Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RAARVIHKEN TJÏELTE RØYRVIK KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISK SPRÅK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RAARVIHKEN TJÏELTE RØYRVIK KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISK SPRÅK."— Utskrift av presentasjonen:

1 RAARVIHKEN TJÏELTE RØYRVIK KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISK SPRÅK

2 INNHOLDET I PRESENTASJONEN  Prosessen fram mot tospråklighet  Praktiske konsekvenser for kommunen

3 Hvem er Røyrvik kommune? Av primærnæringer er reindrift, landbruk, skogsdrift og turisme de dominerende næringer i tillegg til offentlig tjenesteproduksjon. Av annen næring finnes: Røyrvik gjestegård, Børgefjellsenteret, turistnæring, Kollektor, bilverksted, næringspark, Naturdata. Vaehkie (Destinasjon Dærga) er under utvikling til et samisk opplevelsessenter. Aktivt kulturliv – Årets kulturkommune i Nord- Trøndelag i 2010 med hovedbegrunnelse vårt mangfold, og spesielt vårt arbeid med samisk kultur de siste 10 år.

4

5 Lang samisk historie Samisk bruk av området 1900-tallet: Vassdragsutbygging Gruvedrift Modernisering av primærnæringer 1800-tallet: Bondebosetting

6 Mot 1000-årsskiftet.. Fredlig sameksistens ?

7 Der Stjernan bor Det begynte med prolog og teater Samarbeid mellom Luvlie Nåamesjen Dajve og Røyrvik historielag 2001: Arbeidet med å fremme samisk kultur i Røyrvik ble et kulturprosjekt Foto: Aleksander Kjølstad

8 Røyrvik – Samene i Østre Namdal Bokutgivelse

9 Kulturminneprosjekt: Funn av Gievrie Seminar september 2011 Foto: Elin Kristina Jåma

10 Viktige grep i prosessen 1.Politisk forankring 2.Oppgaven plassert i organisasjonen 3.Samisk språk og kulturprosjekt 4.Utredning 5.Folkemøte og offentlig høring 6.Tett dialog med Sametinget

11 1) Politisk forankring 2005Tospråklignemd/ styringsgruppe 2008Forprosjekt 2009Synliggjøring og politisk forankring 20093-årig hovedprosjekt m utredning 2010Vedtak om å søke om innlemming

12 2)Oppgaven plassert i organisasjonen En saksbehandler med handlingsrom til å kjøre prosesser internt, eksternt og mot politisk beslutningsmyndighet. Vi valgte å gjøre det til et kulturprosjekt, men det kan like gjerne være et prosjekt innenfor helse, skole, næring eller stab.

13 3) Samisk språk og kulturprosjekt – P rosjektledere, aktiviteter, synliggjøring, kunnskap,engasjere lokalbefolkning ”Utvikling av sørsamisk språk- og kulturkompetanse i Røyrvik kommune” - Et moderprosjekt

14 Utredning om forvaltningskommune Bokutgivelse:”Där renflocken drar förbi” Språkprosjekter Dokumentasjonsprosjekter Kulturminneregistreringer Seminarer og forelesninger Utvikling av sørsamisk språk og kulturkompetanse i Røyrvik Prosjekt fra 2009 - 2013

15 4) Utredning Del 1 Bakgrunn og grunnlag Lovverk Internasjonale konvensjoner Forslag til visjon og mål Økonomiske forutsetninger Prosess for innlemmelse Del 2 Om Røyrvik Språkbruk i Røyrvik Eksisterende ressurser og kompetanse Ressursbehov Del 3 Høringsuttalelser Konklusjon og anbefalning

