Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbakemelding på semesteroppgaven -Dere vil få gruppevis muntlig tilbakemelding -Forhåpentligvis begynner vi i slutten av neste uke Tema som dere må tenke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbakemelding på semesteroppgaven -Dere vil få gruppevis muntlig tilbakemelding -Forhåpentligvis begynner vi i slutten av neste uke Tema som dere må tenke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbakemelding på semesteroppgaven -Dere vil få gruppevis muntlig tilbakemelding -Forhåpentligvis begynner vi i slutten av neste uke Tema som dere må tenke på når dere skriver semesteroppgave: -Les oppgaven grundig! -Tenk nøye igjennom hva vi egentlig er ute etter! Hvis i tvil: Spør! -BRUK TEORI!!! Anvend og referer!!! -Hvis subjektiv, gjør det eksplisitt. Vit og vis hvor dere er i terrenget. Forsiktige konklusjoner kan dras etter å ha vurdert for og imot. -Vær systematisk!! Sett gjerne opp innholdsfortegnelsen før dere begynner (kan endres underveis) -Bruk et enkelt og personlig språk. Gjerne korte setninger. Ikke ordfeil! -Bruk flertall (de, brukerne osv.), ikke han/hun (brukeren) -Krav er fremtid (”skal”), ikke bland inn implementasjon -Standardiser språket (skriv ”høyre museklikk”, ikke ”klikk på den høyre knappen på musen”) -Sett dere inn i teknikker for oppgaveskriving!

2 INFO161 Brukergrensesnittdesign Gruppevare, 08.11.2004 Ingerid Rødseth, Institutt for Informasjons- og Mediavitenskap

3 I dag: Hva er gruppevare? Typer gruppevare: -Computer-støttet kommunikasjon -Møte- og beslutningsstøttesystemer -Felles applikasjoner og artifakter Modeller av gruppevare Implementasjon av gruppevare

4 Hva er gruppevare: Software som er spesielt designet -for å støtte grupper i å jobbe sammen (CSCW) -med samarbeid i tankene Ikke bare et verktøy for kommunikasjon Gruppevare kan klassifiseres utfra -hvor og når brukerne jobber -funksjonen som utføres for kooperativt arbeid Spesifikke og vanskelige problemer med installasjon av gruppevare

5 Tid- og stedmatrisen Klassifiser gruppevare ved: når deltakerne jobber samtidig eller ikke Hvor deltakerne jobber på samme sted eller ikke Vanlig navn for aksene: tid: synkron/asynkron sted: samallokert/fjernallokert forskjellig sted samme sted samme tid forskjellig tid Kommuikasjons- matrise uten computer Ansikt til ansikt Gule lapper Telefon Brev

6 Klassifisering av funksjon Cooperative work involverer: Deltakere som jobber Artifakter som de jobber med deltakere artifakter kontroll og tilbakemelding DD A kommunikasjon forståelse direkte

7 Hvilke interaksjoner støtter vektøyene? deltakere artifakter kontroll og tilbakemelding DD A kommunikasjon forståelse direkte Møte- og beslutningsstøttesystemer – felles forståelse Computer-støttet kommunikasjon – direkte kommunikasjon mellom deltakerne Felles applikasjoner og artifakter – Kontroll og tilbakemelding med felles arbeidsobjekter

8 Computer-mediated communication CMC Asynkron: Epost og nyhetsgrupper Strukturerte meldings-systemer Tekst-meldinger Synkron: Video og virtuelle omgivelser

9 Epost og nyhetsgrupper Asynkron/fjern Kjent og suksessrik gruppevare Mottakere av email: direkte til i “Til”-feltet kopier i “Kopi-feltet Leveringen er identisk – forskjellen er av sosiale årsaker

10 Epost vs. nyhetsgrupper mottaker en-til-en–epost, direkte kommunikasjon en-til-mange–epost, distribusjonslister, nyhetsgrupper, kontroll sender–epost, private distribusjonslister administrator–epost, felles distribusjonslister mottaker–nyhetsgrupper, abonnement til tema

11 Strukturerte meldings- systemer asynkron/fjern “super” email –krysning mellom email og database sender –fyller inn spesielle felt riktig! mottaker –filtrere og sorterer innkommende mail basert på feltets innhold … men– mye arbeid for avsenderen – fordel for mottakeren

12 txt is gr8 instant messaging (IM) –1996 – ICQ lite Israelsk firma (Mirabilis) –Nå i bruk av 100 millioner –Mer som en samtale, kombinasjon av synkron og asynkron SMS (Short Message Systems) –y is it we al lv shrt msgs –Opprinnelig en feature av en intern ledelsesprotokoll –Korte meldinger (160 chars) –Ingen trodde det skulle slå så an!! –Nå: tlf. Med kameraer for MMS

13 Videokonferanse og kommunikasjon Synkron/fjern Teknologi: –ISDN + videokompresjon –internett, webcamera Brukes til: –Videokonferanser –Sosiale grunner –Integrering med andre –applikasjoner Ofte billigere enn face-to-face møter

14 www.opencroquet.org www.opencroquet.org...a combination of open source computer software and network architecture that supports deep collaboration and resource sharing among large numbers of users. The integrated 2D and 3D Croquet interface allows for co-creativity, knowledge sharing, and deep social presence among large numbers of people. Within Croquet's 3D wide-area environments, participants enjoy synchronous telepresence with one another.

