Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Røvika Ungdomssenter Erfaringer og utfordringer i arbeidet med

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Røvika Ungdomssenter Erfaringer og utfordringer i arbeidet med"— Utskrift av presentasjonen:

1 Røvika Ungdomssenter Erfaringer og utfordringer i arbeidet med
hjemmebaserte tiltak

2 historikk Økende fokus på familie siden medio ‘90
Faglige løft og kompetanseheving– i bredden, gjennom opplæring i hele personalgruppen Spesialisering – gjennom utdanning av familieterapeuter Oppretting av egen familieavdeling 2004 Ytterligere befestning av kompetanse etter overgang til Bufetat Delaktig i oppbygging av familieavdelinger/familiekompetanse i andre institusjoner

3 suksessfaktorer Individuelle fokus Høre på familien
Systemisk forståelse Ikke behandle symptomet Være del av et fagmiljø Bevisst på familiens kultur Noe annet enn MST og PMTO

4 suksessfaktorer forts.
Fleksibilitet Løsningsorientert Ha familier inne Sikre familiers økonomi gjennom sykemelding Tetthet og kontinuitet Oppfølging Familierådslag

5 Suksessfaktorer forts.
Validering (definisjon): innbefatter et helhetssyn, å se klienten og deres reaksjoner ut fra så mange perspektiver som mulig – biologisk, psykologisk, sosialt, historie, nåværende omstendigheter, forventninger til fremtiden osv. (Anna Kåver, Allianse, 2012)

6 Suksessfaktorer forts.
«Klientenes motivasjon for å delta aktivt i behandlingen øker når de blir validert. Validering innebærer altså at terapeuten på en svært tydelig måte formidler at klientens atferd og reaksjoner er fullt forståelig under de rådende omstendighetene. Terapeuten bekrefter at klienten, når man kjenner til omstendighetene de befinner seg i, er sannferdig, forståelig, velbegrunnet, meningsfull, logisk og funksjonell. Selv det mest dysfunksjonelle i tanker, følelser og atferd kan i valideringssammenheng forstås ut fra sin kontekst» (ibid.)

7 utfordringer Organisering Tilhørighet og lokalisering
Yrkesfaglig forståelse/kompetanse Behov for veiledning

8 for kontakt med oss familierådslag ulf.floenes@bufetat.no 46615471
familierådslag Fagteam Bodø Fagteam Sortland Elin Forfang Gøran Karoliussen


Laste ned ppt "Røvika Ungdomssenter Erfaringer og utfordringer i arbeidet med"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google