Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av parametre Introduksjon/motivasjon Signal støy forhold, SNR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av parametre Introduksjon/motivasjon Signal støy forhold, SNR"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av parametre Introduksjon/motivasjon Signal støy forhold, SNR
Hvordan forbedre SNR Kontrast støy forhold, CNR Hvordan forbedre CNR Romlig oppløsning Hvordan øke romlig oppløsning Total opptakstid Hvordan redusere opptakstiden Trade offs Besluttninger som må tas. 3D MRI

2 Introduksjon/motivasjon
Billedkvaliteten er bestemt av mange faktorer. Det er av avgjørende betydning at operatøren kjenner disse parametrene og hvordan de påvirker hverandre, for å oppnå en opptimal billedkvalitet. Fire hovedpunkter som påvirker billedkvalitet: SNR CNR Romlig oppløsning Opptakstid

3 SNR Forholdet mellom amplituden til signalet en måler i spolen og gjennomsnitt amplituden til støy. Signalet er spenningen som blir indusert i spolen ved presseseringen av NMV i transversal-planet. Støyen har to hovedkomponenter: 1) Fra pasienten 2) Fra bakgrunns elektrisk støy i MR-systemet Støybidraget fra hver pasient er konstant og avhengig av pasienten , det området som avbildes, og innebygd (intrinsikk) støy i systemet.

4 SNR Støy forekommer ved alle frekvenser. Støy er tilfeldig i tid.
Signalet en måler er kumulativt, og avhenger av en rekke faktorer som kan varieres. Signalet kan derfor øke eller minske i forhold til støyen. Øker signalet, øker SNR. Enhver faktor som øker signal amplituden vil spille rolle for SNR. Følgende faktorer bidrar til SNR:

5 Faktorer som bidrar til SNR:
proton tettheten i området som avbildes voxel volumet TR, TE, og flipp vinkel, NEX mottaker båndbredde Spole type

6 Proton Tetthet Antall protoner i området som avbildes bestemmer amplituden på signalet. Pixel Areal = FOV / matrix Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

7 Proton Tetthet Voxel volum versus SNR
Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

8 Proton Tetthet Snitt tykkelse versus SNR
Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice Snitt tykkelse versus SNR

9 Proton Tetthet FOV versus SNR
Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

10 TR, TE og flipp vinkel TE versus SNR Flipp vinkel versus SNR
Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice Flipp vinkel versus SNR

11 Antall akvisisjoner (NEX)
Antall Akvisisjoner (NEX) er antall ganger data samles inn med samme amplitude på fase-gradienten. Data inneholder både signal og støy. Støyen er tilfeldig i tid. Dobbling av NEX betyr økning av SNR med 1.4 Dobbling av NEX betyr dobbling av opptakstid Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

12 Mottaker båndbredde Ved å redusere båndbredden
sampler en mindre støy. SNR øker. Halvering av båndbredde betyr okning av SNR med 40% (og dobbling av samplingstiden) Dette vil øke minimums TE. Mer følsom for kjemisk skift artefakt. Mottaker båndbredde er det frekvensområdet som samples mens read-out gradienten er på Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

13 Valg av spole Overflatespoler som plasseres nær det området som skal avbildes øker SNR. Sirkulærpolariserte (CP) spoler har 40% bedre SNR enn lineærpolariserte spoler (LP) Store spoler øker muligheten for aliasing (fold over). Spoler: kropps, rygg, skulder, hode, kne, mamma, endorektal, finger, State of the art: Array spoler (CP)

14 Hvordan Øke SNR Bruke Spinn Ekko (SE) der dette er mulig.
Ikke bruke for kort TR-tid, eller for lang TE-tid Bruke riktig spole og påse at den er «tunet» Bruke grov matrise Stort FOV Tykke snitt Så mange NEX som mulig

15 Kontrast til Støy forhold (CNR)
CNR er definert som differansen i SNR mellom to nærliggende områder. CNR påvirkes av de samme forhold som SNR

16 Romlig oppløsning Er evnen til å skille to punkter.
Kontrollert av voxel-størrelsen. Store voxel, Partiell volum effekt. Voxel størrelsen er bestemt av 1) snitt tykkelsen 2) FOV 3) antall pixler eller matrise størrelse.

17 Matrise størrelse Pixel størrelse versus matrise størrelse.
Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

18 Romlig oppløsning og pixel dimensjon
Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

19 Rektangulær FOV Øker avstand mellom k-linjene, samme areal.
Bilde med 50 % rektangulært FOV. Romlig oppl. beholdes SNR reduseres Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

20 Hvordan øke romlig oppløsn.
Velge så tynne snitt som mulig Velge en «fin» matrise Velge lite FOV Velge rektangulært FOV der dette er mulig.

21 Opptakstid (Skanne tid)
Tiden det tar for en akvisisjon. Avgjørende faktorer for opptakstid: 1) TR 2) Antall fase-linjer. 3) NEX Hvordan redusere opptakstiden: 1) Kortest mulig TR 2) Så grov matrise som mulig 3) Redusere NEX til minimum.

22 Eksempel på ulike FOV og SL (snitt tykkelse)
FOV = 24cm, FOV = 12cm SL = 10mm, SL = 3mm

23 Volum avbilding (3D MRI)
Fasekoder i snittseleksjonsretningen. Hele volumet samles inn samtidig. 256x128, 128 snitt FLASH tar ca. 6 min Viktig at pasienten ligger rolig.

24 3D-MRI MPR, Multiplanar Reformatting.
Isotropiske voxler gir lik oppløsning i alle retninger. Skannetiden avhenger av antall snitt, TR og NEX Økning av antall snitt øker SNR (og skannetid)

25 Antall 3D partisjoner Antall 3D partisjoner er antall samplingspunkt i Z-retn. Jo flere 3D-partisjoner jo: -Høyere SNR 32 partisjoner 64 partisjoner 128 partisjoner

26 Snitt tykkelse 1mm 2 mm 3 mm

27 Momenter ved rekonstruksjon


Laste ned ppt "Valg av parametre Introduksjon/motivasjon Signal støy forhold, SNR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google