Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MR-labben, Haukeland Sykehus Valg av parametre Introduksjon/motivasjon Signal støy forhold, SNR Hvordan forbedre SNR Kontrast støy forhold, CNR Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MR-labben, Haukeland Sykehus Valg av parametre Introduksjon/motivasjon Signal støy forhold, SNR Hvordan forbedre SNR Kontrast støy forhold, CNR Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 MR-labben, Haukeland Sykehus Valg av parametre Introduksjon/motivasjon Signal støy forhold, SNR Hvordan forbedre SNR Kontrast støy forhold, CNR Hvordan forbedre CNR Romlig oppløsning Hvordan øke romlig oppløsning Total opptakstid Hvordan redusere opptakstiden Trade offs Besluttninger som må tas. 3D MRI

2 MR-labben, Haukeland Sykehus Introduksjon/motivasjon Billedkvaliteten er bestemt av mange faktorer. Det er av avgjørende betydning at operatøren kjenner disse parametrene og hvordan de påvirker hverandre, for å oppnå en opptimal billedkvalitet. Fire hovedpunkter som påvirker billedkvalitet: SNR CNR Romlig oppløsning Opptakstid

3 MR-labben, Haukeland Sykehus SNR Forholdet mellom amplituden til signalet en måler i spolen og gjennomsnitt amplituden til støy. Signalet er spenningen som blir indusert i spolen ved presseseringen av NMV i transversal-planet. Støyen har to hovedkomponenter: 1) Fra pasienten 2) Fra bakgrunns elektrisk støy i MR-systemet Støybidraget fra hver pasient er konstant og avhengig av pasienten, det området som avbildes, og innebygd (intrinsikk) støy i systemet.

4 MR-labben, Haukeland Sykehus SNR Støy forekommer ved alle frekvenser. Støy er tilfeldig i tid. Signalet en måler er kumulativt, og avhenger av en rekke faktorer som kan varieres. Signalet kan derfor øke eller minske i forhold til støyen. Øker signalet, øker SNR. Enhver faktor som øker signal amplituden vil spille rolle for SNR. Følgende faktorer bidrar til SNR:

5 MR-labben, Haukeland Sykehus Faktorer som bidrar til SNR: proton tettheten i området som avbildes voxel volumet TR, TE, og flipp vinkel, NEX mottaker båndbredde Spole type

6 MR-labben, Haukeland Sykehus Proton Tetthet Antall protoner i området som avbildes bestemmer amplituden på signalet. Pixel Areal = FOV / matrix Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

7 MR-labben, Haukeland Sykehus Proton Tetthet Voxel volum versus SNR Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

8 MR-labben, Haukeland Sykehus Proton Tetthet Snitt tykkelse versus SNR Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

9 MR-labben, Haukeland Sykehus Proton Tetthet FOV versus SNR Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

10 MR-labben, Haukeland Sykehus TR, TE og flipp vinkel TE versus SNR Flipp vinkel versus SNR Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

11 MR-labben, Haukeland Sykehus Antall akvisisjoner (NEX) Antall Akvisisjoner (NEX) er antall ganger data samles inn med samme amplitude på fase-gradienten. Data inneholder både signal og støy. Støyen er tilfeldig i tid. Dobbling av NEX betyr økning av SNR med 1.4 Dobbling av NEX betyr dobbling av opptakstid Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

12 MR-labben, Haukeland Sykehus Mottaker båndbredde Ved å redusere båndbredden sampler en mindre støy. SNR øker. Halvering av båndbredde betyr okning av SNR med 40% (og dobbling av samplingstiden) Dette vil øke minimums TE. Mer følsom for kjemisk skift artefakt. Mottaker båndbredde er det frekvensområdet som samples mens read-out gradienten er på Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

13 MR-labben, Haukeland Sykehus Valg av spole Overflatespoler som plasseres nær det området som skal avbildes øker SNR. Sirkulærpolariserte (CP) spoler har 40% bedre SNR enn lineærpolariserte spoler (LP) Store spoler øker muligheten for aliasing (fold over). Spoler: kropps, rygg, skulder, hode, kne, mamma, endorektal, finger, State of the art: Array spoler (CP)

14 MR-labben, Haukeland Sykehus Hvordan Øke SNR Bruke Spinn Ekko (SE) der dette er mulig. Ikke bruke for kort TR-tid, eller for lang TE-tid Bruke riktig spole og påse at den er «tunet» Bruke grov matrise Stort FOV Tykke snitt Så mange NEX som mulig

15 MR-labben, Haukeland Sykehus Kontrast til Støy forhold (CNR) CNR er definert som differansen i SNR mellom to nærliggende områder. CNR påvirkes av de samme forhold som SNR

16 MR-labben, Haukeland Sykehus Romlig oppløsning Er evnen til å skille to punkter. Kontrollert av voxel-størrelsen. Store voxel, Partiell volum effekt. Voxel størrelsen er bestemt av 1) snitt tykkelsen 2) FOV 3) antall pixler eller matrise størrelse.

17 MR-labben, Haukeland Sykehus Matrise størrelse Pixel størrelse versus matrise størrelse. Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

18 MR-labben, Haukeland Sykehus Romlig oppløsning og pixel dimensjon Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

19 MR-labben, Haukeland Sykehus Rektangulær FOV Øker avstand mellom k-linjene, samme areal. Bilde med 50 % rektangulært FOV. Romlig oppl. beholdes SNR reduseres Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

20 MR-labben, Haukeland Sykehus Hvordan øke romlig oppløsn. Velge så tynne snitt som mulig Velge en «fin» matrise Velge lite FOV Velge rektangulært FOV der dette er mulig.

21 MR-labben, Haukeland Sykehus Opptakstid (Skanne tid) Tiden det tar for en akvisisjon. Avgjørende faktorer for opptakstid: 1) TR 2) Antall fase-linjer. 3) NEX Hvordan redusere opptakstiden: 1) Kortest mulig TR 2) Så grov matrise som mulig 3) Redusere NEX til minimum.

22 MR-labben, Haukeland Sykehus FOV = 24cm, FOV = 12cm SL = 10mm, SL = 3mm Eksempel på ulike FOV og SL (snitt tykkelse)

23 MR-labben, Haukeland Sykehus Volum avbilding (3D MRI) Fasekoder i snittseleksjonsretningen. Hele volumet samles inn samtidig. 256x128, 128 snitt FLASH tar ca. 6 min Viktig at pasienten ligger rolig.

24 MR-labben, Haukeland Sykehus 3D-MRI MPR, Multiplanar Reformatting. Isotropiske voxler gir lik oppløsning i alle retninger. Skannetiden avhenger av antall snitt, TR og NEX Økning av antall snitt øker SNR (og skannetid)

25 MR-labben, Haukeland Sykehus Antall 3D partisjoner 32 partisjoner64 partisjoner 128 partisjoner Antall 3D partisjoner er antall samplingspunkt i Z-retn. Jo flere 3D-partisjoner jo: -Høyere SNR

26 MR-labben, Haukeland Sykehus Snitt tykkelse 1mm 2 mm 3 mm

27 MR-labben, Haukeland Sykehus Momenter ved rekonstruksjon


Laste ned ppt "MR-labben, Haukeland Sykehus Valg av parametre Introduksjon/motivasjon Signal støy forhold, SNR Hvordan forbedre SNR Kontrast støy forhold, CNR Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google