Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt i lov og forskrift Lill Hildonen seniorrådgiver i kommunalavdelinga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt i lov og forskrift Lill Hildonen seniorrådgiver i kommunalavdelinga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt i lov og forskrift Lill Hildonen seniorrådgiver i kommunalavdelinga

2 Forslag til endringer i plandelen Femårsregelen pbl § 12-4 femte ledd «Kommunen kan, hvis den finner behov for dette, sette en lengere frist for den enkelte plan. Fristen kan ikke settes til mer enn ti år» Nye tidsfrister i planbehandlingen –12 ukers frist fra avslutta off. ettersyn til ferdigbehandlet for behandling i kommunestyret –I innsigelsessaker som skal til departementet: 2 uker for kommunen, 4 uker for fylkesmannen Endringer og presiseringer i reglene om KU/planprogram Rettinger og presisering av lovtekst

3 Byggesaksdelen Forenklinger i byggesaksdelen Høringsfrist 25/10 Mer effektiv byggesaksprosess og større forutsigbarhet Redusere omfanget av kommunal saksbehandling –Heve terskel for søknadsplikt. Registreringsordning for mindre tiltak dersom samsvar med plan. –Nabovarsling ikke nødvendig for tiltak som er regulert i detaljreguleringsplan Nabomerknader uten betydning for lovbestemt saksbehandlingstid. –Innskrenking av klagerett.

4 Jordloven § 12 annet ledd Jordloven § 12 om deling ble vesentlig endret ved lovendring av 10. juni 2013 Forbud mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord er ikke endret, samtykke etter §9 må foreligge, jf § 12 annet ledd: Dersom delingen også krever en omdisponeringstillatelse, kan samtykke til deling ikke gis uten at det først er gitt omdisponeringstillatelse etter § 9, jf. § 12 andre ledd. Må fattes to vedtak etter hhv § 9 og 12.


Laste ned ppt "Nytt i lov og forskrift Lill Hildonen seniorrådgiver i kommunalavdelinga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google