16 Hva var allerede på plass? Kommunal administrasjon og forvaltning -Samisk språk og kultur -samiskisk næringskonsulent -Bokutgivelser Barnehage - 20% ressurs - Nettverk - Språkprosjekt Skole -Språkundervisning i samarbeid med Hattfjelldal / Snåsa Kirke - 1 av 3 ansatte har samisk kompetanse - Sørsamisk diakon har kontor i Røyrvik kirke - 2 samiske gudstjenester pr år i Røyrvik Samisk avdeling på Røyrvik bygdatun Samisk avdeling på Røyrvik bibliotek Kompetanse hos den samiske befolkningen - innen: Språk, helse, samisk kultur, lærere, barnehagepersonell, off. forvaltning, osv Helse og sosial - 10% av de ansatte har samisk språk og/ eller kulturkompetanse

17 5)Folkemøte og offentlig høring Folkemøte i mai 2010 -Presentasjon av utredningen -Innlegg fra Statssekretær, Sametinget og fylkeskommunen Offentlig høring, tre uker - 18 høringsuttalelser

18 6)Tett dialog med Sametinget Politisk nivå, partipolitisk Saksbehandlernivå Sametingsrådets junimøte 2011 Samarbeid om lobbyvirksomhet

19 Resultat Vedtak hos Kongen i statsråd 12. okt 2012: Røyrvik kommune innlemmes i forvaltningsområde for samisk språk fra 1. januar 2013

20 Dagens status Tospråklig kommune fra 1. januar 2013 Språksenter Gïeleaernie fra 1. januar 2013 ”Sametinget har som mål at alle tospråkligkommuner skal ha et språksenter”

21 Økonomiske konsekvenser Tospråkligmidlerca. 2,5 millioner kr årlig Betjening på samisk Stimulere til økt bruk Gïeleaernieca. 600 000 kr årlig Språk og kulturtiltak (overtar rollen fra ”moderprosjektet”)

22 Organisatoriske konsekvenser Avdeling Samisk språk og kultur etablert; Tre nye stillinger:Språkkonsulent Samisk lærer/språkstimulator Språksenterleder Helsearbeidere ( 80%) Oppgaver til andre:Administrative ressurser Overordnet tospråkligansvar Økonomiressurser

23 Oppgaver etter vedtak om innlemming Samarbeidsavtale med Sametinget Årlige aktivitetsplaner for tospråklighet og språksenter Informasjon og dialog med avdelingsledere og ansatte

24 Ansettelsesprosesser Organisere økonomisystem; nytt rammeområde, nye ansvar Avtaler mellom tospråkligavdelingen(KSS) og de ulike avdelingene om oppgaver og ressurser Politisk sak om opprettelse av ny avdeling

25 Gjennomført i 2013, alle avdelinger Oversette stillingsannonser og kunngjøringer, utvalgte dokumenter Introduksjonskurs for alle ansatte Deltagelse på kurs og seminar Vektlegge kunnskaper i samisk språk, og kultur ved tilsettinger.

26 Gjennomført i Sentraladministrasjon Ansette språkkonsulent Oversettelsesarbeid Betjene publikum muntlig på samisk Sørsamisk på kommunens nettside Økonomioppfølging og rapportering

27 Gjennomført i 2013- Plan og drift Flaggstenger og samisk flagg. Skilt ved kontordører og korridorer i kommunale bygg. Nye skilt på kommunale bygninger Bistå i arbeidet med få statens veivesen til å skifte ut aktuelle veiskilt

28 Gjennomført i 2013 -Oppvekst Ansatt lærer Øke bruken av samisk på skole, SFO og Barnehage Utvikle den samiske avdelingen på biblioteket Etablere tilbud innen samisk kultur ( m/ bruk av språk) i kulturskolen.

29 Gjennomført i 2013 -Helse og Omsorg Samisk personell på samiske brukere Samiske brukere bør møte betjening med samisk kompetanse hver dag. Utvikle tiltak for å tilpasse oppfølging og opplegg rundt samiske brukere til en samisk kulturell væremåte.

30 Raarvihken Tjïelte en vinterdag Gæjhtoe mov åvs`ste Takk for nå


Laste ned ppt "RAARVIHKEN TJÏELTE RØYRVIK KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISK SPRÅK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google