAR) b Definisjon: Måle energi deposisjon i vev hos pasienten, i W/kgMåle energi deposisjon i vev hos pasienten, i W/kg b IEC 601-2-33:1995 International Electrotechnical Commission Standard (Europa)International Electrotechnical Commission Standard (Europa) b AS/NZS 3200.2.33:1996 b FDA

14 SAR (forts.) b Helkropp 1.5 W/kg i 15 min.1.5 W/kg i 15 min.  Cerebrum 3 W/kg i 10 min.3 W/kg i 10 min.  Lokal SAR (gjennomsn. med 1 gm. vev) 8 W/kg cerebrum & kropp i 5 min.8 W/kg cerebrum & kropp i 5 min. 12 W/kg ekstremiteter i 5 min.12 W/kg ekstremiteter i 5 min.

15 Lydnivå  Gradient Magnetic Felt Indusert støy b Faktorer som påvirke: valg av gradient sekvens, valg av sekv. parametre,valg av gradient sekvens, valg av sekv. parametre, b Anbefaling av lyd nivå for utsatt arbeidstaker, ikke pasient. b FDA - 110 dB

16 Lydnivå (forts.) b Hørselsvern b Andre støy kilde Helium pumpe - reduserer tap av kryogenHelium pumpe - reduserer tap av kryogen b RF puls frekvens termoelastisk utvidelse av kranielt vev, induserer ’trykkbølge’ som oppfattes av cochlea (RF puls  akustikk bølge  cochlea) [0.000001°C i ca. 10µsek.]termoelastisk utvidelse av kranielt vev, induserer ’trykkbølge’ som oppfattes av cochlea (RF puls  akustikk bølge  cochlea) [0.000001°C i ca. 10µsek.]

17 Svangerskap b Pasient “MRI may be used in pregnant women if other nonionizing forms of diagnostic imaging are inadequate or if the examination provides important information that would otherwise require exposure to ionizing radiation ….”“MRI may be used in pregnant women if other nonionizing forms of diagnostic imaging are inadequate or if the examination provides important information that would otherwise require exposure to ionizing radiation ….”  Pårørende : vurderes individuelt, bør unngås hvis mulig  Ansatte : lokale retningslinjer, anbefalt ikke.

18 MR Sjekkliste b Informasjon til pasienten klaustrofobi & kontrast.klaustrofobi & kontrast. b Helsepersonelloven 02.07.1999 nr. 6402.07.1999 nr. 64 § 4 Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.§ 4 Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

19 b Flytende helium Fahrenheit Celsius Kelvin Absolute Zero 460 -273 0Absolute Zero 460 -273 0 Liquid Helium (boiling) -452.1 -268.8 4.2Liquid Helium (boiling) -452.1 -268.8 4.2 Liquid nitrogen (boiling) -321 -196 77Liquid nitrogen (boiling) -321 -196 77 Water (freezing) 32 0 273Water (freezing) 32 0 273 b Quench Ukontrollert nedkjøring - frigjøring av helium.Ukontrollert nedkjøring - frigjøring av helium.


Laste ned ppt "Sikkerhet & Biologiske Effekter Anne-Marie Kira. b Magnetfelt (B o ) b RF effekter varme utviklingvarme utvikling –brannskade biologiske effekterbiologiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google