15 www.opencroquet.org

16 Kan kjøre dine vanlige 2D applikasjoner inni Croquet

17 www.opencroquet.org Brukere som ser på sine applikasjoner i gruppevaren er synlige for de andre som er logget på.

18 www.opencroquet.org Eksempel på sjakkspill I Croquet.

19 www.opencroquet.org Her ser vi kaninen foreta et sjakktrekk.

20 www.opencroquet.org Eksempel på hvordan man kan gå inn på personlige Croquet- områder.

21 www.opencroquet.org Eksempelet viser hvordan Flash rendres inni Croquet.

22 www.opencroquet.org 2 virtuelle X- bilder inni Croquet, et med klokke og et med X- Edit.

23 www.opencroquet.org Her har kaninen valgt litt tekst i en editor. Dette er synlig for de andre som er pålogget.

24 www.opencroquet.org Tegneprogram- met lager haien om til et 3D- objekt som kan svømme rundt I Croquet.

25 www.opencroquet.org Lag et script som får haien til å svømme!

26 www.opencroquet.org Collaborative CAD

27 Collaborative Virtual Environments (CVEs) Møt andre i en virtuell virkelighet –Deltakerne representeres, kroppsliggjøres –Artifakter også … computer (feks. regneark) og “ordentlige” (virtuelle) objekter –Tekst? konsistent orientering eller lett og lese MUDs (Multi-user domains) –2D/3D steder der en kan møtes på web –Brukerne representeres som avatarer

28 Møte- and beslutnings- støtte systemer Argumentation tools Asynkron fjern-allokert Logger argumenter for design beslutninger Møterom Synkron fjern-allokert Elektronisk støtte for face-to-face- møter

29 Tema for kooperasjon Argumentation tools –Concurrency kontroll Hva hvis to personer aksesserer den samme noden? En løsning er å låse noden (node locking) –Notifikasjonsmekanismer Få vite om endringer som andre gjør Møterom –Floor holders – en eller flere? floor control policies –Hvem kan skrive og når? løsning: locking + sosial protokoll –Gruppepeker for deiktisk referering (det og der)

30 More adaptable systems are needed to allow for the wide variation between groups, and within the same group over time. We will look at some of the options and how they affect the style of cooperation. Thinking about the shared view vs. different view options, it at first seems obvious that we should allow We will look at some of the options and how they affect the style of cooperation. Thinking about the shared view vs. different view options, it at first seems obvious that we should allow people to edit different parts of a document. This is certainly true while they are working effectively independently. Delte applikasjoner og artifakter Delte PC’er og vinduer Delte editorer, co-authoring tools Delte dagbøker/kalendre Kommunikasjon gjennom artifakten Din skjerm Din kollegas skjerm

31 http://www.lotus.com/pr oducts/product5.nsf/wdo cs/workplacehome Mest kjente gruppevaren, er også et dokumenthåndteringssytem, god på å replikere og synkronisere databaser

32 Rammeverk for gruppevare Revidert utgave av tid/sted-matrisen! Delt informasjon (granularitet, nivå, type objekt) Kommunikasjon og arbeid Awareness samlokalisertfjern synkron asynkron co-authoring systemer, felles kalender argumentation tools email og elektroniske konferanser felles arbeidsflater og editorer Felles PC’er og vinduer videokonferanse, videovegg, etc. møterom

33 Nivåer på felles output select houses, population from VILLAGE_STATS where population < 200 sort by houses ascending 15 79 123 housespopulation 7 23 51 population houses 100 50 23 339 7 51 VILLAGE_STATS villagehousespopulation Burton Marleigh Westfield Thornby 79 671 15 123 View Objekt Presentasjon

34 Integrere kommunikasjon og arbeid Lagt til: deixis – referanse til arbeidsobjekter (“det”, “denne”) feedthrough – for kommunikasjon gjennom artifakten Klassifiserer altså gruppevare ved funksjonen den støtter God gruppevare – åpen for alle aspekter av samarbeid F.eks. kommentarer in co-authoring systemer inkludering av direkte kommunikasjon kontroll og feedback DD A kommunikasjon forståelse direkte deixis feedthrough

35 Awareness Hvem er der? Hva er endret? Hvorfor er noe endret? DD A Hva er endret? Hvem er der? Hvorfor er noe endret?

36 Å implementere gruppevare Feedback and nettverkforsinkelser Arkitekturer for gruppevare Feedthrough og nettverkstrafikk Toolkits, robusthet

37 http://fakir.intermedia.uib.no/workpl ace.avi http://fakir.intermedia.uib.no/workpl ace.avi og i en mpeg wrapper http://fakir.intermedia.uib.no/workpl ace.mpeg http://fakir.intermedia.uib.no/workpl ace.mpeg Gruppevare-demo


Laste ned ppt "Tilbakemelding på semesteroppgaven -Dere vil få gruppevis muntlig tilbakemelding -Forhåpentligvis begynner vi i slutten av neste uke Tema som dere må tenke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google