Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer og utfordringer i arbeidet med hjemmebaserte tiltak Røvika Ungdomssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer og utfordringer i arbeidet med hjemmebaserte tiltak Røvika Ungdomssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer og utfordringer i arbeidet med hjemmebaserte tiltak Røvika Ungdomssenter

2 historikk Økende fokus på familie siden medio ‘90 Faglige løft og kompetanseheving– i bredden, gjennom opplæring i hele personalgruppen Spesialisering – gjennom utdanning av familieterapeuter Oppretting av egen familieavdeling 2004 Ytterligere befestning av kompetanse etter overgang til Bufetat Delaktig i oppbygging av familieavdelinger/familiekompetanse i andre institusjoner

3 suksessfaktorer Individuelle fokus Høre på familien Systemisk forståelse Ikke behandle symptomet Være del av et fagmiljø Bevisst på familiens kultur Noe annet enn MST og PMTO

4 Fleksibilitet Løsningsorientert Ha familier inne Sikre familiers økonomi gjennom sykemelding Tetthet og kontinuitet Oppfølging Familierådslag suksessfaktorer forts.

5 Suksessfaktorer forts. Validering ( definisjon ): innbefatter et helhetssyn, å se klienten og deres reaksjoner ut fra så mange perspektiver som mulig – biologisk, psykologisk, sosialt, historie, nåværende omstendigheter, forventninger til fremtiden osv. (Anna Kåver, Allianse, 2012)

6 Suksessfaktorer forts. «Klientenes motivasjon for å delta aktivt i behandlingen øker når de blir validert. Validering innebærer altså at terapeuten på en svært tydelig måte formidler at klientens atferd og reaksjoner er fullt forståelig under de rådende omstendighetene. Terapeuten bekrefter at klienten, når man kjenner til omstendighetene de befinner seg i, er sannferdig, forståelig, velbegrunnet, meningsfull, logisk og funksjonell. Selv det mest dysfunksjonelle i tanker, følelser og atferd kan i valideringssammenheng forstås ut fra sin kontekst» (ibid.)

7 utfordringer Organisering Tilhørighet og lokalisering Yrkesfaglig forståelse/kompetanse Behov for veiledning

8 for kontakt med oss ulf.floenes@bufetat.no 46615471 mike.furuli@bufetat.no 46615486 familierådslag Fagteam Bodø Fagteam Sortland Elin Forfang Gøran Karoliussen


Laste ned ppt "Erfaringer og utfordringer i arbeidet med hjemmebaserte tiltak Røvika Ungdomssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google