Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORVALTNINGSKOMMUNE FOR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORVALTNINGSKOMMUNE FOR"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORVALTNINGSKOMMUNE FOR
RAARVIHKEN TJÏELTE RØYRVIK KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISK SPRÅK Vårt kommunevåpen – samisk bjelkekors

2 INNHOLDET I PRESENTASJONEN
Prosessen fram mot tospråklighet Praktiske konsekvenser for kommunen

3 Hvem er Røyrvik kommune?
Av primærnæringer er reindrift, landbruk, skogsdrift og turisme de dominerende næringer i tillegg til offentlig tjenesteproduksjon. Av annen næring finnes: Røyrvik gjestegård, Børgefjellsenteret, turistnæring, Kollektor, bilverksted, næringspark, Naturdata. Vaehkie (Destinasjon Dærga) er under utvikling til et samisk opplevelsessenter. Aktivt kulturliv – Årets kulturkommune i Nord- Trøndelag i 2010 med hovedbegrunnelse vårt mangfold, og spesielt vårt arbeid med samisk kultur de siste 10 år.

4

5 Lang samisk historie Samisk bruk av området 1800-tallet:
Bondebosetting 1900-tallet: Vassdragsutbygging Gruvedrift Modernisering av primærnæringer

6 Mot 1000-årsskiftet.. Fredlig sameksistens?

7 Der Stjernan bor Det begynte med prolog og teater
Samarbeid mellom Luvlie Nåamesjen Dajve og Røyrvik historielag 2001: Arbeidet med å fremme samisk kultur i Røyrvik ble et kulturprosjekt Foto: Aleksander Kjølstad

8 Røyrvik – Samene i Østre Namdal
Bokutgivelse

9 Kulturminneprosjekt: Funn av Gievrie
Seminar september 2011 Foto: Elin Kristina Jåma

10 Viktige grep i prosessen
Politisk forankring Oppgaven plassert i organisasjonen Samisk språk og kulturprosjekt Utredning Folkemøte og offentlig høring Tett dialog med Sametinget

11 1) Politisk forankring 2005 Tospråklignemd/ styringsgruppe
2008 Forprosjekt 2009 Synliggjøring og politisk forankring årig hovedprosjekt m utredning 2010 Vedtak om å søke om innlemming

12 2) Oppgaven plassert i organisasjonen
En saksbehandler med handlingsrom til å kjøre prosesser internt, eksternt og mot politisk beslutningsmyndighet. Vi valgte å gjøre det til et kulturprosjekt, men det kan like gjerne være et prosjekt innenfor helse, skole, næring eller stab.

13 3) Samisk språk og kulturprosjekt – Prosjektledere, aktiviteter, synliggjøring, kunnskap ,engasjere lokalbefolkning ”Utvikling av sørsamisk språk- og kulturkompetanse i Røyrvik kommune” - Et moderprosjekt

14 Utvikling av sørsamisk språk og kulturkompetanse i Røyrvik Prosjekt fra 2009 - 2013
Utredning om forvaltningskommune Bokutgivelse:”Där renflocken drar förbi” Språkprosjekter Dokumentasjonsprosjekter Kulturminneregistreringer Seminarer og forelesninger

15 4) Utredning Del 2 Del 1 Om Røyrvik Bakgrunn og grunnlag Del 3
Språkbruk i Røyrvik Eksisterende ressurser og kompetanse Ressursbehov Del 3 Høringsuttalelser Konklusjon og anbefalning Del 1 Bakgrunn og grunnlag Lovverk Internasjonale konvensjoner Forslag til visjon og mål Økonomiske forutsetninger Prosess for innlemmelse

16 Hva var allerede på plass?
Kommunal administrasjon og forvaltning Samisk språk og kultur samiskisk næringskonsulent Bokutgivelser Barnehage 20% ressurs Nettverk Språkprosjekt Skole Språkundervisning i samarbeid med Hattfjelldal / Snåsa Kirke - 1 av 3 ansatte har samisk kompetanse Sørsamisk diakon har kontor i Røyrvik kirke 2 samiske gudstjenester pr år i Røyrvik Samisk avdeling på Røyrvik bygdatun Samisk avdeling på Røyrvik bibliotek Helse og sosial 10% av de ansatte har samisk språk og/ eller kulturkompetanse Kompetanse hos den samiske befolkningen - innen: Språk, helse, samisk kultur, lærere, barnehagepersonell, off. forvaltning, osv

17 5)Folkemøte og offentlig høring
Folkemøte i mai 2010 Presentasjon av utredningen Innlegg fra Statssekretær, Sametinget og fylkeskommunen Offentlig høring, tre uker - 18 høringsuttalelser

18 6)Tett dialog med Sametinget
Politisk nivå, partipolitisk Saksbehandlernivå Sametingsrådets junimøte 2011 Samarbeid om lobbyvirksomhet

19 Resultat Vedtak hos Kongen i statsråd 12. okt 2012: Røyrvik kommune innlemmes i forvaltningsområde for samisk språk fra 1. januar 2013

20 Dagens status Tospråklig kommune fra 1. januar 2013 Språksenter Gïeleaernie fra 1. januar 2013 ”Sametinget har som mål at alle tospråkligkommuner skal ha et språksenter”

21 Økonomiske konsekvenser
Tospråkligmidler ca. 2,5 millioner kr årlig Betjening på samisk Stimulere til økt bruk Gïeleaernie ca kr årlig Språk og kulturtiltak (overtar rollen fra ”moderprosjektet”)

22 Organisatoriske konsekvenser
Avdeling Samisk språk og kultur etablert; Tre nye stillinger: Språkkonsulent Samisk lærer/språkstimulator Språksenterleder Helsearbeidere ( 80%) Oppgaver til andre: Administrative ressurser Overordnet tospråkligansvar Økonomiressurser

23 Oppgaver etter vedtak om innlemming
Samarbeidsavtale med Sametinget Årlige aktivitetsplaner for tospråklighet og språksenter Informasjon og dialog med avdelingsledere og ansatte

24 Ansettelsesprosesser
Organisere økonomisystem; nytt rammeområde, nye ansvar Avtaler mellom tospråkligavdelingen(KSS) og de ulike avdelingene om oppgaver og ressurser Politisk sak om opprettelse av ny avdeling

25 Gjennomført i 2013, alle avdelinger
Oversette stillingsannonser og kunngjøringer, utvalgte dokumenter Introduksjonskurs for alle ansatte Deltagelse på kurs og seminar Vektlegge kunnskaper i samisk språk, og kultur ved tilsettinger.

26 Gjennomført i Sentraladministrasjon
Ansette språkkonsulent Oversettelsesarbeid Betjene publikum muntlig på samisk Sørsamisk på kommunens nettside Økonomioppfølging og rapportering

27 Gjennomført i 2013- Plan og drift
Flaggstenger og samisk flagg. Skilt ved kontordører og korridorer i kommunale bygg. Nye skilt på kommunale bygninger Bistå i arbeidet med få statens veivesen til å skifte ut aktuelle veiskilt

28 Gjennomført i 2013 -Oppvekst
Ansatt lærer Øke bruken av samisk på skole, SFO og Barnehage Utvikle den samiske avdelingen på biblioteket Etablere tilbud innen samisk kultur ( m/ bruk av språk) i kulturskolen.

29 Gjennomført i 2013 -Helse og Omsorg
Samisk personell på samiske brukere Samiske brukere bør møte betjening med samisk kompetanse hver dag. Utvikle tiltak for å tilpasse oppfølging og opplegg rundt samiske brukere til en samisk kulturell væremåte.

30 Raarvihken Tjïelte en vinterdag
Gæjhtoe mov åvs`ste Takk for nå


Laste ned ppt "FORVALTNINGSKOMMUNE FOR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google